IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
یادگیری comparative Adjective در انگلیسی
امتیاز کاربران: 3.9/5
نویسنده: محمد اشرفی
17 تیر 1399

یادگیری comparative Adjective در زبان انگلیسی

صفات comparative‌ یا comparative adjective‌، صفاتی هستند که تفاوت بین دو اسم را نشان می‌دهند. این صفات را معمولا می‌توان اندازه گیری کرد، برای مثال می‌توان به وزن، ارتفاع، عمق، فاصله و … اشاره کرد. اما آن‌ها می‌توانند غیر قابل اندازه‌گیری نیز باشند. ما حتی می‌توانیم از این صفات برای نمایش تفاوت بین خصوصیات غیر فیزیکی اشیاء استفاده کنیم.

مثال:

Adjective

Comparative
tall taller
fast faster
sweet sweeter
beautiful more/less beautiful
intelligent more/less intelligent

نحوه‌ی ایجاد صفات مقایسه‌ای

همانطور که در بالا می‌بینیم، ما با اضافه کردن “-er” به انتهای صفت یا اضافه کردن کلمه‌‌ی more (یا less) قبل از صفت‌،comparative adj را تشکیل می‌دهیم. بنابراین از کجا بفهمیم که کدامیک برای جمله‌ی ما مناسب‌تر است؟ اگرچه استثنائاتی وجود دارد، شما می‌توانید از چند قانون کلی ساده برای استفاده و ایجاد صفت‌های مقایسه‌ای استفاده کنید:

صفات کوتاه

وقتی در مورد صفت‌های مقایسه‌ای بحث می‌کنیم، باید آن‌ها را به دو نوع کوتاه و بلند تقسیم کنیم. صفت‌های “کوتاه” صفت‌هایی هستند که فقط یک هجا دارند یا اگر دو هجا دارند به “-y” ختم می‌شوند. برای اکثر صفت‌های کوتاه، ما مقایسه را طبق قوانین زیر ایجاد خواهیم کرد:

Syllables

Rule Examples
One syllable Add “-er” to the end of the adjective. Tall becomes Taller
Two syllables ending in “-y” Replace “-y” with “-ier” happy becomes happier

گذشته از قواعد اصلی جدول، دو نکته‌ی دیگر وجود دارد که باید در مورد صفت‌های کوتاه به خاطر بسپارید.

اول، اگر صفت به “-e” ختم شود، ما فقط “-r” را اضافه خواهیم کرد. پس افزودن “-er” غلط خواهد بود. این برای جلوگیری از مضاعف کردن حرف “ه” است. برای مثال:

Large becomes larger, not largeer.

Cute becomes cuter, not cuteer.

Safe becomes safer, not safeer.

نکته‌ی بعدی این است که اگر سه حرف آخر صفت در  الگوی صامت، مصوت، صامت قرار بگیرد، باید قبل از افزودن “-er” به کلمه، صامت نهایی را مضاعف کنیم. مثال:

Big becomes bigger, not biger.

Sad becomes sadder, not sader.

Thin becomes thinner, not thiner.

صفات بلند

صفت‌های “بلند” صفت‌هایی هستند که سه یا چند هجا دارند. برای این صفت‌ها می توانیم از قوانین زیر پیروی کنیم:

Syllables

Rule Examples
Two syllables not ending in “-y” Insert the word more/less before the adjective. Careful becomes more/less careful.
Three or more syllables Insert the word more/less before the adjective. Intelligent becomes more/less intelligent.

صفات بی قائده

مانند بسیاری از “قوانین” دستوری در زبان انگلیسی، در الگوهای فوق استثناءهایی وجود دارد. در اینجا چند نمونه‌ از صفاتی را مثال می‌زنیم که در حقیقت، بی قائده هستند:

Adjective

Comparative form
fun more/less fun
bad worse
good better
well (not ill) better

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

برخی از صفات هستند که به هر دو طریق در الگوی صفات مقایسه‌ای قرار می‌گیرند. در ادامه با این صفات آشنا می‌شوید:

Adjective

Comparative Form 1 Comparative Form 2
clever cleverer more/less clever
likely likelier more/less likely
narrow narrower more narrow
quiet quieter more/less quiet
simple simpler more/less simple
far* farther further

*هنگامی که می‌خواهید راجع به مسافت صحبت کنید، صفات father‌و  further‌می‌توانند به جای یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند. اگرچه در زبان انگلیسی آمریکایی، father برای سنجش فواصل فیزیکی و further‌ برای سنجش فواصل مفهومی و استعاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 “San Francisco is farther from New York than Boston.” (physical distance)

BUT

“I was able to make further progress at work.” (figurative distance)

در زبان انگلیسی بریتانیایی، further برای بررسی فواصل فیزیکی و استعاری ترجیح داده می‌شود.

کاربرد صفات مقایسه‌ای

اکنون که درباره‌ی چگونگی تشکیل صفت‌های مقایسه‌ای بحث کردیم، می‌توانیم نحوه‌ی استفاده از آن‌ها در جملات و مکالمات را بررسی کنیم. بسته به وضعیت و شرایط، ممکن است مجبور شوید ذکر کنید که در حال مقایسه‌ی دو اسم هستید.

یادگیری کلمات و واژگان انگلیسی

ذکر مقایسه‌ی دو اسم

غالباً ، دو اسمی که با هم مقایسه می‌شوند، در جمله نیز ظاهر می‌گردند. این در صورتی است که شنونده یا خواننده بدون حضور اسامی در جمله، مفهوم و منظور شما را متوجه نشوند. وقتی نیاز به ذکر هر دو اسم داریم، ساختار زیر را دنبال می‌کنیم:

Noun 1 + be + comparative adjective + than + noun 2

مثال:

“An airplane is bigger than a car.”

“Mt. Everest is taller than Mt. Fuji.”

“Tom is faster than John.”

در هر یک از این جملات، اسمی که در مرحله‌ی بالاتر قرار می‌گیرد،‌ قبل از اسم بعدی در جمله ظاهر می‌شود. ما می‌توانیم با جا به جا کردن صفات و اسامی در جمله، منظور خود را نیز تغییر دهیم. برای مثال:

“A car is smaller than an airplane.”

“Mt. Fuji is shorter than Mt. Everest.”

“John is slower than Tom.”

اگر می‌خواهید  با استفاده از صفات بلند، منظور خود را بیان کنید، به جای افزودن کلمه‌ی more قبل از صفت، می‌توانید از  less استفاده کنید.

“Tom is more studious than John.”

OR

“John is less studious than Tom.”

به خاطر داشته باشید که دو اسمی که با هم مقایسه می‌شوند لزوماً افراد یا اشیاء مجزا نیستند. هر دو اسم یا عباراتی که با هم مقایسه می‌شوند، می‌توانند به جای شخص یا شیء، به گروه‌هایی نیز اشاره کنند. برای مثال:

Cats are more independent than dogs.”

Women are shorter than men.”

Jen is smarter than the rest of the students in her class.

 

ما حتی می‌توانیم دو gerund را باهم مقایسه کنیم. ( منظور از gerund ‌ افعال منتهی به “-ing” هستند که به عنوان اسم به کار می‌روند). ما می‌توانیم خصوصیات دو gerund را به همان روشی مقایسه کنیم که در مقایسه‌ی اسم‌ها پیش می‌بردیم. مثال:

Running is faster than walking.”

Drawing is easier than painting.”

Sailing is more relaxing than water-skiing.”

یادگیری comparative Adjective در انگلیسی

سرانجام ما می‌توانیم از الگوهای با قائده برای ایجاد جملات منفی و استفهامی استفاده کنیم. برای جملات منفی، فقط کافی است که کلمه‌ی not را بعد از فعل اضافه کنیم. مثال:

“Walking is not faster than running.”

“Women aren’t taller than men.”

“Waterskiing isn’t more relaxing than sailing.”

برای ایجاد جملات پرسشی یا استفهامی، کافی است که فعل to be را در شروع جمله قرار دهیم.

Is running faster than walking?”

Is Jen smarter than the rest of the students in her class?”

Are cats more independent than dogs?”

اگر نمی‌دانیم که چه کسی بلند‌تر یا سریع‌تر و … است، می‌توانیم با افزودن کلمات پرسشی چون who، which   یا what در ابتدای جمله، جمله را کامل کنیم و دو اسم را به عنوان گزینه در پایان جمله قرار دهیم. مثال:

Who is taller, Mary or Jane?”

Which is tastier, pizza or pasta?”

What’s faster, a car or a motorcycle?”

حذف یک یا دو اسم از جمله

بعضی اوقات در مکالمه ، نیازی به ذکر صریح یک یا هر دو اسمی نیست که با هم مقایسه می‌کنیم. در واقع، حتی ممکن است تکراری و حشو به نظر برسد. به عنوان مثال مکالمه زیر را در نظر بگیرید:

Speaker A: “I don’t think you should be running. Swimming is easier on the knees than running.”

Speaker B: “Yes, but running is better for my heart than swimming.”

این یک مکالمه حشو زیاد دارد و احتمالاً در گفتار طبیعی رخ نمی‌دهد. درعوض، دو گوینده می‌توانند قسمت‌هایی را حذف کنند تا از تکرار و حشو جلوگیری کرده و مکالمه‌ای طبیعی‌تر را  به وجود آورند:

Speaker A: “I don’t think you should be running. Swimming is easier on the knees.

Speaker B: “Yes, but running is better for my heart.”

به  یاد داشته باشید که وقتی اسمی را حذف می‌کنید، می‌توانید کلمه‌ی than‌ را نیز حذف کنید.

یادگیری comparative Adjective در زبان انگلیسی

صفات قابل تغییر و صفات غیر قابل تغییر

ما فقط می‌توانیم از صفت‌های قابل تغییر  به عنوان صفت‌های مقایسه‌ای استفاده کنیم. صفت‌های قابل تغییر صفت‌هایی هستند که می‌توانند در مقیاس و سنجش مورد استفاده قرار بگیرند. به عنوان مثال، tall یک صفت قابل تغییر است، زیرا یک شخص می‌تواند little tall، tall‌ یا very tall باشد.

ما همچنین می‌توانیم از عباراتی مانند a bit، a little، much، a lot و far استفاده کنیم و آن‌ها را قبل از صفات مقایسه‌ای قرار دهیم. مثال:

 “Jane is much taller than Emily.”

“Giraffes have far longer necks than elephants.”

“Is your dad a little bigger than you?”

صفت‌های غیرقابل تغییر صفت‌هایی هستند که نمی‌توانند در مقیاس  و سنجش مورد استفاده قرار بگیرند. به عنوان مثال، شما نمی‌توانید بگویید “I am very married”. شما یا متاهل هستید، یا متاهل نیستید! همین مورد را می‌توان برای صفت dead  نیز به کار برد: یک نفر یا زنده است یا مرده. از این دو حالت خارج نیست. از این نوع صفت‌ها نمی توان در قالب مقایسه‌ای استفاده کرد. البته ممکن است در جملات تخصصی‌تر، با مثالی چون «from the very first line» رو به رو شوید، اما در این موارد خاص، استفاده از Very برای ایجاد صفات مقایسه‌ای صورت نگرفته است.

بیان تساوی یا نابرابری با استفاده از as…as

روش دیگری نیز برای بیان تفاوت و شباهت بین دو اسم وجود دارد. برای مثال، وقتی می‌خواهید تساوی بین دو مورد را نشان دهید، می‌توانید از as + صفت+ as استفاده کنید. مثال:

“The apple is as big as the orange.” (The two are the same size.)

“The table is as heavy as the desk.” (The two are the same weight.)

“Jane is as talkative as Mary.” (They both like to talk the same amount.)

از همین ساختار نیز می‌توانید برای بیان عدم تساوی و نابرابری استفاده کنید. فقط کافی است که کلمه‌ی not‌ را به جمله بیفزایید.

“The apple is not as big as the orange.” (The orange is bigger.)

“The table is not as heavy as the desk.” (The desk is heavier.)

“Jane is not as talkative as Mary.” (Mary is more talkative.)


بیشتر بخوانید: آموزش گرامر Adjective Clause و کاربرد انواع ضمایر موصولی

بیشتر بخوانید: یادگیری عبارت وصفی (adjective phrase) در زبان انگلیسی


آزمون

https://www.thefreedictionary.com/Comparative-Adjectives.htm

Which of the following comparative adjectives is misspelled?

Comparative adjectives are never ___________.

Which of these sentences is incorrect?

Which sentence has a different meaning from the other three?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.9 از 5 از 65 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. Sayed muhammad
  27 دی 1402
  پاسخ دادن

  محتویات این موضوع خیلی عالیست.

  • ایرانمهر
   27 دی 1402
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از همراهیتون
   موفق باشی

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید