IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
همه آنچیزی که باید درباره زمان گذشته کامل استمراری بدانید
امتیاز کاربران: 3.5/5
نویسنده: ایرانمهر
5 بهمن 1398

همه آنچه باید درباره زمان گذشته کامل استمراری بدانید

زمان گذشته کامل استمراری؛ عنوانی طولانی و پر معنا

زمان گذشته کامل استمراری که با دو عنوان “Past Perfect Continuous” و “Past Perfect Progressive” در زبان انگلیسی شناخته می‌شود. این زمان برای بیان و توصیف فعل، یا رویدادی که در زمان گذشته شروع شده است و همچنان پیش از شروع و وقوع فعل یا رویدادی دیگر در گذشته تداوم دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر مقاله زمان گذشته کامل را خوانده باشید (به شما پیشنهاد می‌کنم قبل از این مقاله به سراغ مقاله زمان حال کامل بروید.) دیدید که زمان گذشته کامل بیانگر فعل یا رویدادی است که پیش از فعل یا رویدادی دیگر اتفاق افتاده است و به پایان رسیده است. اما گذشته کامل استمراری بر تداوم این فعل یا رویداد تاکید دارد.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

همانطور که گفتیم از گذشته کامل استمراری برای تاکید بر بازه زمانی رخداد یک فعل یا روایت پیش از یک فعل یا روایتی که در گذشته اتفاق افتاده است، استفاده می‌شود. علاوه بر این می‌توان از این زمان برای بیان فعل یا رویدادی که منتج به موقعیت یا رویدادی در گذشته می‌شود هم بهره جست.

ساختار زمان گذشته کامل استمراری به این شکل است که پس از فاعل از “had” و پس از آن از قسمت سوم فعل “be” که همان “been” است استفاده می‌کنیم و در ادامه  وچه وصفی معلوم یا “Present Participle” یا همان شکل ingدار فعل را بکار می‌بریم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

“We had been waiting for a long time when the bus finally came.” مدت‌ها بود که منتظر اتوبوس بودیم که بالاخره اتوبوس رسید.
“My little sister had been sitting very quietly, but then she started to cry.” خواهر کوچکم مدتی بود که خیلی ساکت نشسته بود که ناگهان شروع کرد به گریه کردن.
“I’d been cleaning all day, so I was too tired to go out last night.” تمام طول روز را صرف تمیزکاری کرده بودم و به همین دلیل دیشب خیلی خسته‌تر از آن بودم که بیرون بروم.

افعال مورد استفاده در زمان گذشته کامل استمراری مانند زمان گذشته استمراری از نوع بیانگر کنش (Action Verbs) هستند و نه از نوع بیانگر حالت (Stative Verbs).

کاربردهای زمان گذشته کامل استمراری

مدت زمان در گذشته (افعال پویا) : ما از گذشته کامل استمراری با افعال پویا استفاده می کنیم تا در مورد کنش‌های استمراری طولانی تری صحبت کنیم که در گذشته زودتر از رویدادهای اصلی داستان شروع شده‌اند. مثال‌های زیر با دقت بخوانید تا موضوع برای‌تان ساده‌تر شود.

.I was very angry. I had been waiting for him in the cold, and he didn’t call to say he’d be late

.We had been driving for less than an hour when the car broke down

اقدامات تکرار شده در گذشته (افعال پویا): ما از گذشته کامل استمراری با افعال پویا برای صحبت در مورد اعمال تکراری قبلی در گذشته استفاده می کنیم.

.I couldn’t believe it. She had been writing a letter every day for over a year

مقایسه زمان گذشته استمراری و گذشته کامل استمراری

از زمان گذشته استمراری نیز می‌توان به همین شکل برای بیان علت استفاده کرد اما تفاوت آن این است که این زمان فعلی را توصیف می‌کند که استمرارش همین حالا یا در نزدیکی زمان حال به پایان رسیده است. اما زمان گذشته کامل استمراری فعلی را توصیف می‌کند که ممکن است در زمانی دورتر به پایان رسیده باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 “My eyes were tired because I was working on the computer.” (past continuous) چون داشتم با کامپیوتر کار می‌کردم، چشمانم خسته شدند. (فعل جمله اخیرا به پایان خود رسیده است)
 “My eyes were tired because I had been working on the computer.” (past perfect continuous) چون مشغول کار کردن با کامپیوتر بودم، چشمان خسته شدند. (استمرار فعل جمله در زمانی گذشته‌تر به پایان خود رسیده است.)

ساختار منفی گذشته کامل استمراری

برای ساخت جملات منفی با زمان گذشته کامل استمراری از کلمه “not” پس از “had” استفاده کنید. می‌توان از ساختار فشرده “hadn’t” نیز برای منفی ساختن این جملات استفاده کرد.

“I didn’t mind her coming over; I hadn’t been getting much work done anyway.” نمی‌دانستم که او نیز می‌آید، به هرحال کار آنچنان زیادی هم انجام نداده‌ام.
“She hadn’t been living there for very long before she had to move back home.” پیش از اینکه به زادگاهش بازگردد، مدت زمان طولانی‌ای در آنجا زندگی نکرده بود.
“He needed to study harder, because he hadn’t been doing very well on his exams.” از آنجایی که امتحانش را خیلی خوب پشت‌سر نگذاشته بود، باید سخت‌تر تلاش‌ می‌کرد.

نکته: معمولا از “never” برای منفی سازی جملات گذشته کامل استمراری استفاده نمی‌شود.

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین انگلیسی ایرانمهر
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای بزرگسالان

ساختار سوالی در گذشته کامل استمراری

برای سوالی کردن جملات خبری گذشته کامل استمراری کافی است جای فاعل و فعل “had” را بایکدیگر عوض کنیم. اگر از کلمات سوالی مانند “where” و غیره استفاده می‌کنید کافی است این کلمات را در ابتدای جمله بیاورید و بعد جای فاعل و فعل کمکی “had” را بایکدیگر عوض کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

“Where had you been working at the time of the incident?” در زمان وقوع حادثه کجا مشغول به کار کردن بودید؟
Had she been living in Italy for a long time?” آیا برای مدت طولانی در ایتالیا زندگی کرده بود؟
“Why had they been telling me I was doing a good job if they were planning on firing me?” اگر داشتند اخراج من را از پیش برنامه‌ریزی می‌کردند، چرا تمام این مدت به من می‌گفتند که کارم را خوب انجام می‌دهم؟

ساختار گذشته کامل استمراری در انگلیسی

علاوه بر این برای ساخت جملات سوالی منفی در این ساختار کافی است مراحل  سوالی کردن و منفی سازی را توامان انجام دهید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Hadn’t you been writing a novel before you got this job?” آیا اینطور نبود که پیش از پیدا کردن این شغل، مشغول نگارش یک رمان بودید؟
Had he not been feeling well at the time? آیا آن موقع حالش خوب نبوده است؟
“You had plenty of money, so why hadn’t you been paying your bills?” تو کلی پول داشتی؛ پس چرا صورتحساب‌هایت را پرداخت نکرده بودی؟

اگر به جمله اول دقت کنید متوجه می‌شوید که گاهی منظور از اینگونه سوالات تنها گرفتن تایید مخاطب سوال است.

ساختار گذشته کامل استمراری و جملات شرطی

جملات شرطی بیانگر فعل یا نتیجه‌ای فرضی است که اگر شرایط خاصی رخ دهد، ممکن است اتفاق بیفتد. جملات شرطی که از زمان گذشته کامل استمراری بهره‌ می‌برند موسوم به جملات شرطی نوع سوم هستند. جملات شرطی نوع سوم بیانگر موقعیت فرضی در زمان گذشته‌اند که نتیجه‌ای فرضی و نامحتمل دارند.

 دو راه وجود دارد که با استفاده از گذشته کامل استمراری جمله شرطی بسازیم؛ یا می‌توان در شکل مرسوم جملات شرطی از “if” استفاده کرد یا می‌توان جای فعل “had” را با فاعل جابجا کرد تا یک شبه جمله شرطی بسازیم. نوع دوم کمی رسمی‌تر است.با هم به چند مثال می‌پردازیم:

“If I had still been living there when the earthquake hit, I probably would have lost everything I owned.” اگر در زمان وقوع زلزله  همچنان در آنجا زندگی می‌کردم، احتمالا هرآنچه داشتم را از دست می‌دادم.
“We would have gone hiking on Saturday if it hadn’t been snowing in the mountains.” اگر در کوستان برف نمی‌بارید، شنبه کوه‌پیمایی می‌کردیم.
Had you been listening, you would have heard that the report was needed on Monday.” اگر گوش می‌کردی، می‌شنیدی که گزارش را برای دوشنبه می‌خواهند.
“I could have lost my job had my brother not been working in the head office at the time. اگر در آن موقع برادرم رئیس دفتر نبودف احتمالا کارم را از دست داده بودم.

پایان بندی

خب این هم از یک درسنامه‌ی دیگر از گرامر انگلیسی در این درسنامه به معرفی زمان گذشته کامل استمراری و کاربرد آن در زبان انگلیسی پرداختیم. امیدوارم این درسنامه نیز برای شما مفید بوده باشد. سوالات، انتقادات و تشویق‌ها و نکات مثبت و منفی خود را درباره این مقاله را می‌توانید همین پایین به گوش ما برسانید تا در ادامه بهتر از قبل پیش برویم.


بیشتر بخوانید:

زمان ها در زبان انگلیسی به 3 گروه کلی تقسیم می شوند و هر کدام از این زمان ها دارای 4 حالت هستند.

1- زمان حال

2- زمان گذشته

3- زمان آینده


دوره های خصوصی آموزش زبان انگلیسی

دوره های خصوصی انگلیسی ایرانمهر
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

آزمون

What form of the main verb is used to create the past perfect continuous tense?

Which of the following is a function of the past perfect continuous tense?

3. Where does not appear in a negative sentence in the past perfect continuous tense?

Where does not appear in a negative sentence in the past perfect continuous tense?

Which of the following uses the past perfect continuous tense to form a conditional sentence?

Which of the following types of verbs cannot be used in the past perfect continuous tense?

We______________ for Nancy for over two hours before she finally arrived.

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.5 از 5 از 42 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید