هرآنچه باید درباره‌ ی زمان گذشته کامل و کاربرد آن بدانید

تاریخ انتشار :٠٣ بهمن ١٣٩٨ نویسنده :امیر نعمتی
امتیازدهی : از 31

ساختار زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل بیانگر فعل یا رویدادی است که پیش از فعل یا رویداد دیگری در زمان گذشته رخ داده است. علاوه بر این زمان گذشته کامل می‌تواند بیانگر انجام فعلی پیش از زمانی مشخص و معین در گذشته باشد. این زمان در قالب جمله به شکل زیر نمایان می‌شود:

Structure of Past Perfect TenseSubject + had + Past Participle

 

به زبانی ساده‌تر برای ساخت زمان گذشته کامل بایستی پس از فاعل از “had” که گذشته‌ی فعل “have” است استفاده کنیم و پس از آن از قسمت سوم افعال اصلی استفاده کنیم. خب بیایید برگردیم به تعریفی که از کارکرد این زمان در زبان انگلیسی ارائه دادیم. با چند مثال چطورید؟

 

When she arrived at the airport, she realized she dropped her passport.
When she arrived at the airport, she realized she had dropped her passport.

 

 

 

خب اگر به این دو جمله دقت کنید و به تعریفی که از زمان گذشته کامل در ابتدای این مقاله ارائه کردیم دقت کنید، متوجه خواهید شد که جمله دوم ساختار دقیق‌تری دارد و از نظر گرامری مفهوم را بطور کامل و شفاف‌تر انتقال می‌دهد. شاید بپرسید چرا؟ دلیلش این است که فردی در نقطه‌ای در زمان گذشته به فرودگاه رسیده است اما گذرنامه این فرد در زمانی پیش از رسیدن به فرودگاه در همان زمان گذشته گم شده است. از آنجایی که در جمله اول تنها از زمان گذشته ساده استفاده شده است این برداشت صورت می‌گیرد که هر دوی این اتفاقات در یک زمان در گذشته اتفاق افتاده است و کمی شنونده را سردرگم خواهد کرد. بنابراین با استفاده از زمان گذشته کامل در جمله دوم متوجه می‌شویم که یک رویداد پیش از فعلی دیگر رخ داده است.

علاوه براین گذشته کامل برای تمایز دو نقطه زمانی در زمان گذشته بکار برده می‌شود، به همین دلیل باید این تمایز را با برخی از حروف ربط مانند “before”، “when”، “until” یا “by the time” نشان دهیم تا مخاطب ما متوجه شود که کدام فعل پیش یا پس از فعل و رویداد دیگر اتفاق افتاده است.

کاربردهای زمان گذشته کامل در زبان انگلیسی

در ابتدای مقاله به دو کاربرد اصلی زمان گذشته کامل بصورت مختصر اشاره کردیم. حال می‌خواهیم این دو کاربرد را بطور مفصل کالبدشکافی کنیم و با آوردن مثال‌های متعدد فهم کاربری این زمان را در زبان انگلیسی برای شما ساده‌تر و شیرین‌تر کنیم.

 

  • فعل یا رویدادی پیش از فعل یا رویداد دیگر: اگر بخواهیم در جمله‌ای مشخص کنیم که فعل یا رویدادی پیش از فعل یا رویداد دیگر در زمان گذشته اتفاق افتاده است بایستی از زمان گذشته کامل استفاده کنیم. معمولا (و نه همیشه) یکی از افعال به زمان گذشته ساده بیان می‌شود.

 

When I turned on the TV, the film had ended.وقتی تلویزیون را روشن کردم، فیلم تمام شده بود.
I had dreamed of living in Ireland even before I visited the country.حتی پیش از این که به ایرلند سفر کنم، رویای زندگی کردن در این کشور را در سرم پرورانده بودم.
She was sad when she left the house she had lived in for so many years.وقتی خانه را ترک کرد ناراحت بود؛ سال‌های دور و درازی را در این خانه زندگی کرده بود.
Unfortunately, he had not taken his keys before he left the house.متاسفانه قبل از اینکه خانه را ترک کند، کلید‌هایش را برنداشته بود.

 

توجه داشته باشید که جایگاه زمان گذشته کامل در جمله مهم نیست؛ فعل گذشته کامل می‌تواند در قسمت اول یا دوم جمله آورده شود. آنچه اهمیت دارد این است که همیشه زمان گذشته کامل برای فعلی بکار برده شود که پیش از فعل دیگر یا زمانی مشخص در زمان گذشته اتفاق افتاده است.
استفاده از حرف ربط “when” به ما کمک می‌کند تا ترتیب زمانی افعال و رویداد‌ها را متوجه شویم. با دقت به دو مثال زیر توجه کنید:

 

Mary cooked dinner when the kids came home.وقتی بچه‌ها به خانه آمدند مری برای ناهار غذا پخت.
Mary had cooked dinner when the kids came home.زمانی که بچه‌ها به خانه آمدند مری برای ناهار آشپزی کرده بود.

 

از جمله اول این را متوجه می‌شویم که مری همزمان با ورود بچه‌ها به خانه شروع به آشپزی کرده است. اما با بکار بردن زمان گذشته کامل در جمله دوم این موضوع روشن می‌شود که مری پیش از این که بچه‌ها به خانه برسند آشپزی کرده است.

نکته‌ی دیگری که می‌خواهم با شما درمیان بگذارم این است که در فارسی معادل گذشته کامل را ماضی بعید می‌دانند. توصیه بنده به شما این است که به معادل‌ها توجه چندانی نداشته باشید. بهتر است تنها به مفاهیمی که زمان‌ ها در زبان انگلیسی به خودی خود القا می‌کنند دقت کنید و این مفاهیم را در ذهن خود درونی کنید. خیلی جالب است بدانید که در بسیاری از زبان‌ها ماهیت زمان و مفاهیم آن با تعاریف و ذهنیت ما فارسی زبانان تفاوت دارد و دلیل اینکه می‌گویم تا می‌توانید از معادل‌سازی در ذهنتان دوری کنید همین است.

 

حذف زمان گذشته کامل

زمانی که برای بیان اتفاق یا فعلی در زمان گذشته از حروف ربط “before” و “after” استفاده می‌کنیم و فعلی یا رویدادی پیش از فعل و رویداد دیگر اتفاق افتاده باشد‌، می‌توانیم از استفاده از زمان گذشته کامل صرف نظر کنیم و فقط از زمان گذشته ساده استفاده کنیم. دلیل این موضوع این است که خود این حروف ربط بیانگر توالی زمانی هستند. به دو مثال زیر توجه کنید:

 

I packed a bag of snacks before I left for the airport.
I had packed a bag of snacks before I left for the airport.

 

مثال اول و دوم هر دو صحیح هستند؛ نکته‌ای که پیش از این به آن اشاره کردیم این است که استفاده از زمان گذشته کامل در مثال دوم اجباری و ضروری نیست. البته این را در نظر داشته باشید که اگرچه حضور فعل گذشته کامل ضروری نیست اما همچنان از لحاظ مفهومی کامل‌تر است. جمله اول کاملا صحیح است و مفهوم بطور کامل منتقل می‌شود که گوینده پیش از اینکه به فرودگاه برود کیسه‌ای از خوراکی‌ها و تنقلات برای خود آماده کرده است. تنها تفاوت این دو جمله این است که در جمله دوم علاوه بر آنچه از جمله اول دریافت می‌کنیم، این مفهوم نیز القا می‌شود که عمل کیسه کردن تنقلات بلافاصله پیش از حرکت به سمت فرودگاه انجام نشده است و با فاصله زمانی محسوسی این اتفاق افتاده است.
تفاوت بین این دو مورد بسیار ظریف است و تاثیر آن در انتقال مفهوم بسیار ناچیز است اما در همین موارد است که دقت و توانایی شما در بکار بردن دقیق زمان‌ها و بطور کلی گرامر، نسبت به دیگر متکلمین زبان انگلیسی مشخص می‌شود.

 

  • فعل یا رویدادی پیش از نقطه‌ای مشخص در زمان گذشته: زمانی است که ما تنها یک فعل یا یک رویداد برای توصیف کردن در جمله داریم و می‌دانیم این فعل یا رویداد پیش از نقطه‌ای مشخص در زمان گذشته رخ داده است. در این مواقع باید در کنار زمان گذشته کامل از یک عبارت اضافی قیدی استفاده کنیم تا منظورمان را از زمان دقیق رخ دادن فعل یا رویداد به وضوح نشان دهیم. به چند مثالی که در ادامه برایتان آماده کرده‌ام توجه کنید:

 

Until that afternoon, she had never considered living abroad.تا آن بعداز ظهر، هرگز به زندگی در خارج از کشور فکر نکرده بود.
I had expected to be married by this morning.تا پیش از امروز صبح انتظار می‌رفت ازدواج کرده باشم.
I hadn’t used a hammer before working in construction.پیش از کار کردن در زمینه ساخت و ساز، از چکش استفاده نکرده بودم.

 

توجه داشته باشید که در مثال آخر "working in construction" در واقع مفعول حرف اضافه “before” است. کلمه “working” اسم مصدر است و به همین دلیل است که در ظاهر زمان گذشته ساده در جمله بکار برده نشده است.

ساختار جملات منفی در زمان گذشته کامل

در بیشتر موارد برای اینکه وجه منفی زمان گذشته کامل را بسازیم به‌سادگی “not” یا “never” را بعد از فعل کمکی “had” می‌آوریم. همچنین برای تاکید بیشتر بر این که چیزی هیچگاه پیش از زمانی مشخص، یا اتفاق افتادن رویداد و فعلی دیگر در گذشته، رخ نداده است، می‌توانیم کلمه “never” را پیش از فعل “had” بیاوریم. در این صورت هر دو کلمه “never” و “had” به‌ترتیب پیش از فاعل قرار می‌گیرند. به چند مثال زیر توجه کنید:

 

Never had I felt so alive.هیچگاه تا این حد حس سرزندگی نکرده بودم.
Never had she imagined that love like this could exist.هیچگاه تصورش را هم نکرده بود که عشقی این چنین وجود داشته باشد.
Never before had she seemed so beautiful to him.پیش از آن هیچگاه در نظر او زیبا جلوه نکرده بود.

 

چنین جملاتی بیشتر جنبه ادبی دارند و معمولا در متون و سخنرانی‌های آکادمیک و محاوره‌ای از آن‌ها استفاده نمی‌شود. نکته دیگر اینکه معمولا در چنین ساختاری از افعال بیان حالت مانند “Imagin” یا “feel” استفاده می‌شود و نه از افعال بیان‌کننده کنش. برای مثال جمله‌ی “never had I run so far” بیش از حد اغراق‌آمیز است.

ساختار جملات سوالی

برای ساخت جملات سوالی در زمان گذشته کامل جای فعل کمکی “had” را با فاعل عوض کنید. به همین سادگی می‌توان از ساختار خبری زمان گذشته کامل، جمله سوالی ساخت. اگر خواستید از کلمات سوالی نیز در این ساختاری زمانی استفاده کنید، مانند دیگر زمان‌ها کافی است این کلمات را در ابتدای جمله خود جای‌گذاری کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

 

Had you ever been on a tractor before starting work on the farm?پیش از اینکه در مزرعه شروع به کار کنید آیا تا بحال با تراکتور کار کرده بودید؟
Before the war, had you ever considered living abroad?

پیش از وقوع جنگ آیا به زندگی در خارج از کشور فکر کرده بودید؟

 

جملات سوالی با وجه منفی

برای ساخت جملات سوالی منفی کاری که لازم است انجام دهید این است که جای فعل کمکی “had” را با فاعل جمله‌تان عوض کنید و سپس از کلمه “not” در کنار “had” یا پس از فاعل و قبل از فعل اصلی استفاده کنید. از “never” نیز می‌توان برای منفی سازی جملات سوالی استفاده کرد؛ شما باید “never” را بعد از فاعل و قبل از فعل اصلی قرار دهید. در نظر داشته باشید این ساختار در واقع زمانی بکار برده می‌شود که ما انتظار داریم یا می‌دانیم که پاسخ به سوالمان «بله یا مثبت» خواهد بود. حائز اهمیت است که بدانید ساخت چنین جملاتی یعنی جملات سوالی با وجه منفی با استفاده از زمان گذشته کامل آنچنان مرسوم نیست و آنقدر در انگلیسی روزمره کاربردی ندارد.

 

I began to panic. It was nearly midnight. Hadn’t the train arrived yet?

داشتم می‌ترسیدم. نزدیک نیمه شب بود، آیا هنوز قطار نرسیده بود.

 

سخن پایانی

به پایان یک درسنامه دیگر از مباحث گرامری و زمان‌ها در زبان انگلیسی رسیدیم. امیدوارم این مطلب نیز برای شما مفید بوده باشد. مبحث زمان‌ها را می‌توانید بطور کامل در سایت رسمی آموزشگاه ایرانمهر و در بخش مقالات مطالعه کنید. برای تمام این درسنامه‌ها مثال‌های متعدد ترجمه شده ارائه شده است و توضیحات تکمیلی که برای هر بخش از مقالات آورده شده است به شما کمک می‌کند تا مطالبی که مدت‌ها در فراگیری آن‌ها به مشکل می‌خوردید به راحتی هضم کنید.

 

بیشتر بخوانید:

زمان ها در زبان انگلیسی به 3 گروه کلی تقسیم می شوند و هر کدام از این زمان ها دارای 4 حالت هستند.

1- زمان حال

 

2- زمان گذشته

 

3- زمان آینده

  •  
Quiz:


امیر نعمتی
امیرمهدی نعمتی هستم؛ یک محتوانویس . یجورایی نوشتن از روزهای اولی که وارد بازار کار شدم همراهم بوده است. چه سال‌هایی که مشغول به کار مترجمی بودم و چه بعدها که محتوانویسی را بشکل حرفه‌ای دنبال کردم نوشتن اصلی‌ترین ابزار من بوده است. سال‌هاست که در زمینه زبان‌های خارجه و شاخه‌های مختلف آن، به تولید محتوای متنی آموزشی و مبانی یادگیری زبان مشغول بوده‌ام. در دانشگاه خوارزمی در رشته زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل کرده‌ام و بخشی از عمر حرفه‌ای خود را به کار ترجمه، گردآوری و برگردان متون تخصصی در زمینه‌های علمی و ادبی از زبان انگلیسی به فارسی صرف کرده‌ام.


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره
برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

مشاوره رایگان