IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
حروف تعریف در زبان فرانسه
امتیاز کاربران: 4.7/5
نویسنده: محمد اشرفی
4 اردیبهشت 1403

حروف تعریف در زبان فرانسه

اصولا هر وقت می‌خواهند بگویند زبان فرانسه زبان سختی است، به جنسیت اسامی و حرف تعریف مخصوص آن‌ها اشاره می‌کنند. متاسفانه قرار است ما هم روی همین نکته مانور دهیم و به توضیح آن‌ها بپردازیم. شاید یکی از گیج‌کننده‌ترین نکات در یادگیری زبان فرانسه، همین حروف تعریف باشند. چون زبان‌آموز باید بپذیرد که بر خلاف زبان فارسی و انگلیسی، اسامی و کلمات فرانسوی جنسیت دارند و حرف تعریف نیز بر اساس جنسیت کلمات مشخص می‌شوند. ( حالا بیایید بنشینیم حفظ کنیم!).

در زبان فرانسه سه نوع حرف تعریف وجود دارد:

 1. حروف تعریف معرفه
 2. حروف تعریف نکره
 3. حروف تعریف جزئی

جدول زیر انواع حروف تعریف در زبان فرانسه را به صورت خلاصه توضیح می‌دهد.

حروف تعریف فرانسوی

 معرفهنکرهوابسته
مذکر

le

un

du

مونث

la

une

de la

قبل مصوت

l’

un/une

de l’

جمع

les

des

des

 

نکته: حین حفظ لغات مختلف فرانسوی، سعی کنید جنسیت آن‌ها را نیز همان لحظه یاد بگیرید. به این ترتیب، هر کلمه را با جنسیتش حفظ می‌کنید و آن را به راحتی در جمله تشخیص می‌دهید. جنسیت کلمات فرانسوی را دست کم نگیرید. چون اگر ندانید جنسیت آن کلمه چیست، حسابی در ساخت و بیان عبارت به مشکل می‌خورید. مبحث این مقاله یعنی حرف تعریف نیز به جنسیت همین کلمات بستگی دارد.

حروف تعریف معرفه

نکته: این حرف تعریف با حرف تعریف «the» در زبان انگلیسی برابری می‌کند. حرف تعریف معرفه به چهار مدل مختلف نوشته می‌شود:

 1. le قبل اسم مفرد مذکر
 2. la قبل اسم مفرد مونث
 3. l’قبل یک مذکر یا مونث که با حرف صدادار شروع شود
 4. les قبل اسم جمع مذکر و مونث

شکل حروف تعریف معرفه در زبان فرانسه به سه چیز بستگی دارد: جنس اسم، تعداد اسم و حرف اول اسم:

 • اگر اسم جمع بود از les استفاده کنید.
 • اگر اسم مفرد بود و با حرف صدادار یا h muet شروع شده بود، از l’ استفاده کنید.
 • اگر اسم مفرد بود و با یک صامت شروع شده بود، برای مذکر از le و برای مونث از la استفاده کنید.
حروف تعریف در زبان فرانسه

معنی و کاربرد حرف تعریف معرفه‌ در زبان فرانسه

حرف تعریف معرفه یک اسم خاص را نشان می‌دهد. اگر هنوز با مفهوم این مثال مشکل دارید می‌توانید آن را با یک مثال فارسی مقایسه کنید. برای مثال، کتابی که، آن دختر، این بانک و … کلماتی هستند که توسط کلمات اشاره یا ی تعریف، از حالت عام بودن خارج شده و به یک مورد خاص اشاره می‌کنند.

   Je vais à la banque.

من به آن بانک می‌روم

Voici le livre que j’ai lu.

کتابی که می‌خوانم اینجا است.

حرف تعریف معرفه برای اسامی عام ولی کلی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نکته ممکن است کمی گیج کننده باشد، چون چنین حرف تعریفی در زبان انگلیسی و فارسی کاربرد ندارد و اگر منظورمان یک چیز کلی باشد، از حرف تعریف خاصی استفاده نمی‌کنیم.

J’aime la glace. / I like ice cream

من بستنی دوست دارم

C’est la vie! / That’s life!

به این می‌گویند زندگی!

حرف تعریف + حرف اضافه

اگر حروف تعریف قبل از حروف اضافه‌ی à یاde  قرار بگیرد، ترکیب به صورت یک لغت مستقل و مجزا به کار می‌رود.

حروف تعریف نکره در زبان فرانسه

حرف تعریف نکره در زبان فرانسه، با حرف تعریف “a” “an”  یا “one” در زبان انگلیسی برابری می‌کند. در صورتی که برای اسامی جمع به کار برود نیز با حرف تعریف “some” در زبان انگلیسی برابر است. این حرف تعریف انواع مختلفی داشته و در موارد مختلفی به کار می‌رود.

 1. un مذکر
 2. une مونث
 3. des جمع مذکر یا مونث

همانطور که می‌بینید، اگر اسم جمع باشد، حرف تعریف نکره نیز به حالت جمع ظاهر شده و فرقی نمی‌کند که این اسامی مونث هستند یا مذکر. اما اگر اسم مفرد باشد، حرف تعریف نکره برای اسامی مونث و مذکر با شکل متفاوتی به کار می‌رود.

مفهوم و کاربرد حروف تعریف در زبان فرانسه

بیشتر بخوانید: الفبای زبان فرانسه؛ ساده‌تر از چیزی که فکرش را بکنید

بیشتر بخوانید:  نحوه استفاده از حرف اضافه De در زبان فرانسه

مفهوم و کاربرد حرف تعریف نکره‌ در زبان  فرانسه

حرف تعریف نکره به مفهومی عام و کلی اشاره می‌کند.

 J’ai trouvé un livre. / I found a book.

من یک کتاب پیدا کردم

Il veut une pomme. / He wants an apple.

او یک سیب می‌خواهد

همانطور که در مثال بالا می‌بینید، فاعل یک سیب/یک کتاب می‌خواهد و منظورش کتاب مشخصی نیست. برای مثال، شاید کتاب را برای باد زدن خودش بخواهد. پس از حرف تعریف نکره استفاده می‌کند.

حرف تعریف نکره می‌تواند به یک بخش کوچک از چیزی نیز اشاره کند:‌

Il y a un étudiant dans la salle. / There is one student in the room.

یک دانش آموز در آن کلاس وجود دارد.

J’ai une sœur. / I have one sister.

من یک خواهر دارم

حرف تعریف نکره‌ برای اسامی جمع،‌ با معنی “some” به کار می‌رود.

J’ai acheté des pommes. / I bought some apples.

من کمی سیب خریدم

Veux-tu acheter des livres? / Do you want to buy some books?

آیا می‌خواهی تعدادی کتاب بخری؟

اگر می‌خواهید راجع به یک حرفه یا مذهب در زبان فرانسه صحبت کنید، لازم نیست هیچ حرف تعریفی به کار ببرید. اما این در حالی است که در زبان انگلیسی باید از حرف تعریف نکره استفاده کنید. به مثل‌های زیر دقت کنید:

Je suis professeur. / I am a teacher.

من معلم هستم

Il va être médecin. / He’s going to be a doctor.

او قرار است دکتر بشود

در جملات منفی، حرف تعریف نکره به شکل de ظاهر می‌شود. معنی آن نیز (هیچ) خواهد بود.

J’ai une pomme. / Je n’ai pas de pommes.

I have an apple. / I don’t have any apples.

من یک سیب دارم/ من هیچ سیبی ندارم

حروف تعریف در زبــان فرانسه

حرف تعریف جزئی یا مقداری در زبان فرانسه

حرف تعریف جزئی در زبان فرانسه، با “some” یا “any” در زبان انگلیسی برابری می‌کند. این حرف تعریف به چهار شکل نوشته می‌شود:

 1. du مفرد مذکر
 2. de la مفرد مونث
 3. de l’ مونث یا مذکر که با مصوت شروع شود
 4. des جمع مونث یا مذکر

شکل حرف تعریف جزئی یا مقداری در زبان فرانسه به سه عامل بستگی دارد: تعداد، جنسیت و حرف اول اسم:

 • اگر اسم جمع است، از des استفاده کنید.
 • اگر اسم مفرد است و با یک مصوت یا h muet آغاز می‌شود، از de l’ استفاده کنید.
 • اگر اسم مفرد است و با یک صامت یا h aspire شروع می‌شود، برای اسامی مذکر از du‌ و برای اسامی مونث از de la استفاده کنید.

مفهوم و کاربرد حرف تعریف جزئی در زبان  فرانسه

حرف تعریف جزئی به کمیت نامشخص چیزی، مثل غذا یا نوشیدنی اشاره می‌کند. معمولا در زبان انگلیسی چنین حرف اضافه‌ای حذف می‌شود.

Avez-vous bu du thé? / Did you drink some tea?

کمی چای میل کردید؟‌

J’ai mangé de la salade hier. / I ate salad yesterday.

من دیروز سالاد خوردم

Nous allons prendre de la glace. / We’re going to have some ice cream.

ما قرار است کمی بستنی بخوریم.

بعد از قید مقدار، از de به جای حرف تعریف جزئی استفاده کنید.

Il y a beaucoup de thé. / There is a lot of tea.

مقدار زیادی چای داریم.

J’ai moins de glace que Thierry. / I have less ice cream than Thierry.

بستنی من از «ثیری» (Thierry) کمتر است.

در یک جمله‌ی منفی، از de به عنوان حرف تعریف جزئی استفاده کنید. معنی این حرف تعریف (هیچ) است.

J’ai mangé de la soupe. / Je n’ai pas mangé de soupe.

I ate some soup. / I didn’t eat any soup.

 • من کمی سوپ خوردم/ من هیچ سوپی نخوردم
حروف تعریف در زبان فرانسه

چه زمانی نباید از هیچ حرف تعیینی در زبان فرانسه استفاده کنیم؟

یکی از سوالات بسیار مهمی که ممکن است برای شما هم به وجود آمده باشد این است که چه زمانی نباید اصلا از هیچ یک از حروف تعریف در زبان فرانسه استفاده کنیم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که گاهی اوقات در زبان فرانسه نیاز است که ما از هیچ حرف تعیینی استفاده نکنیم. برخی از عبارات در این زبان وجود دارند که با نام عبارات بدون حرف تعیین شناخته می‌شوند. از طرف دیگر معمولا وقتی که شما قصد دارید درباره حرفه و مشاغل مختلف، مذاهب یا حتی روزهای هفته نیز صحبت کنید نیازی به حروف تعریف نخواهید داشت.

نکته بسیار مهمی که در اینجا باید به آن دقت داشته باشید این است که شما در 99 درصد مواقع نیازمند این خواهید بود که از حروف تعیین فرانسوی استفاده کنید و تنها در یک درصد موارد است که نیازی به استفاده از این حروف نخواهید داشت. پس اجازه دهید در ادامه درباره هریک از شرایطی که شما نیازی به استفاده از این حروف ندارید صحبت کرده و توضیحاتی را به شما ارائه دهیم:

عبارات بدون حرف تعیین

به طور کلی باید دقت داشته باشید که برخی از عبارات در زبان فرانسوی ثابت هستند و به همین علت نیز وقتی که از آنها استفاده می‌کنید نیازی به استفاده از حروف تعریف در زبان فرانسه نخواهید داشت. این موضوع برای بسیاری از عباراتی که با avoir همراه می‌شوند صدق می‌کند. برای این‌که به شکل بهتری این موضوع را درک کرده و بتوانید از آن استفاده کنید مثال‌های زیر را در این خصوص مشاهده کنید:

J’ai peur

J’ai soif

J’ai faim

J’ai sommeil

عدم استفاده از حرف تعیین در مقابل مشاغل

نکته بسیار مهم دیگری که باید به آن دقت داشته باشید این است که شما به هیچ وجه نباید از حروف تعیین در مقابل مشاغل و کسب‌وکارها استفاده کنید. رعایت کردن همین نکته بسیار ساده و راحت به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید به بهترین شکل ممکن از حروف تعریف در زبان فرانسه استفاده کنید. مثال زیر را در این زمینه مشاهده کنید تا اطلاعات کاملی را در این زمینه به دست بیاورید:

Il est prof d’anglais et elle est comptable.

او یک معلم انلگیسی است و البته او یک حسابدار است.

حروف تعریف در زبان فرانسه

عدم استفاده از حروف تعیین در مقابل ادیان و مذاهب

در آموزش زبان فرانسه باید به این نکته بسیار مهم نیز دقت داشته باشید که شما نمی‌توانید از حروف تعیین در مقابل عباراتی که نشان‌دهنده ادیان و مذاهب هستند استفاده کنید. توجه داشتن به همین موضوع ساده به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید به بهترین شکل ممکن از حروف تعیین بهره‌مند شوید. مثال زیر را در این زمینه مشاهده کنید:

Il est catholique.

او یک کاتولیک است.

البته در اینجا باید به یک نکته کلیدی و بسیار مهم دقت داشته باشید و آن این است که وقتی که قصد دارید از عبارت فرانسوی c’est به معنای او هست استفاده کنید تا بخواهید درباره شغل یا مهارت‌های شخصی یک فرد صحبت کرده و آن را توصیف کنید نیازمند این هستید که از یکی از حروف تعیین‌ در زبان فرانسه استفاده کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوید. برای این‌که به شکل بهتری این موضوع را بیاموزید و بتوانید از این نکته استفاده کنید در ادامه دو مثال کاربردی را برای شما آورده‌ایم:

C’est un prof d’anglais.

او یک معلم انگلیسی است.

C’est une danseuse incroyable.

او یک رقصنده باورنکردنی است.

استفاده از حروف تعیین در حالت ملکی در زبان فرانسه

یکی از نکات کلیدی و بسیار مهمی که باید در خصوص حروف تعریف در زبان فرانسه به آن دقت داشته باشید این است که شما می‌توانید از حروف تعیین در حالت ملکی نیز استفاده کنید. در بسیاری از موارد برای ساخت حالت ملکی در جملات خود نیازمند استفاده از این حروف خواهید بود. برای مثال حرف ملکی de را در نظر بگیرید. مثال‌های زیر به شما نشان می‌دهند که دقیقا به چه شکل می‌توانید از حروف تعیین برای ایجاد این حالت ملکی استفاده کنید:

les enfants de Daniel

بچه‌های دانیل

le livre de mon prof

کتاب معلم من

نکته مهم دیگری که باید به آن دقت داشته باشید این است که وقتی قصد دارید از ضمایر ملکی در زبان فرانسه استفاده کنید نیازمند استفاده از حروف تعیین خواهید بود. برای این‌که بتوانید این عملکرد را بررسی کنید در ادامه چند مثال کاربردی را برای شما آورده‌ایم که در این زمینه به شما کمک شایانی خواهد کرد:

Mes parents habitent à Menton, et les tiens ?

پدر و مادر من در منتون زندگی می‌کنند، پدر و مادر تو چطور؟

J’ai trouvé son sac, mais je cherche encore le mien.

کیفش را پیدا کردم، اما همچنان به دنبال کیف خودم هستم.

کاربرد بسیار مهم دیگری که حروف تعریف در زبان فرانسه می‌تواند داشته باشد وقتی است که قصد دارید جنبه مالکیت را وارد اعضای بدن کنید. پس هر زمان که قصد داشته باشید درباره اعضای بدن خودتان یا شخص دیگری صحبت کنید نیازمند این خواهید بود که حروف تعیین را در جمله خود وارد کنید. برای این‌که بتوانید به شکل بهتری این ساختار را درک کرده و از آن در کلاس زبان فرانسه استفاده کنید در ادامه چند مثال کاربردی را نیز برای شما آورده‌ایم:

Je me lave les cheveux.

من دارم موهای خود را می‌شویم.

As-tu mal à la tête ?

سرت درد می‌کند؟

انواع حروف تعریف در زبان فرانسه

انتخاب حرف تعریف صحیح در زبان  فرانسه

حروف تعریف در زبان فرانسه خیلی به یکدیگر شبیه هستند، اما آن‌ها را نمی‌توان به جای هم استفاده کرد. در ادامه به شما می‌آموزیم که از هر کدام کجا استفاده کنید و حرف تعریف صحیح را چگونه تشخیص دهید.

حرف تعریف معرفه

این حرف تعریف راجع به یک چیز خاص و معلوم صحبت می‌کند. یعنی چیزی که قبلا دیده شده و راجع به موضوع خاصی صحبت می‌شود. پس اگر چنین کلماتی در جمله دیدید، باید از این حرف تعریف استفاده کنید.

J’ai mangé le gâteau. / I ate the cake

من کیک را خوردم ( راجع به تمام کیک‌های دنیا صحبت نمی‌کنیم. بلکه فقط راجع به کیکی که قبلا دیده‌ایم، صحبت می‌کنیم).

J’aime les films. / I like movies

من (کلا) فیلم خیلی دوست دارم یا من آن فیلم‌ها را دوست دارم (‌فیلم‌هایی که قبلا دیده‌ام).

حروف تعریف نکره

وقتی می‌خواهیم راجع به یک چیز عام صحبت کنیم، از حرف تعریف نکره استفاده می‌کنیم. این یکی از آسان‌ترین حروف تعریف در زبان فرانسه است.

بنابراین، اگر می‌خواهید راجع به یک اسم که مستلزم a، an یا one است صحبت کنید، از این حروف تعریف در زبان فرانسه استفاده کنید. مگر اینکه بخواهید راجع به یک حرفه‌ و شغل خاص صحبت کنید. در این صورت نیازی به استفاده از این حرف تعریف نیست.

( J’ai mangé un gâteau. / I ate one cake (there were five, and I ate one of them.

من یک عدد کیک خوردم ( پنج کیک وجود داشت و من فقط یکی از آن‌ها را خوردم)

Je veux voir un film. / I want to see a movie.

من می‌خواهم یک فیلم سینمایی ببینم.

حرف تعریف جزئی یا مقداری:

 این حرف تعریف زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که راجع به خوردن یا نوشیدن صحبت شود.

J’ai mangé du gâteau. / I ate some cake

من کمی کیک خوردم ( یک تکه، یا فقط چند قاشق)

Je cherche de l’eau. / I’m looking for some water.

من کمی آب می‌خواهم

تفاوت حروف تعریف جزئی با حروف تعریف نکره

حرف تعریف جزئی، نشان‌دهنده کمیتی غیر قابل شمارش یا نامشخص  است. اما زمانی که کمیت قابل شمارش یا شناخته‌شده باشد، باید ازحرف تعریف نکره (یا یک عدد) استفاده کنید.

Il a mangé du gâteau. / He ate some cake.

او کمی کیک خورد

Il a mangé un gâteau. / He ate a cake./

او یک کیک خورد

استفاده از حروف تعیین در زمان صحبت درباره زمان و تاریخ

زمانی که قصد دارید از گرامر زبان فرانسه استفاده کنید باید به یک نکته دقت داشته باشید و آن این است که وقتی قصد دارید به برخی از زمان‌ها و تاریخ‌ها ارجاع دهید نیازمند این خواهید بود که از حروف تعیین نیز در کنار آنها استفاده کنید.

اولین کاربرد زمانی است که قصد دارید درباره تاریخ‌های مشخص صحبت کنید. مثال زیر را در نظر بگیرید:

C’est le 5 mai.

الان 5 می است.

Nous allons le visiter le 17 octobre.

ما در 17 اکتبر از آنجا دیدن خواهیم کرد.

وقتی که قصد دارید از خدمات آموزشگاه زبان ایرانمهر استفاده کنید باید دقت داشته باشید کاربرد دیگر زمانی است که قصد دارید درباره دوره‌های زمانی مبهم صحبت کنید. مثال زیر را در نظر بگیرید:

Je l’ai vu la semaine dernière.

هفته پیش او را دیدم.

در نهایت باید دقت داشته باشید وقتی که قصد دارید درباره اعمال عادتی با روزهای هفته و اوقات روز صحبت کنید باید از حروف تعیین استفاده کنید. مثال زیر را مشاهده کنید:

Je fais les achats le vendredi.

من جمعه‌ها به خرید می‌روم.

حروف تعریف در زبـــان فرانسه

سخن پایانی

به طور کلی، در دستور زبان  فرانسه، حرف تعریف همیشه قبل از اسم قرار می‌گیرد. مگر اینکه ضمیر و صفات ملکی(mon, ton, etc) یا صفات اشاره‌ای (ce, cette) باشد که به این حروف تعریف نیازی نداشته باشد. اگر شما هم علاقه‌مند به یادگیری حروف تعریف در زبان فرانسه هستید پیشنهاد می‌کنیم حتما از خدمات آموزشگاه زبان  فرانسه نیز استفاده کنید. موسسه زبان ایرانمهر به شما کمک می‌کند تا با بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین هزینه ممکن اقدام به یادگیری زبان فرانسه کنید.

سوالات متداول

در این بخش قصد داریم به برخی از رایج‌ترین سوالات درباره  حروف تعریف در زبان فرانسه پاسخ دهیم.

چه زمانی نباید از هیچ حرف تعیینی در زبان فرانسه استفاده کنیم؟

معمولا وقتی که شما قصد دارید درباره حرفه و مشاغل مختلف، مذاهب یا حتی روزهای هفته نیز صحبت کنید نیازی به حروف تعریف نخواهید داشت.

حرف تعریف معرفه چیست؟

این حرف تعریف راجع به یک چیز خاص و معلوم صحبت می‌کند. یعنی چیزی که قبلا دیده شده و راجع به موضوع خاصی صحبت می‌شود. پس اگر چنین کلماتی در جمله دیدید، باید از این حرف تعریف استفاده کنید.


بیشتر بخوانید: چه موقع از Qui و Que در زبان فرانسه استفاده کنیم

بیشتر بخوانید: کاربرد‌های ‘à’ در زبان فرانسه


 

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.7 از 5 از 39 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. سارا وفائی نژاد
  5 اردیبهشت 1403
  پاسخ دادن

  سلام.برای کلاس انلاین خصوصی زبان فرانسه بزرگسالان
  محبت میکنید شرایطتون رو بفرمایید

  • ایرانمهر
   5 اردیبهشت 1403
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر شما میتوانید جهت آگاهی از نحوه ثبت نام در کلاسهای آنلاین خصوصی به قسمت ارتباط با شعب مراجعه نمایید و با تماس با یکی از شعب همکاران ما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار میدهند.

 2. مریم
  25 بهمن 1401
  پاسخ دادن

  من خیلی استفاده کردم از مطلب مفیدتان

  • ایرانمهر
   25 بهمن 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 3. مریم
  23 مهر 1399
  پاسخ دادن

  چرا در carnet d’adresses علیرغم جمع بودن کلمه آدرس از de استفاده شده و با توجه به وایل شده d’?

  • آموزشگاه ایرانمهر
   23 مهر 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 4. کیوان انصاری
  26 تیر 1399
  پاسخ دادن

  سلام برای حرف تعریف مونث نکره ، اکر قبل از اسم مونثی با حرف صدادار بیاید ، الیزون نمیشود؟

  • آموزشگاه ایرانمهر
   26 تیر 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید