IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
جملات شرطی نوع صفر در انگلیسی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
19 خرداد 1403

جملات شرطی نوع صفر در انگلیسی

تصور کنید که بتوانید نتیجه یک عمل را با اطمینان مطلق پیش بینی کنید. If you touch a flame, you get burned/ اگر شعله ای را لمس کنید، می سوزید. If you leave ice in the sun, it melts/ اگر یخ را در آفتاب بگذارید، آب می شود. این اظهارات فقط حدس های تصادفی نیستند – آنها حقایقی جهانی هستند که ما هر روز به آنها تکیه می کنیم. این توانایی برای بیان نتایج منسجم به لطف ساختار دستوری است که به عنوان جملات شرطی نوع صفر در انگلیسی شناخته می شود. آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه این حقایق را اینقدر بی دردسر به زبان انگلیسی منتقل می کنید؟ بیایید جملات شرطی نوع صفر،  این گرامر اساسی و در عین حال جذاب دستور زبان انگلیسی را بررسی کنیم که به ما امکان می دهد این حقایق روزمره را با دقت بیان کنیم.

ساختار جملات شرطی نوع صفر در انگلیسی

شرطی صفر برای صحبت در مورد حقایق کلی، حقایق علمی و موقعیت هایی استفاده می شود که در صورت تحقق شرط همیشه صادق هستند. چیزهایی را توصیف می کند که هر بار که یک شرط خاص انجام می شود اتفاق می افتد. ساختار شرطی صفر ساده است و از دو بخش تشکیل شده است: شرط و نتیجه.

ساختار

جملات شرطی نوع صفر از این ساختار کلی پیروی می کنند:

– اگر + حال ساده، حال ساده

در اینجا یک تفکیک وجود دارد:

 1. If-clause (شرط): این قسمت از جمله شرط را بیان می کند و از زمان حال ساده استفاده می کند.
 2. Main clause (نتیجه): این قسمت از جمله نتیجه ای را که در صورت تحقق شرط حاصل می شود را بیان می کند و از زمان حال ساده نیز استفاده می کند.
جملات شرطی نوع صفر در زبان انگلیسی

مثال ها

حقایق علمی/ Scientific Facts:

شرطی صفر یک ساختار دستوری مهم است که برای بیان حقایق علمی و حقایق کلی که به طور جهانی پذیرفته شده و تغییر ناپذیر هستند استفاده می شود. از یک بند اگر و یک جمله اصلی، هر دو در زمان حال ساده تشکیل شده است. این ساختار به ما اجازه می دهد تا روابطی را بیان کنیم که در آن یک عمل یا موقعیت همیشه به دیگری منجر می شود. به عنوان مثال، در زمینه های علمی، ما از شرطی صفر برای توصیف پدیده های طبیعی ثابت استفاده می کنیم: If you heat water to 100°C, it boils-  “اگر آب را تا 100 درجه سانتی گراد گرم کنید، می جوشد.” در اینجا، جوشاندن آب در این دما یک واقعیت علمی است که هر بار که شرایط برآورده شود صادق است. با استفاده از شرطی صفر، می‌توانیم این حقایق قابل پیش‌بینی و تکراری را به روشنی و مؤثر منتقل کنیم و آن را به ابزاری ضروری در گفتمان علمی و ارتباطات روزمره تبدیل کنیم.

If you heat water to 100°C, it boils.

اگر آب را تا 100 درجه سانتی گراد گرم کنید، می جوشد.

– If-clause : – If you heat water to 100°C – اگر آب را تا 100 درجه سانتی گراد گرم کنید.

– Main Clause : it boils – می جوشد.

If you drop an object, it falls.

اگر جسمی را رها کنید، می افتد.

– If-clause : If you drop an object – اگر یک شی را رها کنید.

– Main clasue : it falls – سقوط می کند.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

 حقایق کلی/ General Truths :

شرطی صفر برای بیان حقایق کلی با پیوند دادن شرایطی که همیشه یک نتیجه را ایجاد می کنند استفاده می شود. در این ساختار، هر دو جمله if و بند اصلی از زمان حال ساده استفاده می کنند. به عنوان مثال، If it rains, the ground gets wet – “اگر باران ببارد، زمین خیس می شود” یک حقیقت پذیرفته شده جهانی را نشان می دهد که به طور مداوم در شرایط مشخص رخ می دهد. این ساختار واضح و سرراست به انتقال موثر نتایج قابل پیش بینی و اظهارات واقعی کمک می کند.

If it rains, the ground gets wet.

اگر باران ببارد، زمین خیس می شود.

if- clause : If it rains, – اگر باران ببارد

– Main clause : the ground gets wet – زمین خیس می شود.

If you mix red and blue, you get purple.

اگر رنگ قرمز و آبی را مخلوط کنید، رنگ بنفش دارید.

– if- clasue : If you mix red and blue, –  اگر قرمز و آبی را مخلوط کنید

– بند اصلی: you get purple-  رنگ بنفش دارید.

بیشتر بخوانید: آموزش گرامر جملات شرطی در زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید: آموزش جملات شرطی نوع اول در گرامر انگلیسی (به زبان ساده)

عادات و روال/ Habits and Routines:

شرطی صفر همچنین برای توصیف عادات یا روال ها با پیوند دادن اقداماتی که به طور مداوم از شرایط خاص ناشی می شوند استفاده می شود. هر دو بند if و بند اصلی از زمان حال ساده استفاده می کنند و الگویی ایجاد می کنند که رفتار عادتی را نشان می دهد. برای مثال، If I wake up late, I skip breakfast.- «اگر دیر بیدار شوم، صبحانه را حذف می‌کنم» روتینی را توصیف می‌کند که در آن دیر بیدار شدن به طور مداوم منجر به حذف صبحانه می‌شود. به طور مشابه، If she has a headache, she takes an aspirin.- “اگر او سردرد داشته باشد، آسپرین مصرف می کند” یک واکنش معمولی را به یک موقعیت تکرار شونده نشان می دهد. با استفاده از شرطی صفر، می‌توانیم به طور مؤثر این اقدامات و پاسخ‌های منظم و قابل پیش‌بینی را منتقل کنیم و بر قابلیت اطمینان و تکرار برخی رفتارها در زندگی روزمره خود تأکید کنیم.

If I wake up late, I skip breakfast.

اگر دیر از خواب بیدار شوم، صبحانه را حذف می کنم.

– if-clause : If I wake up late,- اگر دیر بیدار شوم

– main clause : I skip breakfast –  صبحانه را حذف می کنم.

If she has a headache, she takes an aspirin.

اگر سردرد داشته باشد، آسپرین مصرف می کند.

– if-clause: اگر سردرد داشته باشد،

– Main clause :  آسپرین مصرف می کند.

در هر یک از این مثال ها، شرط موجود در if-clause همیشه با همان نتیجه در عبارت اصلی مواجه می شود. این نتیجه ثابت همان چیزی است که شرطی صفر را مشخص می کند و آن را به ساختاری ضروری برای بیان حقایق تغییرناپذیر و اعمال معمول تبدیل می کند.

جملات شرطی نوع صفر

توجه

در شرطی صفر، رایج ترین شکل شامل استفاده از زمان حال ساده در هر دو بند if و جمله اصلی است.

 1. Present Simple: این فرم استاندارد برای شرطی صفر است.

– if clause: حال ساده

– Main clause: حال ساده

– مثال: If you heat water to 100°C, it boils-  “اگر آب را تا 100 درجه سانتی گراد گرم کنید، می جوشد.”

 1. Present Continuous: اگرچه کمتر رایج است، اما حال استمراری را می توان در حالت شرطی صفر برای توصیف یک عمل در حال انجام در زمان حال استفاده کرد که به طور مداوم به یک نتیجه خاص منجر می شود.

– if clause: حال استمراری

– Main clause: حال ساده

– مثال: If you are eating too quickly, you choke-  “اگر خیلی سریع غذا می خورید، خفه می شوید.”

 1. Present Perfect : حال کامل به ندرت در شرط صفر استفاده می شود. گاهی اوقات می‌تواند وضعیتی را توصیف کند که در آن عمل در if-clause در نقطه‌ای از گذشته کامل شده است و نتیجه یک حقیقت کلی است.

– if clause: حال کامل

– Main clause: حال ساده

– مثال: If he has finished his homework, he plays video games- “اگر تکالیفش را تمام کرده باشد، بازی های ویدئویی انجام می دهد.” (این مثال در برخی زمینه‌ها به شرطی اول نزدیک‌تر است، اما در زمینه‌های معمولی می‌تواند با شرط صفر مطابقت داشته باشد.)

در حالی که حال ساده گرامر استاندارد و پذیرفته‌شده‌ترین شکل برای شرطی‌های نوع صفر است، حال استمراری و حال کامل را می‌توان در زمینه‌های خاص برای انتقال اعمال معمولی یا حقایق کلی مربوط به کنش‌های در حال انجام یا تکمیل‌شده استفاده کرد. با این حال، پایبندی به روش ساده فعلی، ایمن ترین و قابل درک ترین رویکرد برای شرطی صفر است.

مقایسه

شرطی صفر از نظر کاربرد و ساختار با شرط اول، دوم و سوم تفاوت قابل توجهی دارد. شرطی صفر، با استفاده از زمان حال ساده در هر دو بند اگر و بند اصلی، حقایق کلی و اعمال عادتی را توصیف می کند. به عنوان مثال، “اگر آب را تا 100 درجه سانتیگراد گرم کنید، می جوشد.”

در مقابل، جملات شرطی نوع اول به موقعیت های واقعی و احتمالی آینده می پردازد. از زمان حال ساده در if-clause و از زمان ساده آینده در Main clause استفاده می کند، مانند “اگر فردا باران بیاید، ما در خانه خواهیم ماند.”

جملات شرطی نوع دوم موقعیت های فرضی یا بعید حال یا آینده را بیان می کند. از زمان گذشته ساده در if-clause و “would” به اضافه شکل پایه فعل در Main Clause استفاده می کند: “اگر در لاتاری برنده می شدم، به دنیا سفر می کردم.”

در نهایت، جملات شرطی نوع سوم به موقعیت‌های گذشته اشاره می‌کند که اتفاق نیفتاده است، ابراز پشیمانی یا نتایج فرضی. از زمان گذشته کامل در if-clause و “would have” به اضافه ماضی در main Clause استفاده می کند، مانند “اگر بیشتر مطالعه می کردم، امتحان را قبول میشدم.”

هر شرطی در خدمت هدف مشخصی است که درجات مختلفی از واقعیت، احتمال و زمان را منعکس می کند. فراموش نکنید که شرکت در کلاس زبان انگلیسی میتواند به شما در شناخت این اهداف کمک کند.

جمله شرطی نوع صفر در انگلیسی

چالش ها

استفاده از شرطی صفر می تواند چالش های متعددی را ایجاد کند، به ویژه برای افرادی که زبان انگلیسی زبان مادری و بومی آنها نیست:

 1. اشتباه با سایر شرط ها/ Confusion with Other Conditionals: زبان آموزان ممکن است شرط صفر را با شرط اول، دوم یا سوم که ساختار و کاربرد متفاوتی دارند اشتباه بگیرند. این می تواند منجر به ساخت جملات نادرست و ارتباط نادرست شود.
 2. سازگاری زمان/ Tense Consistency: شرطی صفر مستلزم استفاده از زمان حال ساده در هر دو جمله if و جمله اصلی است. اطمینان از سازگاری زمان می تواند چالش برانگیز باشد، به ویژه برای کسانی که به زبان هایی با قوانین گرامری متفاوت عادت دارند.
 3. تشخیص حقایق عمومی/ Recognizing General Truths: شناسایی زمان استفاده از شرطی صفر مستلزم درک این است که این شرط در مورد حقایق کلی، اعمال معمولی و حقایق علمی کاربرد دارد. تمایز این موارد از موقعیت‌های خاص یا فرضی، که از شرط‌های دیگر استفاده می‌کنند، می‌تواند دشوار باشد.
 4. استفاده در متن/ Contextual Usage: شرطی صفر برای حقایق جهانی و اعمال معمولی استفاده می شود، اما یادگیرندگان ممکن است برای تعیین زمینه مناسب دچار مشکل شوند. به عنوان مثال، آنها ممکن است به اشتباه آن را برای رویدادهای آینده خاص که باید از شرط اول استفاده کنند، اعمال کنند.
 5. رسمیت و تفاوت ظریف/ Formality and Nuance : درک تفاوت های ظریف در رسمیت و استفاده می تواند چالش برانگیز باشد. شرطی صفر اغلب هم در مکالمه گاه به گاه و هم در گفتمان علمی استفاده می شود، و تغییر بین زمینه ها ممکن است نیاز به تمرین و آشنایی با عبارات اصطلاحی داشته باشد.

پرداختن به این چالش ها مستلزم تمرین، قرار گرفتن در معرض مثال های متنوع و درک کامل قواعد دستور زبان انگلیسی است. شرکت در دوره آموزش زبان انگلیسی میتواند شما را با دامنه گسترده ای از تمرینات این مبحث آشنا کند.

سخن پایانی

شرطی صفر، با ساختار ساده و رابطه علت و معلولی واضح، به عنوان یک مفهوم اساسی در دستور زبان انگلیسی عمل می کند. در طول کاوش خود، اهمیت شناخت ساختار آن را برشمردیم، جایی که حقایق فعلی یا حقایق کلی منجر به نتایج قابل پیش بینی می شود. تسلط بر شرطی صفر چه به صورت خودخوان و چه با شرکت در دوره های آموزش گرامر زبان انگلیسی، نه تنها توانایی ما را برای برقراری ارتباط موثر افزایش می دهد، بلکه زمینه را برای درک اشکال شرطی پیچیده تر نیز فراهم می کند. همانطور که در مکالمات روزمره، تنظیمات حرفه‌ای یا تلاش‌های خلاقانه برای نوشتن حرکت می‌کنیم، دقت در استفاده از شرطی صفر به ما قدرت می‌دهد تا ایده‌ها را با وضوح و اطمینان منتقل کنیم. بنابراین، بیایید تامل کنیم: درک عمیق‌تر این ساختار بنیادی چگونه می‌تواند بیان زبانی ما را غنی‌تر کند و درک ما را از جهان اطرافمان گسترش دهد؟ پاسخ به این سوال و سوالات مشابه را میتوانید با شرکت در دوره های موسسه زبان ایرانمهر پیدا کنید.

سوالات متداول

جملات شرطی نوع صفر برای چیست؟

شرطی صفر برای بیان حقایق کلی، حقایق یا موقعیت هایی که همیشه صادق هستند استفاده می شود.

آیا می توانم از شرطی صفر برای موقعیت های فرضی استفاده کنم؟

خیر، شرطی صفر برای موقعیت های فرضی یا غیر واقعی استفاده نمی شود. مخصوصاً برای چیزهایی است که همیشه صادق هستند یا هر زمان که شرط خاصی برآورده شود اتفاق می افتد.

آیا در ساختار صفر شرطی انعطاف وجود دارد؟

به طور کلی، ساختار شرطی صفر کاملاً صلب است و هر دو بند در زمان حال ساده هستند. با این حال، می‌تواند در استفاده از Modal هائی مانند «can» یا «will» برای تأکید یا اطمینان بیشتر، تغییراتی وجود داشته باشد.

آیا می توانم از شرطی صفر در نوشتن رسمی استفاده کنم؟

بله، شرط صفر را می توان در نگارش رسمی هنگام بیان حقایق یا حقایق کلی استفاده کرد. با این حال، اطمینان از مناسب بودن زمینه و همسویی منطقی شرایط و نتیجه ضروری است.

بیشتر بخوانید: جملات شرطی نوع سوم در انگلیسی

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 33 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. کامرانی
  20 خرداد 1403
  پاسخ دادن

  بنده فرزند پنج ساله دارم و میتونم بیارمش آموزشگاه شما برای یادگرفتن زبان انگلیسی شما برای این سن هم کلاس دارین ؟

  • ایرانمهر
   20 خرداد 1403
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر بله شما میتوانید فرزند خود را در دوره های آموزشی زبان انگلیسی برای خردسالان ثبت نام نمایید جهت آگاهی از نحوه ثبت نام و میزان شهریه به قسمت ارتباط با شعب سایت مراجعه نمایید و با تماس با یکی از شعب همکاران ما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار میدهند.

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید