IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
آشنایی با وجه های زمان گذشته
امتیاز کاربران: 4.2/5
نویسنده: محمد اشرفی
8 بهمن 1398

آشنایی با وجه‌های زمان گذشته

وجه‌ های زمان گذشته کدامند؟

زمان گذشته مانند زمان حال و آینده دارای ۴ وجه است؛ ۴ وجهی که در کنار زمان گذشته ساختارهای «گذشته ساده»، «گذشته استمراری»، «گذشته کامل» و «گذشته کامل استمراری» را شکل می‌دهند. این چهار ساختار را در کلاس‌ها و بیشتر منابع آموزشی زبان انگلیسی با نام زمان گذشته ساده، زمان گذشته استمراری، زمان گذشته کامل و زمان گذشته کامل استمراری معرفی کرده‌اند، حال آنکه این چهار ساختار ترکیبی از زمان حال و ۴ وجه ساده، استمراری و کامل و کامل استمراری هستند. در این ساختارها “Tense” بیانگر موقعیت زمانی انجام فعل و وجه به چگونگی اتفاق افتادن فعل در بستر زمان اشاره دارد.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

گذشته ساده

ما از گذشته ساده برای صحبت در مورد اقدامات انجام شده در گذشته استفاده می‌کنیم.

دیروز بیرون غذا خوردیم. We ate out yesterday. (the action is finished)

در یک داستان، ما از گذشته ساده برای صحبت در مورد رویدادهای گذشته به ترتیب زمانی استفاده می‌کنیم. یعنی رویدادهای اصلی یک داستان.

وقتی در را باز کرد وانمود کرد که ما آنجا نیستیم و به اتاقش رفت.

When she opened the door, she pretended that we weren’t there and she went to her room

 او به من زنگ زد و گفت برو، اما وقتی رسیدم او آنجا نبود. .He called me and told me to go, but when I arrived he wasn’t there

ما همچنین از گذشته ساده برای صحبت در مورد عادات یا حالات گذشته استفاده می‌کنیم.

ما اغلب برای نوشیدنی قبل از شام به بار می‌رفتیم. .We often went to the bar for a drink before dinner
: او واقعاً ورزش را دوست داشت و بسیار خوش اندام بود. .He really liked sport, and was very fit

ساختار گذشته ساده برای بیان فعل و رویدادی که در نقطه‌ای مشخص در زمان گذشته به پایان رسیده است بکار برده می‌شود. چه دوره زمانی رخ دادن فعل کوتاه باشد چه بلند فرقی نمی‌کند، وجه ساده بر روی به سرانجام رسیدن فعل تاکید دارد. ساختار گذشته ساده با قسمت دوم فعل ساخته می‌شود. افعال با قاعده با افزودن “d” یا “ed” در انتهایشان به قسمت دوم قعل تبدیل می‌شوند و قسمت دوم افعال بی‌قاعده را تنها باید به خاطر بسپارید. به چند مثال زیر توجه کنید:

آن‌ها سا‌ل‌ها در همسایگی‌ ما زندگی کردند. “They lived next door to us for years.” (regular)
امروز  صبح خودم را در خانه حبس کردم. “I locked myself out of the house this morning.” (regular)
وقتی نوجوان بودیم به یک مدرسه غیر انتفاعی می‌رفتیم. “We went to a private school when we were young.” (irregular)

آشنایی با وجه های زمان گذشته

گذشته استمراری

ساختار گذشته استمراری از ترکیب زمان گذشته و وجه استمراری ساخته می‌شود. این ساختار بر تداوم و استمرار فعلی که در گذشته شروع شده است، تاکید دارد. علاوه بر این از این ساختار برای بیان افعالی که با فعل دیگری در زمان گذشته متوقف شده باشد نیز استفاده می‌شود. این ساختار از “was/were” بعلاوه‌ی وجه وصفی معلوم شکل می‌گیرد. به چند مثال زیر توجه کنید:

زمانی که پدرشان سر رسید، آن‌ها داشتند بیرون  بازی می‌کردند. “They were playing outside when their father arrived.”
ببخشید که تلفن را جواب ندادم؛ وقتی زنگ زدی داشتم رانندگی می‌کردم. “I’m sorry I didn’t answer the phone; I was driving when you called.”
وقتی خانواده همسرم خبر خوب را به ما دادند، داشتیم ناهار می‌خوردیم. “We were eating dinner when my in-laws told us the good news.”

ما از گذشته استمراری برای ترتیب صحنه‌ها در یک داستان استفاده می‌کنیم.

دیشب داشتم به خانه میرفتم و به آی پادم گوش میدادم که … Last night I was walking home and listening to my iPod when
خورشید می‌درخشید و گردشگران زیادی در ساحل دراز کشیده بودند. ناگهان The sun was shining and lots of tourists were lying on the beach. Suddenly

برای گذشته استمراری نمی‌توان از افعال بیان حالت “Stative Verb” استفاده کرد و دلیل آن وجه استمراری است. حالات را نمی‌توان استمراری کرد؛ تنها افعال کنش هستند که قابلیت استمراری شدن دارند.

گذشته کامل

ساختار گذشته کامل ترکیبی از زمان گذشته و وجه کامل است. از این ساختار برای بیان فعل یا حالتی استفاده می‌شود که پیش از فعل دیگری شروع و به پایان می‌رسد. این ساختار از “had” بعلاوه‌ی قسمت سوم فعل یا “Past Participle” ساختع می‌شود. ما از گذشته کامل ساده برای صحبت در مورد گذشته زودتر و نزدیک‌تر استفاده می‌کنیم: رویدادهایی که قبل از رویداد اصلی اتفاق افتاده اند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

پیش از اینکه برسید یک چیزی خورده بود. “She had already eaten when she arrived.”
فیلم را قبلا دیده بودیم اما دوباره تماشایش کردیم. “We had seen the movie, but we watched it again.”
آن هفته بد سرما خورده بودم، اما به هر حال به تعطیلات رفتم. “I’d had a bad cold that week, but I went on my vacation anyway.”

 ما از گذشته کامل برای صحبت در مورد رویدادها و تجربیات قبلی یا اقدامات که قبلاً در گذشته انجام شده‌اند استفاده می‌کنیم.

وقتی در را باز کرد، او قبلاً رفته بود. .When she opened the door, he had already left
متوجه شدم که قبلاً آنجا بودم. .I realized that I had been there before
وقتی با او آشنا شدم، هرگز رابطه جدی نداشته بودم. .When I met her, I had never been in a serious relationship
او متوجه شد که من ماشین را تمیز کرده بودم. صاف و براق بود. .He noticed I had cleaned the car. It was smooth and shiny

ما از گذشته کامل استفاده می‌کنیم تا بگوییم قبلاً در گذشته چقدر یا چند کار انجام داده‌ایم.

ما 500 مایل رانندگی کرده بودیم و نیاز به استراحت داشتیم. .We had driven 500 miles and we needed some rest
چند ساعت خوابیده بود که بیدارش کردی؟ ?How many hours had he slept when you woke him up

ما از گذشته کامل ساده با افعال ثابت استفاده می‌کنیم تا در مورد حالات یا موقعیت‌هایی صحبت کنیم که در گذشته زودتر شروع شده‌اند. ما اغلب از How long، For یا Since، Always و غیره استفاده می‌کنیم.

روزی که آنا درگذشت، آن‌ها 48 سال بود که ازدواج کرده بودند. .The day Anne died, they had been married for 48 years
روزی که رفتم دقیقا 4 سال بود که در انگلیس بودم. .The day I left, I had been in England for exactly 4 years
او به من گفت که همیشه از خواهرش متنفر بوده است. .She told me she had always hated her sister

گذشته کامل استمراری

ساختار گذشته کامل استمراری ترکیبی از وجه کامل و استمراری بعلاوه زمان گذشته است. از این ساختار برای بیان افعالی استفاده می‌شود که پیش از فعل یا رویداد دیگری در زمان گذشته اتفاق می‌افتند. تفاوت اصلی این ساختار با ساختار گذشته کامل در این است که ساختار گذشته کامل استمراری بر روی استمرار و تداوم فعل تاکید دارد نه بر روی به پایان رسیدن آن. علاوه بر این از ساختار گذشته کامل استمراری برای بیان تاثیر یک فعل بر روی فعلی دیگر در نقطه‌ای از زمان گذشته استفاده می‌شود. بدلیل وجود وجه استمراری در این ساختار، استفاده از افعال بیان حالت در این ساختار ممنوع است. این ساختار از “had” بعلاوه‌ی “been” و سپس وجه وصفی معلوم یا شکل ingدار فعل ساده شکل می‌گیرد. در ادامه چند مثال از این ساختار را مشاهده خواهید کرد:

مدت زیادی بود که منتظر اتوبوس بودیم که بالاخره رسید. “We had been waiting for a long time when the bus finally came.”
مدتی بود که خواهر کوچکم خیلی آرام نشسته بود که ناگهار زد زیر گریه. “My little sister had been sitting very quietly, but then she started to cry.”
تمام طول روز را داشتم تمیز کاری می‌کردم به همین دلیل شب گذشته برای بیرون رفتم خیلی خسته بودم. “I’d been cleaning all day, so I was too tired to go out last night.”

 

سخن پایانی

به پایان یک درسنامه دیگر از مباحث گرامری زبان انگلیسی رسیدیم. مبحث وجه‌ها شاید مبحث آنچنان کاربردی نباشد اما دید بهتری از ساختارهای زبانی به شما می‌دهد. بخش کاربردی این مبحث در قسمت زمان ها در زبان انگلیسی آورده شده است. در آن بخش شما با مفهوم زمان‌ها، کاربردشان و شکل ساختاری آن‌ها آشنا خواهید شد. علاوه بر توضیحات تکمیلی، در بخش زمان‌ها که مقالات آن بطور کامل تهیه و تدوین شده است با مثال‌های متعددی روبرو خواهید شد که در یادگیری هرچه بهتر به شما کمک بزرگی خواهند کرد.


بیشتر بخوانید:آموزش گرامر had been گذشته کامل در انگلیسی


آزمون

Which of the following is in the past simple form?

Which of the following is in the past perfect form?

Which of the following is in the past perfect continuous form?

Which of the following structures is used to emphasize general completion in the past?

Which of the following sentences emphasizes the progress of a past action that occurred before another action in the past?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.2 از 5 از 6 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید