IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
صفت در زبان فرانسه (L’ADJECTIF)
امتیاز کاربران: 4.6/5
نویسنده: محمد اشرفی
28 اسفند 1397

صفت در زبان فرانسه (L’ADJECTIF)

در زبان فرانسه، صفت قبل و یا بعد از اسم قرار میگیرد و برای توصیف یک شخص و یا یک چیز به کار می رود. از صفت برای توصیف فصول، تاریخ، اعیاد، کشورها، مذاهب و…استفاده می شود. بیشتر صفت ها بعد از اسم قرار میگیرند، اما بیشتر صفت های کاربردی قبل از اسم قرار می گیرند.

صفت در زبان فرانسه

1.صفاتی که بعد از اسم قرار میگیرند

رنگ(la couleur)

Une pomme verte  

یک سیب سبز (مونث)

Un vélo noir

یک دوچرخه سیاه (مذکر)

 

فرم(la forme)

Un plat carré

یک ظرف مربع

Une table ovale

یک میز بیضی 

مذهب(la religion)

Une église catholique

یک کلیسای کاتولیک 

ملیت(la nationalité)  

Un homme iranien   

 یک مرد ایرانی

Une amie américaine

یک دوست آمریکایی (مونث)

صفاتی که اسم را کامل میکنند.

Un problème économique (=de l’économie)

یک مشکل اقتصادی (= وابسته به اقتصاد)

صفاتی که دو سیلابه هستند.

Un air mélancolique

هوای دلگیر

صفاتی که قبل از اسم قرار میگیرند

صفت هایی که به طور مکرر استفاده می شوند. (صفات ماهیتی، اندازه، ظاهر)

Petit/petite – grand/grande – gros/gosse – haut/haute – long/longue – beau/belle – joli/jolie – jeune/jeune – vieux/vieille – gentil/gentille – bon/bonne – mauvais/mauvaise – faux/ fausse – nouveau/nouvelle – autre

Une grosse voiture allemande  

 یک ماشین آلمانی بزرگ

Un bon enfant

یک بچه خوب

Une vielle femme

یک خانم پیر

این صفات اگر بعد از قید قرار بگیرند میتوانند قبل و بعد از اسم ظاهر شود.

Une fleur très jolie ou une très jolie fleur

یک گل بسیار زیبا

اعداد همیشه قبل از اسم قرار می گیرند.

Les trois voitures

سه ماشین

Le premier vélo

اولین دوچرخه

 Les cinq fils

پنج پسر

اعداد به دو شکل به عنوان صفت ظاهر می شوند.

صفاتی که تعداد را نشان می دهند.

Vous avez trois fils.

شما سه پسر دارید. 

صفاتی که مرتبه را نشان می دهند.

Le premier mai, mon troisième fils est venu chez nous.

در اول ماه مه، پسر سومم پیش ما آمد.

صفات عددی تغییر ناپذیرند. یعنی به مونث و مذکر و جمع تبدبل نمی شوند، بجز تعداد اندکی.

Cent و vingt وقتی مضرب می شوند s جمع میگیرند.

Deux cents (2*100)

Deux cents douze (212)

Quatre-vingts (4*80)

Quatre-vingt-cinq (85)

un به une تبدیل میشود وقتی unقبل از اسم مونث قرار می گیرد.

Ce livre a cent vingt et une page.

این کتاب دارای یکصد و بیست و یک صفحه است.

صفاتی که قبل و بعد از اسم قرار میگیرند

گروهی از صفات میتوانند قبل و یا بعد از اسم قرار گیرند.

صفاتی که برای تقدیر استفاده میشوند.این صفات وقتی قبل از اسم قرار میگیرند نشان از تاکید بر ارزش زیاد اسم دارند.

Délicieux – magnifique – splendide – superbe – horrible – extraordinaire – étonnant – passionnant …

Un paysage splendide

چشم انداز پر زرق و برق

 Un splendide paysage

چشم انداز پر زرق وبرق

Une nouvelle étonnante

یک خبر شگفت انگیز

Une étonnante nouvelle

یک خبر شگفت انگیز

صفت در زبان فرانسه

صفاتی که معنی آنها با محل قرار گیری آن تغییر میکند.

Ancien

Une maison ancienne= vieillie

یک خانه قدیمی

Un ancien hôpital = aujourd’hui, ce n’est plus un hôpital

یک بیمارستان سابق = امروزه، دیگر بیمارستان نیست

Cher       

Un livre cher = qui coute cher

یک کتاب گران

Mon cher ami = que j’aime

دوست عزیزم = کسی که من دوست دارم.

Seul         

Un seul enfant = un enfant unique

یک کودک = یک کودک تک فرزند

Un enfant seul = qui n’est pas accompagné

یک کودک تنها = که همراه ندارد.

Pauvre

Un pauvre homme = qui est à plaindre

مرد بیچاره = کسی که شکایت دارد.

Un homme pauvre = qui n’est pas riche

مرد فقیر = کسی که  ثروتمند نیست

Vrai

Un vrai problème = important

یک مشکل واقعی = مهم

Un problème vrai = réelle

یک مشکل واقعی = واقعی

Rare

Un livre rare = qui a de la valeur

یک کتاب نادر = چیزی که ارزشمند است

De rares amis = peu nombreux

دوستان کمیاب = کمیاب و کم

Propre

Mon propre frère =le mien

برادر خود من

Une chemise propre = qui n’est pas sale

پیراهن تمیز = چیزی که کثیف نیست.

Jeune

Un jeune professeur = qui enseigne depuis peu de temps

معلم کم سابقه = که اخیرا شروع به آموزش دادن کرده است.

Un professeur jeune = Qui n’est pas vieux

معلم جوان = که پیر نیست.

Grande

Un homme grand = de haute taille

مردی قد بلند

Un grand homme = célèbre, important dans l’histoire

مرد بزرگ = مشهور، مهم

Drôle            

Une histoire drôle = amusant

داستان خنده دار = سرگرم کننده

Une drôle d’histoire = bizarre

داستان خنده دار= عجیب و غریب

Curieux          

Une curieuse histoire = bizarre

داستان عجیب = عجیب

Un regarde curieux= indiscret

یک نگاه کنجکاو

Certain         

Une certaine envie= plus ou moins grande

برخی از امیال = مهم یا بی اهمیت

Une envie certaine=on ne peut pas en douter /évidente

میل خاص = ما نمی توانیم شک و تردید کنیم.

Brave

Un brave homme = gentille et serviable

یک مرد خوب = مهربان و مفید

Un homme brave = courageux

مرد شجاع = شجاع

Sale                

Tu as les main sales = qui n’est pas nettoyé

شما دستهای کثیف دارید = که تمیز نیستند.

Il fait un sale temps = mauvais

هوا بد و کثیف است = بد 

Dur                 

C’est un métal dur=qui n’est pas doux

این فلز سخت است = چیزی که نرم نیست.

C’est un dur métier=difficile

این یک کار سخت است = دشوار

صفت در زبان فرانسه

صفات مونث و مذکر

صفت نیز مانند اسم به طور کلی با گرفتن e در اخر کلمه به مونث تبدیل می شود.

به صورت کلی برای ساخت صفت مونث، از e در اخر صفت استفاده می کنیم.

Paul est grand 

پل بزرگ است

 Anne est grande 

ان بزرگ است.              

اگر آخر اسم مذکر به  « e »ختم شود صفت مونث تغییری نخواهد کرد.

André est suisse

آندره سویسی است.                    

 Anne est suisse

ان سویسی است.

صفاتی که به el ختم می شود مونثشان le می گیرد.

Exceptionnel                         exceptionnelle

Traditionnel                           traditionnelle

Pareil                                     pareille

Nul                                          nulle

صفاتی که به er ختم میشوند مونثشان به ère ختم می شود.

Fier                                         fière

Cher                                        chère

Amer                                      amère

چند صفت استثنا

Grec                                        grecque

Turc                                         turque

Public                                      publique

صفات جمع

به طور کلی برای ساختن صفت جمع ازS در اخر کلمه استفاد میکنیم.

Un livre bleu                         des livres bleus

Une jupe longue                    des jupes longues

صفاتی که به S وX ختم میشوند تغییر نمی کنند.

Un mur bas                            des murs bas

Un sourire doux                     des sourires doux

صفاتی که به eau ختم میشوند جمع شان به eaux ختم میشود.

Un film nouveau                  des films nouveaux

Un frère jumeau                     des frères jumeaux

صفاتی که به al ختم میشوند جمع شان به aux ختم می شود.

Un problème national                  des problèmes nationaux

مشکلات ملی                                        مشکل ملی

Un organisme régional                   des organismes régionaux

سازمان های منطقه ای                               سازمان  منطقه ای


چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.6 از 5 از 19 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید