همه آنچه باید درباره زمان گذشته کامل استمراری بدانید

تاریخ انتشار :٠٥ بهمن ١٣٩٨ نویسنده :امیر نعمتی
امتیازدهی : از 29

زمان گذشته کامل استمراری؛ عنوانی طولانی و پر معنا

زمان گذشته کامل استمراری که با دو عنوان “Past Perfect Continuous” و “Past Perfect Progressive” در زبان انگلیسی شناخته می‌شود. این زمان برای بیان و توصیف فعل، یا رویدادی که در زمان گذشته شروع شده است و همچنان پیش از شروع و وقوع فعل یا رویدادی دیگر در گذشته تداوم دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر مقاله زمان گذشته کامل را خوانده باشید (به شما پیشنهاد می‌کنم قبل از این مقاله به سراغ مقاله زمان حال کامل بروید.) دیدید که زمان گذشته کامل بیانگر فعل یا رویدادی است که پیش از فعل یا رویدادی دیگر اتفاق افتاده است و به پایان رسیده است. اما گذشته کامل استمراری بر تداوم این فعل یا رویداد تاکید دارد.

همانطور که گفتیم از گذشته کامل استمراری برای تاکید بر بازه زمانی رخداد یک فعل یا روایت پیش از یک فعل یا روایتی که در گذشته اتفاق افتاده است، استفاده می‌شود. علاوه بر این می‌توان از این زمان برای بیان فعل یا رویدادی که منتج به موقعیت یا رویدادی در گذشته می‌شود هم بهره جست.

ساختار زمان گذشته کامل استمراری به این شکل است که پس از فاعل از “had” و پس از آن از قسمت سوم فعل “be” که همان “been” است استفاده می‌کنیم و در ادامه  وچه وصفی معلوم یا “Present Participle” یا همان شکل ingدار فعل را بکار می‌بریم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

“We had been waiting for a long time when the bus finally came.” مدت‌ها بود که منتظر اتوبوس بودیم که بالاخره اتوبوس رسید.
“My little sister had been sitting very quietly, but then she started to cry.” خواهر کوچکم مدتی بود که خیلی ساکت نشسته بود که ناگهان شروع کرد به گریه کردن.
“I’d been cleaning all day, so I was too tired to go out last night.”تمام طول روز را صرف تمیزکاری کرده بودم و به همین دلیل دیشب خیلی خسته‌تر از آن بودم که بیرون بروم.

 

افعال مورد استفاده در زمان گذشته کامل استمراری مانند زمان گذشته استمراری از نوع بیانگر کنش (Action Verbs) هستند و نه از نوع بیانگر حالت (Stative Verbs).

کاربردهای زمان گذشته کامل استمراری

 

  • تداخل زمانی افعال در گذشته: متداول‌ترین کاربرد زمان گذشته کامل استمراری برای توصیف فعلی استمراری در زمان گذشته و پیش از فعل یا رویدادی دیگر است. در واقع در چنین موقعیتی وقتی فعل دوم (از حیث ترتیب زمانی) اتفاق می‌افتد با فعل اول که همان زمان گذشته کامل استمراری است تداخل خواهد داشت و پایانی است بر فعل اول. باز هم به مثال‌هایی زیر توجه کنید:

 

 “I had been teaching English in Tokyo when the earthquake hit.”پیش از اینکه زلزله اتفاق افتاد در توکیو انگلیسی تدریس می‌کردم.
 “They’d been living in New York before she got the job in Washington, D.C.”پیش از اینکه او شغلی در واشنگتون دی.سی. پیدا کند، آن‌ها در نیویورک زندگی می‌کردند.
 “She had been traveling around Europe when she heard about her mother’s illness.”وقتی خبر بیماری مادرش به گوشش رسید، داشت دورتادور اروپا را می‌گشت.

 

 

هنگامی که از زمان گذشته کامل استمراری با این رویکرد استفاده می‌کنیم، اغلب بازه زمانی مربوط به اتفاق افتادن یک فعل استمراری را توصیف می‌کنیم. از این جهت زمان گذشته کامل استمراری شباهت بسیاری به زمان حال کامل استمراری دارد؛ با این تفاوت که زمان حال کامل استمراری فعل یا رویدادی را توصیف می‌کند که تداوم آن در زمان حال اتفاق می‌افتد ولی زمان گذشته کامل استمراری همین توصیف را از فعل و رویدادی دارد که تداومش با اتفاق افتادن فعل یا رویدادی دیگر در زمان گذشته به پایان می‌رسد. در ادامه باهمدیگر در قالب مثال این دو زمان را بررسی خواهیم کرد:

 

“She has been waiting for over an hour for him to arrive.” (present perfect continuous tense)تا الان یک ساعت است که برای رسیدن اون صبر کرده است.
 “She had been waiting for over an hour for him to arrive.” (past perfect continuous tense)تا او برسد یک ساعت منتظرش شده بود.

 

 

معنای هردوی این جملات بسیار بهم نزدیک است اما جمله اول این معنا را در خود دارد که «او یک ساعت است که منتظر است و همچنان نیز در انتظار است.» ولی جمله دوم به این معناست که «یک ساعت است که منتظر است و این انتظار به پایان رسیده است.»؛ خواه خود فرد انتظار را به پایان رسانده باشد خواه با رسیدن فرد مورد نظر این انتظار به پایان خود رسیده باشد.

من از آوردن مثال‌های متعدد لذت می‌برم و بنظرم با دیدن مثال‌های زیاد همه چیز آسان‌تر می‌شود. به همین دلیل بیایید قبل از ورود به بخش بعدی چند مثال دیگر را هم ببینیم:

 

 “I had been working on the ranch for more than half my life when I retired.”تا به بازنشستگی برسم بیش از نیمی از عمر خود را در مزرعه کار کرده بودم.
 “She had been studying Japanese for four years by the time she moved to the country.”وقتی به حومه شهر نقل مکان کرد، چهار سال بود که زبان ژاپنی می‌خواند.
 “When the teacher came back, we had been reading for half an hour.”وقتی معلم بازگشت، یک ساعت بود که داشتیم مطالعه می‌کردیم.

 

 

  • علت یک معلول در زمان گذشته: می‌توان از زمان گذشته کامل استمراری برای بیان فعلی استمراری که در گذشته به پایان رسیده است و علت یک شرایط، موقعیت یا یک اتفاق است استفاده کرد. در این شرایط دیگر فعل زمان گذشته کامل استمراری با فعل یا رویداد دیگری در نقطه‌ای از زمان تداخل نخواهد داشت. به مثال‌های زیر توجه داشته باشید:

 

“She was very sweaty because she had been running for nearly an hour.”خیلی عرق کرده بود، چون قریب به یک ساعت دویده بود.
“I didn’t have any energy to play with the kids because I had been working so hard all the week.”انرژی برای بازی کردن با کودکان را نداشتم چون تمام هفته را خیلی سخت کار کرده بودم.
“I could tell you had been swimming all morning because you looked like a prune!”می‌تونستم حدس بزنم که تمام صبح را در حال شنا کردن بوده‌ای، چون پوستت پر از چین و چروک بود.

 

مقایسه زمان گذشته استمراری و گذشته کامل استمراری

از زمان گذشته استمراری نیز می‌توان به همین شکل برای بیان علت استفاده کرد اما تفاوت آن این است که این زمان فعلی را توصیف می‌کند که استمرارش همین حالا یا در نزدیکی زمان حال به پایان رسیده است. اما زمان گذشته کامل استمراری فعلی را توصیف می‌کند که ممکن است در زمانی دورتر به پایان رسیده باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 

 “My eyes were tired because I was working on the computer.” (past continuous)چون داشتم با کامپیوتر کار می‌کردم، چشمانم خسته شدند. (فعل جمله اخیرا به پایان خود رسیده است)
 “My eyes were tired because I had been working on the computer.” (past perfect continuous)

چون مشغول کار کردن با کامپیوتر بودم، چشمان خسته شدند. (استمرار فعل جمله در زمانی گذشته‌تر به پایان خود رسیده است.)

 

استفاده از زمان گذشته کامل استمراری با افعال بیانگر کنش

از آنجایی که بخشی از زمان گذشته استمراری بیانگر استمرار یک فعل پویا و در حال جریان است، تنها می‌توان از افعال بیانگر کنش در این ساختار استفاده کرد. افعال بیانگر حالت (مانند Linking Verb و افعال بیان حس) که قابلیت استمراری شدن را ندارند، در این ساختار جایگاهی ندارند. از افعال بیانگر حالت می‌توان در ساختار زمان‌های  گذشته ساده و گذشته کامل استفاده کرد.

 

 “We were married for 10 years before we had kids.” (صحیحگذشته)
 “We had been married for 10 years before we had kids.” (صحیحگذشته کامل)
 “We had been being married for 10 years before we had kids.” (نادرستگذشته کامل استمراری)
 “By the next morning, it all seemed like just a bad dream.” (صحیحگذشته)
 “By the next morning, it all had seemed like just a bad dream.” (صحیحگذشته کامل)
 “By the next morning, it all had been seeming like just a bad dream.” (نادرستگذشته کامل استمراری)

 

ساختار منفی گذشته کامل استمراری

برای ساخت جملات منفی با زمان گذشته کامل استمراری از کلمه “not” پس از “had” استفاده کنید. می‌توان از ساختار فشرده “hadn’t” نیز برای منفی ساختن این جملات استفاده کرد.

 

“I didn’t mind her coming over; I hadn’t been getting much work done anyway.”نمی‌دانستم که او نیز می‌آید، به هرحال کار آنچنان زیادی هم انجام نداده‌ام.
“She hadn’t been living there for very long before she had to move back home.”پیش از اینکه به زادگاهش بازگردد، مدت زمان طولانی‌ای در آنجا زندگی نکرده بود.
“He needed to study harder, because he hadn’t been doing very well on his exams.”از آنجایی که امتحانش را خیلی خوب پشت‌سر نگذاشته بود، باید سخت‌تر تلاش‌ می‌کرد.

 

نکته: معمولا از “never” برای منفی سازی جملات گذشته کامل استمراری استفاده نمی‌شود.

 

ساختار سوالی در گذشته کامل استمراری

برای سوالی کردن جملات خبری گذشته کامل استمراری کافی است جای فاعل و فعل “had” را بایکدیگر عوض کنیم. اگر از کلمات سوالی مانند “where” و غیره استفاده می‌کنید کافی است این کلمات را در ابتدای جمله بیاورید و بعد جای فاعل و فعل کمکی “had” را بایکدیگر عوض کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 

“Where had you been working at the time of the incident?”در زمان وقوع حادثه کجا مشغول به کار کردن بودید؟
Had she been living in Italy for a long time?”آیا برای مدت طولانی در ایتالیا زندگی کرده بود؟
“Why had they been telling me I was doing a good job if they were planning on firing me?”اگر داشتند اخراج من را از پیش برنامه‌ریزی می‌کردند، چرا تمام این مدت به من می‌گفتند که کارم را خوب انجام می‌دهم؟

 

علاوه بر این برای ساخت جملات سوالی منفی در این ساختار کافی است مراحل  سوالی کردن و منفی سازی را توامان انجام دهید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

 

"Hadn't you been writing a novel before you got this job?"آیا اینطور نبود که پیش از پیدا کردن این شغل، مشغول نگارش یک رمان بودید؟
"Had he not been feeling well at the time?آیا آن موقع حالش خوب نبوده است؟
"You had plenty of money, so why hadn’t you been paying your bills?”تو کلی پول داشتی؛ پس چرا صورتحساب‌هایت را پرداخت نکرده بودی؟

 

اگر به جمله اول دقت کنید متوجه می‌شوید که گاهی منظور از اینگونه سوالات تنها گرفتن تایید مخاطب سوال است.

 

ساختار گذشته کامل استمراری و جملات شرطی

جملات شرطی بیانگر فعل یا نتیجه‌ای فرضی است که اگر شرایط خاصی رخ دهد، ممکن است اتفاق بیفتد. جملات شرطی که از زمان گذشته کامل استمراری بهره‌ می‌برند موسوم به جملات شرطی نوع سوم هستند. جملات شرطی نوع سوم بیانگر موقعیت فرضی در زمان گذشته‌اند که نتیجه‌ای فرضی و نامحتمل دارند.

 دو راه وجود دارد که با استفاده از گذشته کامل استمراری جمله شرطی بسازیم؛ یا می‌توان در شکل مرسوم جملات شرطی از “if” استفاده کرد یا می‌توان جای فعل “had” را با فاعل جابجا کرد تا یک شبه جمله شرطی بسازیم. نوع دوم کمی رسمی‌تر است.با هم به چند مثال می‌پردازیم:

 

“If I had still been living there when the earthquake hit, I probably would have lost everything I owned.”اگر در زمان وقوع زلزله  همچنان در آنجا زندگی می‌کردم، احتمالا هرآنچه داشتم را از دست می‌دادم.
“We would have gone hiking on Saturday if it hadn’t been snowing in the mountains.”اگر در کوستان برف نمی‌بارید، شنبه کوه‌پیمایی می‌کردیم.
Had you been listening, you would have heard that the report was needed on Monday.”اگر گوش می‌کردی، می‌شنیدی که گزارش را برای دوشنبه می‌خواهند.
“I could have lost my job had my brother not been working in the head office at the time.اگر در آن موقع برادرم رئیس دفتر نبودف احتمالا کارم را از دست داده بودم.

 

پایان بندی

خب این هم از یک درسنامه‌ی دیگر از گرامر انگلیسی در این درسنامه به معرفی زمان گذشته کامل استمراری و کاربرد آن در زبان انگلیسی پرداختیم. امیدوارم این درسنامه نیز برای شما مفید بوده باشد. سوالات، انتقادات و تشویق‌ها و نکات مثبت و منفی خود را درباره این مقاله را می‌توانید همین پایین به گوش ما برسانید تا در ادامه بهتر از قبل پیش برویم.

 

بیشتر بخوانیم:

 

زمان ها در زبان انگلیسی به 3 گروه کلی تقسیم می شوند و هر کدام از این زمان ها دارای 4 حالت هستند.

1- زمان حال

 

2- زمان گذشته

 

3- زمان آینده

Quiz:


امیر نعمتی
امیرمهدی نعمتی هستم؛ یک محتوانویس . یجورایی نوشتن از روزهای اولی که وارد بازار کار شدم همراهم بوده است. چه سال‌هایی که مشغول به کار مترجمی بودم و چه بعدها که محتوانویسی را بشکل حرفه‌ای دنبال کردم نوشتن اصلی‌ترین ابزار من بوده است. سال‌هاست که در زمینه زبان‌های خارجه و شاخه‌های مختلف آن، به تولید محتوای متنی آموزشی و مبانی یادگیری زبان مشغول بوده‌ام. در دانشگاه خوارزمی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل کرده‌ام و بخشی از عمر حرفه‌ای خود را به کار ترجمه، گردآوری و برگردان متون تخصصی در زمینه‌های علمی و ادبی از زبان انگلیسی به فارسی صرف کرده‌ام.


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره
برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

مشاوره رایگان