IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
یادگیری قید ارزیابی در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 3.9/5
نویسنده: ایرانمهر
6 اسفند 1398

یادگیری قید ارزیابی در زبان انگلیسی

همانطور که می‌دانید، بیشتر قیدها چگونگی یا زمان بروز یک عمل را توضیح می‌دهند. اما قید ارزیابی (evaluative adverbs) چه نقشی دارد؟ چرا از آن با عنوان commenting adverbs نیز یاد می‌شود؟ اصلا تا به حال نام این قید به گوشتان خورده است؟ در این مقاله قرار است به توضیح کاربرد این قید بپردازیم.

قیدهای ارزیابی در زبان انگلیسی کاربرد متفاوتی دارند و شبیه بقیه‌ی قید‌ها عمل نمی‌کنند. یعنی آن‌ها به جای اینکه راجع به خود عمل توضیحاتی ارائه بدهند، ایده یا عقیده‌ی گوینده راجع به موضوعی را بیان می‌کنند. این قیدها شبیه قیدهای نقطه نظر هستند که قبلا باهم در این مقاله تمرین کرده‌ایم. در حقیقت، قیدهای ارزیابی کل عبارت یا جمله‌واره را تغییر می‌دهند و ارتقاء معنایی می‌بخشند.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

انواع قیدهای ارزیابی

قیدهای ارزیابی انواع مختلفی دارند و می‌توانند بر اساس کاربرد خود به دسته‌های مختلفی تقسیم‌بندی شوند. برخی از این قیدها راجع به نظر قطعی ما اطلاعاتی در اختیار خواننده قرار می‌دهند. برخی دیگر نگرش ما (منفی یا مثبت) را به جمله اضافه می‌کنند. برخی دیگر نیز عملکرد شخصی دیگر را قضاوت می‌کنند. در جدول زیر، رایج‌ترین قیدهای ارزیابی نوشته شده است:

Degree of Certainty

Attitude Judgment
apparently astonishingly bravely
clearly frankly carelessly
definitely fortunately fairly
doubtfully honestly foolishly
doubtlessly hopefully generously
obviously interestingly kindly
presumably luckily rightly
probably sadly spitefully
undoubtedly seriously stupidly
  surprisingly unfairly
  unbelievably wisely
   

wrongly

نشان دادن تاکید و نظر قطعی

ما می‌توانیم از قیدهای موجود در ستون اول جدول برای نشان دادن تاکید یا نظر قطعی خود استفاده کنیم. مثال:

Clearly, we’re going to have to work harder.” (I am sure that we are going to have to work harder.)

Apparently, we’re going to have to work harder.” (There is some indication that we may have to work harder.)

مشخصا، ما باید بهتر و سخت‌تر کار کنیم (من مطمئنم که باید سخت‌تر کار کنم).
ظاهرا، ما باید سخت‌تر کار کنیم (شواهد نشان می‌دهد که گویا باید سخت‌تر کار کنیم).

یادگیری قید ارزیابی در زبان انگلیسی

بیان نگرش

ما می‌توانیم از قیدهای نوشته شده در ستون دوم جهت بیان نگرش خود به شکلی واضح استفاده کنیم. مثال:

 

Astonishingly, she did well on the test.” (I feel surprised that she did well on the test.)

Sadly, he couldn’t come to the party.” (It is unfortunate that he couldn’t come to the party.)

Honestly, I couldn’t eat another bite.” (The truth is that I couldn’t eat another bite.)

او به طور عجیبی به خوبی از پس امتحان برآمد (من شگفت‌زده شدم که او از پس امتحان به خوبی برآمد).
متاسفانه، او نمی‌تواند به مهمانی بیاید (باعث تاسف است که او نمی‌تواند به مهمانی بیاید).
واقعا نمی‌توانم لقمه‌ی دیگری بخورم (حقیقت این است که من نمی‌توانم لقمه‌ی دیگری بخورم).

بیان قضاوت

ما می‌توانیم از قیدهای ارزیابی که در ستون سوم نوشته شده است، برای بیان قضاوت خود  راجع به عملکرد شخصی دیگر استفاده کنیم. مثال: 

“I stupidly forgot my phone at home.” (I forgot my phone at home, and I think that was stupid of me.)

“You carelessly dropped my favorite cup.” (You dropped my cup, and I think it’s because you were not being careful.)

“She bravely traveled across Asia alone.” (She traveled across Asia alone, and, in my opinion, that was brave.)

“من به طرز  احمقانه‌ای تلفن خود را در خانه جا گذاشتم.” (تلفن خود را در خانه جا گذاشتم و فکر می‌کنم این به خاطر خنگ بازی خودم بود.)
“شما بی احتیاط فنجان مورد علاقه‌ی مرا انداختید.” (تو جام من را انداختی و فکر می‌کنم به این خاطر است که مراقب نبودی.)
“او کاملا شجاعانه و به تنهایی در سراسر آسیا سفر کرد.” (او به تنهایی در سراسر آسیا سفر کرد و به نظر من شجاع بود.)

جایگاه این قید در جمله

قید ارزیابی معمولا در ابتدای جمله قرار می‌گیرد و سپس بعد از آن یک ویرگول نوشته می‌شود. مثال: 

Clearly, he didn’t mean to ignore you.”

Apparently, she has real talent.”

Interestingly, he is very good at chess.”

“واضح است ، او نمیخواست شما را نادیده بگیرد.”
“ظاهرا ، او استعدادی واقعی دارد.”
جالب است که او در شطرنج بسیار خوب است. “

هرچند، آن‌ها می‌توانند در انتهای جمله نیز ظاهر شوند و به کمک ویرگول از جمله جدا گردند. مثال: 

“He didn’t mean to ignore you, clearly.”

“She has real talent, apparently.”

“He is really good at chess, interestingly.”

“مشخصا او نمی‌خواست شما را نادیده بگیرد.”
“ظاهرا او استعدادی واقعی دارد.”
“این خیلی جالب است که او در شطرنج خوب است.”

برخی از قیدهای ارزیابی می توانند در وسط جمله قرار گیرند. در این حالت ما معمولا آن‌ها را به کمک ویرگول از جمله جدا نمی‌کنیم. در این مورد، قیدهای probably و definitely‌ بیشتر در وسط جمله قرار می‌گیرند. یعنی بعد از فاعل یا بعد از فعل be در جمله قرار خواهند گرفت. مثال: 

“He probably didn’t mean to ignore you.”

“She definitely works hard.”

“He is probably really good at chess.”

“They are definitely the best of friends.”

“او احتمالاً نمی‌خواست شما را نادیده بگیرد.”
“او قطعاً سخت کار می‌کند.”
“او احتمالاً در شطرنج بسیار خوب است.”
آنها قطعاً بهترین دوستان هستند. “

وقتی که ما از یک قید ارزیابی استفاده می‌کنیم تا عملی را قضاوت نماییم، معمولا آن را بعد از فاعل قرار می‌دهیم. مثال: 

She bravely told the truth.”

He generously offered the lady a ride home.”

You carelessly dropped my favorite cup.”

“او شجاعانه حقیقت را گفت.”
“او سخاوتمندانه به خانم پیشنهاد داد كه خانه را اداره کند.”
“شما با بی احتیاطی جام مورد علاقه من را انداختید.”

 

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین انگلیسی ایرانمهر
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای بزرگسالان

هرچند، اگر بخواهیم که تاکید قوی‌تری به قضاوت خود اضافه کنیم، می‌توانیم این قید را در ابتدای جمله قرار دهیم و آن را به کمک ویرگول جدا سازیم. مثال: 

Bravely, she told the truth.”

Generously, he offered the lady a ride home.”

Carelessly, you dropped my favorite cup.

“او شجاعانه حقیقت را گفت.”
“او سخاوتمندانه به خانم پیشنهاد داد كه خانه را اداره کند.”
“شما با بی احتیاطی جام مورد علاقه من را انداختید.”

نکته:  در ترجمه به زبان فارسی، امکان جابه‌جا کردن این قیدها وجود ندارد یا در چنین حالتی، جمله عجیب و غریب خواهد شد و روان خوانده نمی‌شود.

قرار دادن این قید در انتهای جمله زیاد رایج نیست، اما اگر این کار را بکنید هم جمله قابل قبول خواهد بود. مثال: 

“She told the truth, bravely.”

“He offered the lady a ride home, generously.”

“You dropped my favorite cup, carelessly.”

“او شجاعانه حقیقت را گفت.”
“او سخاوتمندانه به خانم پیشنهاد داد كه خانه را اداره کند.”
“شما با بی احتیاطی جام مورد علاقه من را انداختید.”

سخن‌ آخر

قید ارزیابی جزو قیدهای پرتکرار و رایج در زبان انگلیسی است و یادگیری آن‌ها نه تنها خالی از لطف نیست بلکه واجب است. علاوه بر این، اکثر زبان‌ آموزان همیشه با این مشکل سروکله می‌زنند که بالاخره قید را در کجای جمله قرار دهند. در این مقاله تمام این موارد را با جزئیات زیادی توضیح دادیم و مشخص کردیم که قید ارزیابی در چه حالت و در چه جملاتی می‌تواند ابتدا، انتها یا وسط جمله قرار  بگیرد. این نکته در هر قید متفاوت است و شما با مطالعه‌ی سایر مقالات که سایر قیدها را توضیح داده است، می‌توانید این نکته را به خوبی یاد بگیرید.

دوره های خصوصی آموزش زبان انگلیسی

دوره های خصوصی انگلیسی ایرانمهر
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

بیشتر بخوانید:یادگیری قید نقطه‌نظر (Viewpoint Adverbs)

 

آزمون

Evaluative adverbs are used to give the ________.

Which evaluative adverb does not indicate degree of certainty?

Which adverb does not indicate a judgment of someone’s actions?

Which adverb does not indicate attitude?

Which of the following sentences is incorrect?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.9 از 5 از 7 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید