IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
روش صرف فعل در انگلیســی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
8 دی 1401

روش صرف فعل در انگلیسی

اگر می‌خواهید به خوبی انگلیسی صحبت کنید یا بدون هیچ غلطی متنی را به این زبان بنویسی پس از همین حالا یادگیری صرف افعال در زبان انگیسی را شروع کنید.

آشنایی با روش‌های صرف فعل و زمان‌های مختلف افعال در یادگیری زبان انگلیسی به شما کمک می‌کند تا درک بهتری از جملات داشته باشید و بفهمید رویداد‌های مختلف در چه زمانی اتفاق افتاده‌اند و یا هنگام صحبت کردن به انگلیسی، بهتر و واضح‌تر منظورتان را به مخاطب برسانید.

در زبان انگلیسی، ۱۲ زمان فعل وجود دارد که کارشناسان آموزشگاه ایرانمهر در این مطلب قصد دارند روش صرف آن‌ها را به شما بیاموزند. همراه ما باشید…

صرف فعل در انگلیسی چیست؟

به زبان ساده صرف فعل در آموزش گرامر زبان انگلیسی، یعنی فعل را طوری تغییر دهیم که با سایر اجزای جمله مانند فاعل مطابقت داشته باشد. درحقیقت صرف فعل یعنی فعل را تغییر بدهیم تا مخاطب بداند چه کسی عمل را انجام می‌دهد، چه زمانی آن عمل اتفاق می‌افتد و آیا آن کار کامل شده یا همچنان ادامه دارد.

در صرف افعال در زبان فارسی، عموماً اولین چیزی که به ذهن ما می‌رسد، زمان فعل است. این یعنی باید بدانیم که فعل را باید برای چه زمانی صرف کنیم. بگذارید با یک مثال توضیح بدهیم:

فعل «خواندن» را در زمان حال صرف می‌کنیم.

می‌خوانم، می‌خوانی، می‌خواند، می‌خوانیم، می‌خوانید، می‌خوانند

توجه به “زمان” هنگام صرف فعل در زبان انگلیسی هم دقیقاً مثل زبان فارسی بسیار مهم است.

روش صرف فعل در انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

12 زمان فعل در انگلیسی

پیش‌تر هم گفتیم که ۱۲ زمان برای صرف افعال در زبان انگلیسی وجود دارد که عبارتند از:

حال ساده (Present Simple)

حال استمراری (Present Continuous)

حال کامل (Present Perfect)

گذشته ساده (Past Simple)

گذشته استمراری (Past Continuous)

گذشته کامل (Past Perfect)

گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous)

آینده ساده (Future Simple)

آینده استمراری (Future Continuous)

آینده کامل (Future Perfect)

آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous)

صرف فعل در زبان انگلیسی برای حال ساده

اگر می‌خواهید عملی که به طور مرتب و منظم یا از روی عادت تکرار می‌شود را در زبان انگلیسی صرف کنید، باید از زمان حال ساده استفاده کنید. فرمول زمان حال ساده برای جملات مثبت به صورت زیر است:

Subject + main verb + object

در این فرمول فعل اصلی برای «I/you/we/they» به شکل ساده به کار می‌رود و برای «he/she/it» پسوند «s» یا «es»  می‌گیرد.

برای منفی کردن جملات در زمان حال ساده از «don’t» یا «doesn’t» قبل از فعل استفاده می‌کنیم و فعل برای همه فاعل‌ها به شکل ساده و بدون پسوند «s» کاربرد دارد.:

Subject + don’t / doesn’t + verb + object

برای پرسشی کردن جملات در حالت بله یا خیر تنها کافی است «do» یا «does» در ابتدای جمله آورده شود:

Do/Does + subject + verb + object?

برای ساخت جملات سوالی با wh هم فقط لازم است ابتدا کلمه پرسشی را آورده سپس «do» یا «does» و در ادامه فاعل، شکل ساده فعل و در صورت امکان سایر بخش‌های جمله اضافه شود:

Wh-word + do/does + subject + verb + object?

مثال:

I visit my parents on the weekends.

من آخر هفته‌ها به دیدن پدر و مادرم می‌روم.

Do you visit your parents on the weekends?

آیا آخر هفته‌ها به دیدن پدر و مادرت می‌روی؟

When do you visit your parents?

چه زمانی به دیدن پدر و مادرت می‌روی؟

مراحل یادگیری زبان

صرف فعل حال استمراری

از زمان حال استمراری برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در لحظه‌ای که درباره آن صحبت می شود در حال انجام شدن است. همچنین ممکن است برای توصیف برنامه‌های قطعی در آینده نیز به کار برود:

Subject + am/is/are + v (ing)

فرمول ساخت جملات منفی در زمان حال استمراری هم به شرح ذیل است:

Subject + am/is/are (not) + v (ing)

برای سوالی کردن جملات بله یا خیر، ابتدا فعل «to be» و سپس فاعل را آورده. در واقع فقط جای فعل و فاعل عوض می‌شود.

Am/Is/Are + subject + v (ing)?

فرمول سوالات wh هم به این شکل است که ابتدا کلمه پرسشی و سپس فعل «to be» آورده و در ادامه از فاعل و فعل همراه با «ing» کمک می‌گیریم.

Wh-word + am/is/are + subject + v (ing)?

مثال:

I am doing my homework right now.

من در حال حاضر مشغول انجام دادن تکالیفم هستم.

He isn’t leaving at the moment.

او فعلاً نمی‌رود.

Are they going to the museum right now?

آیا آن‌ها الان در حال رفتن به موزه هستند؟

روش صرف فعل در زبان انگلیسی

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین انگلیسی ایرانمهر
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای بزرگسالان

صرف فعل حال کامل

زمان حال کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع و کامل شده، اما اثر آن تا به این لحظه باقی مانده است. فرمول زمان حال کامل برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + have/has + p.p

منظور از «p.p»  در این فرمول مخفف «Pat Participle» و شکل سوم فعل است.

فرمول صرف فعل در زبان انگلیسی برای زمان حال کامل در حالت منفی به صورت زیر است:

Subject + have/has (not) + p.p

فرمول سوالی کردن جملات پرسشی بله یا خیر در زمان حال کامل در ادامه آورده شده است:

Have/Has + subject + p.p?

همچنین ساختن سوالات wh، لازم است کلمه پرسشی در ابتدای جمله آورده شده سپس از فعل کمکی و در ادامه از فاعل و شکل سوم استفاده شود:

Wh-word + has/have + subject + p.p?

مثال:

I have studied English since I was a child.

من از وقتی بچه بودم زبان انگلیسی خوانده‌ام.

She has decided to live abroad.

او تصمیم دارد در خارج از کشور زندگی کند.

Where’s Maria? I haven’t seen her for weeks.

«ماریا» کجاست؟ چند هفته‌ای می‌شود که او را ندیده‌ام.

صرف فعل حال کامل استمراری

از دیگر زمان های افعال انگلیسی، زمان حال کامل استمراری برای توصیف عملی در زمان حال است که از گذشته شروع شده و تا به این لحظه ادامه داشته است. حتی گاهی در آینده نیز ادامه پیدا می‌کند.

Subject + have/has + been + v (ing)

برای منفی کردن هم عبارت «not» به «have» یا «has» اضافه می‌شود:

Subject + have/has (not) + been + v (ing)

فرمول پرسش های بله یا خیر هم به صورت زیر است:

Have/Has + subject + been + v (ing)?

اما برای ساختن سوال با wh باید ابتدا کلمه پرسشی را آوردن و سپس ادامه جمله مانند حالت پرسشی بله یا خیر خواهد بود:

Wh-word + have/has + subject + been + v (ing)?

مثال:

I have been listening to music for 2 hours.

دو ساعت است که مشغول گوش دادن به آهنگم.

It hasn’t been snowing.

برف نباریده است.

How long have you been playing the piano?

چند وقت است که مشغول نواختن پیانو هستی؟

صرف فعل در زبان انگلیسی برای گذشته ساده

زمان گذشته به عملی اشاره دارد که در زمان گذشته انجام شده و در گذشته نیز پایان یافته است.

Subject + verb + object

برای ساختن جملات منفی زمان حال کامل از فرمول زیر استفاده می‌شود:

Subject + didn’t +verb

ساخت سوالات پرسشی بله یا خیر هم با کمک فعل کمکی «did» انجام می‌شود:

Did + subject + verb?

فرمول ساخت سوالات wh هم به شکل زیر است:

Wh-word + did + subject + verb?

مثال:

We went to Spain for our holidays.

ما برای تعطیلاتمان به اسپانیا رفتیم.

They didn’t talk to her.

آن‌ها با او صحبت نکردند.

Did he say goodbye when he left?

وقتی رفت خداحافظی کرد؟

How did she get to work?

چطور به سر کار رفت؟

روش صرف فعـــل در انگلیسی

صرف فعل گذشته استمراری

برای توصیف عملی که در گذشته در مدت زمان مشخصی در حال انجام شدن بوده، اما توسط عمل دیگری متوقف شده است، از زمان گذشته استمراری استفاده می‌شود.

Subject + was/were + v (ing)

ساخت جملات منفی زمان گذشته استمرای هم با اضافه کردن پسوند «not» به فعل کمکی «was» و «were» انجام می‌شود:

Subject + was/were (not) + v (ing)

 در جملات پرسشی بله یا خیر، فعل‌ کمکی را ابتدای جمله آورده سپس فاعل و فعل اضافه می‌شود:

Was/Were + subject + v(ing)?

فرمول پرسش ها wh هم به صورت زیر است:

Wh-word + was/were + subject + v (ing)?

مثال:

They were washing the dishes.

آن‌ها مشغول شستن ظرف‌ها بودند.

She wasn’t playing tennis when you called.

وقتی شما زنگ زدی، او تنیس بازی نمی‌کرد.

Was he working?

او مشغول کار کردن بود؟

Who were we meeting?

آن‌ها چه کسی را ملاقات می‌‌کردند؟

صرف فعل گذشته کامل

از صرف فعل گذشته کامل هم زمانی استفاده می‌شود که عملی در زمان گذشته، پیش از عمل دیگری تمام شده است.

Subject + had + p.p

فرمول ساخت جملات منفی در این زمان هم به شرح ذیل است:

Subject + had (not) + p.p

برای سوالی کردن جملات گذشته کامل در ابتدای جمله عبارت «had» و سپس فاعل و در ادامه از شکل سوم فعل آوردن می‌شود:

Had + subject + p.p?

فرمول ساخت سوالات با کلمات پرسشی wh هم به صورت زیر است:

Wh-word + had + subject + verb?

مثال:

He couldn’t make a sandwich because he’d forgotten to buy bread.

او نمی‌توانست ساندویچ درست کند، چون فراموش کرده بود نان بخرد.

When the police arrived, the thief had escaped.

وقتی پلیس رسید، دزد فرار کرده بود.

They hadn’t worked on this project before.

آن‌ها قبلاً روی این پروژه کار نکرده بودند.

صرف فعل گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری برای بیان عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته در حال انجام بوده و تا مدت زمانی ادامه داشته است، اما کمی پیش از شروع عمل دیگری در گذشته تمام شده است.

Subject + had + been + v (ing)

ساخت جملات منفی گذشته کامل استمراری با استفاده از «not»  انجام می‌شود:

Subject + had been (not) + v (ing)

سوالی کردن جملات با پاسخ بله یا خیر هم بسیار ساده است:

Had + subject + been + v (ing)?

اگر بخواهیم با   whدر زمان گذشته کامل استمراری پرسشی بسازیم باید در ابتدا کلمه پرسشی آورده شود:

Wh-word + had + subject + been + v (ing)?

مثال:

Had you been waiting long before the taxi arrived?

قبل از رسیدن تاکسی مدت زیادی منتظر بودی؟

She hadn’t been sleeping when you arrived.

وقتی رسیدی او خواب نبود.

Had you been vacuuming the floor?

در حال جارو زدن زمین بودی؟

How long had he been listening to music?

چند وقت بود که او داشت موزیک گوش می‌داد؟

روش صرف فعــل در انگلیسی

صرف فعل در زبان انگلیسی برای آینده ساده

از دیگر زمان ها برای صرف فعل، زمان آینده ساده است که برای توصیف عملی در زمان آینده به کار می‌رود.

Subject + will + verb

با آوردن عبارت«not»  پس از «will» جمله آینده ساده منفی خواهد شد:

Subject + will (not) + verb

فرمول ساخت سوالات با پرسش بله یا خیر هم به شکل زیر است:

Will + subject + verb?

ساخت سوال با عبارت های wh بسیار ساده و به شرح ذیل است:

Wh-word + will + subject + verb?

مثال:

I think I’ll go to the gym tomorrow.

فکر کنم فردا به باشگاه ورزشی می‌روم.

I don’t think I’ll buy that car.

فکر نکنم فردا آن ماشین را بخرم.

Who do you think will get the job?

فکر می‌کنی چه کسی شغل را به دست بیاورد؟

صرف فعل آینده استمراری

برای توصیف عملی که در زمان آینده انجام می‌شود و در مقطع زمانی مشخصی ادامه دارد، از زمان آینده استمراری استفاده می‌شود.

Subject + will be + v (ing)

ساختار جملات منفی در زمان آینده استمراری:

Subject + will (not) be + v (ing)

با آوردن عبارت «will»  در ابتدای جمله و سپس اضافه کردن فاعل و بعد از آن «be» همراه با فعل اصلی به شکل «ing»  ، جملات پرسشی بله یا خیر در زمان آینده استمرای ساخته می‌شوند.

Will + subject + be + v (ing)?

فرمول پرسش های wh در این زمان به صورت زیر است:

Wh-word + will + subject + be + v (ing)?

مثال:

I will be helping my mother to make breakfast.

من در درست کردن صبحانه به مادرم کمک خواهم کرد.

My mother won’t be working tomorrow.

مادرم فردا مشغول پختن کیک نخواهد بود.

Will I be sleeping here?

آیا من اینجا می‌خوابم؟

Who will be waiting for John at the railway station?

چه کسی در ایستگاه راه‌آهن منتظر «جان» خواهد بود؟

روش صـــرف فعل در انگلیسی

صرف فعل آینده کامل

برای بیان عملی که در زمان مشخصی در آینده به طور کامل انجام می شود هم باید از زمان آینده کامل استفاده شود.

Subject + will have + p.p

برای ساختن جملات منفی در زمان آینده کامل تنها لازم است«not»   پس از فعل کمکی «will»  آورده شود:

Subject + will (not) have + p.p

ساختار سوالی کردن جملات با پاسخ بله یا خیر  در این زمان هم به این صورت است:

Will + subject + have p.p?

فرمول سوالات wh هم بسیار ساده است:

Wh-word + will + subject + have + p.p?

مثال:

I will have been here for six months on June 23rd.

۲۳ ژوئن، شش ماه می‌شود که اینجا هستم.

Will you have eaten dinner when I pick you up?

وقتی دنبالت بیایم، شام خورده‌ای؟

دوره های خصوصی آموزش زبان انگلیسی

دوره های خصوصی انگلیسی ایرانمهر
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

صرف فعل آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری برای توصیف عملی در زمان آینده به کار می‌رود که تا مدت زمان مشخصی در حال تداوم خواهد بود.

Subject + will have been + v (ing)

برای منفی کردن جمله از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + will not have been + v (ing)

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر، هم از فرمول زیر استفاده خواهد شد:

Will + subject + have been + v (ing)?

جملات پرسشی با  whدر زمان آینده کامل استمراری به صورت زیر است:

Wh-word + will + subject + have been + v (ing)?

مثال:

I will have been waiting here for three hours by six o’clock.

تا قبل از ۶، سه ساعت خواهد شد که اینجا منتظر مانده‌ام.

When I come at 6:00, will you have been practicing long?

وقتی ساعت ۶ برگردم، مدت زیادی مشغول ورزش کردن خواهی بود؟

بیشتر بخوانید:صرف افعال در زبان انگلیسی را برای همیشه یاد بگیرید

بیشتر بخوانید:آموزش انواع فعل در زبان انگلیسی

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 5 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید