IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
قید های حالت در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 3.8/5
نویسنده: ایرانمهر
12 اسفند 1400

قید های حالت در زبان انگلیسی

از قیدهای حالت (adverbs of manner) بعد از فعل برای توصیف فعل استفاده می‌کنیم. همچنین از قید حالت استفاده می‌کنیم تا بگوییم چگونه چیزی اتفاق می‌افتد یا چگونه کاری را انجام می‌دهیم.

.It rained heavily

باران شدیدی بارید. (چگونگی بارندگی را توصیف می‌کنیم)

.He always replies quickly

او همیشه سریع پاسخ می‌دهد. (نحوه پاسخ او را توصیف می‌کنیم)

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

موقعیت قیدهای حالت

از قیدهای حالت بعد از فعل استفاده می‌شود، یا اگر مفعولی وجود دارد بعد از ” فعل + مفعول” از قید حالت استفاده می‌کنیم.

.He drives carefully

او با دقت رانندگی می‌کند.

.She plays the guitar well

او به خوبی گیتار می‌نوازد.

very, really, quite

ما می‌توانیم از very (بسیار)، really (واقعا، به راستی)، quite (کاملاً) قبل از یک قید حالت استفاده کنیم.

.It rained quite heavily

باران کاملاً شدیدی بارید.

.He drives quite carefully

او کاملاً با دقت رانندگی می‌کند.

.She plays the guitar really well

او واقعاً خوب گیتار می‌نوازد.

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین انگلیسی ایرانمهر
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای بزرگسالان

صفت

ما از صفات قبل از اسم یا بعد از افعال to be استفاده می‌کنیم.

 

.This is an expensive guitar

این یک گیتار گران قیمت است.

.This guitar is expensive

این گیتار گران است.

قیدهای حالت و صفات

قیدهای حالت در زبان انگلیسی

تفاوت

برای توصیف یک اسم از صفت‌ها استفاده می‌کنیم (قبل از اسم یا بعد از افعال be to) و از قید حالت برای توصیف یک فعل (بعد از فعل یا بعد از فعل + مفعول) استفاده می‌کنیم. مقایسه کنید:

.Robert plays the guitar well

رابرت به خوبی گیتار می‌نوازد . ( ما داریم فعل را توصیف می‌کند یعنی چگونه رابرت گیتار می‌نوازد)

.Robert is a good guitar player

رابرت یک نوازنده خوب گیتار است. ( ما اسم را توصیف می‌کنیم “رابرت”)

.Sara eats slowly

.Sara is a slow eater

صفاتی که به –ly ختم می‌شوند

برخی از کلمات به –ly ختم می‌شوند آن‌ها صفت هستند نه قید. مانند: friendly، lovely، silly.

نکته: نمی‌توانیم این صفات را به قیدهای حالت تبدیل کنیم.


بیشتر بخوانید: آموزش قید در انگلیسی (انواع، کاربرد و گرامر با مثال)

بیشتر بخوانید: آموزش قیدهای تکرار در انگلیسی


دوره های خصوصی آموزش زبان انگلیسی

دوره های خصوصی انگلیسی ایرانمهر
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.8 از 5 از 5 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید