IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
ساختار جمله در انگلیـــسی (و انواع جمله با مثال)
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
26 بهمن 1401

ساختار جمله در انگلیسی (و انواع جمله با مثال)

در این مقاله آموزش زبان انگلیسی، می‌خواهیم درباره ساختار جمله در گرامر زبان انگلیسی صحبت کنیم. منظور از ساختار جمله، تحوه تناسب تمام اجزای یک جمله با یکدیگر است. اگر می‌خواهید در هر زبانی جملات پیچیده‌تر و جالب‌تری بسازید، ابتدا باید بدانید که ساختار جمله در آن زبان به چه شکل کار می‌کند. در این پست آموزش گرامر انگلیسی، قوانین مربوط به انواع ساختار جمله در انگلیسی را توضیح می‌دهیم؛ اما قبل از آن، باید به بررسی برخی اصول اولیه بپردازیم.

بخش‌های پایه‌ای یک جمله

هر جمله حداقل به یک فعل و یک فاعل که به ترتیب verb و subject نامیده می‌شوند، نیاز دارد. فعل، یک عمل است و فاعل اسمی است که آن عمل را انجام می‌دهد. برای مثال:

I am Running من دارم می‌دوم.

در این جمله، am running فعل است. فعل اصلی run یعنی دویدن است، اما زمانی که می‌خواهیم آن را به صورت حال استمراری بیان کنیم، از فرم ing دار استفاده کرده و فعل کمکی am را نیز اضافه می‌کنیم. I نیز فاعل است، یعنی کسی که دارد می‌دود.

البته برخی جملات مانند جملات امری فقط فعل دارند و فاعل، شخصی است که گوینده با آو صحبت می‌کند و از جمله حذف شده است. مانند:

Stop! بایست!

برخی جملات، مفعول یعنی object هم دارند، که اسم‌هایی هستند که آن‌ها نیز در آن عمل شرکت می‌کنند:

My friend gave me her pencil دوستم مدادش را به من داد.

Pencil در اینجا مفعول مستقیم است، اسمی که عمل روی آن انجام می‌شود. مفعول غیر مستقیم، اسمی که مفعول مستقیم را دریافت می‌کند که در اینجا me است.

ساختار جمله در انگلیسی (و انواع جمله با مثال)

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

قوانین گرامر ساختار جمله

جدای از دانستن اجزای یک جمله، قوانین گرامری نیز وجود دارند که باید آن‌ها را رعایت کنید. در مقاله آموزش گرامر انگلیسی نگاهی سریع به این قوانین می‌اندازیم:

  • حرف اول یک کلمه در یک جمله، بزرگ نوشته می‌شود.
  • جمله را با نقطه، علامت سوال، علامت تعجب یا گیومه پایان دهید.
  • در اکثر مواقع، فاعل جمله در ابتدا می‌آید و پس از آن، فعل و سپس مفعول می‌آید.
  • اگر فاعل مفرد باشد، فعل نیز باید مفرد باشد. اگر فاعل جمع باشد، از فاعل جمع نیز باید استفاده کنید. به این قاعده، توافق فاعل-فعل گفته می‌شود.

جمله‌واره

اگر تمامی جملات زبان انگلیسی به صورت ساده فاعل، فعل و مفعول بودند، کتاب‌ها و فیلم‌ها خیلی خسته کننده می‌شدند! به همین دلیل است که در آموزش گرامر انگلیسی، انواع جمله را داریم تا صحبت کردن جالب‌تر شود. قبل از توضیح انواع جملات و آوردن مثال، باید با جمله‌واره یا Clause آشنا شویم. جمله‌واره، گروهی از کلمات هستند که یک فاعل و یک فعل دارند. برخی مواقع، جمله‌واره به خودی خود یک جمله کامل است اما برخی اوقات برای کامل شدن احتیاج به چیزهایی دیگری دارد.

جمله‌واره‌ای که خودش یک جمله مستقل است، جمله‌واره مستقل نامیده می‌شود. این جمله‌واره‌ها، همه اجزای مورد نیاز یعنی فعل و فاعل و به صورت انتخابی، مفعول هم دارند:

We will eat lunch at two ما ساعت دو نهار می‌خوریم.

اما جمله‌واره‌ای که خودش کامل نیست، جمله‌واره وابسته نامیده می‌شود:

The roads are icy because it snowed today جاده‌ها یخ زده هستند چون امروز برف بارید.

این جمله دو جمله‌واره دارد: «جاده‌ها یخ زده هستند» و «چون امروز برف بارید» اما تنها جمله‌واره اول مستقل است و جمله‌واره دوم برای تکمیل منظور جمله‌واره اول آمده و خودش به خودی خود کامل نیست. حالا که با اجزای اولیه جمله و جمله‌واره آشنا شدیم، به بررسی 4 نوع ساختار جمله خواهیم پرداخت.

ساختار جمله در انگلیسی (و انواع جمله با مثــال)

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین انگلیسی ایرانمهر
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای بزرگسالان

4 نوع ساختار جمله

بسته به نحوه ترکیب بندی‌ها، چهار نوع مختلف ساختار جمله داریم:

جملات ساده

این جملات بسیار ساده هستند و تنها از یک جمله‌واره مستقل تشکیل شده‌اند، نه بیشتر و نه کمتر. این جملات فاعل و فعل دارند و به صورت انتخابی، مفعول هم می‌توانند داشته باشند:

Life itself is the most wonderful fairy tale. زندگی به خودی خود، شگفت‌انگیزترین افسانه است.

جملات مرکب

یک جمله مرکب، دو یا بیشتر جمله‌واره مستقل را تبدیل به یک جمله می‌کند. به دو صورت می‌توان جمله‌واره‌های مستقل را به هم وصل کرد: یا با استفاده از کاما و حروف ربط for، and، nor، but، or، yet و so یا با استفاده از نقطه کاما بین جمله‌واره‌ها:

It may seem difficult at first, but everything is difficult at first شاید در ابتدا دشوار به نظر برسد، اما همه چیز تنها در همان ابتدا دشوار است

Be yourself; everyone is already taken خودت باش؛ بقیه قبلاً برداشته شده‌اند.

در جمله اول، از حرف ربط but استفاده کرده‌ایم و در جمله دوم، از کاما ویرگول.

ساختار جمله در انگـــلیسی (و انواع جمله با مثال)

جملات پیچیده

یک جمله پیچیده، از یک جمله‌واره مستقل اصلی و هر تعداد جمله‌واره وابسته تشکیل شده. در جمله‌واره‌های جملات پیچیده، برای ارتباط از حروف ربط because، since، although، unless و while و همچنین ضمایر ربطی that، which، whatever، whenever، whoever و غیره استفاده می‌کنیم:

Until the lion learns to write, every story will glorify the hunter تا زمانی که شیر یاد بگیرد بنویسد، همه حکایت‌ها شکارچی را تجلیل می‌کنند.

When a person can’t find a deep sense of meaning, they distract themselves with pleasure وقتی شخصی نمی‌تواند معنای عمیقی را پیدا کند، حواس خود را با لذت پرت می‌کند.

جملات پیچیده-مرکب

این جملات نیز جملات پیچیده و مرکب را با یکدیگر ترکیب می‌کنند. در اینجا، حداقل دو جمله‌واره مستقل و حداقل یک جمله‌واره وابسته نیاز داریم:

If you’re going to be crazy, you have to get paid for it, or else you’re going to be locked up اگر قرار است دیوانه باشی، باید به خاطرش حقوق دریافت کنی، وگرنه به بند کشیده خواهی شد.

Don’t aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally

اگر موفقیت را می‌خواهی آن را هدف قرار نده؛ فقط کاری که دوست داری و به آن معتقدی را انجام بده، و موفقیت خودش به طور طبیعی رخ خواهد داد.

ساختـــار جمله در انگلیسی (و. انواع جمله با مثال)

دوره های خصوصی آموزش زبان انگلیسی

دوره های خصوصی انگلیسی ایرانمهر
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

کلام پایانی

در این مقاله گرامر انگلیسی در ابتدا به معرفی اجزای پایه‌ای جمله و تعریف جمله‌واره پرداختیم و سپس انواع ساختار جمله را با مثال برایتان توضیح دادیم. اگر سوالی درباره مطالب بلاگ زبان انگلیسی دارید، آن را با ما در آموزشگاه زبان ایرانمهر در میان بگذارید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شود.

بیشتر بخوانید:اجزای جمله در انگلیسی

بیشتر بخوانید:یادگیری جملات دستوری در زبان انگلیسی

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 4 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید