IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
استرس هجا در کلمات بلند انگلیسی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
17 اردیبهشت 1403

استرس هجا (Syllable Stress) در کلمات بلند انگلیسی

در چشم انداز وسیع یادگیری زبان انگلیسی، تسلط بر پیچیدگی های تلفظ به عنوان یک نقطه عطف بسیار مهم است. در میان بسیاری از جنبه های تلفظ، تاکید بر هجا به عنوان یک سنگ بنا ظاهر می شود و نه تنها آهنگ گفتار، بلکه درک مکالمه انگلیسی را نیز شکل می دهد. تاکید هجا به تأکیدی است که بر روی هجاهای خاص در کلمات، دیکته تلفظ و در نتیجه معنای آنها می شود. با وجود ماهیت به ظاهر ظریف آن، استرس هجا در تلفظ انگلیسی وزن قابل توجهی دارد و اغلب بین کلمات تمایز قائل می شود و تفسیر آنها را تغییر می دهد. همانطور که زبان آموزان سفر تسلط بر زبان انگلیسی را آغاز می کنند، درک استرس هجا (syllable stress) در کلمات بلند انگلیسی برای دستیابی به روانی و ارتباط موثر بسیار مهم است.

تاکید هجا به عنوان یک اصل راهنما برای گفتار انگلیسی عمل می کند و بر ریتم و جریان گفتار تأثیر می گذارد. با تأکید بر هجاهای خاص، گویندگان کلمات را با ظرافت و وضوح آغشته می کنند و شنوندگان را قادر می سازند تا معنای مورد نظر آنها را درک کنند. علاوه بر این، تاکید هجا نقش اساسی در تشخیص و درک کلمه ایفا می کند، زیرا می تواند تلفظ و اهمیت معنایی کلمات را تغییر دهد. در نتیجه، تسلط بر استرس هجا به زبان‌آموزان قدرت می‌دهد تا پیچیدگی‌های گفتاری انگلیسی را با اطمینان و دقت دنبال کنند.

فراتر از مفاهیم آن برای تلفظ، تاکید هجا برای روانی و درک زبان اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که زبان آموزان در تلاش برای برقراری ارتباط موثر به زبان انگلیسی هستند، نه تنها باید صداها را به طور دقیق بیان کنند، بلکه باید معنا را با وضوح بیان کنند. استرس هجا به عنوان یک چراغ راهنما در این تلاش عمل می کند و به زبان آموزان کمک می کند تا گفتار خود را با لحن و تاکید مناسب برای انتقال موثر پیام خود آغشته کنند. علاوه بر این، درک استرس هجا، درک شنیداری را افزایش می دهد و زبان آموزان را قادر می سازد انگلیسی گفتاری را با سهولت و دقت بیشتر رمزگشایی کنند.

در این مقاله، به اهمیت تاکید هجا در آموزش گرامر زبان انگلیسی، بررسی نقش آن در تلفظ، تشخیص کلمات و ارتباط خواهیم پرداخت. از طریق تجزیه و تحلیل عمیق الگوهای استرس هجا و تأثیر آنها بر زبان انگلیسی گفتاری، ما استراتژی هایی را برای تسلط بر این جنبه ضروری تلفظ کشف خواهیم کرد. با درک اهمیت تاکید هجا و تقویت مهارت های لازم برای پیمایش در تفاوت های ظریف آن، زبان آموزان می توانند سفری را به سوی تسلط و مهارت بیشتر در زبان انگلیسی آغاز کنند.

تعریف استرس هجا

تاکید هجا به تاکیدی است که بر روی هجاهای خاص در کلمات هنگام صحبت کردن انجام می شود. در زبان انگلیسی، استرس هجا نقش مهمی در تلفظ و معنی دارد، زیرا می تواند تفسیر کلمه را تغییر دهد و تفاوت های ظریف را در ارتباط منتقل کند.

با گذاشتن دست زیر چانه و گفتن یک کلمه می توانید بررسی کنید که یک کلمه چند هجا دارد. هر بار که چانه شما حرکت می کند تا صدای مصوت ایجاد شود، یک هجا را بشمارید. به عنوان مثال، کلمه difficult چانه شما را سه بار حرکت می دهد. بنابراین، di/fi/cult سه هجا است.

شما می توانید یک هجا را با یادآوری اینکه هر هجا حاوی یک صدای مصوت( vowel sound) است تشخیص دهید. به عنوان مثال، در کلمه computer، سه هجا وجود دارد: com / pu / ter. کلمه bike اما فقط یک هجا دارد. یک هجا ممکن است فقط یک حرف یا پنج حرف داشته باشد.

Idea – i / de / a (three syllables)

Cough – cough (one syllable)

اهمیت تاکید هجا در یادگیری زبان انگلیسی در تأثیر آن بر درک و روان بودن است. قرار دادن صحیح استرس به شنوندگان کمک می کند تا کلمات گفتاری را راحت تر و دقیق تر درک کنند و ارتباط موثر را تسهیل می کند. همچنین به گفتار با صدای طبیعی کمک می کند و مهارت کلی زبان را افزایش می دهد.

درک الگوهای استرس هجا به زبان آموزان اجازه می دهد کلمات را به درستی تلفظ کنند و خود را واضح تر بیان کنند. آنها را قادر می سازد تا بین کلماتی که ممکن است املای یکسانی داشته باشند اما الگوهای استرس متفاوتی داشته باشند،  مثل’rec/ord (به عنوان اسم) در مقابل re/’cord (به عنوان یک فعل) تمایز قائل شوند.

علاوه بر این، تسلط بر استرس هجا، مهارت‌های درک شنیداری را افزایش می‌دهد، زیرا زبان‌آموزان می‌توانند هجاهای تاکیدی را در زبان گفتاری تشخیص دهند و معنا را از متن استنتاج کنند. همچنین به اکتساب واژگان کمک می کند، زیرا زبان آموزان می توانند الگوهای استرس را در کلمات جدید شناسایی کرده و آنها را در واژگان مرتبط به کار ببرند.

در نهایت، تاکید بر هجا برای تلفظ و ارتباط موثر انگلیسی ضروری است و آن را به یک جنبه ضروری از یادگیری و مهارت زبان تبدیل می کند. اما به یاد داشته باشید، از آنجا که این مبحث بسیار ظریف است، شاید دوست داشته باشید از راهنمائی هائی مدرسین آموزشگاه زبان ایرانمهر در این زمینه بهره مند شوید.

syllable stress در کلمات بلند انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

کلمات طولانی

درک استرس هجا در کلمات طولانی برای تلفظ و درک دقیق در زبان انگلیسی بسیار مهم است. در اینجا چند دستورالعمل کلی وجود دارد اما قبل از آن بیائید منظور از استرس هجا در کلمات بلند را در چند مثال ببینیم:

با هم ببینیم:

Communicate: co-MU-ni-cate (stress on the second syllable)

Organization: or-ga-ni-ZA-tion (stress on the fourth syllable)

Opportunity: op-por-TU-ni-ty (stress on the third syllable)

Extraordinary: ex-TRA-or-di-NA-ry (stress on the third syllable)

دستور العمل های کلی

 1. پسوند استرس( suffix stress) : در بسیاری از کلمات طولانی تر، تاکید بر هجای اول کلمه پایه به جای پسوند (پیوند یا پسوند) اضافه شده به آن می افتد. به عنوان مثال، در “pho/’tog/ra/pher”، تاکید بر هجای دوم (-tog-) است، نه روی پسوند “-er”.
 2. کلمات مرکب( compound words) : در کلمات مرکب، استرس اغلب بر عنصر اول وارد می شود. به عنوان مثال، در “black/board”، تاکید بر هجای اول (“black”) است، و یا در “sun/set”، تاکید بر هجای اول (“خورشید”) است.
 3. خانواده‌های واژه ( word families) : در کلماتی با ریشه یکسان، استرس معمولاً روی یک هجا قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، در “photograph” (n.)، “Photography” (n.) و “photographic” (adj.) ، تاکید بر هجای دوم (-to-) می افتد.
 4. ریشه های لاتین و یونانی: بسیاری از کلمات طولانی در انگلیسی ریشه از لاتین یا یونانی دارند. در این کلمات، اگر کلمه دارای چهار هجا یا بیشتر باشد، اغلب از آخر روی هجای سوم می افتد. به عنوان مثال، در “television”، تاکید بر هجای سوم (-vi-) و در “photography” روی هجای سوم (-to-) می افتد.
 5. استثناها: انگلیسی استثناهای زیادی برای قواعد تلفظ خود دارد، بنابراین مراجعه به فرهنگ لغت یا راهنمای تلفظ کلمات با الگوهای استرس نامنظم ضروری است.

از کجا پیدا کنیم؟

حال که میدانیم استرس هجا چیست، به قسمت اندکی سخت تر ماجرا میرسیم. از کجا مطمئن شویم که هجا شماری و استرس گذاری ما صحیح است؟

اطلاعات استرس هجا را می توان در منابع مختلف یافت، از جمله:

دیکشنری ها: بسیاری از فرهنگ لغت ها راهنماهای تلفظی را ارائه می دهند که تاکید بر هجا را نشان می دهد. به دنبال نمادهایی مانند آپاستروف برجسته (ˈ) یا فونت پررنگ برای شناسایی هجاهای تاکیدی باشید.

راهنماهای تلفظ آنلاین: وب سایت های متعددی راهنماهای تلفظ را با ضبط های صوتی و علائم استرس برای کلمات ارائه می دهند. وب سایت هایی مانند Oxford Learner’s Dictionaries و Cambridge Dictionary منابع ارزشمندی هستند.

اپ های یادگیری زبان: برنامه‌هایی مانند Duolingo، FluentU، و Pronunciation Coach، درس‌ها و تمرین‌های تعاملی در مورد استرس هجا ارائه می‌دهند.

شرکت در دوره های زبان انگلیسی: دوره های رسمی زبان اغلب تلفظ، از جمله تاکید بر هجا را پوشش می دهند. ثبت نام در یک دوره زبان انگلیسی در یک موسسه محلی یا پلت فرم آنلاین مانند Coursera یا Udemy را در نظر بگیرید. اگر به دنبال یک دوره زبان گرامر که شما را با ریزه کاری های استرس هجا آشنا کند هستید، از بررسی اطلاعات نزدیک ترین شعبه آموزشگاه زبان ایرانمهر غافل نشوید.

کتاب‌های آواشناسی: کتاب‌های مربوط به آواشناسی و تلفظ، مانند « English Pronunciation in Use» توسط انتشارات دانشگاه کمبریج، می‌توانند مرجع عالی برای یادگیری در مورد استرس هجا باشند.

انجمن های یادگیری زبان: انجمن های آنلاین، پلت فرم های تبادل زبان، و گروه های رسانه های اجتماعی که به یادگیری زبان اختصاص داده شده اند، اغلب در مورد موضوعات تلفظ، از جمله تاکید بر هجا بحث می کنند. شرکت در این جوامع می تواند بینش ها و منابع ارزشمندی را ارائه دهد.

گفتار درمانگران یا مربیان تلفظ: اگر به دنبال راهنمایی شخصی هستید، کار با یک گفتاردرمانگر یا مربی تلفظ را در نظر بگیرید که می تواند دستورالعمل ها و بازخوردهای مناسب در مورد استرس هجا و تلفظ به طور کلی ارائه دهد. ( البته این گزینه بیشتر برای کسانی است که با مشکلات پیچیده گفتاری سر و کله میزنند)

حال که میدانیم استرس هجا چیست و کجا باید به دنبال آن باشیم، وقت آن است که به سراغ چالشهای این مسیر برویم.

استرس هجا در انگلیسی

چالش ها

یادگیری در مورد استرس هجا در کلمات طولانی می تواند چندین چالش را ایجاد کند.

 • یک چالش، شناسایی دقیق هجای تاکید شده، به ویژه در کلمات با هجاهای متعدد است. علاوه بر این، تعیین تلفظ صحیح هجای تاکید شده به دلیل تفاوت در تلفظ بین لهجه ها و گویش های مختلف می تواند دشوار باشد.
 • چالش دیگر درک قوانین و الگوهای حاکم بر استرس هجا است، که ناشی از تغییرپذیری الگوهای استرس هجا در کلمات انگلیسی است. در حالی که بسیاری از کلمات از الگوهای استرس قابل پیش بینی بر اساس ساختار هجا و نوع کلمه خود پیروی می کنند، برخی دیگر الگوهای استرس نامنظم را نشان می دهند که قوانین مرسوم را به چالش می کشد. این بی نظمی ها می تواند مشکلاتی را برای زبان آموزان ایجاد کند زیرا آنها در تلاش برای پیش بینی الگوهای استرس کلمات ناآشنا هستند.
 • علاوه بر این، برخی از کلمات ممکن است الگوهای استرس خود را هنگامی که به عنوان بخش های مختلف گفتار یا در زمینه های مختلف استفاده می شوند تغییر دهند. به عنوان مثال، اسم “present” روی هجای اول (“PRE/sent”) تاکید می شود، در حالی که فعل “present” روی هجای دوم تاکید می شود (“pre/SENT”). این تنوع به قواعد تنش هجا پیچیدگی می‌افزاید و از فراگیران می‌خواهد که زمینه را هنگام تعیین الگوهای استرس در نظر بگیرند.
 • علاوه بر این، انگلیسی کلماتی را از زبان‌های مختلف قرض می‌گیرد که هر کدام الگوهای استرس هجای خود را دارند. در نتیجه، کلمات با منشاء خارجی ممکن است الگوهای اصلی خود را حفظ کنند، که منجر به ناهماهنگی در تلفظ انگلیسی می شود. زبان آموزان باید این کلمات قرض گرفته شده را مرور کنند و با الگوهای استرس منحصر به فرد خود سازگار شوند.

اما دانستن چالشها بدون داشتن راهکار برای مواجهه با آنها چه فایده ای دارد؟

بهترین راه برای یادگرفتن

بهترین راه برای یادگیری در مورد استرس هجا در زبان انگلیسی از طریق ترکیبی از تمرین، مشاهده و مطالعه است. در اینجا چند استراتژی موثر وجود دارد:

 1. گوش دادن و تکرار ( listen and repeat) : به سخنرانان native گوش دهید و به نحوه تاکید آنها بر هجاهای مختلف در کلمات توجه کنید. تلفظ آنها را تقلید کنید و با صدای بلند صحبت کنید تا الگوهای استرس صحیح را درونی کنید.
 2. از منابع آنلاین( on line sources) استفاده کنید: از منابع آنلاین مانند راهنماهای تلفظ( pronunciation guides) ، آزمون‌های تعاملی ( interactive quizzes) و ضبط‌های صوتی( audio recordings) که بر استرس هجا تمرکز دارند، استفاده کنید. بسیاری از وب‌سایت‌ها و برنامه‌های یادگیری زبان تمرین‌هایی را ارائه می‌کنند که به‌طور خاص برای بهبود تلفظ طراحی شده‌اند.
 3. الگوهای کلمه را مطالعه کنید( study word patterns) : الگوها و قوانین رایج استرس هجا را به زبان انگلیسی بیاموزید. به عنوان مثال، بسیاری از اسم های دو هجایی روی هجای اول تاکید دارند، در حالی که افعال دو هجا اغلب روی هجای دوم تاکید دارند. درک این الگوها می تواند به شما در پیش بینی استرس در کلمات ناآشنا کمک کند.
 4. تمرین با tongue twister ها: tongue twister ها تمرینات سرگرم کننده و چالش برانگیزی است که می تواند به بهبود تلفظ و آگاهی از استرس هجا کمک کند. ابتدا به آرامی گفتن آنها را تمرین کنید، سپس با حفظ دقت به تدریج سرعت خود را افزایش دهید.
در زبان فارسی همه ” کشتم شپش شپش کش شش پا را و یا قوری گل قرمزی آشنا هستند. زبان انگلیسی هم خالی از این عبارات نیست:

Betty Botter bought some butter, but she said the butter’s bitter. If I put it in my batter, it will make my batter bitter. But a bit of better butter will make my batter better.

بتی باتر مقداری کره خرید، اما او گفت که کره تلخ است. اگر آن را در خمیرم بگذارم، خمیرم تلخ می شود. اما کمی کره بهتر، خمیر من را بهتر می کند.

 1. صدای خودتان را ضبط کنید: صدای خودتان را هنگام صحبت به زبان انگلیسی ضبط کنید و به صداهای ضبط شده گوش دهید تا هرگونه اشتباه تلفظ یا ناسازگاری در تاکید هجا را شناسایی کنید. شنیدن صدای خود می تواند به شما کمک کند تا زمینه های بهبود را بشناسید و پیشرفت خود را در طول زمان پیگیری کنید.
 2. به دنبال بازخورد باشید: صحبت کردن با افراد native یا مربیان زبان را تمرین کنید و در مورد تلفظ و تاکید هجای خود بازخورد بخواهید. آنها می توانند راهنمایی و تصحیح ارزشمندی برای کمک به شما در بهبود مهارت های خود ارائه دهند. ساده ترین راه برای دریافت بازخوردهای صحیح، شرکت در کلاس زبان انگلیسی است.
 3. و از همه مهمتر: صبور و با پشتکار باشید: یادگیری استرس هجا نیاز به زمان و تمرین دارد، بنابراین در هنگام پیشرفت با خودتان صبور باشید. عادت کنید که تمرین تلفظ را در روال یادگیری زبان روزانه خود بگنجانید تا به طور مداوم مهارت های خود را تقویت کنید.

همه این چالش ها و ارائه راهکارها صحیح. اما همه میدانیم که هر فرآیندی وقتی سخت و طولانی باشد، احتمال در نیمه رها شدنش بسیار زیادتر خواهد بود. آیا واقعا هیچ میانبری برای یادگرفتن استرس هجا وجود ندارد؟

استرس هجا در کلمات انگلیسی

میانبر

در حقیقت هیچ میانبری برای تسلط بر استرس هجا وجود ندارد، اما چندین استراتژی وجود دارد که فراگیران می توانند برای تسریع فرآیند یادگیری از آنها استفاده کنند:

گوش دادن و تکرار: گوش دادن فعال به سخنرانان native و تقلید تلفظ آنها به زبان آموزان کمک می کند تا الگوهای استرس هجا را درونی کنند. این کار را جمله به جمله تکرار کنید و به استرس وارد شده روی هجاهای مختلف توجه کنید.

از رونویسی های آوایی ( Phonetic Transcriptions)  استفاده کنید: رونویسی های آوایی نشانه های بصری را برای استرس هجا ارائه می دهند. برای شناسایی الگوهای استرس در کلمات از فرهنگ لغت یا منابع آنلاین که شامل املاهای آوایی هستند استفاده کنید.

الگوهای استرس را تمرین کنید: کلمات با الگوهای استرس مشابه را با هم گروه بندی کنید و آنها را در زمینه تمرین کنید. با شناخت الگوهای استرس رایج، فراگیران می توانند آنها را راحت تر در کلمات جدید به کار ببرند.

تجسم الگوهای استرس( Visualize Stress Patterns): از وسایل کمک بصری مانند علائم استرس یا کدگذاری رنگ برای برجسته کردن هجاهای تاکید شده در کلمات استفاده کنید. این تقویت بصری می تواند به حفظ و یادآوری کمک کند.

کلمات را به هجا بشکنید: کلمات را به هجا تقسیم کنید و هجای استرس دار را شناسایی کنید. بر تلفظ هجای استرس دار با تاکید بیشتر تمرکز کنید و در عین حال لمس سبک تری روی هجاهای بدون استرس داشته باشید.

در تمرین‌های تلفظ شرکت کنید: در تمرین‌ها و تمرین‌های تلفظی که به‌طور خاص استرس هجا را هدف قرار می‌دهند، شرکت کنید. این فعالیت ها می تواند به زبان آموزان کمک کند تا حافظه عضلانی را توسعه دهند و مهارت های تلفظ خود را اصلاح کنند.

به دنبال بازخورد باشید: از معلمان، شرکای زبان یا ابزارهای تشخیص گفتار بازخورد بگیرید تا از تلفظ دقیق هجاهای تاکیدی اطمینان حاصل کنید. بازخورد سازنده می تواند زبان آموزان را در اصلاح تلفظ و شناسایی زمینه های بهبود راهنمایی کند.

سخن پایانی

درک استرس هجا در کلمات طولانی یک جنبه حیاتی در تسلط بر تلفظ و تسلط به زبان انگلیسی است. با شناخت و به کارگیری الگوهای استرس هجا، فراگیران می توانند مهارت های ارتباطی خود را افزایش دهند و معنا را به طور موثرتری منتقل کنند. در حالی که این فرآیند ممکن است چالش‌هایی را ایجاد کند، تمرین مداوم و قرار گرفتن در معرض کلمات و زمینه‌های مختلف می‌تواند تا حد زیادی توانایی فرد را برای شناسایی و بازتولید دقیق استرس هجا بهبود بخشد. علاوه بر این، دانش تاکید هجا نه تنها به ارتباط گفتاری کمک می کند، بلکه به درک و تفسیر بهتر متون نوشتاری نیز کمک می کند. بنابراین، پذیرش مطالعه استرس هجا در کلمات طولانی برای دستیابی به مهارت در زبان انگلیسی و تبدیل شدن به یک ارتباطی مطمئن در هر دو شکل گفتاری و نوشتاری ضروری است.

سوالات متداول

استرس هجا چیست و چرا مهم است؟

استرس هجا به تاکید روی هجاهای خاصی در یک کلمه اشاره دارد که می تواند معنی یا تلفظ کلمه را تغییر دهد. ضروری است زیرا بر ریتم، وضوح و درک مکالمه انگلیسی تأثیر می گذارد.

چگونه تعیین کنم که در یک کلمه طولانی استرس متعلق به کدام هجا است؟

در حالی که انگلیسی از قوانین سختگیرانه ای برای تاکید هجا پیروی نمی کند، الگوهایی وجود دارد که باید تشخیص داد. به طور معمول، تأکید بر هجای اول اسم ها، صفت ها و قیدها می افتد، در حالی که افعال اغلب بر هجای دوم تأکید می کنند. با این حال، مراجعه به فرهنگ لغت یا منابع زبان برای کلمات خاص ضروری است.

چگونه می توانم درک و استفاده از استرس هجا را بهبود بخشم؟

در این فرآیند، تمرین نقشی کلیدی دارد. گوش دادن و تکرار منظم کلمات با الگوهای تاکیدی صحیح و شکستن کلمات به هجا می تواند به حفظ کردن کمک کند. تعامل با سخنرانان native و جستجوی بازخورد در مورد تلفظ نیز می تواند مفید باشد.

بیشتر بخوانید: آشنایی با الگوهای syllable(سیلاب) در زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید: هشت قانون طلایی استرس لغات در زبان انگلیسی

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 72 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید