IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
آموزش زمان ها در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 4.7/5
نویسنده: محمد اشرفی
25 دی 1398

زمان ها در زبان انگلیسی

مروری بر تمام زمان‌های فعلی در زبان انگلیسی  

زمان ها در زبان انگلیسی به 3 گروه کلی تقسیم می شوند و هر کدام از این زمان ها دارای 4 حالت هستند.

زمان ها در زبان انگلیسی

 

زمان حال (Present tenses)

Present simple

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

عادات یا موقعیت‌هایی که به طور منظم اتفاق میفتد.

.I wash my hair every day

.I never go to the library

.She‘s always late

هر روز موهایم را می‌شویم.

من هرگز به کتابخانه نمی‌روم.

 او همیشه دیر می‌کند.

موقعیت‌های دائمی‌ یا چیزهایی که همیشه یا معمولا حقیقت دارند.

.I don’t drink coffee

.She‘s very tall

.I have two brothers

 من قهوه نمی‌نوشم.

 او خیلی قد بلند است.

من دو برادر دارم.

Present continuous

اقداماتی که در حال حاضر یا به همین زودی در حال انجام خواهد بود.

.I can’t talk now. I‘m brushing my teeth

.I finished your book and I‘m reading a new one now

. اکنون نمی‌توانم صحبت کنم. من در حال مسواک زدن دندان‌هایم هستم

من کتاب شما را تمام کردم و اکنون در حال خواندن یک کتاب جدید هستم.

اقدامات موقت

.My car’s in the garage. I‘m taking the bus this week

.I‘m not training because I have an injury

ماشین من در گاراژ است. من این هفته سوار اتوبوس می‌شوم.

به دلیل مصدومیت تمرین نمی‌کنم.

ترتیبات آتی

.I‘m meeting Sally at 7

.We are leaving early tomorrow

من در ساعت 7 با سالی ملاقات می‌کنم.

فردا زود می‌رویم.

زمان های انگلیسی

Present perfect

 رویدادهای اخیر نمی‌گوییم چه زمانی. (در آن‌ها از already, yet, just, recently, today, this week استفاده می‌شود)

.She‘s had an accident

?Have you finished yet

.He‘s changed jobs recently

?Have you seen Peter today

او تصادف کرده است.

هنوز تمام نکردید؟

او اخیراً شغل خود را تغییر داده است.

 آیا امروز پیتر را دیدهاید؟

تجربیات گذشته نمی‌گوییم چه زمانی. (معمولا با never، ever، before، جمله‌ superlative  به علاوه‌ Ever و استفاده می‌شود)

.We‘ve been to Italy

?Have you ever eaten insects

.This is the best food I‘ve ever eaten

.I‘ve read this book three times

 ما ایتالیا بوده‌ایم.

آیا تا به حال حشره خورده‌اید؟

 این بهترین غذایی است که تا به حال خورده‌ام.

 من این کتاب را سه بار خوانده‌ام.

موقعیت‌های ناتمام از گذشته تاکنون. (معمولاً با how long، for، since،‌ all و lately استفاده می‌شود.)

?How long have you been here

.We have been married for 20 years

.I‘ve liked chocolate all my life

.I‘ve been very busy lately

چه مدت اینجا بوده‌ای؟

ما 20 سال است که ازدواج کرده‌ایم.

من در تمام زندگیام عاشق شکلات بوده‌ام.

من اخیرا خیلی سرم شلوغ بود.

زمان گذشته (Past tenses)

زمان ها در زبان انگلیسی

Past simple

اقدامات انجام شده در گذشته

.I saw Jimmy yesterday

.She moved to Chester two years ago

دیروز جیمی ‌را دیدم.

او دو سال پیش به چستر نقل مکان کرد.

اقدامات به ترتیب زمانی در یک داستان.

.When I arrived home, I took off my shoes and turned on the TV

 وقتی به خانه رسیدم کفش‌هایم را در آوردم و تلویزیون را روشن کردم.

عادت‌ها یا موقعیت‌هایی که در گذشته رخ می‌داد.

.We often played in the park after school

.He lived with his grandparents when he was a child

 ما اغلب بعد از مدرسه در پارک بازی می‌کردیم.

 در کودکی با پدربزرگ و مادربزرگش زندگی می‌کرد.

Past continuous

اقدامات در حال انجام در زمان معینی در گذشته.

?What were you doing yesterday at 7

.When he arrived, I was sleeping

.They were arguing when I last saw them

 دیروز ساعت 7 چه کار می‌کردی؟

 وقتی آمد، من خواب بودم.

 آخرین باری که آن‌ها را دیدم در حال دعوا بودند.

در ابتدای داستان برای توصیف صحنه.

  … It was getting dark and I was walking to the pub when suddenly

 هوا تاریک شده بود و من به سمت میخانه می‌رفتم که ناگهان

زمان آینده (Future tenses)

will + infinitive

تصمیماتی که در لحظه صحبت می‌گیریم.

“.We don’t have sugar.” “Don’t worry, I‘ll buy some”

.I‘ll have a burger and chips, please

 شکر نداریم. «نگران نباش، من مقداری می‌خرم

 یک برگر و چیپس لطفا.

پیش بینی در مورد آنچه که ما فکر می‌کنیم اتفاق خواهد افتاد.
زمان-ها در زبان انگلیسی

.I think he‘ll win the election

.You will be a good doctor

فکر می‌کنم او در انتخابات پیروز خواهد شد.

شما پزشک خوبی خواهید شد.

پیشنهادات (I will or Shall I/Shall we…؟).

.I‘ll carry that bag for you

?Shall I help you with those bags

 من آن کیف را برای شما حمل خواهم کرد.

 آیا می‌توانم برای نگهداشتن آن کیسه‌ها به شما کمک کنم؟

قول

.I will always love you

.Don’t worry. I will pay you back next week

همیشه دوستت خواهم داشت.

نگران نباشید. من هفته آینده به شما قرصم را پرداخت خواهم کرد.

be going to + infinitive

نیت یا برنامه

.Please, pass me the remote. I‘m going to watch TV

.This summer I‘m going to look for a job

لطفاً ریموت را به من بدهید. میخواهم تلوزیون تماشا بکنم.

تابستان امسال می‌روم دنبال کار.

پیش‌بینی‌هایی درباره آنچه اتفاق میفتد (شواهد موجود).

.Slow down! We‘re going to have an accident

.The doctor said I‘m going to have a girl

 

سرعتت را کم کن! ممکن است تصادف کنیم

 دکتر گفت من صاحب دختری خواهم شد.بیشتر بخوانید:نحوه تسلط بر ساختار زمان در زبان انگلیسی


آزمون

1. Why do you live in France?

2. You are visiting EnglishClub.

3. I haven't had breakfast yet.

4. Would you like a coffee?

5. Were you working at 9 o'clock?

6. Did Tara phone you yesterday?

7. The train had already left.

8. We'll have finished by 6pm.

9. Will he still be travelling this evening?

10. Will you be in Bangkok tomorrow?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.7 از 5 از 6 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید