IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
کاربردهای مختلف افعال ربط در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 3.8/5
نویسنده: محمد اشرفی
13 بهمن 1398

کاربردهای مختلف افعال ربط در زبان انگلیسی

اگر نمی‌دانید که افعال ربط (linking verbs) چه هستند و به چه کاری می‌آیند، کافی است این نکته را بدانید که فعل to be ‌ یا همان (am  و is‌ و are) معروف، از جمله افعال ربط (linking verbs) هستند. پس اگر به اهمیت و کاربرد بالای آن پی برده‌اید، به خواندن این مقاله ادامه دهید چون از زیر و بم این افعال سر در می‌آورید و به خوبی از آن‌ها در مثال‌ها و جملات مختلف استفاده می‌کنید.

افعال ربط که به عنوان copulas  یا copular verbs نیز شناخته می‌شوند، برای توصیف حالات و شرایط مربوط به فاعل یک جمله استفاده می‌شود. برخلاف افعال فعال (که به آن فعلهای پویا نیز گفته می‌شود)، آن‌ها بدون بیان هیچ عمل پویا و فعالی، فاعل را به گزاره‌ی جمله وصل می‌کنند.

فعل to be

فعل to be  رایج‌ترین فعل ربطی است. این فعل منحصر به فرد در زبان انگلیسی به هشت شکل مختلف صرف می‌شود (be, am, is, are, was, were, been  و being). این فعل می‌تواند فاعل را به یک صفت، اسم، عبارت اسمی یا ضمیر متصل کند تا معنای آن‌ها را تکمیل کند.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

توضیحات کلی

ما تقریبا می‌توانیم هر صفتی را بعد از be‌ برای توصیف فاعل استفاده کنیم. مثال:

“You are wrong.”

“It is cold today.”
“It was hot yesterday.”
“They were fortunate to have won.”
“She has been so stubborn.”
“He is really annoying.”

احساسات فیزیکی یا روحی

فعل be تا حد زیادی برای توصیف احساسات مربوط به فاعل استفاده می‌شود. حال فرق نمی‌کند که این احساسات روحی باشند یا فیزیکی. مثال:‌ 

“I am cold.”

“We are thirsty.”
“They were tired.”
“He is sad.”
“He has been anxious lately.”
“I can tell that you are upset.”

توصیفاتی دقیق از وضعیت فیزیکی

از فعل be برای توصیف وضعیت فیزیکی فاعل نیز استفاده می‌شود. برای مثال می توان به سن، وزن یا قد اشاره کرد.

سن

وقتی که می‌خواهیم سن فاعل را توصیف ‌کنیم، به راحتی می‌توانیم از اعداد استفاده نماییم. مثال:‌ 

“I am 32.”(نادرست)

“Our daughter is one.”(نادرست)
“I am 32 years old.”
“Our daughter is one week old.”

هرچند، ما فقط نمی‌توانیم از اعداد و کلمه‌ی years یا اعداد و کلمه‌ی old استفاده کنیم.  یعنی نمی‌توانیم جمله‌ی «I am 32 years» یا «Our daughter is one old» است را بیان کنیم. چون هر دو اشتباه هستند.

ارتفاع

برای ارتفاع ما معمولا از عدد،‌ واحدی مشخص و سپس صفت Tall استفاده می‌کنیم. به یاد داشته باشید که هر سه در یک جمله و در کنار هم قرار می‌گیرند. مثال:‌ 

“They are five feet tall.”

“He is two meters tall.”

اگر ما از feet‌ و inch برای واحد‌های اندازه‌گیری خود استفاده کنیم، دیگر نیازی نیست که از صفت Tall کمک بگیریم. اگر قرار است زبان انگلیسی را به صورت غیر رسمی حرف بزنیم، این واحد‌های زمانی  تا حد زیادی به کارمان می‌آیند. مثال:‌ 

“He is six foot.”

“I am five feet, three inches.”

وزن

اگر بخواهیم وزن فاعل را با فعل be‌ بیان کنیم، فقط می‌توانیم از اعداد و واحد‌های اندازه گیری استفاده کنیم. مثال:‌ 

“I am 185 pounds.”

“This brick is four kilograms.”

همنشینی با عبارات حرف اضافه‌ای

فعل ربطی می‌تواند با عبارات حرف اضافه‌ای (prepositional phrase) در جمله قرار بگیرد و به عنوان یک صفت، فاعل را توصیف کند. این ترکیب معمولا برای توصیف مکان فاعل مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچند، آن‌ها می‌توانند برای توصیف سایر موارد هم به کار بروند. مثال‌: 

“John is in the other room.”

“I will be away from the office this week.”
“They are against this plan.”

تکمیل معنای فاعل

ما همچنین می‌توانیم فعل ربط «be» را با گزاره‌ی اسمی، عبارت اسمی یا ضمیر در جمله همراه کنیم تا معنای فاعل را ارتقاء ببخشیم. معمولا این ترکیبات توضیحات بیشتری در جمله ارائه می‌دهند ولی مستقیما به عنوان صفت در جمله به کار نمی‌روند. مثال: 

“She is a bully.”

“That’s him; that’s the man we were looking for.”
“They are a lost cause.”
“I have been a mess lately.”

استفاده از be‌ به عنوان فعل کمکی

ما باید مراقب باشیم که عملکرد فعل be به عنوان یک فعل ربط را با نحوه عملکرد آن به عنوان یک فعل کمکی اشتباه نگیریم. وقتی از آن به عنوان کمکی استفاده می شود ، دیگر فعل مستقلی نیست که فاعل جمله را توصیف کند. در عوض ، به افعال دیگر کمک می‌‌کند تا وجه‌های مختلفی ایجاد کنند یا لحن نوشتار را تغییر دهند.

یادگیری کلمات و واژگان انگلیسی

ایجاد وجه‌‌های مختلف

معمولا به کمک فعل be  می‌توان وجه‌های مختلفی پدید آورد که نظیر آن را در مثال‌های زیر می‌توان دید:‌ 

“I am listening to you.” (present continuous tense)

“She was working very hard.” (past continuous tense)
“They will be waiting for you at the airport.” (future continuous tense)

جمله‌ی مجهول

ما حتی می‌توانیم از be‌ به عنوان فعل کمکی استفاده کنیم و یک جمله‌ی مجهول بنویسیم. جمله‌ای که در زبان انگلیسی به وفور وجود دارد و در زبان فارسی اثری از آن دیده نمی‌شود. 

“The book was written by an anonymous author.”

“The victory will be savored for years.”
“The hospitals were built in 1805.”

افعال حسی

از افعال خاصی برای نشان دادن ادراک، عقاید یا احساسات جسمی استفاده می‌شود. این‌ فعل‌ها به عنوان افعال حسی (verbs of senses، sense verbs)  شناخته می‌شوند. افعال حسی عبارتند از: 

taste

smell
sound
seem
feel
look
appear

افعال حسی صرفاً مفهومی  را که گوینده راجع به فاعل درک می‌کند، ارتباط می‌دهد. اگر از آن‌ها به این روش استفاده کنیم، آن‌ها به عنوان فعل ربطی عمل می‌کنند و ما نیز آن‌ها را به گزاره‌ی موصوفی وصل می‌کنیم. (برخلاف فعل be، معمولا نمی‌توانیم افعال حسی را با گزاره‌های اسمی، عبارات اسمی یا ضمایر مختلف جفت کنیم). برای درک بیشتر این موضوع،‌ حتما مثال‌های زیر را بررسی کنید:‌

مثال: 

“I feel terrible today.”

“You sound tired.”
“She didn’t sound Italian.”
“You look fabulous today.”
“He doesn’t look very happy.”
“This doesn’t feel right.”
“The car appears OK, but I’ll have to drive it to be sure.”
“That smells nice.”
“This milk tastes funny*.”

(این نکته را به خاطر داشته باشید که صفت funny دو معنی دارد. این صفت هم می‌تواند چیزی را توصیف کند که شما را می‌خنداند، یا می‌تواند راجع به چیزی عجیب، ناخوشایند، مشکوک، یا غیر عادی صحبت کند. مثال بالا، گزینه‌ی دوم را شامل می‌شود. یعنی به معنی چیز خنده‌داری نیست).

اگر از هر یک از این افعال به عنوان افعال فعال استفاده شود، دیگر نمی‌تواند با یک صفت برای تکمیل معنی خود همراه شود. در عوض آن‌ها می‌توانند با یک قید تکامل معنایی پیدا کنند. مثال: 

“I felt gently around the table in the dark.” (Describes the action of feeling with one’s hand.)

“He looked quickly to the right.” (Describes the action of looking in a certain direction.)
“She smelled the peach to see if it was ripe.” (Describes the object being smelled.)
“The car appeared out of nowhere.” (Describes the action of coming into sight, using a prepositional phrase as an adverb.)
“We could hear an airplane flying overhead.” Describes the object being heard.)

افعال پیش‌رونده (Verbs of progression)

کاربردهای مختلف افعال ربط در زبان انگلیسی

فعل‌هایی که پیشرفت، رشد یا توسعه را نشان می‌دهند نیز اغلب به عنوان افعال ربطی استفاده می‌شوند. فعل become یک نمونه از این افعال است.. در ادامه چند فعل دیگر وجود دارد که می‌توانند به شکلی مشابه به عنوان فعل ربطی عمل کنند:‌

get

grow
prove
remain
turn

درست مثل افعال حسی، این افعال هم می‌توانند با یک صفت در جمله قرار گیرند که فاعل آن را توصیف می‌کند. مثال: 

“The crowd grew quiet.”

“The kids are becoming restless.”
“I hope you get well soon.”
“Try to remain upbeat.”
“Hopefully things don’t turn ugly.”

این افعال گاهی می‌توانند با اسامی، عبارات اسمی یا ضمایر هم در جمله قرار بگیرند و معنای فاعل را تکمیل کنند. مثال: 

“The leader became a dictator after so many years in power.”

“He’ll always remain my friend.”
“They have proven valuable allies.”

افعال ربط در مقابل افعال پویا

افعال be، seem و become همیشه به عنوان افعال ربطی مورد استفاده قرار می‌گیرند (البته به جز وقتی که فعل be‌ در جمله به عنوان فعل ربطی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بالاتر به آن موضوع اشاره کردیم). هرچند، سایر افعال ربطی می‌توانند به عنوان فعل پویا در جمله مورد استفاده قرار بگیرند. البته گاهی تشخیص اینکه فعل ربط است یا فعال کمی مشکل می‌شود. اما همیشه روش‌هایی وجود دارد که آن را به راحتی تشخیص دهیم.

چک کردن گزاره

گزاره‌ی یک فعل ربطی در حقیقت  یک صفت، اسم، عبارت اسمی یا ضمیر است که مستقیما فاعل جمله را توصیف می‌کند و اطلاعات بیشتری راجع به آن در اختیارمان قرار می‌دهد.

اگر می‌خواهیم ببینیم که آیا یک فعل به عنوان یک فعل ربط در جمله قرار دارد یا خیر، به سادگی می‌توانیم به این نکته بپردازیم که آیا گزاره‌ای که در ادامه وجود دارد، فاعل را توصیف می‌کند یا خیر. اگر توصیف کرد، پس یک فعل ربطی است. اما اگر اینگونه نباشد، به عنوان یک فعل پویا عمل می‌کند. مثال: 

“He looked unwell yesterday.”

“He looked quickly to the right.”
“I hope you get better soon.”
“Would you please get a glass of water for me?”

جا‌به‌جایی فعل جمله با be

اگر هنوز درباره نوع فعل مورد نظر اطمینان ندارید، می‌توانید فعل مورد نظر را با فعل دیگری عوض کنید. از آنجا که فعل be تنها یک فعل ربط است، اگر در جمله قرار بگیرد و جمله هنوز معنی داشته باشد، پس فعل اصلی جمله هم یک فعل ربطی است.

بگذارید دو نمونه از مثال‌های بالا را مرور کنیم و این بار در هر مورد فعل را با be عوض کنیم: 

“He looked unwell yesterday.”

“He was unwell yesterday.”
“He looked quickly to the right.”
“He was quickly to the right.”
“I hope you get better soon.”
“I hope you are better soon.”
“Would you please get a glass of water for me?”
“Would you please are a glass of water for me?”

موارد گیج‌کننده. تفاوت Good‌  با well

یکی از مواردی که حسابی زبان‌اموزان انگلیسی را گیج می‌کند و حتی بومی‌های انگلیسی‌زبان را هم به دردسر میندازد، تفاوت فعل Good با Well‌ است.

در اکثر موارد،good  صفتی است که مستقیماً یک اسم را توصیف می‌کند ، در حالی که well قیدی است که یک فعل ، صفت یا قیدی دیگر را توصیف می‌کند. مثال: 

“He is a good driver.”

“She writes well.”

ما در این مثال‌ها نمی‌توانیم از good‌ و well  به جای یکدیگر استفاده کنیم و خواهیم دید که به محض جابه‌جا کردن این دو کلمه با یکدیگر، جمله غلط خواهد شد. 

 “He is a well driver.”

 “She writes good.”

هرچند، صفت well می‌تواند به عنوان یک گزاره‌ی وصفی به کار برود. یعنی مواقعی که با معنی «healthy» یا «not ill» مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم با چنین منظوری از آن استفاده کنیم، باید آن را بعد از فعل ربطی مثل be، get یا سایر افعال حسی که در بالا مرور کردیم، قرار دهیم. 

“Jenny looks well lately.”

Get well soon!”

در این مثال‌ها، کلمه‌ی Well برای توصیف افعال به کار نمی‌رود، بلکه راجع به فاعل جمله‌ها صحبت می‌‌کند و توصیفاتی ارائه می‌د‌هد (که در مثال دوم دلالت دارد).

کلمه‌ی good‌ نیز می‌تواند به عنوان یک گزاره ی وصفی نیز به کار رود، البته درصورتی که به معنای “کیفیت بالا یا رضایت بخش” باشد. در این صورت،‌ می‌تواند پس از فعل ربط و برای صحبت راجع به  عقاید، یک حالت احساسی یا عمومی مورد استفاده قرار گیرد. مثال: 

“The movie was good.” (opinion of the quality of the movie)

“I’m feeling good about my chances!” (emotional state)
“Janet looks good lately.” (opinion of Janet’s appearance)
A: “How are you, Bob?” B: “I’m good, thanks!” (general well-being)

مثال آخر کاملاً صحیح است و اغلب به عنوان پاسخی گیرا و واضح به سوال «حالت چطور است؟» مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته می‌توانستید به جای آن «I’m well» نیز به کار ببرید و هیچ مشکل و اشتباهی در بیان آن وجود ندارد. اما اگر دوره‌ی کوتاهی مریض بوده‌اید و حال خوبی نداشتید و کسی از شما پرسید «حالتان چطور است؟» یا «بهترید؟» می‌توانید در جواب به او، عبارت «I’m well» را بیان کنید.

سخن آخر

بسیار خوب،‌ حالا به خوبی می‌دانید که افعال ربط (linking verbs) چه هستند و در چه موارد و به چه علتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما نکته‌ای که همیشه باید راجع به افعال ربطی در نظر بگیرید این است که آن‌ها یکی از پرکاربردترین افعال در زبان انگلیسی هستند و در جملات مختلف زیاد استفاده می‌شوند. ما فقط چند نکته و قانون را برای یادگیری بهتر آن‌ها ارائه دادیم. اما اگر در یادگیری آن‌ها مشکل دارید، تنها راه چاره تمرین و تکرار مداوم است.


بیشتر بخوانید: افعال جدا شدنی (عبارتی) در زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید: یادگیری افعال causative در زبان انگلیسی

آزمون

Which of the following is described or modified by the predicate of a linking verb?

A prepositional phrase that follows a linking verb does which of the following?

Which of the following can be the predicate of a linking verb of the senses?

Which of the following can be the predicate of a linking verb of progression?

What kind of linking verb is used in the following sentence?n“David seems a bit unhappy today.”

If we are unsure whether a verb is an action verb or a linking verb, which kind of verb can we use as a substitute to check?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.8 از 5 از 6 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. Sara
  15 شهریور 1399
  پاسخ دادن

  سلام و خسته نباشید
  میخواستم بپرسم که جمله I am just like thirsty چه نوع فعلیه
  بنظر خودم to be هست اما فعل like منو به شک انداخته
  ممنون میشم اگه توضیح بدید

  • آموزشگاه ایرانمهر
   15 شهریور 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید