IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
آموزش وجه حال کامل در زبان آلمانی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: محمد اشرفی
21 خرداد 1398

آموزش وجه Present Tense (حال کامل) در زبان آلمانی

همانطور کهPresent Tense   در زبان انگلیسی رایج است و کاربرد زیادی دارد، در زبان آلمانی نیز همینطور است و بیشتر افعال در زبان آلمانی با همین وجه صرف می‌شوند. یادگیری صرف یک فعل کار چندان سختی نیست و فقط کافی است زحمت بکشید و یک فعل ساده را در تمام وجه‌ها صرف کنید. به این ترتیب صرف کردن را به راحتی و حتی با یک بار تمرین یاد می‌گیرید و آماده‌اید تا هر فعلی که جلویتان می‌گذارند را صرف کنید.  بعد از یادگیری الگوی صرف یک فعل در زبان آلمانی،‌ حتما باید به این نکته دقت کنید که برخی از افعال در زبان آلمانی بی قاعده هستند و در وجه‌های مختلف، شکل متفاوتی دارند. (افعال بی قاعده آشنا نیستند؟‌ تا به حال اسمش را جایی نشنیده‌اید؟‌)

توضیحات ابتدایی

درست مثل سایر زبان‌ها، هر فعلی یک حالت مصدری نیز دارد. همچنین، همیشه حالت مصدری یک فعل را به شما داده و می‌گویند که آن را کامل صرف کنید. پس باید با شکل مصدری این افعال نیز آشنا باشید. برای مثال ‘to play’‌ فرم مصدری این فعل است و اگر بخواهیم آن را صرف کنیم می‌گوییم:«He plays». فعل playing در زبان آلمانی spielen است. اما در این زبان، هر فعلی ریشه و حالتی مصدری دارد و سپس یک en به انتهای آن اضافه شده است. برای مثال، مصدر فعل spielen، spiel ( spielen-en) است.

آموزش وجه Present Tense (حال کامل) در زبان آلمانی

برای صرف افعال آلمانی، باید پسوند مناسبی به انتهای مصدر فعل اضافه کنید. مثلا برای اینکه در زبان آلمانی بگویید:«I play»، باید یک پسوند e به انتهای فعل اضافه کنید. “ich spiele” به یاد داشته باشید که برای صرف هر شخص، باید پسوند خاصی به انتهای فعل اضافه کنید. (غولش نکنید! در زبان فارسی نیز چنین صرفی وجود دارد و در صرف من، تو، او، ما، شما، ایشان پسوند متفاوتی برای فعل در نظر گرفته می‌شود).

اگر افعال را به درستی صرف نکنید، ممکن است آلمانی زبان‌ها منظورتان را متوجه شوند. ولی نهایتا صحبت‌های شما به زبان آلمانی عجیب به نظر می‌رسد. صرف فعل در زبان آلمانی با زبان انگلیسی متفاوت است و به صرف افعال در زبان فارسی، شباهت بیشتری دارد. برای مثال، در زبان انگلیسی تنها پسوندی که به فعل اضافه می‌شود، یک s سوم شخص است. اما همانطور که ما در زبان فارسی می‌گوییم :«بازی می‌کنم، بازی می‌کنی، بازی می‌کند» در زبان آلمانی نیز برای هر شخص، پسوند متفاوتی در نظر می‌گیریم:« ich spielesie spielendu spielster spielt

به نکته توجه کنید که زبان آلمانی وجهی با عنوان حال استمراری یا present progressive (am going/are going) وجود ندارد. در حقیقت آن‌ها مثل فارسی زبانان حال ساده‌ی زبان انگلیسی را حال استمراری ترجمه می‌کند و با توجه به متن، I buy را «من می‌خرم-I am buying» ترجمه می‌کنند. (به همین دلیل هم وقتی می‌خواهید بگویید من می‌نشینم، اشتباها به جای I am sitting‌ می‌گویید I sit!)

آموزش حال کامل در زبان آلمانی

در جدول زیر، این وجه را با دو  فعل برایتان مثال زدیم. یکی از آن‌‌ها فعلی نرمال است و دیگری،‌ فعلی است که در دوم شخص جمع و مفرد و سوم شخص مفرد، به یک e عطف نیاز دارد. مثل فعل er arbeitet.

در این جدول‌‌ها  قرار است با افعالی آشنا شوید که اصطلاحا به آن‌ها stem-changing verbs‌ می‌گویند. این افعال نیز جهت صرف اشخاص شش گانه، از الگوی سایر فعل‌ها استفاده کرده و به همان شکل، پسوند می‌گیرد؛ اما شکل ریشه‌ی آن‌ها نیز تغییر می‌کند. در حقیقت این تغییر شکل روی یک مصوت در ریشه‌ی فعل صورت می‌گیرد. برای درک بیشتر به این مثال دقت کنید:

صرف فعل رفتن در وجه حال ساده، می‌روم، می‌روی، می‌رود است. نه رفتنم، رفتنی، رفتند! همانطور که این ریشه در زبان فارسی تغییر می‌کند، در زبان آلمانی نیز همینطور است. پس به جای اینکه گرامر زبان انگلیسی را با آلمانی مقایسه کنید و غر بزنید، به شباهت‌های گرامری زبان فارسی و آلمانی بیندیشید. در ادامه، پسوند‌ها را پررنگ کرده‌ایم تا با نحوه‌ی صرف این افعال آشنا شوید.

spielen – بازی کردن

 
آلمانی انگلیسی نمونه جمله فارسی

مفرد

 

ich spiele

I play

Ich spiele gern Basketball.

من بازی می‌کنم

du spielst

you (fam.)
play

Spielst du Schach? (chess)

تو بازی می‌کنی

er spielt

he plays

Er spielt mit mir. (with me)

او بازی می‌کند

sie spielt

she plays

Sie spielt Karten. (cards)

او بازی می‌کند

es spielt

it plays

Es spielt keine Rolle.
It doesn’t matter.

آن بازی می‌کند

جمع

 

wir spielen

we play

Wir spielen Basketball.

ما بازی می‌کنیم

ihr spielt

you (guys) play

Spielt ihr Monopoly?

شما (بچه‌ها) بازی می‌کنید

sie spielen

they play

Sie spielen Golf.

آن‌ها بازی می‌کنند

Sie spielen

you play

Spielen Sie heute?

(Sie، حالت رسمی you در زبان آلمانی است که در صرف دوم شخص مفرد و جمع به کار می‌رود)

شما (بزرگسالان) بازی می‌کنید.

صرف فعل Arbeiten

این فعل کمی با سایر فعل‌ها تفاوت دارد. این فعل از جمله افعالی است که برای صرف وجه present در دوم شخص جمع و مفرد و سوم شخص مفرد (du/ihrer/sie/es) به یک e عطف نیاز دارد. در حقیقت این امر در افعالی اتفاق می‌افتد که ریشه‌ی آن‌ها به حرف d یا t  ختم می‌شود. برای مثال می‌توان به antworten ، bedeuten ، enden  و senden  اشاره کرد.

در جدول زیر،‌ دوم شخص و سوم شخص را با * مشخص کرده‌ایم تا آن‌ها را بهتر تشخیص دهید. البته می‌توانید از طریق ترجمه‌ی فارسی آن، مفهومش را تطبیق داده و وجه‌ها را بهتر یاد بگیرید.

arbeiten – کار کردن

فارسی

آلمانی

انگلیسی

نمونه جمله

 
مفرد  

ich arbeite

I work

Ich arbeite am Samstag.

من کار می‌کنم

du arbeitest *

you (fam.) work

Arbeitest du in der Stadt?

تو کار می‌کنی

er arbeitet *

he works

Er arbeitet mit mir. (with me)

او کار می‌کند

sie arbeitet *

she works

Sie arbeitet nicht.

او کار می‌کند

es arbeitet *

it works

آن کار می‌کند

جمع

 

wir arbeiten

we work

Wir arbeiten zu viel.

ما کار می‌کنیم

ihr arbeitet *

you (guys) work

Arbeitet ihr am Montag?

شما (بچه‌ها) کار می‌کنید

sie arbeiten

they work

Sie arbeiten bei BMW.

آن‌ها کار می‌کنند

Sie arbeiten

you work

Arbeiten Sie heute?

(Sie، حالت رسمی you در زبان آلمانی است که در صرف دوم شخص مفرد و جمع به کار می‌رود)

شما(بزرگسالان) کار می‌کنید

 

نمونه مصدرتغییر شکل افعال  

آلمانی

انگلیسی

نمونه جمله

فارسی

در مثال‌های زیر، er به عنوان ضمیر سوم شخص (ersiees)  در جمله قرار می‌گیرد. ریشه‌ی افعال (به جز ich ) فقط در صرف ضمیر مفرد تغییر یافته و افعال در صرف ضمایر جمع، به شکل ساده و بدون تغییر به کار می‌روند.

 

fahren
er fährt
du fährst

to travel
he travels
you travel

Er fährt nach Berlin.

او به برلین می‌رود

Ich fahre nach Berlin.

من به برلین می‌روم

سفر کردن

او سفر می‌کند

تو سفر می‌کنی

lesen
er liest
du liest

to read
he reads
you read

Maria liest die Zeitung.

ماریا روزنامه می‌خواند

Wir lesen die Zeitung.

ما روزنامه می‌خوانیم

خواندن

او می‌خواند

تو می‌خوانی

nehmen
er nimmt
du nimmst

to take
he takes
you take

Karl nimmt sein Geld.

کارل پولش را می‌گیرد

Ich nehme mein Geld.

من پولم را می‌گیرم

گرفتن

او می‌گیرد

تو می‌گیری

vergessen
er vergisst
du vergisst

to forget
he forgets
you forget

Er vergisst immer.

او همیشه فراموش می‌کند

Vergiss es! / Vergessen Sie es!

فراموشش کن!

فراموش کردن

او فراموش می‌کند

تو فراموش می‌کنی

 


بیشتر بخوانید:بررسی اجمالی سه وجه فعل در زبان آلمانی

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 3 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید