IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
آشنایی با مکمل‌های مفعولی در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: محمد اشرفی
5 اسفند 1398

آشنایی با مکمل‌های مفعولی در زبان انگلیسی

گاهی معنای یک فعل تنها با یک مفعول مستقیم کامل نمی‌شود؛ مخصوصا اگر مفعول مستقیم جمله یک شخص باشد. برای اینکه اطلاعات کامل‌تری برای شفاف سازی رابطه‌ی مفعول و فعل در جمله ارائه شود از مکمل مفعولی استفاده می‌شود. مکمل مفعولی در واقع کلمه یا گروهی از کلمات هستند که معنای مفعول مستقیم فعل را کامل می‌کند. بدون حضور مکمل مفعولی در جمله، رابطه‌ی حالت و موقعیت مفعول مستقیم با فعل جمله واضح نخواهد بود. مکمل مفعولی می‌تواند در قالب اسم، عبارت اسمی، صفت، عبارت وصفی یا جمله وصفی، مصدر یا عبارت مصدری و وجه وصفی در جمله ظاهر شود.

در مثال‌هایی که در این درسنامه برای شما آماده کرده‌ایم زیر مکمل‌های مفعولی خط کشیده شده است.

اسم و عبارت اسمی

می‌توان از اسم یا عبارات اسمی بعنوان مکمل‌های مفعولی استفاده کرد به مثال‌های زیر توجه کنید:

کمیته او را بعنوان خزانه‌دار برگزید.  “The committee elected him treasurer.”
مربی تیموتی را کاپیتان تیم کرد. “The coach made Timothy team captain.”

صفت و عبارات وصفی

آشنایی با مکمل های مفعولی در زبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

افعال متعدی همچنین از صفات و عبارات وصفی برای توصیف بیشتر مفعول خود استفاده می‌کنند. تفاوت استفاده اسم و صفت بعنوان مکمل مفعولی در این است که اسم بعنوان مکمل مفعولی، مفعول مستقیم فعل را بار دیگر به شکلی دیگر معرفی می‌کند و این در حالی است که صفت تنها اطلاعات تکمیلی را برای مفعول مستقیم فعل ارائه خواهد کرد.

صفات در نقش مکمل‌های مفعولی نیز باید پس از مفعول مستقیم در جمله ظاهر شوند. اگر صفتی قبل از مفعول مستقیم در جمله آورده شود در این صورت تنها یک صفت مستقیم برای مفعول به حساب می‌آیند که برخلاف مکمل مفعولی برای تمکیل معنای مفعول مستقیم ضروری تلقی نمی‌شود.

همه‌ی چیزی که او می‌خواست این بود که همسرش را خوشحال کند. “All he wanted was to make his husband happy.”
هیجان روز  باعث شد بچه ها بیش فعال شوند. “The excitement of the day got the kids way too hyper.”
تصمیم گرفتیم اتاقم را صورتی روشن کنیم. “We decided to paint my room bright pink.”
هیئت ژوری خوانده را بی گناه دانست. “The jury judged the defendant not guilty.”
او را لایق عشق خود می‌دانست. “She deemed him worthy of her love.”

 شبه جملات موصولی

شبه جملات موصولی در واقع جمله‌واره‌هایی وابسته هستند که با یک ضمیر موصولی آغاز می‌شوند. زمانی که از یک شبه جمله موصولی بعنوان مکمل مفعولی استفاده می‌کنیم باید آن را پس از مفعول مستقیم بیاوریم. از آنجایی که شبه جملات موصولی پس از اسمی که آن را توصیف می‌کنند در جمله ظاهر می‌شوند، به آن‌ها شبه جمله وصفی (Adjective Clause) نیز گفته می‌شود.

آیا کسی را می‌شناسی که بتواند با دستگاه کپی کار کند؟ “Do you know someone who can work the photocopier?”
من از رنگی که آن‌ها به این اتاق زده‌اند متنفرم. “I hate the color that they painted this room.”
خانه‌ای پیدا کردم که برای هردوی ما به اندازه کافی بزرگ است. “I found an apartment that is big enough for both of us.”
او دوستی است که سخاوتش بی حد و اندازه است. “He is a friend whose generosity knows no bounds.”

 مصدر و عبارات مصدری

برای بیان آنچه مفعول مستقیم قصد انجام آن را داشته است از مصدر یا عبارت مصدری در نقش مکمل مفعولی استفاده می‌شود. به چند مثال زیر توجه کنید:

انتظار ندارم که تصمیم من را تایید کنی. “I don’t expect you to approve of my decision.”
دارد زورم می‌کند که آخر هفته را هم کار کنم. “She’s forcing me to work through the weekend.”
باید چندتا کپی بیشتر بگیرید. “We need you to make a few more copies.”
پدر جانت از او خواست تا به هاروارد برود. “Janet’s father wants her to go to Harvard.”
می‌خواهم که رئیس این گزارش را ببیند. “I would like the boss to see these reports.”
او مرا متقاعد کرد که با اون ازدواج کنم. “He persuaded me to marry him.”

مهارت های شنیداری و فهم مکالمات انگلیسی

 

همچنین در جملات نقل قول می‌توان از مصدر  بعنوان مکمل مفعولی استفاده کنیم  تا آنچه را که از مفعول پرسیده می‌شود یا به مفعول گفته می‌شود بیان کنیم. به دو مثال زیر توجه کنید:

ازم خواست که بهش کمک کنم. “He asked me to help him.”
بهم گفت که به تلفن جواب ندهم. “She told me not to answer the phone.”

 وجه وصفی و عبارات همراه با وجه وصفی

وجه وصفی معلوم و مجهول (Past and Present Participles) معمولا در نقش مکمل مفعولی ظاهر می‌شوند تا کاری که مفعول مستقیم فعل در حال انجام آن هست یا بوده است توصیف کنند. این عملکرد وجه‌های وصفی بعنوان مکمل مفعولی کاملا خلاف آن چیزی است که مصدرها در قالب مکمل مفعولی انجام می‌دهند. مصدرها در واقع آنچه که هنور مفعول مستقیم انجام نداده است را بیان می‌کند. به مثال‌های زیر با دقت توجه کنید تا تفاوت‌ها را بیشتر درک کنید:

درحالی که در حیاط دراز کشیده بود به او برخوردیم. “We came across him lying in the yard.”
مادرم وقتی متوجه بچه شد که داشت خودش راه می‌رفت. “My mother noticed the baby walking by himself.”
باورم نمی‌شود که رئسا مچت را موقع چرت زدن گرفتند. “I can’t believe the bosses caught you napping.”
صدای پارس‌های سگ‌هایشان را در باد شنیدیم. “We heard their dogs barking at the wind.”

 

سخن پایانی

درسنامه معرفی مکمل‌های مفعولی بهمراه مثال‌های ترجمه شده نیز به پایان رسید. امیدوارم این مطلب هم توانسته باشد به شما کمک کند. در انتها می‌توانید میزان تسلط خود به این مبحث را با کوئیزی که برای شما آماده کرده‌ایم بسنجید.


بیشتر بخوانید:آشنایی با گزاره و اجزای آن در زبان انگلیسی


آزمون

Which of the following do not function as object complements?

Which of the following kinds of verbs requires an object complement?

Identify the type of object complement (in bold) in the following sentence:rn“They found him unfit to lead the company.

Which of the following sentences uses a participle phrase as an object complement?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 3 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید