IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
هشت قانون طلایی استرس لغات در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 4.2/5
نویسنده: ایرانمهر
10 دی 1397

هشت قانون طلایی استرس لغات در زبان انگلیسی

وقتی انگلیسی صحبت می کنید، آیا کلمات را به صورت یکنواخت ادا می کنید یا آنها را با آهنگ می خوانید؟

باید با آهنگ بخوانید!

نه، منظورم کارائوکه یا آواز خواندن واقعی نیست!

منظورم این است که لحن و آهنگ کلامتان باید فراز و فرود داشته باشد.

بعضی صداها باید طولانی تر از صداهای دیگر تلفظ شود.

این کار باعث می شود جمله های شما ریتم داشته باشند. صحبت کردن نباید بدون تنوع، یکنواخت و خسته کننده باشد.

هشت قانون طلایی استرس لغات در زبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

می دانم که حرف های من ممکن است یک چالش جدید به نظر برسد، به خصوص وقتی انگلیسی صحبت کردن به خودی خود سخت است.

با اینحال، وقتی تک تک لغات در یک جمله را با لحن، حجم و طول یکنواخت ادا کنید، بومیان انگلیسی زبان حرف شما را خیلی سخت می فهمند.

بیایید با مثال هایی در زندگی واقعی شروع کنیم.

چرا استرس کلمات مهم است؟

«ساسکیا» (Saskia) با خودش فکر کرد جمله ای که می خواهد بگوید، کاملا قابل درک است:

!Dessert is my favorite thing”

ولی وقتی این جمله را به دوستش، که یک بومی انگلیسی زبان است گفت، به نظر می رسید دوستش گیج شده است و از او پرسید:

!Why? It’s just sand and has no life. It  could also be dangerous”

حالا نوبت «ساسکیا» بود که گیج شود.

می توانید حدس بزنید مشکل کجاست؟

خب، مشکل دقیقا استرس کلمه است. «ساسکیا» منظورش کلمه «دسر» (Dessert) بود، ولی تاکید کلمه را روی محل اشتباه گذاشت و معنی کلمه «صحرا» (Desert) شد.

این یکی از مثال هایی است که نشان می دهد استرس کلمه چقدر برای تلفظ و برای اینکه مثل یک بومی انگلیسی صحبت کنید، مهم است. احتمالا هنوز چیزی درباره استرس کلمات نمی دانید یا خیلی کم می دانید، اما به من اعتماد کنید، یادگیری استرس کلمات عاملی مهم در تقویت مهارت های مکالمه، هم برای صحبت کردن با بومیان و هم گوش دادن به مکالمات انگلیسی است.

البته در این مقاله فقط نمی خواهم به این مسئله اشاره کنم که استرس کلمات چقدر مهم است. این مقاله راهنمایی است برای اینکه مقدمات چالش تلفظ را یاد بگیرید و هشت قانون استرس کلمات را هم به شما می گوییم.

استرس کلمه چیست؟

در زبان انگلیسی، تلفظ جدای بخش های یک کلمه با یک لحن و وزن یکسان نیست. معمولا روی یک هجا یا سیلاب (syllable) بیشتر از بقیه تاکید می شود.

برای مثال، کلمه “beautiful” /BEAU-ti-ful/ سه سیلاب دارد و استرس کلمه روی سیلاب اول /BEAU/ است. (در این مقاله، استرس کلمات را با حروف بزرگ نشان می دهیم.)

حالا که معنی استرس کلمه را فهمیدید، بیایید درباره «سیلاب» بیشتر بدانیم تا استرس کلمه را بهتر درک کنیم.

هشت قانون استرس کلمات در انگلیسی

شناسایی «سیلاب» برای درک استرس کلمه

«سیلاب» واحدی از تلفظ است که یک حرف مصوت دارد. یک کلمه ممکن است یک «سیلاب» (مثل “an” یا “can”) یا بیشتر باشد. مثل “po-lice” (دو سیلاب)، “com-pa-ny” (سه سیلاب) و “ne-ce-ssa-ry” (چهار سیلاب).

کلمه ای را به انگلیسی می شناسید که بیشترین تعداد «سیلاب» را داشته باشد؟

جواب کلمه “antidisestablishmentarianism” و به معنی «ضدیت با رسمیت زدایی کلیسا» ((The opposition of the belief that there shouldn’t be an official church in a country) است.

این کلمه 12 سیلاب دارد!

یادتان باشد تعداد «سیلاب» با تعداد حروف برابر نیست. برای مثال، کلمه «scratch» هفت حرف دارد، اما یک سیلاب است؛ در حالیکه کلمه «umami» پنج حرف دارد اما سه سیلاب است. کلمه هر چیز که می خواهد باشد، به تعداد حروف مصوت دقت کنید، چون یکی از آن ها استرس کلمه را می پذیرد.

ویژگی های سیلابی که استرس کلمه روی آن قرار دارد

حالا شما می دانید که باید روی مصوت خاصی در یک سیلاب مشخص از کلمه ای تاکید کنید. با اینحال، احتمالا هنوز روش دقیق این کار را نمی دانید. بیایید با هم به الگوهای زبانی یک بومی انگلیسی زبان نگاهی بیاندازیم.

وقتی یک بومی روی سیلاب کلمه ای استرس می گذارد، در واقع مراحل زیر اتفاق می افتد:

 • یک مصوت طولانی تر تولید می شود
 • گام آن سیلاب به یک سطح بالاتر می رود
 • سیلاب با صدای بلندتری ادا می شود
 • سیلاب با وضوح بیشتری ادا می شود
 • هنگام ادای آن سیلاب، حالت صورت تغییر می کند

دفعه بعد که می خواهید کلمه ای را تلفظ کنید، این پنج مرحله یادتان بماند!

هشت قانون در  استرس کلمات برای تقویت تلفظ به زبان انگلیسی

هشت قانون طلایی استرس لغات در زبان انگلیسی

1. اسامی و صفت  هایی با دو سیلاب

قانون: وقتی اسم (کلمه ای که به فرد، شی، مکان یا مفهومی انتزاعی اشاره می کند) یا صفت (کلمه ای که درباره اسم اطلاعاتی می دهد) دو سیلاب داشته باشد، استرس اغلب روی سیلاب اول است.

مثال:

/Table /TA-ble

/Scissors /SCI-ssors

/Pretty /PRE-tty

/Clever /CLE-ver

استثنا: متاسفانه برای این قانون استثناهایی هم وجود دارد. این استثناها می تواند برای کلماتی باشد که از زبان دیگری وارد زبان انگلیسی شدند یا کلمه ای کاملا تصادفی باشد. این کلمات «بیگانه» را باید خودتان تشخیص بدهید. در ادامه سه مثال آمده:

/Hotel /ho-TEL

/Extreme /ex-TREME

/Concise /con-CISE

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین انگلیسی ایرانمهر
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای بزرگسالان

2. افعال و حرف  های اضافه با دو سیلاب

قانون: وقتی یک فعل (کلمه ای که به عمل، حادثه یا وضعیتی اشاره می کند) یا یک حرف اضافه (کلمه ای که قبل اسم، ضمیر یا فعل با –ing می آید و رابطه آن کلمه با کلمه دیگر یا بخشی از جمله را نشان می دهد) دو سیلاب داشته باشد، استرس اغلب روی سیلاب دوم است.

مثال:

/Present /pre-SENT

/Export /ex-PORT

/Aside /a-SIDE

/Between /be-TWEEN

3. کلماتی که هم  اسم هستند و هم فعل

قانون: در زبان انگلیسی، بعضی کلمات می توانند هم اسم باشند هم فعل. در این موارد، در حالت اسم، استرس روی سیلاب اول و در حالت فعل، استرس روی سیلاب دوم است.

اگر دقت کرده باشید، این قانون از دو مورد قبل که در بالا گفتیم مشتق شده است و می توانید بعضی کلمات مشابه را تشخیص بدهید. با اینحال، این یک بخش جداست، چون این جفت کلمات در زبان انگلیسی نسبتا رایج هستند و به خاطر شباهت در تلفظ، احتمالا باعث سوتفاهم خواهند شد.

مثال:

(Present /PRE-sent/ (a gift) vs. present /pre-SENT/ (give something formally)

 صادرات /Export /EX-port

The practice or business of selling goods to another country or an article that is exported

 صادر کردن/Export /ex-PORT

To sell goods to another country

 مظنون/Suspect /SU-spect

Someone who the police believe may have committed a crime

  سوء ظن داشتن /Suspect /su-SPECT

To believe that something is true, especially something bad

استثناهایی هم برای این قانون وجود دارد. برای مثال، کلمه “respect” هم در حالت اسم و هم در حالت فعل، روی سیلاب دوم استرس دارد.

4. کلمات سه  سیلابی که به “er” و “ly” ختم می شوند

قانون: کلماتی که سه سیلاب دارند و به “er” و “ly” ختم می شوند، استرس آن ها اغلب روی سیلاب اول است.

مثال:

/Orderly /OR-der-ly

/Quietly /QUI-et-ly

/Manager /MA-na-ger

هشت قانون استرس کلمات در انگلیسی

5. کلماتی که به “ic”، “sion” و “tion” ختم می شوند

قانون: وقتی کلمه ای به “ic”، “sion” و “tion” ختم می شود، استرس معمولا روی سیلاب دو تا مانده به آخر است. سیلاب ها را از اول به آخر بشمارید و استرس را روی دومین سیلاب از آخر بگذارید.

مثال:

/Creation /cre-A-tion

/Commission /com-MI-ssion

/Photographic /pho-to-GRA-phic

6. کلماتی که به “cy”، “ty”، “phy”، “gy” و “al” 

قانون: وقتی کلمه ای به “cy”، “ty”، “phy”، “gy” و “al” ختم می شود، استرس روی سیلاب سه تا مانده به آخر است. مثل مورد قبل، سیلاب های کلمه را از آخر به اول می شماریم و استرس را روی سومین سیلاب از آخر می گذاریم.

مثال:

/Democracy /de-MO-cra-cy

/Photography /pho-TO-gra-phy

/Logical /LO-gi-cal

/Commodity /com-MO-di-ty

/Psychology /psy-CHO-lo-gy

7. اسم های مرکب

قانون: در بیشتر اسم های مرکب (اسمی که از دو یا چند کلمه دیگر ساخته شده است)، استرس کلمه معمولا روی سیلاب اول است.

مثال:

/Football /FOOT-ball

/Keyboard /KEY-board

8. صفت ها و فعل  های مرکب

قانون: در بیشتر صفت های مرکب (صفتی واحد که از بیش از یک کلمه ساخته شده است و معمولا با یک خط تیره (-) به هم وصل می شوند) و فعل های مرکب (فعلی چند کلمه ای که به عنوان یک فعل عمل می کند)، استرس روی کلمه دوم است.

مثال:

/Old-fashioned /old-FA-shioned

/Understand /un-der–STAND

تسلط بر استرس کلمات آسان نیست، چرا که قوانین و استثناهای زیادی دارد. در حالیکه بومیان انگلیسی زبان این مهارت را به طور طبیعی کسب می کنند، زبان آموزان باید با تمرین و تکرار زیاد به مهارت کافی برسند.

هشت قانون طلایی استرس لغات در زبان انگلیسی

این هشت قانون ممکن است در ابتدا کمی ترسناک به نظر برسد، اما به عنوان مرجعی برای تمرین به کارتان می آید. دفعه بعد که کلمه ای شنیدید یا به دنبال معنی کلمه ای در دیکشنری بودید، به این قانون ها برگردید و آن ها را مرور کنید.

خودتان را عادت بدهید و نسبت به مطالبی که یاد می گیرید، آگاه باشید و خیلی زود می توانید در تلفظ کلمات مهارت کامل را به دست آورید.


بیشتر بخوانید: آشنایی با الگوهای syllable(سیلاب) در زبان انگلیسی

حتما بخوانید: همه‌چیز درباره الفبای آوانگاری بین‌المللی (IPA) – قسمت اول

حتما بخوانید: همه‌چیز درباره الفبای آوانگاری بین‌المللی (IPA) – قسمت دوم


دوره های خصوصی آموزش زبان انگلیسی

دوره های خصوصی انگلیسی ایرانمهر
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.2 از 5 از 151 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. آواتار سیما فارسی
  سیما فارسی
  28 بهمن 1402
  پاسخ دادن

  توضیحات واقعا عالی هست👌🙏🙏🙏

  • آواتار ایرانمهر
   ایرانمهر
   28 بهمن 1402
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از همراهیتون
   موفق باشین

 2. آواتار Ahmad SEyar
  Ahmad SEyar
  21 فروردین 1402
  پاسخ دادن

  ؟من 13 سالمه میتونم در اموزشگاه شما زبان انگلیسی رو یا بگیرم

  • آواتار ایرانمهر
   ایرانمهر
   21 فروردین 1402
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر بله شما میتوانید در دوره آموزشی زبان انگلیسی نوجوانان شرکت نمایید جهت ثبت نام به قسمت ارتباط با شعب سایت مراجعه نمایید و با تماس با یکی از شعب همکاران ما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار میدهند .

 3. آواتار اعظم ساجدی
  اعظم ساجدی
  14 فروردین 1402
  پاسخ دادن

  سلام و تشکر از شما خیلی خوب توضیح دادین و همانطور که گفتین یادگیری این بخش زبان سخته .

  • آواتار ایرانمهر
   ایرانمهر
   14 فروردین 1402
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 4. آواتار مریم
  مریم
  10 اسفند 1401
  پاسخ دادن

  کلاس زبان فرانسه برای نوجوانان هم دارین

  • آواتار ایرانمهر
   ایرانمهر
   10 اسفند 1401
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر بله کلاس زبان فرانسه برای نوجوانان هم داریم جهت آگاهی از نحوه ثبت نام به قسمت ارتباط با شعب سایت مراجعه نمایید همکاران ما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار میدهند.

 5. آواتار رسول
  رسول
  27 بهمن 1401
  پاسخ دادن

  سلام دوره تربیت مدرس هم شما دارید ؟

  • آواتار ایرانمهر
   ایرانمهر
   27 بهمن 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر بله دوره تربیت مدرس باتوجه به زبان مدنظر داریم شما میتوانید فرم ثبت نام دوره تربیت مدرس از سایت را تکمیل نمایید همکاران ما اطلاعات لازم را در زمینه ثبت نام در اختیارتان قرار میدهند.

 6. آواتار چطور مگه
  چطور مگه
  25 بهمن 1401
  پاسخ دادن

  عالی عالی خیلی هم حوب بود

  • آواتار ایرانمهر
   ایرانمهر
   25 بهمن 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 7. آواتار Hamid
  Hamid
  11 دی 1401
  پاسخ دادن

  سلام خیلی عالی بود

  • آواتار ایرانمهر
   ایرانمهر
   11 دی 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 8. آواتار Shaghayegh
  Shaghayegh
  10 دی 1401
  پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر
  خسته نباشید
  من تو تشخیص دادن سیلاب ها مشکل دارم ولی توضیحات خوب و مفید شما به من فرصت یادگیری کامل رو داده !
  امیدوارم بتونم از راهنمایی تون بهره ببرم .

  • آواتار ایرانمهر
   ایرانمهر
   10 دی 1401
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 9. آواتار محمد شاپور
  محمد شاپور
  4 دی 1401
  پاسخ دادن

  بسیار عالی اگر می شود در مقاله بعدی روش تقسیم بندی سیلاب ها را هم بیان کنید

  • آواتار ایرانمهر
   ایرانمهر
   4 دی 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 10. آواتار somaye
  somaye
  27 آذر 1401
  پاسخ دادن

  بسیار عالی

  • آواتار ایرانمهر
   ایرانمهر
   27 آذر 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما

 11. آواتار فاطمه
  فاطمه
  24 آذر 1401
  پاسخ دادن

  من میخوام انگلیسی ثبت نام کنم

  • آواتار ایرانمهر
   ایرانمهر
   24 آذر 1401
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر جهت ثبت نام در دوره های آموزشی به قسمت ارتباط با شعب سایت مراجعه نمایید و با تماس با یکی از شعب همکاران مااطلاعات لازم را در اختیارتان قرار میدهند.

 12. آواتار N
  N
  16 آبان 1401
  پاسخ دادن

  خیلی ممنون خیلی مفید بود.

  • آواتار ایرانمهر
   ایرانمهر
   16 آبان 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما

 13. آواتار Amir
  Amir
  27 مهر 1401
  پاسخ دادن

  سلام خسته نباشید میشه بگید استرس کلمه museum کدوم کلمات میشه دقیق؟
  با تشکر

  • آواتار ایرانمهر
   ایرانمهر
   27 مهر 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر قسمت دوم Mu’seum

 14. آواتار Amir
  Amir
  31 خرداد 1401
  پاسخ دادن

  سلام خسته نباشید میشه بگید استرس کلمه museum کدوم کلمات میشه دقیق؟
  با تشکر

 15. آواتار پوریا احسان فر
  پوریا احسان فر
  12 بهمن 1400
  پاسخ دادن

  واقعا مرسی خیلی خوب توضیح دادید
  اینکه میگن بری خارج و چند سال بمونی همه چیز را یاد میگیری نیاز به رفتن به کلاس زبان نیست درسته؟

  • آواتار آموزشگاه ایرانمهر
   آموزشگاه ایرانمهر
   12 بهمن 1400
   پاسخ دادن

   سلام خواهش میکنم به یادگیری خود شما بستگی داره

 16. آواتار مریم
  مریم
  25 دی 1400
  پاسخ دادن

  سلام استرس کلمه across, second کدوم سیلاب میشه؟

  • آواتار آموزشگاه ایرانمهر
   آموزشگاه ایرانمهر
   25 دی 1400
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 17. آواتار N
  N
  8 آبان 1400
  پاسخ دادن

  خیلی ممنون خیلی مفید بود.

  • آواتار آموزشگاه ایرانمهر
   آموزشگاه ایرانمهر
   8 آبان 1400
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر خواهش میکنم موفق باشید

 18. آواتار فاطمه
  فاطمه
  15 اردیبهشت 1400
  پاسخ دادن

  من میتونم از مثلا کلماتی که نمیدونم کجاش استرس دارن از شما بپرسم و شما جواب بدید

  • آواتار آموزشگاه ایرانمهر
   آموزشگاه ایرانمهر
   15 اردیبهشت 1400
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید