IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
آموزش افعال با قاعده و بدون قاعده
امتیاز کاربران: 4/5
نویسنده: محمد اشرفی
9 بهمن 1398

آموزش افعال باقاعده و بی‌قاعده

حدس بزنید که قرار است به یادگیری کدام بخش از گرامر در این مقاله بپردازیم؟ اوه…فراموش کرده بودم که در عنوان، موضوع مقاله را لو داده‌‌ایم. اما بله، قرار است به بررسی و یادگیری کابوس دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستانی بپردازیم. یعنی افعال باقاعده و بی‌قاعده! البته افعال باقاعده که جزو محبوبات این دانش‌آموزان یا حتی زبان‌آموزان محسوب می‌شود. جایی که مشکل ساز است، دقیقا افعال بی‌قاعده هستند که معلوم نیست چرا و به چه علتی، هنگام صرف زمان گذشته یا  past perfect ‌و …، تغییر شکل پیدا می‌کنند!

آموزش افعال باقاعده و بی_قاعده

تمام افعال انگلیسی یا باقاعده هستند، یا بی‌قاعده. یعنی شما فعلی را نمی‌توانید  پیدا کنید که خارج از این دو حالت باشد. باقاعده و بی‌قاعده بودن آن‌ها هم بر اساس نحوه‌ی صرف آن‌ها مشخص می‌شود. البته اکثر آن‌ها افعال باقاعده هستند (که این را می‌توان به فال  نیک گرفت). چون حالت گذشته یا قسمت سوم فعل آن‌ها تنها با اضافه شدن یک e یا ed‌ به انتهای فعل تشکیل می‌گردد.

اما از طرفی، افعال بی‌قاعده را داریم که برای زمان گذشته یا قسمت سوم فعل اشکال مختلفی دارند و به الگوی مشخص یا قابل پیش بینی پایبند نیستند. بیشتر اوقات، شکل آن‌ها در «past simple» با «past participle» متفاوت است! یعنی به ازای هر فعل باید دو فعل دیگر را با دو شکل متفاوت یاد بگیرید. متأسفانه ، این بدان معنی است که هیچ الگویی برای صرف آن‌ها وجود ندارد و بی‌برو برگرد باید همگی را حفظ کنید

نحوه‌ی صرف افعال با قاعده و بی‌قاعده

در بخش‌های بعدی، مثال‌های مختلفی از افعال باقاعده و بی‌قاعده را بررسی می‌کنیم و سپس به چگونگی صرف آن‌ها در وجه گذشته‌ی ساده و برای قسمت سوم فعل خواهیم پرداخت.

ما حتی قرار چند مثال از نحوه‌ی ساختار هر یک از این افعال در جمله در نظر بگیریم و آن‌ها را بررسی کنیمJ پس خیالتان راحت باشد که اگر این مقاله را با دقت بخوانید،‌ حتما  زیر و بم این افعال و صرف آن‌ها را یاد می‌گیرید.

فعل باقاعده چیست؟

اسمش که روی خودش است. فعل باقاعده یعنی یک قاعده‌ی مشخصی دارد که برای صرف آن‌ در زمان‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای صرف افعال باقاعده در گذشته‌ی ساده و قسمت سوم فعل، فقط کافیست که پسوند –d‌ یا –ed‌ را به انتهای آن ها اضافه کنیم.  این تنها تغییر در املای کلمه است.

در ادامه چند مثال از رایج‌ترین افعال باقاعده در اختیارتان قرار داده‌ایم:‌

Base Form

Past Simple Tense Past Participle
play played played
bake baked baked
listen listened listened
approach approached approached
gather gathered gathered
climb climbed climbed
walk walked walked
arrive arrived arrived
bolt bolted bolted

 

در مثال‌های بالا، تنها تغییری که در فعل صورت گرفته است، افزودن –d  یا –ed به انتهای فعل است. توجه کنید که شکل افعال در حالت گذشته‌ی ساده و قسمت سوم فعل یکسان است و تغییری نمی‌کند. این را می‌توان ویژگی برتر افعال باقاعده در نظر گرفت.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

تغییر املا

در برخی موارد فعل هنگام افزوده شدن ed‌ یا d تغییر شکل پیدا می‌کند. برای  مثال، در افعالی که به واکه‌ی کوتاهی قبل از صامت ختم می‌شوند، باید حرف آخر را دوبار تکرار کرد و سپس به آن پسوند ed اضافه کرد. اگر یک فعل به حرف y ختم شود، باید y با i‌ جابه‌جا شود و سپس ed به آن اضافه گردد. در نهایت، اگر فعلی به ic ختم می‌شود، باید علاوه بر ed، به انتهای فعل حرف k هم اضافه شود. مثال: 

Base Form

Past Simple Tense

Past Participle

chop

chopped

chopped

copy

copied copied

panic

panicked panicked

  البته یک استثناء راجع به این قانون وجود دارد. برای مثال، اگر فعل به حرف l ختم شود،‌ دیگر نیازی نیست که حرف آخر قبل از ed‌ گرفتن تکرار شود. البته این استثناء فقط در زبان انگلیسی آمریکایی وجود دارد. اما در انگلیسی بریتانیایی و استرالیایی، حرف آخر به هر حال تکرار می‌شود.

مثال:

“Don’t copy other students’ answers or you will get an F.” (base form)

“I think he copied my answers.” (past simple tense)
“The only answers he got right were the ones he had copied.” (past participle)

  

“Your father’s fine—don’t panic!” (base form)

“I panicked when I heard he was in the hospital.” (past simple tense)
“I wish I hadn’t panicked like that.” (past participle)

 

 “I’m going to chop some vegetables for the salad.” (base form)

“He chopped some vegetables for the salad before dinner.” (past simple tense)

“He had already chopped some vegetables for the salad.” (past participle)

 

“I walk around the park each evening.” (base form)

“I walked around the park in the afternoon.” (past simple tense)

“I have walked around the park a few times this morning.” (past participle)

 

افعال بی‌قاعده

افعال بی‌قاعده، همانطور که اسم آن‌ها نشان می‌دهد،‌ برای صرف شدن در زمان گذشته‌ی ساده و قسمت سوم فعل، از هیچ الگوی ساختاری جهت نوشتن پیروی نمی‌کنند. این یعنی تنها راه یادگیری صرف این دسته از افعال،‌ حفظ کردن هر سه حالت آن است. در ادامه چند مثال از افعال بی‌قاعده آورده‌ایم:

Base Form

Past Simple Tense

Past Participle

be

was/were been

see

saw seen

grow

grew grown

give

gave given

think

thought thought

throw

threw thrown
drive drove driven
ride rode ridden
run ran run
swim swam swum
sit sat sat

همانطور که می‌توانید ببینید، افعال بی‌قاعده در وجه گذشته‌ی ساده و قسمت سوم فعل به طور چشم‌گیری نسبت به حالت اصلی و ساده‌ی خود تغییر شکل دارند. گاها حالت گذشته‌ی ساده با قسمت سوم فعل هم متفاوت است که کار شما را کمی سخت‌تر می‌کند.

مثال

بیایید به این جمله‌ها نگاهی کنیم که در آن‌ها از فعل‌های بی‌قاعده استفاده شده است:

“I am excited that college is starting.” (base form)

“I was sad to leave home, though.” (past simple tense)

“I have been making a lot of new friends already.” (past participle)

 

“I drive to work every morning.” (base form)

“I drove for nearly an hour yesterday.” (past simple tense)

“I had already driven halfway to the office when I realized I forgot my briefcase.” (past participle)

  

“I would love to grow vegetables in my garden.” (base form)

  “I grew some juicy tomatoes last summer.” (past simple tense)

“He has grown a lot of different vegetables already.” (past participle)

 

“I think I would like to get a dog.” (base form)

“She thought a dog would provide some good company.” (past simple tense)

“She hadn’t thought about how much work they are.” (past participle)

 

صرف این افعال در سایر زمان‌ها

با اینکه افعال باقاعده و بی‌قاعده در صرف وجه گذشته‌ی ساده و past participle باهم تفاوت دارند، اما برای صرف وجه حال ساده و در مجموع present tense، از یک الگو پیروی می‌کنند.

مثال:

افعال باقاعده

Regular Verb

Past Simple Tense

Past Participle

Third-Person Singular

Present Participle

bake

baked baked bakes baking

tap

tapped tapped taps tapping

tidy

tidied tidied tidies tidying

mimic

mimicked mimicked mimics mimicking

 افعال بی‌قاعده

Irregular Verb

Past Simple Tense

Past Participle Third-Person Singular Present Participle

ride

rode ridden rides riding

see

saw seen sees seeing

give

gave given gives giving

swim

swam swum swims swimming

 البته در این مثال‌ها یک استثناء وجود دارد که می‌توان به فعل be، یکی از بی‌قاعده‌ترین افعال اشاره کرد. که در هر حالت و وجهی متفاوت عمل خواهد کرد. به مثال زیر توجه کنید:‌

Verb

Past Simple Tense Past Participle Present Tense Present Participle
be was/were been is/am/are being

 اگر کمی به جدول بالا دقت کنید متوجه می‌شوید که چرا می‌گوییم فعل be یکی از بی‌قاعده‌ترین افعال ممکن است.

سخن آخر

اگرچه ما قوانین، الگوها و ساختارهای مختلفی را برای یادگیری صرف افعال بی‌قاعده و باقاعده مثال زدیم، ولی به این نکته هم توجه کنید که هرچه بیشتر با خود افعال و جمله‌ها تمرین کنید، در یادگیری آن‌ها موفق‌تر خواهید بود. چون همانطور که با خواندن کتاب ورزشی، ورزشکار نمی‌شوید؛ با خواندن قوانین هم گرامر را به طور کامل یاد نمی‌گیرید و به تمرین نیاز دارید.


بیشتر بخوانید: آموزش مبحث گرامری جهت فعل


آزمون

Which of the following is a regular verb?

Which of the following is an irregular verb?

Identify whether the verb in the following sentence is regular or irregular: n“The family hiked over the mountain.”

Identify the irregular verb in the following sentence: n“She gave me a bunch of potatoes, which she harvested herself, to cook for dinner later.”

In which of the following ways do regular and irregular verbs conjugate differently?

In which of the following ways do regular and irregular verbs conjugate in the same way?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4 از 5 از 161 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. علی
  10 اسفند 1401
  پاسخ دادن

  سلام چقدر مفید بود من خیلی استفاده کردم ممنون

  • ایرانمهر
   10 اسفند 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 2. محسن
  4 اسفند 1401
  پاسخ دادن

  سلام من خیلی احتیاج داشتم به این مقاله تو قسمت آموزشیش متشکرم استفاده کردم

  • ایرانمهر
   4 اسفند 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 3. Ahmadrasekh
  1 اسفند 1401
  پاسخ دادن

  سلام کلاس انلاین برای یادگیری انگلیسی دارین ؟

  • ایرانمهر
   1 اسفند 1401
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر بله کلاس های آنلاین هم داریم جهت اگاهی از نحوه ثبت نام به قسمت ارتباط با شعب سایت مراجعه نمایید و با تماس با یکی از شعب همکاران ما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار میدهند.

 4. Sana
  16 بهمن 1401
  پاسخ دادن

  خیلی خوب بود ممنونم

  • ایرانمهر
   16 بهمن 1401
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر مرسی از شما
   موفق باشین

 5. امیر
  13 بهمن 1401
  پاسخ دادن

  سلام یادگیری زبان ترکی هم دارین
  ؟

  • ایرانمهر
   13 بهمن 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر بله تمام شعب زبان های خاص را دارند جهت شرکت در دوره آموزشی ترکی به قسمت ارتباط با شعب سایت مراجعه نمایید و با تماس با یکی از شعب همکاران ما اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار میدهند.

 6. بنیامین ترابی
  9 بهمن 1401
  پاسخ دادن

  واقعا ممنونم

  • ایرانمهر
   9 بهمن 1401
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 7. Kiana
  8 دی 1401
  پاسخ دادن

  چیکار کنیم تا مطالب زبان را بهتر یاد بگیریم!

  • ایرانمهر
   8 دی 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر فرم مشاوره رایگان از سایت را تکمیل نمایید و پس از تکمیل فرم همکاران ما با شما تماس حاصل می نمایند و در زمینه یادگیری شما را راهنمایی می نمایند.

 8. حمید الله
  5 دی 1401
  پاسخ دادن

  بسیار مفید بود

  • ایرانمهر
   5 دی 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 9. Masoud
  4 دی 1401
  پاسخ دادن

  ممنونم خیلی مفید بود

  • ایرانمهر
   4 دی 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 10. مریم
  3 دی 1401
  پاسخ دادن

  سلام عالی بود وکاربردی

  • ایرانمهر
   3 دی 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 11. محمد امین
  27 آذر 1401
  پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر کلاس های زبان به چه صورت است ؟

  • ایرانمهر
   27 آذر 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه آموزش زبان انگلیسی به قسمت دوره های آموزشی سایت مراجعه نمایید و اطلاعات لازم را کسب نمایید.

 12. معصومه آذری
  10 آذر 1401
  پاسخ دادن

  سلام واقعا دستون درد نکنه خیلی عالی مفید بود ، من قرار بود کنفرانس در این باره بدم ولی چیز زیادی بلد نبودم ولی با این توضیحات شما …. خیلی عالی بود بازم ممنون

  • ایرانمهر
   10 آذر 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر ممنونم از شما
   موفق باشین

 13. سیامک
  1 آذر 1401
  پاسخ دادن

  سلام.برای کلاس انلاین خصوصی مزاحمتون شدم
  محبت میکنید شرایطتون رو بفرمایید

  • ایرانمهر
   1 آذر 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در کلاس های انلاین به قسمت ارتباط با شعب سایت مراجعه نمایید و با تماس با یکی از شعب اطلاعات لازم را در این زمینه کسب نمایید.

 14. فائزه
  9 آبان 1401
  پاسخ دادن

  سلام
  من چگونه زبان انگلیسی دهم یازدهم داوزدهم یاد بگیرم
  الان یازدهم هستم ولی نمیدونم چطور باید زبان رو یاد بگیرم خیلی هم دوس دارم یاد بگیرم
  میشه کمکم کنید؟

  • ایرانمهر
   9 آبان 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیرلطفا از طریق سایت ایرانمهر شماره شعب رو دریافت کنید و به صورت رایگان مشاوره وتعیین سطح انجام بدید

 15. oljito
  7 آبان 1401
  پاسخ دادن

  خیلی خوب بود سوالات تون هم عالی بود موفق و پیروز باشید

  • ایرانمهر
   7 آبان 1401
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر ممنونم از شما موفق باشین

 16. حامد
  28 مرداد 1401
  پاسخ دادن

  سلام وقت بخیر ممنون از زحمتاتتون خداقوت
  بهترین راه برای بهتر شدنlistening چی میتونه باشه

  • آموزشگاه ایرانمهر
   28 مرداد 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیرلطفا از طریق سایت ایرانمهر شماره شعب رو دریافت کنید و به صورت رایگان مشاوره وتعیین سطح انجام بدید

 17. oljito
  22 فروردین 1401
  پاسخ دادن

  خیلی خوب بود سوالات تون هم عالی بود موفق و پیروز باشید

  • سحر حیدری
   2 مرداد 1401
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر
   متشکرم موفق باشین.

 18. J:M
  19 فروردین 1401
  پاسخ دادن

  خوب بود ، ولی کم بود
  کاش بیشتر توضیح می‌دادید

  • ایرانمهر
   21 مهر 1401
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر ممنونم از شما

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید