صفات ملکی در زبان ایتالیایی

تاریخ انتشار :٣٠ فروردين ١٣٩٨ نویسنده :تحریریه ایرانمهر
امتیازدهی : از 3

صفات ملکی در زبان ایتالیایی

صفات ملکی مالکیت اشیاء و اشخاص را نشان می‌دهد. در انگلیسی از این صفات با عنوان my،  your ، his، her، our و their یاد می‌شود. صفات ملکی در زبان ایتالیایی به همراه اسامی در جمله ظاهر شده و بر اساس تعداد و جنسیت اسامی، تقسیم بندی می‌شوند. در جدول زیر، صفات ملکی انگلیسی با ایتالیایی مقایسه و توضیح داده شده است.

 

صفات ملکی در زبان ایتالیایی

انگلیسی

مفرد مذکر

مفرد مونث

جمع مذکر

جمع مونث

my

il mio

la mia

i miei

le mie

your (oftu)

il tuo

la tua

i tuoi

le tue

your (ofLei)

il Suo

la Sua

i Suoi

le Sue

his, her, its

il suo

la sua

i suoi

le sue

our

il nostro

la nostra

i nostri

le nostre

your (ofvoi)

il vostro

la vostra

i vostri

le vostre

your (ofLoro)

il Loro

la Loro

i Loro

le Loro

their

il loro

la loro

i loro

le loro

 

همچنین طبق یک قانون، همانند زبان انگلیسی، در زبان ایتالیایی نیز صفات ملکی قبل از اسامی قرار می‌گیرند.

la mia camicia (my shirt)
il nostro amico (our friend)
i vostro vicini (your neighbor)
i suoi libri (his/her books)

a casa mia (my house)
 

برای بیان مواردی که مربوط به احساسات یک شخص می‌شود، صفات ملکی، به صورت زیر در عبارت قرار می‌گیرند. 

ècolpa sua (it's his/her fault)
è merito tuo (it's your merit)
piacere mio (my pleasure)

 تحریریه ایرانمهر


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره