IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
آموزش حروف ربط در انگلیسی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
6 اسفند 1401

آموزش حروف ربط در انگلیسی

در این مقاله آموزش زبان انگلیسی، به سراغ یکی از مهم‌ترین اجزای جمله می‌رویم که تسلط روی آن برای برقراری ارتباط مناسب هم در مکالمه و هم در نوشتار الزامی است. حروف ربط در گرامر زبان انگلیسی نقش اصلی را ایفا می‌کنند و بنابراین از اهمیت زیادی برخوردار هستند. با ما در این مقاله آموزش گرامر انگلیسی همراه باشید.

حروف ربط در انگلیسی

اگر بخواهیم بگوییم حروف ربط یا Conjunctionها دقیقاً به چه درد می‌خورند، بهترین توضیح این است: بدون وجود حروف ربط، ما مجبوریم بسیاری از ایده‌های پیچیده‌ای که داریم را، به صورت تعداد زیادی جمله بیان کنیم. به این مثال توجه کنید:

I like cooking and eating, but I don’t like washing dishes afterwards.

من آشپزی و غذا خوردن را دوست دارم، اما از ظرف شستن بعدش خوشم نمی‌آید.

اگر دو حرف ربط and به معنای «و» و but به معنای «اما» را به کار نبریم، انتقال مفهوم بالا به این شکل خواهد بود:

I like cooking. I like eating. I don’t like washing dishes afterwards.

می‌بینید که این گونه آوردن جملات اصلاً نمی‌تواند قسمت‌های مختلف ایده‌ای که داشتیم را به هم پیوند بزند، به همین دلیل هم هست که حروف ربط، این نام را دارند.

آموزش حروف ربط در زبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

حروف ربط تضاد

این دسته از حروف، به معنای نشان دادن تضاد یا contrast به کار گرفته می‌شوند. در این موارد، می‌توانیم از though، even though و although به معنای «گرچه» و «علیرغم» استفاده کنیم. به این منظور، دو جمله کامل را به این شکل به هم پیوند می‌دهیم:

Although I liked her, I decided not to approach her.

گرچه دوستش داشتم، اما به سراغش نرفتم.

عبارت بالا از دو بخش تشکیل شده که ما در آن‌ها تضاد برقرار کردیم، یعنی I liked her و I decided not to approach her.

برای برقرار تضاد بین دو جمله کامل، می‌توانیم از Despite the fact that و In spite of the fact that هم استفاده کنیم:

In spite of the fact that I liked her, I decided not to approach her.

Despite the fact that I liked her, I decided not to approach her.

دو عبارت Despite و In spite of را نیز می‌توانیم استفاده کنیم، گرچه بعد از این دو، یک اسم را عبارت اسمی داریم و خبری از جمله کامل دارای فعال و فاعل نیست:

In spite of liking her, I decided not to approach her.

حروف ربط دلیل

این حروف ربط پرکاربرد، در هنگام استدلال به کار می‌روند. در مواقعی که می‌خواهیم بین علت و معلول ارتباط ایجاد کنیم، از حروف ربط because، Since، because of و due to استفاده می‌کنیم. در ترجمه این عبارات، «چون»، «زیرا» و برای اینکه» را به کار می‌بریم. دقت کنید که بعد از because و since، جمله و بعد از due to و because of، اسم استفاده می‌شود. به این مثال توجه کنید:

I did not eat the food because it was too spicy for me.

من غذا را نخوردم چون زیادی برایم تند بود.

Because of being too spicy for me, I did not wat the food.

برای اینکه زیادی برایم تند بود، غذا را نخوردم.

حروف ربط در انگلیسی

حروف ربطی جفتی

این حروف ربطی، عباراتی که در جمله به کار می‌بریم را با اهمیت یکسان نشان می‌دهند. در اینجا از یک جفت حرف ربط استفاده می‌کنیم. برای مثال، either … or و  neither … not.:

I like to eat either pizza or chicken for dinner.

من دوست دارم برای شام، یا پیتزا بخورم یا مرغ. (در اینجا، هیچ یک از گزینه‌ها بر دیگری برتری ندارد و هر دو به یک اندازه خواسته می‌شوند.)

I do not play neither piano nor guitar.

من نه گیتار و نه پیانو را نمی‌نوازم.

حروف ربطی جفتی دیگری نیز داریم مانند whether … or، both … and و not only … but also که در اینجا مثال‌های آن‌ها را می‌بینیم:

I want to learn playing both piano and guitar.

من می‌خواهم هم نواختن گیتار و هم نواختن پیانو را یاد بگیرم.

I will go to the party whether you come with me or not.

چه با من بیایی و چه نیایی، به مهمانی خواهم رفت.

Not only am I finished studying for English, but I’m also finished writing my history essay.

نه تنها مطالعه زبان انگلیسی‌ام را انجام داده‌ام، بلکه نوشتن مقاله تاریخ را نیز تمام کرده‌ام.

برای تسلط روی ساختار این حروف ربطی باید بیشتر تمرین کنید چرا که از قسمت‌های چالش برانگیز آموزش گرامر انگلیسی محسوب می‌شوند.

نکاتی برای شروع یادگیری انگیسی

حروف ربط نتیجه

وقتی می‌خواهیم نتیجه انجام یک کار را در عبارت نشان دهیم، می‌توانیم از حروف ربطی مانند so that، so، therefore و hence استفاده کنیم:

I was ready for the fight, so I could do my best during the night.

من برای مبارزه آماده بودم، در نتیجه توانستم در آن شب بهترین عملکرد را داشته باشیم.

I was so anxious; therefore, I could not fully concentrate on the exam.

من خیلی مضطرب بودم، در نتیجه نتوانستم به طور کامل روی امتحان تمرکز کنم.

حروف ربط در زبان انگلیسی

حروف ربط مثال

هنگام آوردن مثال در جمله، از حروف ربط نشان دهنده مثال استفاده می‌کنیم. در این دسته، حروفی مانند like، for example و for instant را داریم:

To be able to win the fight, you have to work hard. For example, you should go running every day.

برای اینکه در مبارزه برنده شوی، باید خیلی تلاش کنی. برای مثال، باید هر روز صبح بدوی.

I faced many challenges to reach this point. For instance, I had to defeat a giant dragon.

من برای رسیدن به این نقطه با چالش‌های زیادی مواجه شدم. مثلا، باید یک اژدهای بزرگ را شکست می‌دادم.

I like many outdoor activities, like running, walking and driving my car.

من فعالیت‌های بیرون از خانه زیادی را دوست دارم. مثلا دویدن، قدم زدن و راندن ماشینم.

کلام آخر

در این مقاله آموزش گرامر انگلیسی، سعی کردیم مهم‌ترین حروف ربط را با ذکر مثال برای شما بیاوریم و کاربرد آن‌ها را توضیح دهیم. اگر سوالی در این باره دارید، حتماً آن را در بلاگ زبان انگلیسی با ما در میان بگذارید و با آموزشگاه زبان ایرانمهر در ارتباط باشید. امیدواریم این مطلب برای شما موثر واقع شود.

بیشتر بخوانید: آموزش گرامر Coordinating Cunjunctions حروف هم پایه

بیشتر بخوانید: یادگیری قید ربط در زبان انگلیسی

آزمون

1. The main job of a conjunction is to _____ two parts of a sentence.

2. Which of the following is a "compound" conjunction?

3. Which type of conjunction joins two parts of a sentence that are grammatically equal?

4. The word "although" can be used to join a dependent clause to a

5. Coordinating conjunctions always come _____ the words or clauses that they join.

6. The words "and", "but" and "so" are often classified as _____ conjunctions.

7. A subordinating conjunction comes ________ of a dependent clause.

8. The words "although", "since" and "unless" are examples of common _____ conjunctions.

9. Another word for an independent clause is a

10. When "and" is used with the last word of a list, a comma is

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 2 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید