IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
انواع قید در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 4/5
نویسنده: محمد اشرفی
20 اسفند 1397

انواع قید در زبان انگلیسی

سلیس و روان صحبت کردن (Fluency) یکی از مهم ترین اهداف زبان آموزان انگلیسی یا هر زبان دیگری است. تمام کسانی که یک زبان خارجی یا زبان دوم یاد می گیرند، نمی خواهند در حد یک زبان آموز ساده و مبتدی باقی بمانند و مهارت مکالمه آن ها در حد چند جمله ساده باشد.

همچنین وقتی بخواهید درباره سطح زبانتان صحبت کنید، حتما از یک قید استفاده خواهید کرد. در دنیای گرامر زبان انگلیسی، قیدها در مکالمات خیلی رایج هستند و به وفور استفاده می شوند. اما از آنجایی که غیرقابل پیش بینی هستند، برای بسیاری از زبان آموزان گیج کننده و ترسناک به نظر می رسند.

مهارت در مبحث قیدها نه تنها باعث می شود بهتر انگلیسی صحبت کنید، بلکه به طرز چشمگیری مهارت های نگارش را هم تقویت می کند.

برای یادآوری بیشتر می گوییم که قید چیست.

«قید به کلمه (یا عبارتی) گفته می شود که یک کلمه دیگر را توصیف می کند. اغلب، کلمه ای که قید آن را توصیف می کند، یک فعل است.»

گاهی بسیاری از مردم، حتی بومیان انگلیسی زبان، «صفت» و «قید» را با هم اشتباه می گیرند. اما همانطور که می دانید، قید یک فعل و صفت یک اسم را توصیف می کند.

انواع قید در زبان انگلیسی

نحوه استفاده از قید در جمله

می‌توانیم قیدها و عبارات قیدی را در ابتدای جمله، وسط جمله و پایان جمله استفاده کنیم.

استفاده از قید در ابتدای جمله

.Sometimes I feel a bit lost

.Yesterday I went to the library

استفاده از قید در انتهای جمله

.She arrived very late

.We have to move quickly

استفاده از قید در وسط جمله

این همان موقعیتی است که اکثر قیدها در آن قرار می گیرند. قبل از فعل اصلی است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

.I often call him to know how he is

.They don’t always answer the phone

بعد از فعل be (زمانی که فعل اصلی باشد) می‌توانیم از قید استفاده کنیم.

.They are often late

بعد از فعل کمکی یا اولین فعل کمکی (زمانی که دو یا چند فعل کمکی وجود دارد) می توانیم در جمله قید استفاده کنیم.

.You must never do that again

 .I have often been tempted to tell her I love her

انواع قیدها و جایگاه آن‌ها در جمله

در دنیای زبان انگلیسی، انواع مختلفی از قیدها وجود دارند و هر کدام قوانین و استثناهای خودشان را دارند. با این حال پنج مورد از رایج ترین قیدها در زبان انگلیسی، قید حالت (manner)، قید زمان (time)، قید تکرار (frequency)، قید مکان (place) و قید مقدار (degree) هستند. در این مقاله، پنج نوع قید را به شما معرفی می کنیم و تمام بایدها و نبایدهایش را بیان می کنیم.

با هم اطلاعاتی درباره هر کدام از این قیدها را می خوانیم و به شما می گوییم هر کدام از آن ها را در کدام قسمت جمله باید به کار ببرید. برای اینکه از پیچیدگی و سختی مباحث کم کنیم، فقط به توضیح قوانین می پردازیم و از استثناها فاکتور می گیریم، مگر اینکه مهم و ضروری باشند.

شروع کنیم

قید حالت (?How)

قیدهای حالت به ما می گویند چیزی چطور اتفاق افتاده است.

کلمات زیادی در این گروه قرار می گیرند، از جمله قیدهایی که اغلب با اضافه کردن –ly به آخر یک صفت ساخته می شوند.

برای مثال، قید “beautifully” قیدی است که از صفت “beautiful” ساخته شده است. دو جمله زیر معنی یکسانی دارند، اما در اولی از یک صفت و در دومی از یک قید استفاده شده است.

.She has a beautiful voice

.She sings beautifully

قید حالت را می توان در هر یک از سه موقعیت (ابتدای جمله، وسط جمله و انتهای جمله) استفاده کرد. با این حال رایج ترین موقعیت آنها در پایان جمله است.

.I don’t understand you when you speak quickly

.She can dance salsa marvelously

مکان در جمله: بعد از فعل

بسیاری از قیدهای حالت مثل slowly، carefully یا carelessly می توانند قبل از فعل قرار بگیرند.

.She slowly opened the window and reluctantly looked outside

.The dog quickly ate the cake

مکان در جمله: بلافاصله بعد از فعل لازم (Intransitive)

قید حالتی که برای افعال لازم استفاده می شود، می تواند بلافاصله بعد از فعل قرار بگیرد. اگر در جمله عبارت قیدی وجود داشته باشد، عبارت بعد از قید می آید.

.Correct: She walks carefully along the ridge

.Also Correct: She carefully walks along the ridge

.Incorrect: She walks along the ridge carefully

در اینجا باید به طور طبیعی قید «carefully» را قبل از عبارت قیدی «along the ridge» قرار بدهیم، اما کسانی هستند که در زبان غیررسمی و محاوره آن را بعد از عبارت قیدی قرار می دهند.

یکی دیگر از قیدهای رایج well است که از صفت good ساخته شده است. این قید هم در گروه قیدهای حالت قرار می گیرد.

.My mother drives well

مکان در جمله: بعد از مفعول فعل متعدی (Transitive)

قید حالت می تواند بعد از مفعول هم قرار بگیرد. بنابراین، جمله های بالا می تواند ترتیب درست دیگری هم داشته باشند:

.She opened the window slowly and looked reluctantly outside

.The dog ate the cake quickly

برگردیم به جمله ای که مهارت رانندگی مادر من را توصیف می کرد. اگر بخواهیم یک مفعول (نوع ماشینی که او می راند) را هم به جمله اضافه کنیم، می توانید از قیدهای مثل well هم استفاده کنیم:

.My mom drives her truck well

در این مثال، قید «well» توصیف می کند مهارت رانندگی مادر من با وانت یا ماشین بارکش چطور است. همچنین به این مسئله دقت کنید که جمله “My mother drives well her truck” کاملا غلط است، چون قید قبل از مفعول قرار گرفته است.

استفاده از قید حالت در وسط جمله عمدتاً در حالت ادبیاتی (بیان مودبانه) متداول است، اگرچه معمولاً در این موقعیت با اشکال فعل مفعول بکار می روند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

He carefully took the flower and put it in the jar. (=literary)

The driver was seriously injured. (NOT: was injured seriously)

توجه داشته باشید که برخی از قیدهای حالت  شامل well, badly, hard, fast را نمی توان در وسط جمله استفاده نمود.

قید حالت در ابتدای جمله فقط در سبک ادبی به کار می رود.

.Carefully, she opened the box

قید ها در زبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

بیشتر بخوانید:  انواع جمله ‌واره ‌های قیدی در زبان انگلیسی به زبان ساده

بیشتر بخوانید: قید های حالت در زبان انگلیسی

قید زمان (?When? / For how long)

قیدهای زمان به ما زمان انجام چیزی را بیان می کنند و اینکه آن عمل چه مدت طول کشیده است.

این قیدها در زبان انگلیسی رایج هستند و مکان آن ها در جمله سرراست و ساده است.

مکان در جمله: انتهای جمله

در بیشتر موارد، قید زمان در انتهای جمله قرار می گیرد.

برای مثال:

.I have been cycling to work for two years / since last May

.He arrived yesterday / last week / in February of 2015

با توجه به دو جمله بالا می توانید ببینید که این قانون برای قیدهایی صادق است که دو سوال «when?» و «for how long?» را پاسخ می دهند.

مکان در جمله: ابتدای جمله

اگر گوینده بخواهد روی زمان انجام فعل یا عمل تاکید کند، قید زمان در ابتدای جمله یا عبارت قیدی قرار می گیرد.

با هم مثال زیر را تجزیه و تحلیل می کنیم:

!Last week I went to the dentist for an annual check-up, and now my wisdom tooth is sore. What a hassle

با استفاده از این ترتیب جاگذاری قیدها در جمله، گوینده می خواهد ترتیب وقایع (اغلب ناخوشایند) را بیان کند و روی آن ها تاکید دارد. وقتی کسی داستانی تعریف می کند، می تواند از فرمت زیر برای ساخت جمله استفاده کند:

.I went to the dentist for the annual check-up last week, so I am good for another year

ترتیب دو یا چند قید زمان

وقتی در جمله ای یک یا چند قید زمان دارید که به سوال «for how long?» پاسخ می دهند، معمولا قبل از قیدهای پاسخ دهنده به سوال «when?» می آیند.

.I traveled for ten months last year

با این حال، اگر می خواهید روی زمان تاکید کنید، مثلا تفاوت زمانی بین «last year» و «this year» را بیان کنید، می توانید از فرمت زیر استفاده کنید:

.Last year, I didn’t take any trips because I wanted to save money. This year, I can travel for six months or more

قید تکرار (?How often)

قیدهای تکرار مثل daily، weekly یا annually به شنونده می گویند عملی چقدر تکرار می شوند.

انواع قید در زبان انگلیسی

مکان در جمله: قبل از فعل اصلی و بعد از فعل کمکی

اگر جمله ای فقط یک فعل داشت، قید تکرار بلافاصله قبل از فعل می آید.

اگر یک یا چند فعل کمکی در جمله وجود داشت، قید تکرار بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی قرار می گیرد.

در مثال های زیر این قوانین را بهتر درک می کنید:

.She always writes at night

.I usually work on Saturdays

در این جملات فقط یک فعل وجود دارد و به همین دلیل قید قبل از آن آمده است.

.You should always get up early in the morning

.You should always knock at the door

قید بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی آمده است.

.When the baby was young, they must have always stayed up all night

این جمله چند فعل کمکی دارد، به همین دلیل قید بعد از آن ها آمده است.

استثنا: در ابتدای جمله

اگر گوینده بخواهد روی دفعات تکرار یک عمل تاکید کند، قیدهای تکراری مثل every day، each year یا twice a week می توانند در ابتدای جمله هم قرار بگیرند.

برای مثال:

.Every day she comes to work late

.Twice a week he runs 10 kilometers

قید مکان (?Where)

قیدهای مکان مثل outside، around، nearby، everywhere، here یا there در انتهای جمله یا عبارت قیدی قرار می گیرند. قید بعد از فعل اصلی یا مفعول فعل اصلی می آید.

به مثال های زیر دقت کنید:

.The children like to play outside

.I’ll see you around

.We are planning a vacation nearby

استثنا: Here و There

دو قید «here» و «there» گاهی در ابتدای جمله می آیند. اگر تعجبی در جمله وجود داشته باشد، جمله ای که در ادامه عبارت قیدی می آید، ترتیبش برعکس می شود.

“(Here you go,” the bartender said while handing me a glass of wine. (Standard order

(Here comes the bus, finally! I had started to think I had to order an Uber. (Reverse order

قید ها در زبان انگلیسی2

قید توضیحی (Comment adverbs)

قید‌هایی که برای بیان دیدگاه استفاده می‌شوند همانند obviously, luckily, unfortunately, honestly معمولاً در ابتدای جمله می‌آیند.

.Unfortunately, we arrived half an hour late

.Ideally, we should leave at 10.00

قید مقدار (?To what extent)

قیدهای مقدار مثل too، enough، very یا extremely درباره شدت یا کثرت چیزی به شما می گویند. این قیدها به سوال «To what extent does somebody do something?» پاسخ می دهند.

این قیدها اغلب قبل از صفت، قید یا فعلی می آیند که آن را توصیف می کنند. البته استثناهایی هم در این مبحث وجود دارد.

مکان در جمله: قبل از صفت، قید یا فعل

برخلاف قیدهای مکان، این قید علاوه بر فعل، صفت یا قید دیگری را هم توصیف می کند.

   قیدهای زیر معمولاً در وسط جمله بکار می‌روند.    

almost, hardly, nearly, quite, rather, scarcely

.We were nearly hit by a car in the street

.I would rather stay here if you don’t mind

قید‌های زیر قبل از صفت یا قیدی که توصیف می کنند قرار می گیرند.

very, extremely, incredibly, absolutely

.We’re incredibly tired

.It’s absolutely impossible to do it right

قید‌های زیر معمولاً بعد از فعل تکمیل کننده استفاده می شوند.

much, a lot, a bit

.Britons drink a lot

.He doesn’t talk much

قید زیر قبل از صفت یا قیدی که آنها توصیف می کنند، قرار می گیرد.

a little

.I’m a little tired

به مثال های زیر توجه کنید:

!I totally agree with you

.I really want a new laptop

دو قید «totally» و «really» فعل های «agree» و «want» را توصیف می کند.

.She is quite young to be a mother

.He is too naive to be an effective politician

دو قید «quite» و «too»، صفت های «young» و «naive» را توصیف می کند.

.She dances extraordinarily well

.He talks too loudly about his work problems

دو قید «extraordinarily» و «too»، قیدهای «well» و «loudly» را توصیف می کند.

استثنای این مبحث برای قیدهای منفی است.

قیدهای منفی مثل seldom، rarely، hardly یا scarcely می توانند در ابتدای جمله قرار بگیرند. در این مورد، جمله ای که در ادامه این قیدها می آید، ترتیبشان برعکس می شود (فعل کمکی قبل از فاعل قرار می گیرد.)

.Scarcely did he work during weekends in his 40 years at the company

حالت عادی:

.He scarcely worked during weekends in his 40 years at the company

.Rarely did she leave the house

حالت عادی:

.She rarely left the house

.Never had I seen such natural beauty as I did when I was in Norway

حالت عادی:

.I had never seen such natural beauty as I did when I was in Norway

انواع قید در زبان انگلیسی

ترتیب استفاده از قیدهای حالت، مکان و زمان در یک جمله

زمانی که باید از قیدهای مختلف در جمله استفاده کنیم، ترتیب آنها معمولاً بصورت قید حالت، مکان و زمان (manner + place + time) است.

.They met by chance in England in 1999

توجه داشته باشید که وقتی فعل حرکت وجود دارد، ترتیب قرار گیری قید‌ها بصورت مکان، حالت و زمان (place + manner + time) است.

.He goes to school by car every day

هرگز از قید‌ها بین فعل و مفعول استفاده نمی‌شود

هرگز نمی توان فعل و مفعول (Verb and object ) را از هم جدا کرد. ما نمی توانیم هیچ قید را بین آنها قرار دهیم.

I like pizza a lot. (NOT I like a lot pizza)

He speaks English very well. (NOT He speaks very well English)

 

این هم از این! حالا شش مورد از قیدهای رایج در زبان انگلیسی را یاد گرفتید.

این قیدها درباره چگونگی، کیفیت، زمان، تعداد دفعات و مکان انجام عملی به شما می گویند.

این قیدها را تمرین کنید و آن ها را در مکالمات و مکاتبات به کار ببرید. مطمئن باشید خیلی زود می توانید مثل یک بومی، انگلیسی صحبت کنید!

بیشتر بخوانید: آموزش قید در انگلیسی (انواع، کاربرد و گرامر با مثال)

بیشتر بخوانید: ترتیب قید مکان و زمان در زبان انگلیسی

آزمون

Identify the types of adverbs capitalized in this sentence: I USUALLY put butter and syrup on my pancakes; HOWEVER, RECENTLY I started putting jam on them.

Which sentence includes an adverb of place?

Identify the types of adverbs capitalized in this sentence: Delilah is the most popular member of the band; THEREFORE, her name is ALWAYS first on the posters.

Which type of adverb is “really”?

Complete the sentence with an adverb of manner: Natalie ____ took an extra umbrella with her.

What kind of adverb is used to show how something is done?

Which list has only conjunctive adverbs?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4 از 5 از 82 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. Hh
  23 بهمن 1401
  پاسخ دادن

  بسیار عالی و کاربردی

  • ایرانمهر
   23 بهمن 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 2. مسلم قره داغی
  24 آذر 1401
  پاسخ دادن

  سلام توضیحات مفید من که خیلی استفاده کردم

  • ایرانمهر
   24 آذر 1401
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 3. رحمان محمدزاده
  2 آبان 1401
  پاسخ دادن

  سلام
  فرق scarcely و rarely چیست؟

  • ایرانمهر
   2 آبان 1401
   پاسخ دادن

   لغت rarely به معنای به ندرت و یک قید زمان می باشد ولی scarcely به معنای به دشواری و یک قید حالت می باشد .

 4. شیوا
  10 شهریور 1401
  پاسخ دادن

  فعل فاعل مفعول قیدحالت مکان زمان کجای جمله قرار میگیرند

  • آموزشگاه ایرانمهر
   10 شهریور 1401
   پاسخ دادن

   به این ترتیب میتوان در جمله به کار برد : قید زمان+قید مکان+قید حالت +مفعول+فعل+فاعل

 5. زبان آموز
  25 دی 1400
  پاسخ دادن

  درود برشما
  در موردجمله های زیر توضیح میدید؟ اینکه کدوم درسته

  In no class does the teacher teach this tip
  In no class does the teacher teach this tip
  In no class the teacher teaches this tip

  ترکیب حرف اضافه in با no و سپس یک اسم هم قید منفی میسازه و باید واروونگی اتفاق بیفته درسته؟ پس از does استفاده میکنیم و فعل باید s سوم شخص نداشته باشه هنگامی که فعل کمکی میاریم. درسته؟
  سپاسگزارم

  • آموزشگاه ایرانمهر
   25 دی 1400
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 6. ناشناس
  27 آبان 1400
  پاسخ دادن

  سلام قید مقدار منظور از همون قیدی هست که ly میگیره ؟
  ممنون میشم پاسخ بدین

  • آموزشگاه ایرانمهر
   27 آبان 1400
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی442

 7. مسلم قره داغی
  11 اردیبهشت 1400
  پاسخ دادن

  باسلام می خواهم بدونم قید کلمه:generous چه می شود؟باتشکر

  • آموزشگاه ایرانمهر
   11 اردیبهشت 1400
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 8. آیناز
  28 دی 1399
  پاسخ دادن

  ممنون عالی بود.

  • آموزشگاه ایرانمهر
   28 دی 1399
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر موفق باشید

 9. حنان
  25 آذر 1399
  پاسخ دادن

  سلام قیدهای شناور چی هستن

  • آموزشگاه ایرانمهر
   25 آذر 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 10. مهدی
  23 آذر 1399
  پاسخ دادن

  صفتی که به آدمی میدهیم که هم درآن مکان وجوددارد هم آینده این مکان درهمه جا دنیاوجودداردآن صفت چیست؟

  • آموزشگاه ایرانمهر
   23 آذر 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 11. Hh
  13 آبان 1399
  پاسخ دادن

  ممنون

  • آموزشگاه ایرانمهر
   13 آبان 1399
   پاسخ دادن

   موفق باشید

 12. Saeide
  26 اردیبهشت 1399
  پاسخ دادن

  درحالت سوالی مثلا what is often ccalled?

  • آموزشگاه ایرانمهر
   26 اردیبهشت 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 13. Saeide
  26 اردیبهشت 1399
  پاسخ دادن

  درحالت سوالی مثلا what is often ccalled?

  • آموزشگاه ایرانمهر
   26 اردیبهشت 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 14. نیما هوشمند
  27 فروردین 1398
  پاسخ دادن

  مرسی از مقاله خوبتون کاش یه مقاله اختصاصی راجع به قید تکرار هم داشتید؟

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید