IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
آموزش-گرامر و کاربرد ضمایر موصولی و Adjective Clause
امتیاز کاربران: 4.1/5
نویسنده: محمد اشرفی
22 دی 1398

آموزش گرامر Adjective Clause و کاربرد انواع ضمایر موصولی

مبحث جملات وصفی یا همان Adjective Clause، بخشی از گرامر زبان انگلیسی است که یادگیری‌ آن می‌تواند توانایی شما را در استفاده از زبان انگلیسی به اندازه چندین سطح ارتقا بدهد. به بیان ساده‌تر و خودمانی، با استفاده از جملات مرکب و عبارات وصفی مخاطب شما متوجه می‌شود که دانش شما از زبان انگلیسی در حد بالایی است. این مبحث در بسیاری از کتاب‌های آموزش گرامر زبان انگلیسی در سطوح پیشرفته در آخرین مراحل و فصول تدریس می‌شود. اما بهتر است بدانید که یادگیری این بخش از گرامر با ما چندان پیچیده نخواهد بود؛ کافی‌ست این مطلب را تا انتها دنبال کنید تا برای همیشه این مبحث را بطور کامل و به آسانی یاد بگیرید.

آموزش گرامر Adjective Clause و کاربرد انواع ضمایر موصولی

جمله وصفی چیست؟

برای اینکه بخواهیم جمله یا عبارت وصفی را تعریف کنیم بهتر است ابتدا با صفت و کارکرد آن در جمله یک مقدار آشنا شویم. کار صفت چیست! صفت در واقع یکی از تعریف کننده‌های اسم است که در اختیار اسم قرار می‌گیرد تا در مورد آن توضیحی بدهد. برای مثال ترکیب «درِ آبی» را در نظر بگیرید؛ کلمه آبی یک صفت است که برای توضیح کلمه «در» آمده است. در واقع آبی یک ویژگی را در مورد در به ما نشان می‌دهد تا این در را با در دیگر اشتباه نگیریم. حالا که با تعریف صفت بصورت اجمالی آشنا شدید، فهم اینکه جمله یا عبارت وصفی چیست و در جمله چه کارکردی دارد برایتان راحت‌تر خواهد شد. جمله وصفی جمله‌ای است که یک اسم یا ضمیر یا حتی یک جمله را توصیف می‌کند و خب مشخصا در جمله‌، بعد از اسمی که برای توصیف آن در نظر گرفته شده است، آورده می‌شود.

جمله وصفی با یک ضمیر موصولی (ضمیری که دو جمله را به یکدیگر متصل می‌کند) آغاز می‌شود. در بیشتر موارد معادل این ضمایر موصولی در زبان فارسی همان «که» است. نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه کنید آن است که جمله وصفی یک Clause است و البته از نوع وابسته؛ یعنی این جمله به تنهایی کاربردی ندارد و از نظر معنایی ناقص محسوب می‌شود. چند مثالی که در ادامه برایتان در نظر گرفته‌ایم را با دقت ملاحظه کنید:

I thanked the woman who helped me.

The book which is on the table is mine.

The woman who lives next door is a very kind person.

در سه جمله بالا ضمایر موصولی با رنگ قرمز مشخص شده اند و زیر جمله وصفی را خط کشیده‌ایم. شاید یه سوال در ذهن شما بوجود آمده باشد که چرا به سه کلمه‌ای که در این سه جمله با رنگ قرمز متمایز شده‌اند ضمیر موصولی گفته می‌شود! شاید اگر یکی از این جملات را برایتان تشریح کنیم حتما به دلیل نام گذاری این کلمات هم پی خواهید برد:

I thanked the woman. The woman helped me.

خب حالا شما به من بگویید که در جمله اول کلمه who جایگزین چه عبارتی در جمله شده است! درست است در واقع کلمه who جایگزین the woman در قسمت دوم جمله بالا شده است و خب ما طبیعتا جانشین اسم را در زبان با لفظ ضمیر خطاب می‌کنیم و از آنجایی که این ضمیر دو جمله را به هم متصل می‌کند، عنوان موصولی را برای نام آن در نظر گرفته‌اند.

اساس های دستور زبان انگلیسی

انواع ضمایر موصولی

حالا که با تعریف جمله وصفی و کارکرد و جایگاه آن در جمله آشنا شدید و دلیل نام گذاری ضمایر موصولی را متوجه شدید، بهتر است با انواع ضمایر موصولی و متعاقبا انواع جملات وصفی آشنا شوید. به طور کلی ضمایر موصولی به چهار دسته تقسیم می‌شوند؛ ضمایر موصولی فاعلی، ضمایر موصولی مفعولی، ضمایر موصولی ملکی و ضمایر موصولی همراه با حرف اضافه.

ضمایر موصولی فاعلی

ضمایر موصولی فاعلی در واقع ضمایری هستند که جانشین اسمی در جمله می‌شوند که نقش فاعل را در جمله دارد. این ضمایر سه‌تا هستند:

 • Who: این ضمیر جانشین اسم شخص می‌شود و بعد از آن فعل می‌آید:

Did I tell you about the car salesman. The car salesman tried to sell me a defective truck.

Did I tell you about the car salesman who tried to sell me a defective truck?

آیا درباره فروشنده ماشینی که سعی داشت یک کامیون خراب را به من بفروشد گفتم؟

خب اگر دقت کرده باشید در این جمله who جایگرین همان “car salesman” در جمله دوم شده است. who در واقع  از تکرار car salesman جلوگیری کرده است و دو جمله را به یک جمله مرکب و پیچیده تبدیل کرده است. نکته دیگر این است که همانطور که گفتیم بعد از ضمایر موصولی فاعلی از فعل استفاده می‌شود که خب این جمله هم از این قاعده مستثنا نیست.

 • Which: این ضمیر جانشین اسامی غیر انسانی و غیر شخصی می‌شود و بعد از آن فعل آورده می‌شود:

The house is going to be rented soon. The house is across the street from us.

The house which is across the street from us is going to be rented soon.

خانه‌ای که آن طرف خیابان ما است قرار است به زودی اجاره داده شود.

در این جمله which جانشین “the house” در جمله دوم شده است که نقش فاعل آن هم ایفا می‌کند. بعد از ضمیر موصولی نیز فعل بکار برده شده است.

 • That: بجای دو ضمیر موصولی فاعلی who و which می‌توان با همان قواعد از that استفاده کرد.

I met the doctor who/that helped my father after the accident.

Where is the magazine which/that has the story about online theft?

آموزش گرامر Adjective Clause و کاربرد انواع ضمـــایر موصولی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

ضمایر موصولی مفعولی

ضمایر موصولی مفعولی در واقع ضمایری هستند که جانشین اسمی در جمله می‌شوند که نقش مفعول را در جمله دارد. این ضمایر سه‌تا هستند:

 • Whom: این ضمیر جانشین اسامی انسانی و اشخاص می‌شود و بعد از آن فاعل آورده می‌شود.

Tell me about the people. you visited the people when you were in Oxford.

Tell me about the people whom you visited when you were in the Oxford.

ضمیر موصولی whom جایگزین کلمه “the people” در جمله دوم شده است. the people در جمله دوم نقش مفعول را ایفا می‌کند. همانطور که گفتیم بعد از ضمایر موصولی مفعولی فاعل آورده می‌شود و you بعد از whom همان فاعل ما است.

 • Which: این ضمیر موصولی مفعولی جانشینی برای اسامی غیر انسانی است و بعد از آن فاعل آورده می‌شود.

You wrote an article. The article is really useful.

The article which you wrote is really useful.

خب در این جمله هم واضح است که which جانشین کلمه “article” در نقش مفعول شده است و فاعل را هم که بعد از ضمیر موصولی به دو چشم رویت می‌کنید!

 • That: این ضمیر موصولی را هم که قبل از این به شما در بخش ضمایر موصولی فاعلی به شما معرفی کردیم. That در جملات وصفی مفعولی می‌تواند جانشین “whom” و “which” باشد.

Do you want to see the pictures that the photographer took?

 • نکته آخر در مورد جملات وصفی مفعولی از همه نکاتی که تا به الان به آن‌ها اشاره شد جالب‌تر است؛ برای جملات وصفی مفعولی می‌توان هیچ ضمیر موصولی نیاورد! شما می‌توانید تمام جملات بالا را بدون آوردن ضمیر موصولی نیز به‌کار ببرید.

The children the smiths adopted are from three different contries.

Th apartment we wanted to rent is no longer available.

The building we live in is weak in construction.

همانطور که ملاحظه می‌کنید جملات وصفی بالا بدون استفاده از هیچگونه ضمیر موصولی ساخته شده‌اند و هیچ مشکلی هم از این بابت وجود ندارد. چه بسا برای کوتاهی در بیان، بیشتر از این روش برای بیان جملات وصفی مفعولی استفاده می‌شود.

 آموزش گرامر و کاربرد ضمایر موصولی و Adjective Clauseضمایر موصولی به‌همراه حرف اضافه

در جملات وصفی که ضمیر موصولی آن‌ها از نوع مفعولی باشد (Whom و Which) و فعل جمله وصفی دارای حرف اضافه باشد، می‌توان حرف اضافه را به قبل از ضمایر موصولی منتقل کرد. این کاربرد بسیار رسمی است و در انگلیسی محاوره معمولا اتفاق نمی‌افتد. با هما به مثال‌های زیر نگاهی می‌اندازیم.

She is the woman. I told you about her.   

She is the woman whom I told you about.

She is the woman that I told you about.

She is the woman I told you about.

She is the woman about whom I told you.

خب در مثال اول دو جمله مستقل را می‌بینیم. در مثال دوم و سوم از ضمایر موصولی مفعولی استفاده شده است و حرف اضافه about را می‌بینیم که طبق اصول محاوره بعد از ضمیر موصولی، فاعل و فعلش آورده شده است. در مثال چهارم جمله وصفی بدون استفاده از ضمیر موصولی مفعولی ساخته شده است و حرف اضافه “about” نیز در همان جای قبلی قرار دارد. و نهایتا در مثال آخر حرف اضافه “about” را می‌بینیم که پیش از ضمیر موصولی قرار گرفته است.

نکته‌ای که در اینجا باید به‌خوبی بیاد داشته باشید این است که اگر حرف خواستید حرف اضافه را به قبل از ضمیر موصولی منتقل کنید نمی‌توانید از ضمیر موصولی “that” استفاده کنید. همچنین حذف کامل ضمیر موصولی و حرف اضافه در کنار هم امکان‌پذیر نیست.

یک نکته طلایی دیگر در بحث ترکیب حروف اضافه با ضمایر موصولی مفعولی باقی می‌ماند. می‌شود ضمیر موصولی مفعولی و حرف اضافه را در کنار هم حذف کرد اما تنها در شرایطی خاص؛ فرض کنیم ضمیر موصولی جمله “which” باشد و فعل جمله وصفی دارای حرف اضافه. اگر حرف اضافه را به قبل از ضمیر موصولی مفعولی آوردید و  این ترکیب یک اسم مکان را توصیف می‌کرد آنگاه می‌توانید بجای ترکیب «which+حرف اضافه» از ضمیر موصولی “where” استفاده کنید. همین موضوع برای زمانی که این ترکیب یک اسم زمان را توصیف می‌کند صادق است و در این شرایط می‌توانید از ضمیر موصولی “when” استفاده کنید. چند مثال را با هم بررسی می‌کنیم:

The room which I study in is very distracting.

The room that I study in is very distracting.

The room I study in is very distracting.

The room in which I study is very distracting.

The room where I study is very distracting.

I never forget the day which I met you on.

I never forget the day that I met you on.

I never forget the day I met you on.

I never forget the day on which I met you.

I never forget the day when I met you.

ضمایر موصولی ملکی

ضمایر موصولی ملکی در واقع باعث ارتباط ملکی بین دو اسم می‌شوند. اگر از ضمیر موصولی “whose” استفاده شود ترکیب به این صورت خواهد بود که پیش و پس از whose از یک اسم استفاده می‌شود. اما اگر مالک غیر شخص باشد می‌توان از الگوی «of which+اسم+اسم» استفاده کرد.

I know the man whose bicycle was stolen.

I live in the city, the streets of which is too narrow.

The student whose composition I read writes well.

The pollution, the level of which is increasing is the main reason of respiratory and carduvascular disease nowadays.

جملات وصفی ضروری و غیر ضروری

در اکثر مواقع اسامی برای مخاطب شناس نیستند و برای همین نیاز به توصیفی در قالب جمله وصفی یا همراهی صفت وجود دارد. تا به الان تمام جملات وصفی که بطور مثال آوردیم از نوع جملات وصفی ضروری بودند. اما گاهی پیش می‌آید برای اسمی که برای همه شناس است یا واقعه و رویدادی که معرف حضور عموم هست جمله وصفی بکار می‌بریم. در این صورت جمله وصفی غیر ضروری خواهد بود. در زبان فارسی به جمله وصفی غیر ضروری جمله معترضه گفته ‌می‌شود. در ادامه با همدیگر یک مثال از جمله وصفی ضروری و غیرضروری را مقایسه می‌کنیم:

The man who stands over there is a physicist.

Professor Hesabi, who is a physicist, stands over there.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که ضمیر موصولی در جملات وصفی غیر ضروری نه تبدیل می‌شوند و نه حذف.

آموزش گرامر و کاربرد ضمایر موصولی و Adjective Clauseکابرد معرف‌های اسمی در کنار ضمایر موصولی Whom و Which

زمانی که بخواهیم در مورد «دوتا از آن‌ها»، «بعضی از آن‌ها»، «همه آن‌ها» و امثال آن در جملات وصفی صحبت کنیم باید از معرف‌های اسمی در کنار ضمایر موصولی “whom” و “which” استفاده کنیم:

There are 3 books to read, all of which are great choice.

سه کتاب برای خواندن داریم که همه آن‌ها گزینه‌های خوبی هستند.

There are a lot of evidence, only some of which seem reasonable.

شواهد بسیاری وجود دارد که تنها بعضی از آن‌ها منطقی بنظر می‌رسند.

We are going to meet 17 interviewees today, a few of whom are qualified for our positions for sure.

امروز با هفده نفر مصاحبه خواهیم کرد که مطمئنا تعداد کمی از آن‌ها برای سمت‌هایی که در نظر گرفته‌ایم مناسب هستند.

کوتاه کردن جملات وصفی

خب این بخش همان قسمتی است که در ابتدای این مطلب به آن اشاره داشتیم. همان بخشی که یادگیری آن باعث می‌شود دیگران شما را بعنوان یک کاربر حرفه‌ای زبان انگلیسی تلقی کنند. درباره حذف ضمیر موصولی مفعولی پیش از این صحبت کردیم. اما این موضوع در مورد ضمایر موصولی فاعلی به چه صورت است؟ ضمایر موصولی فاعلی را هم می‌توان حذف کرد اما با حذف این ضمایر در شکل افعال بعد از آن‌ها هم تغییراتی رخ خواهد داد. تغییرات فعل به این صورت خواهد بود که اگر جمله معلوم باشد فعل جمله به “ing form” و اگر جمله مجهول باشد با شکل سوم فعل یا همان “past Participle” در جمله حاضر خواهد شد.

The girl who is sitting next to me is Mal.

The girl sitting next to me is Mal.

The ideas which are presented in that book are interesting.

The ideas presented in that book are interesting.

English has an alphabet that consists of 26 letters.

English has an alphabet consisting of 26 letters.

در جملات بالا اگر دقت کرده باشید یک فعل اصلی وجود داشته است که شکل آن تغییر کند؛ برای مثال در جمله اول “is sitting” به sitting تغییر کرده است و ضمی موصولی آن حذف شده است. یا در مثال آخر فعل “consists” به شکل “consisting” تغییر کرده است. اما اگر در جمله وصفی ما هیچ فعلی اصلی وجود نداشته باشد و تنها با مشتقی از “to be” مواجه شویم، چگونه می‌توان آن را کوتاه کرد؟

The book which is on the table is yours.

The book on the table is yours.

همانطور که ملاحظه می‌کنید همان مشتق “to be” که در این جمله “is” هست به همراه ضمیر موصولی حذف می‌شود و عبارت بعد از آن باقی می‌ماند.

نکته نهایی این آموزش مربوط می‌شود به جمله وصفی که درباره یک جمله مستقل آورده می‌شود. اگر بخواهیم یک جمله مستقل را با یک جمله وصفی توصیف کنیم باید از ساختار زیر برای آن استفاده کنیم:

The main sentence, which + …………. .

She always gets home late, which makes me worried.

او همیشه دیر به خانه می‌آید که همین موضوع من را نگران می‌کند.

در واقع در این جمله “which” جانشین کل جمله اول یا همان جمله اصلی ما است.

سخن پایانی

خب این هم از یک آموزش دیگر و یک مبحث گرامری دیگر. امیدوارم این آموزش نیز برای شما مفید واقع شده باشد. همانطور که در ابتدای این مطلب گفتم، همیشه ترسی از یادگیری این مبحث در گرامر زبان انگلیسی وجود دارد اما خب خیالتان باید راحت باشد؛ چون ما مباحث گرامری را به‌گونه‌ای برای شما شرح می‌دهیم که ساده‌فهم باشند و درک آن برای شما سریع اتفاق بیفتند. باز هم از شما ممنونم که تا انتهای این مطلب با ما همراه بودید.


بیشتر بخوانید: ضمایر در زبان انگلیسی


آزمون

At the end of this week, scientists at this institute will conclude their research, the results_____________ will be published soon.

An Elephant______________ has few natural enemies other than human beings.

This is the pair of shoes which I have to___________ to Diane.

The furniture______________ here is as good as that made anywhere else.

Voters are forced with a lot of parties____________ to choose.

The oldest tree in this part of the country is the ash tree,_____________ .

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.1 از 5 از 163 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. Masoud
  29 تیر 1402
  پاسخ دادن

  Thanks a million 🌺

  • ایرانمهر
   29 تیر 1402
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 2. Hanna
  6 اسفند 1401
  پاسخ دادن

  سلام خیلی توضیحات کامل و خوبی بود ممنونم

  • ایرانمهر
   6 اسفند 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 3. نگین
  24 بهمن 1401
  پاسخ دادن

  سلام خیلی عالی توضیح دادین ممنون

  • ایرانمهر
   24 بهمن 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 4. سارا
  22 دی 1401
  پاسخ دادن

  سلام خیلی ممنون از توضیحات و آزمون عالیتون

  • ایرانمهر
   22 دی 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 5. فاطمه
  17 دی 1401
  پاسخ دادن

  نحوه بیان شما واقعا عالی بود. من کلی کتاب های گرامری مختلف خوندم ولی شما با زبون خیلی یاده توضیح دادید. ممنون

  • ایرانمهر
   17 دی 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 6. شقایق
  5 آبان 1401
  پاسخ دادن

  عالی بود ممنون

  • ایرانمهر
   5 آبان 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما

 7. شایسته
  10 اردیبهشت 1401
  پاسخ دادن

  عالی

 8. شقایق
  3 اسفند 1400
  پاسخ دادن

  عالی بود ممنون

  • سحر حیدری
   2 مرداد 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر
   ممنونم

 9. مجتبی
  8 اردیبهشت 1400
  پاسخ دادن

  با سلام
  در جملاتی نطیر a thief is a person who steals thing
  می توانیم به جای who از that استفاده کنیم؟
  با تشکر

  • آموزشگاه ایرانمهر
   8 اردیبهشت 1400
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 10. وحید اصلانی
  8 اسفند 1399
  پاسخ دادن

  بهتر نبود که خودتون تولید محتوا میکردید و از کتاب Grammar Betty azar کپی نمیکردید؟؟؟

  • آموزشگاه ایرانمهر
   8 اسفند 1399
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر درخواستی بوده که انجام شده

 11. A
  12 بهمن 1399
  پاسخ دادن

  با سلام
  اگر فعل to beفعل اصلی باشد میتوان اون فعل رو حذف کرد؟ its capital is Tehran which is poluted and crowded.
  در جمله بالا میتوان موصول رو حذف کرد جمله به چه صورت میشود؟؟

  • آموزشگاه ایرانمهر
   12 بهمن 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

   • A
    27 فروردین 1403
    پاسخ دادن

    سلام، آزمونتون توضیحات تشریحی نداره؟🙏🏻

    • ایرانمهر
     27 فروردین 1403
     پاسخ دادن

     سلام وقت بخیر در این مقاله قسمت آزمون توضیحات تشریحی نداریم میتوانید مقالات دیگه سایت را مطالعه نمایید .

 12. باران
  9 آذر 1399
  پاسخ دادن

  توضیح بسیار کوتاه از چگونگی ساخته شدن جملات موصولی

  • آموزشگاه ایرانمهر
   9 آذر 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 13. Azar
  16 آبان 1399
  پاسخ دادن

  مرسی از توضیحاتتون که واضح بود

  • آموزشگاه ایرانمهر
   16 آبان 1399
   پاسخ دادن

   موفق باشید

 14. آرام
  27 تیر 1399
  پاسخ دادن

  ممنون برای من خیلی کاربردی بود توضیحاتتون

  • آموزشگاه ایرانمهر
   27 تیر 1399
   پاسخ دادن

   موفق باشید

 15. فاطمه
  22 فروردین 1399
  پاسخ دادن

  میشه لطف کنید این رو توضیح بدید. برای that که ما reduce کردن نداریم. پس چرا اینطوری حدف شد؟ Ann is the woman that is responsible for the error

  Ann is the woman responsible for the error

  • آموزشگاه ایرانمهر
   22 فروردین 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 16. فاطمه
  22 فروردین 1399
  پاسخ دادن

  نحوه بیان شما واقعا عالی بود. من کلی کتاب های گرامری مختلف خوندم ولی شما با زبون خیلی یاده توضیح دادید. ممنون

  • آموزشگاه ایرانمهر
   22 فروردین 1399
   پاسخ دادن

   موفق باشید

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید