IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
زمان حال کامل در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 3.9/5
نویسنده: ایرانمهر
28 دی 1398

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

ساختار زمان حال کامل (Present Perfect Tense)

زمان حال کامل (present perfect) را با فعل have و قسمت سوم فعل می‌سازیم. قسمت سوم فعل همان ماضی ساده (ed) برای افعال با قاعده است. برای افعال بی‌قاعده، ساختار و شکل املایی فعل تفاوت پیدا می‌کند ( که در انتهای کتاب زبان شما نوشته شده است). با هم به چند مثال نگاهی می‌اندازیم.

I have seen that movie already.

من پیش از این، آن فیلم را دیده‌ام.

They have decided where they want to go for their honeymoon.

آن‌ها تصمیم گرفته‌اند که برای ماه‌عسل خود به کجا بروند.

John has lied to us too many times.

جان بارها و بارها به ما دروغ گفته است.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری آموزش زبان انگلیسی برای کودکان آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره های آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان
دوره های خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش خصوصی انگلیسی برای بزرگسالان
دوره های خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

کاربرد زمان حال کامل

ما معمولاً از زمان حال کامل برای صحبت در مورد رویدادهای گذشته استفاده می‌کنیم که با زمان حال ارتباط دارند. به عنوان مثال، اخبار یا تجربیات گذشته. همچنین می‌توانیم از زمان حال کامل برای صحبت در مورد موقعیت‌هایی استفاده کنیم که در گذشته شروع شده‌اند، اما هنوز در زمان حال صادق هستند.

رویدادها و اخبار اخیر

ما از زمان حال کامل برای صحبت در مورد رویدادها یا اخبار اخیر استفاده می‌کنیم. ما راجع به زمان وقوع این رویدادها صحبت نخواهیم کرد.

!I’ve passed the test

.She’s broken her arm

.The president has travelled to Cuba

 

 من امتحان را پاس کردم.

 دستش شکسته است.

 رئیس جمهور به کوبا سفر کرده است.

 Just, yet, already

ما اغلب از حال کامل با کلمات just، yet وalready استفاده می‌کنیم.

ما از just در جملات (+) استفاده می‌کنیم تا بگوییم که اخیراً اتفاقی افتاده است (مانند دقایقی پیش).

.I’ve just seen Peter in the street

.He looks happy because he’s just got married

من به تازگی پیتر را در خیابان دیدم.

او خوشحال به نظر می‌رسد زیرا به تازگی ازدواج کرده است. 

ما از yet در جملات منفی و سوالی استفاده می‌کنیم و آن را در آخر جمله قرار می‌دهیم.

?Have you washed the dishes yet

.I haven’t called him yet

.She hasn’t arrived yet

آیا تا به حال ظرف‌ها را شسته‌اید؟

من هنوز با او تماس نگرفته‌ام.

او هنوز نرسیده است.

ما از already در جملات (+) استفاده می‌کنیم تا بگوییم که قبلاً اتفاقی افتاده است (معمولاً زودتر از آنچه انتظار داشتیم).

.I have already finished

.We have already arrived

من قبلا کارم را تمام کرده‌ام.

ما قبلاً رسیدیم.

تجربیات زندگی

ما اغلب از زمان حال کامل برای صحبت در مورد تجربیات گذشته در زندگی خود استفاده می‌کنیم. ما نمی‌گوییم این تجربیات چه زمانی اتفاق افتاده است.

.I’ve run the Boston Marathon twice

.She’s never been on a cruise

.I’ve been here before

 من دو بار ماراتن بوستون را دویده‌ام.

او هرگز در سفر دریایی نبوده است.

قبلاً اینجا بوده‌ام.

  Never, ever, before

وقتی در مورد تجربیات زندگی کسی می‌پرسیم، اغلب از کلمه ever استفاده می‌کنیم.

?Have you ever read this book

?Have you ever been to India

آیا تا به حال این کتاب را خوانده‌اید؟

آیا تا به حال به هند رفته‌اید؟

وقتی در مورد تجربیات زندگی صحبت می‌کنیم، اغلب از کلمات never یا before استفاده می‌کنیم.

.She has never been late

.I think I have seen this film before

 

او هرگز دیر نکرده است.

 فکر می‌کنم این فیلم را قبلا دیده‌ام.

اعمال ناتمام

 How long, for, since

 ما از زمان حال کامل با کلمات how long، for یا since استفاده می‌کنیم تا در مورد اعمال یا موقعیت‌هایی صحبت کنیم که در گذشته شروع شده‌اند و همچنان ادامه دارند.

I’ve lived in Oslo since I was born. (=I was born in Oslo and I still live in Oslo)

They have been married for 25 years. (=They got married 25 years ago and they are still married)

 از زمان تولدم در اسلو زندگی می‌کنم. (=من در اسلو به دنیا آمدم و هنوز هم در اسلو زندگی می‌کنم)

 25 سال است که ازدواج کرده‌اند. (= 25 سال پیش ازدواج کردند و هنوز هم باهم هستند)

ما از how long در سؤالات برای پرسیدن در مورد مدت زمان یک عمل یا موقعیت استفاده می‌کنیم.

?How long has she been a teacher

?How long has she had her car

چه مدت معلم بوده است؟

چه مدت است که او ماشین دارد؟

ما از for به علاوه‌ی مدت زمانی خاصی استفاده می‌کنیم. برای مثال، for two weeks، for ten years، for ten days، for a few hours و …

.We’ve been here for a few hours

.They’ve been married for 10 years

ما چند ساعتی است که اینجا هستیم.

آن‌ها 10 سال است که ازدواج کرده‌اند.

ما از since به علاوه‌ی اشاره به زمانی در گذشته استفاده می‌کنیم، به عنوان مثال. Since I was born، since 10 o’clock، since last Wednesday و … .

.We’ve been here since 4 o’clock

.They’ve been married since 2010

ما از ساعت 4 اینجا هستیم.

آن‌ها از سال 2010 ازدواج کرده‌اند.

زمان حال کامل در زبان انگلیسی
تفاوت زمان حال کامل با گذشته‌ی ساده

خب شاید از خودتان بپرسید با چنین تعریفی از رمان حال کامل، این زمان با گذشته ساده چه تفاوتی دارد! یکبار دیگر می‌گویم که زمان حال کامل بیانگر رویدار یا حالت یا فعلی در زمانی نامشخص از گذشته است. این در حالی است که اگر رویداد، حالت یا فعلی در نقطه‌ای مشخص از زمان گذشته اتفاق بیفتد، برای مثال «شب گذشته»، «دو سال پیش» یا «دیروز»، بایستی از زمان گذشته ساده استفاده کنیم. به چند مثال قیاسی نگاهی می‌اندازیم تا تفاوت این دو زمان را بهتر متوجه شوید.

Correct: I saw Taitanic on TV last night.

Incorrect: I have seen Taitanic on TV last night.

Correct: She went to Prague when she was a little girl.

Incorrect: She’s been to Prague when she was a little girl.

زمانی که می‌گوییم “I have seen Taitanic” در واقع داریم اطلاعی کلی در مورد چیزی که در هز زمانی پیش از الان اتفاق افتاده است ارائه می‌دهیم. در واقع در زمان حال کامل تمرکز بر روی دیدن فیلم تایتانیک در زمانی نامشخص در گذشته است. اما اگر این تمرکز از فعل به زمان فعل تغییر کند، یعنی زمان فعل آن مشخص باشد دیگر نمی‌توان از زمان حال کامل استفاده کرد و در این صورت بایستی از زمان گذشته ساده برای بیان آن بهره جست. خب حالا دوباره این دو زمان را در مثال با هم بررسی می‌کنیم.

She’s been to Prague.

(استفاده از زمان حال کامل برای بیان یک اتفاق در زمانی نامشخص از گذشته زندگی او)

She went to Prague when she was a little girl.

(استفاده از زمان گذشته برای بیان اتفاقی در زمانی مشخص در گذشته)

ساختار جملات سوالی در زمان حال کامل

برای سوالی کردن ساختار زمان حال کامل کافی است جای فعل کمکی “Have” یا “Has” را با فاعل جمله تعویض کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Have you seen this moive?”

Has she heard any news?”

Have they started the movie yet?”

ساختار جملات سوالی منفی در زمان حال کامل

برای طرح سوالات منفی در زمان حال کامل علاوه بر جابجایی جایگاه فعل کمکی و فاعل در جمله بایستی از کلمات منفی مانند “not” یا “never” استفاده کنید. کاربرد اینگونه جملات زمانی است که شمال در واقع با مطرح کردن سوالتان انتظار دارید جواب مثبت باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

“Have you never seen the movie?”

“Has she nt heard any news?”

نکته‌ای که باید به آن دقت داشته باشید این است که می‌توان “not”‌ را بلافاصله بعد از “Have” یا “Has” آورد اما کلمه “never” این قابلیت را ندارد؛ این کلمه از قیدها تکرار است و جایگاه آن قبل از فعل اصلی یا بعد از فعل کمک است:

“Haven’t they started the movie yet?”

“Hasn’t his license expired?”

طرح سوال با کلمات سوالی

برای سوالی کردن جملات با ساختار زمان حال کامل ابتدا کلمات سوالی را در اول جمله قرار می‌دهیم و سپس ساختاری که برای سوالی کردن جملات حل کامل گفتیم را رعایت می‌کنیم؛ یعنی جای فعل کمکی با فاعل عوض می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

When have you been in Italy?

Where has she gone?

What’ve they done?

همین سوالات می‌توانند در قالب منفی هم مطرح شوند. به چند مثال در ادامه توجه کنید.

Which book have you not read?

Why haven’t you eaten your dinner yet?

Have got and has got

به عبارات Have got و Has got‌ دقت کنید؛ این دو عبارت ساختاری کاملا یکسان با ساختار زمان حال ساده دارند اما در واقع معنایی کاملا مشابه با زمان حال سده دارند. این دو عبارت در واقع بیانگر مالکیت هستند؛ همان معنای رسمی و اولیه داشتن. منتها کلمه got برای تاکید بیشتر به دنبال have و has‌ آورده می‌شود. به مثال‌های زوج در ادامه توجه داشته باشید.

I have got three classes on Monday.

I have three classes on Monday.

I hear she’s got lots of money.

I hear she has lots of money.

You’ve got a lot of nerve coming here.

You have a lot of nerve coming here.

 نکته قابل توجه این است که در مثال‌‎های فوق فعل “Have” و “Has” به معنای «داشتن» هستند که از افعال مالکیت یا حالت “Possession” است. اما فعل “Have” می‌تواند به معنای تجربه کردن یا خوردن نیز باشد و در واقع اکشنی را نشان دهد؛ دراین صورت نمی‌توان have/has را با  have/has got‌ هم معنی دانست و جایگزین کرد. به دو مثال زیر توجه داشته باشید.

Correct: I have breakfast every morning.

Incorrect: I’ve got breakfast every morning.

برای بکار بردن فعل “Get” در ساختار زمان حال کامل باید از “gotten” استفاده کنیم  این فعل در این شمایل معنای دریافتن و حصول کردن می‌دهد و نباید از این فرم برای بیان مالکیت استفاده کرد:

I’ve gotten word that my father is ill.

He’s gotten a lot of positive feedback about his performance.

نکته قابل توجه دیگر این است که have/has gotten‌ را بیشتر امریکایی‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند و بریتانیایی‌ها کمتر از این ترکیب برای بیان جملاتشان وام می‌گیرند. به هر حال این ترکیب یه ترکیب غیررسمی است و بهتر است بسته به متنی که می‌نویسید یا محیط و شخصی که با آن صحبت می‌کنید از کلمات رسمی‌تری استفاده کنید.

اشتباهات رایج

 ما از حال کامل برای اعمال یا موقعیت‌هایی استفاده می‌کنیم که در گذشته شروع شده‌اند و اکنون هم صادق هستند. پس نباید از حال ساده در این مواقع استفاده‌ای کنیم.

We’ve been friends since first grade. (NOT We are friends since first grade.)

ما از کلاس اول با هم دوست بودیم.

ما از کلمه‌ی ago با حال کامل استفاده نمی‌کنیم.

They’ve been married for 10 years. (NOT They are married since 10 years ago.)

 آن‌ها 10 سال است که ازدواج کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:

زمان ها در زبان انگلیسی به 3 گروه کلی تقسیم می شوند و هر کدام از این زمان ها دارای 4 حالت هستند.

1- زمان حال

2- زمان گذشته

3- زمان آینده

Quiz

Which of the following sentences uses the present perfect tense?

When is the present perfect not used?

Which auxiliary verb is used to form the present perfect tense?

Which question is correct?

Which sentence does NOT use the present perfect in the correct way?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.9 از 5 از 50 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

جهت مشاوره رایگان کلیک کنید