IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان فرانسه
امتیاز کاربران: 2.7/5
نویسنده: محمد اشرفی
29 خرداد 1398

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان فرانسه

استفاده‌ی صحیح از قوانین گرامری یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در یادگیری زبان فرانسه است. یکی از  مولفه‌های این قوانین گرامری، بیان نقل قول مستقیم و غیر مستقیم  است یا زمانی که بخواهید درباره چیزی که کسی گفته صحبت کنید.

با اینکه این  مبحث گرامری بسیار پرکاربرد است، اما قوانین گرامری زیادی راجع به آن وجود ندارد و این درس گرامری شما را با مقدمات این مبحث آشنا خواهد کرد. پس می‌توانید به راحتی و با کمی تمرین آن‌ها را به کار بگیرید و حین نقل قول نوشتن رعایتشان کنید. در ادامه قرار است به توضیح و آموزش این درس از گرامر زبان فرانسه بپردازیم تا کاملا آن‌ها را درک کرده و از سطح مبتدی به سمت پیشرفته حرکت کنید.

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان فرانسه  (Discours direct et indirect)

در زبان فرانسه دو روش مختلف جهت بیان سخنان دیگران وجود دارد: نقل قول مستقیم (یا سبک مستقیم) و نقل قول غیر مستقیم (یا سبک غیر مستقیم).

  • در نقل قول مستقیم، سخنان شخص دیگری را مستقیما همانطور که گفته شده، مطرح می‌کنید.
  • در نقل قول غیر مستقیم، فقط به کسی که این حرف را زده اشاره‌ای کرده و از طرف خودتان جمله را منتقل می‌کنید. یعنی به حرفی که کس دیگری زده ارجاع می‌دهید و آن را به طور مستقیم نقل نمی‌کنید.

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان فرانسه

نقل قول مستقیم(Discours direct)

نقل قول مستقیم خیلی ساده است. از این ساختار گرامری جهت بیان دقیق سخن گوینده اصلی استفاده می‌شود و حرف او را  با گیومه از جمله‌ی اصلی جدا می‌سازند.

Paul dit : « J’aime les fraises ». – Paul says, “I like strawberries.”

  • پائول می‌گوید: «من توت فرنگی دوست دارم.»

Lise répond : « Jean les déteste ». – Lisa replies, “Jean hates them.”

  • لیزا پاسخ می‌دهد :«جین از آن‌ها متنفر است.»

« Jean est stupide » déclare Paul.* – “Jean is stupid” Paul declares.

  • پائول اظهار می‌کند: «جین احمق است».

در نقل قول مستقیم، گیومه‌ها اهمیت بسیار زیادی دارند. پس حتما « » را در اطراف‌ جمله‌ی نقل شده قرار دهید. البته علامت گیومه در زبان انگلیسی به صورت (“”) نوشته می‌شود. اما در زبان فرانسه و فارسی، شکل ظاهری گیومه متفاوت است و به جای آن از (« ») استفاده می‌شود که به آن چنگک هم می‌گویند.

نقل قول غیر مستقیم (Discours indirect)

در نقل قول غیرمستقیم، سخنان شخصی دیگر بدون استفاده از گیومه و در ادامه‌ی جمله‌ی قبل از خود و به صورت یک جمله‌واره وابسته قرار می‌گیرد. 

Paul dit qu’il aime les fraises. – Paul says that he loves strawberries.

  • پائول می‌گوید که عاشق توت فرنگی است.

Lise répond que Jean les déteste. – Lisa replies that Jean hates them.

  • لیزا پاسخ می‌دهد که جین از آن‌ها متنفر است.

Paul déclare que Jean est stupide. – Paul declares that Jean is stupid.

  • پائول می‌گوید که جین احمق است.

قوانین گرامری مربوط به نقل قول‌های غیر مستقیم، به سادگی نقل‌قول‌های مستقیم نیستند و به توضیحات بیشتری نیاز دارند.

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم فرانسه

افعالی که برای نقل قول غیر مستقیم استفاده می‌شوند (Reporting Verbs)

افعال زیادی وجود دارند که با نام Reporting Verbs شناخته می‌شوند. این افعال در نقل قول‌های غیر مستقیم به کار می‌روند و در رمان‌ها، نمایشنامه‌ها و … کاربرد فراوانی دارند.

affirmer – to assert

دفاع کردن

ajouter – to add

اضافه کردن

annoncer – to announce

اعلام کردن

crier – to shout

فریاد زدن

déclarer – to declare

اظهار داشتن

dire – to say

گفتن

expliquer – to explain

توضیح دادن

insister – to insist

اصرار کردن

prétendre – to claim

ادعا کردن

proclamer – to proclaim

اعلان کردن

répondre – to answer

پاسخ دادن

soutenir – to maintain

ادامه دادن

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان فرانسه

تغییرات لحاظ شده در نقل قول‌های غیر مستقیم

در هر زبانی اعم از فارسی، انگلیسی و فرانسه، قوانین گرامری مربوط به نقل قول غیر مستقیم از نقل قول مستقیم پیچیده‌تر و گیج‌کننده‌تر است؛ چرا که برای بیان آن باید تغییرات مشخصی را در جمله اعمال کنید. سه تغییر عمده که باید انجام شوند، به شرح زیر است:

1- تغییر ضمایر شخصی و ضمایر ملکی:

DS

David déclare: « Je veux voir mamère ».

David declares, “I want to see my mother.”

دیوید می‌گوید: «من می‌خواهم مادرم را ببینم»

IS

David déclare qu’il veut voir sa mère.

David declares that he wants to see his mother.

دیوید می‌گوید که او می‌خواهد مادرش را ببیند. 

2- تغییر صرف فعل و شناسه‌ی افعال برای هم خوانی با فاعل جدید:

DS

David déclare : « Je veux voir ma mère ».

David declares, “I want to see my mother.”

دیوید می‌گوید: «من می‌خواهم مادرم را ببینم

IS

David déclare qu’il veut voir sa mère.

David declares that he wants to see his mother.

دیوید می‌گوید که می‌خواهد مادرش را ببیند.

3- در مثال‌های بالا چون فعل با زمان حال ساده صرف شده، در وجه‌ها هیچ تغییری دیده نمی‌شود. با این حال، اگر فعل جمله‌واره اصلی در وجه گذشته صرف شود، فعل جمله‌واره وابسته نیز باید تغییر کند.

DS

David a déclaré : « Je veux voir ma mère ».

David declared, “I want to see my mother.”

دیوید گفت: « من می‌خواهم مادرم را ببینم.»

IS

David a déclaré qu’il voulait voir sa mère.

David declared that he wanted to see his mother.

دیوید گفت که می‌خواست مادرش را ببیند.

در جدول زیر ارتباط بین وجه فعل‌ها در نقل قول مستقیم و غیر مستقیم نشان داده می‌شود. از اطلاعات این جدول استفاده کنید تا متوجه شوید که وجه یک نقل قول مستقیم را با چه شکلی در نقل قول غیر مستقیم (یا برعکس) به کار ببرید.  

نکته: Présent/Imparfait  و Imparfait  (وجه حال ساده و ماضی استمراری) از پرکاربردترین وجه‌ها در زبان فرانسه هستند. پس نیازی نیست برای نقل قول نویسی، نگران سایر وجه‌های فعل در این زبان باشید.

نقل قول مستقیم و غیر مستقیم در زبان فرانــسه

 

فعل اصلی

فعل وابسته

معادل وجه در زبان انگلیسی

معادل وجه در زبان فارسی

  نقل قول مستقیم نقل قول غیر مستقیم   نقل قول مستقیم نقل قول غیر مستقیم

Au Passe

Présent or Imparfait

Imparfait

Past Continuous

حال ساده یا ماضی استمراری ماضی استمراری

Passé composé or  Plus-que-parfait

Plus-que-parfait

Past Perfect

حال کامل یا گذشته‌ی کامل گذشته‌ی کامل

Futur or Conditionnel

Conditionnel

Conditional

آینده یا شرطی شرطی

Futur antérieur or Conditionnel passé

Conditionnel passé

Past conditional

آینده کامل یا جمله‌ی شرطی نوع دوم  جمله‌ی شرطی نوع دوم

Subjonctif

Subjonctif

Subjunctive

التزامی التزامی

Au présent

présent

بدون تغییر

Present

حال ساده  

 

بیشتر بخوانید :می خواهم زبان فرانسه یاد بگیرم!

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
2.7 از 5 از 7 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید