IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
25 دی 1402

نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی

سوال پرسیدن در زبان انگلیسی یک چالش جدی برای بسیاری از افراد است که معمولا بسیاری از افراد حتی با آموزش گرامر زبان انگلیسی نمی‌توانند به‌درستی این کار را انجام دهند. این در حالی است که آدرس پرسیدن حتی از سایر سوالات نیز ممکن است سخت‌تر و دشوارتر برای شما باشد. یادگیری نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی کار سخت و پیچیده‌ای است که برای انجام آن شما باید به نکات متعددی دقت و توجه داشته باشید.

برای انجام این کار پیش از هر چیز شما باید با اصطلاحات عامیانه به زبان انگلیسی که به منظور سوال پرسیدن مورداستفاده قرار می‌گیرند آشنا شده و اطلاعاتی را در این زمینه به دست بیاورید. به همین علت نیز ما در این بخش از آموزش زبان انگلیسی قصد داریم کمی بیشتر درباره این اصطلاحات و نحوه آدرس پرسیدن در زبان انگلیسی صحبت کرده و اطلاعات مفید و کاربردی را در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم.

نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

درخواست راهنمایی و آدرس پرسیدن، عباراتی که در این زمینه استفاده می‌شوند

پیش از هر چیز اجازه دهید تا با اصطلاحاتی که در این زمینه استفاده می‌شوند آشنا شویم. در این بخش قصد داریم برخی از رایج‌ترین این عبارات را به شما معرفی کرده و توضیحاتی را درباره هریک از آنها در اختیار شما قرار دهیم. از جمله این عبارات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • How can I get to: چگونه می‌توانم به … برسم؟
 • Where is the: …. کجاست؟
 • How far is the … from the : از … تا …. چقدر فاصله است؟
 • Is there a … around here: آیا … در این اطراف وجود دارد؟
 • Could you tell me how to get to …: ممکن است به من بگویید چگونه به … برسم؟
 • How do I find …: …. را چگونه پیدا کنم؟
 • Pardon me, I’m lost. how do I get to …: ببخشید من گم شده‌ام، چگونه به … برسم؟
 • Which is the best way to …: بهترین راه برای رسیدن به … چیست؟
 • Could you direct me to …: می‌توانید من را به سمت … راهنمایی کنید؟
 • Which way do I go to get to …: از کدام راه برای رسیدن به … استفاده کنم؟
 • What’s the best way to …: بهترین راه برای رسیدن به … کجاست؟
 • Excuse me, do you know where the … is: من را ببخشید می‌دانید … کجاست؟
 • Is this the right way for …آیا این راه درستی برای رسیدن به … است؟

نحوه درخواست مسیر به زبان انگلیسی

در این بخش از آموزش نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی قصد داریم کمی بیشتر درباره نحوه مسیر پرسیدن و درخواست مسیر از دیگران به زبان انگلیسی صحبت کرده و اطلاعات مفید و کاربردی را در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم. از جمله عبارت ساده‌ای که در این زمینه مورداستفاده قرار می‌گیرند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گزینه اول:

Can you tell me how to get to [destination]?

می‌توانید به من بگویید چگونه به (مقصد) برسم؟

گزینه دوم:

Excuse me, where is [destination]

ببخشید، (مقصد) کجاست؟

گزینه سوم:

Can you give me directions to [destination]

آیا می‌توانید مسیر (مقصد) را به من نشان دهید؟

از جمله سوالات و عبارات اختصاصی‌تری که در این زمینه می‌توانید از آنها استفاده کنید نیز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گزینه اول:

How far is [destination] from here?

(مقصد) از اینجا چقدر فاصله دارد؟

گزینه دوم:

Is there a landmark near [destination]

آیا جایی معروفی در نزدیکی (مقصد) وجود دارد؟

گزینه سوم:

How long does it take to get to [destination]

چقدر طول می‌کشد تا به (مقصد) برسم؟

نکته مهمی که در اینجا باید به آن دقت داشته باشید این است که استفاده از زبان مودبانه و واضح در نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که حتما باید به آن دقت داشته باشید؛ چراکه این کار نشان‌دهنده احترام به شخصی است که شما از او آدرس می‌خواهید و این موضوع باعث می‌شود تا شانس شما برای دریافت اطلاعات مفید و دقیق افزایش پیدا کند.

عباراتی که برای آدرس دادن به زبان انگلیسی مورداستفاده قرار می‌گیرند

نکته مهم دیگری که در اینجا باید به آن دقت کنید این است که گاهی اوقات شما در زبان انگلیسی مجبور می‌شوید که به دیگران آدرس بدهید. در چنین شرایطی احتمالا این سوال برای شما به وجود می‌آید که چگونه می‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که شما می‌توانید از عبارات زیر استفاده کنید:

 • Go straight ahead: مستقیم برو
 • Turn back./Go back: برگرد
 • Turn left/right: به راست یا چپ بچرخ
 • Go along: برو کنار
 • Cross: رد شو
 • Take the first/second road on the left/right: جاده اول یا دوم در سمت چپ یا راست
 • It’s on the left/right: در سمت راست یا چپ است.
 • Go past: برو عقب‌تر
 • The easiest way is to: ساده‌ترین راه این است که …
 • The best way is to: بهترین راه این است که …
 • It’s on the corner: دقیقا در گوشه است.
 • It’s in the middle of the block: در وسط بلوک است.
نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی

چگونه به زبان انگلیسی آدرس دهیم؟

برای این کار شما می‌توانید از دسته‌ای از عبارات ساده استفاده کنید که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گزینه اول:

[Destination] is [distance] away

(مقصد) (فاصله) دورتر است.

گزینه دوم:

[Destination] is located [direction] from here

(مقصد) در فاصله (میزان فاصله) از اینجا واقع شده است.

گزینه سوم:

You’ll see [destination] on your [left/right]

شما می‌توانید (مقصد) را در سمت چپ یا راست خود مشاهده کنید.

از طرف دیگر شما می‌توانید در زمینه نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی از دستورالعمل‌های دقیق‌تر نیز استفاده کنید که می‌تواند برای شخصی که از شما سوال پرسیده مفیدتر باشد. برای انجام این کار می‌توانید از دستورالعمل‌های زیر استفاده کنید:

گزینه اول:

Take [street/road name] and turn [left/right]

(نام خیابان یا مسیر) را برو و به (راست یا چپ) بچرخ

گزینه دوم:

Keep walking straight until you reach [landmark]

به راه رفتن مستقیم ادامه دهید تا به (محل مدنظر) برسید.

گزینه سوم:

You’ll see [destination] on your [left/right]

شما می‌توانید (مقصد) را در سمت (چپ یا راست) خود مشاهده کنید.

به همان اندازه که مهم است با استفاده از زبان ساده و جزئیات خاص مانند نام خیابان‌ها و مکان‌ها دستورالعمل را به شخص مقابل خود ارائه دهید این نکته نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که به فرد مقابل کمک کنید تا بتوانید دقیقا محل مقصد خود را درک کند.

سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی

نمونه‌هایی از درخواست آدرس و آدرس دادن در زبان انگلیسی

برای این‌که نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی را به شکل بهتری بیاموزید در این بخش قصد داریم نمونه‌هایی از آدرس پرسیدن و آدرس دادن به دیگران را با یکدیگر بررسی کرده و نتایج آن را نیز به شما ارائه دهیم:

شخص اول:

Excuse me sir. Is there a bank around here?

ببخشید قربان، اینجا بانک هست؟

شخص دوم:

Yes, there is one right across the street next to Library.

بله یکی درست آن طرف خیابان کنار کتابخانه قرار دارد.

شخص اول:

Can you give me directions to the petrol station?

آیا می‌توانید به من در رسیدن به پمپ بنزین کمک کنید؟

شخص دوم:

Of course I will, just follow this road until you come to the main road. Turn right and then continue for about 100 metres. You will see the petrol station on the left.

البته که کمک می‌کنم. فقط این جاده را دنبال کنید تا به جاده اصلی برسید. در ادامه به سمت راست بپیچید و سپس 100 متر به مسیر خود ادامه دهید. شما می‌توانید پس از 100 متر پمپ بنزین را در سمت چپ خود مشاهده کنید.

شخص اول:

Is there a bank near here?

آیا بانکی در این نزدیکی وجود دارد؟

شخص دوم:

Yes, there is one in Orange Street. Orange Street is the third road on your right.

بله یکی در خیابان نارنجی وجود دارد. خیابان نارنجی سومین خیابان در سمت راست شماست.

شخص اول:

Excuse me, where is the School?

ببخشید مدرسه کجاست؟

شخص دوم:

It is across from the police office.

مدرسه دقیقا روبه‌روی اداره پلیس است.

شخص اول:

Excuse me! Could you tell me where the nearest bank is, please?

ببخشید لطفا بفرمایید نزدیک‌ترین بانک کجاست؟

شخص دوم:

Walk two blocks and turn left at the bookstore. The bank will be across the street, next to the post office.

دو بلوک پیاده‌روی کنید و در کتاب‌فروشی به سمت چپ بپیچید. بانک رو‌به‌روی خیابان و در کنار اداره پست قرار دارد.

نکات مهم درباره آدرس پرسیدن به زبان انگلیسی

اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که علاقه‌مند به داشتن اطلاعات بیشتر درباره نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی هستید باید بدانید که نکات خاصی در این زمینه وجود دارند که می‌توانند به میزان زیادی به شما در این زمینه کمک کنند. از جمله نکات مهمی که درباره سوال پرسیدن باید به آنها دقت داشته باشید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

افعال معین در آدرس پرسیدن به شما کمک می‌کنند

مثالی از افعال معین در آدرس پرسیدن:

May I ask you how to get to the Eaton Centre?

می‌توانم از شما بپرسم چگونه به مرکز ایتون بروم؟

Could you help me?

می‌توانی به من کمک کنی؟

I would like to go to the Royal Museum.Will Help You Express Yourself

من می‌خواهم به موزه سلطنتی بروم. به شما کمک خواهم کرد تا منظور خود را بیان کنید.

یادگیری کلمات و واژگان انگلیسی

دایره لغات مخصوص به خود را بسازید

یکی از نکات مهمی که در نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی باید به آن دقت داشته باشید این است که سعی کنید لیستی از واژگان مخصوص به خود را برای آدرس پرسیدن یا آدرس دادن ایجاد کنید. شما باید واژگان اولیه‌ای را که در زمان مسیریابی و آدرس پرسیدن استفاده می‌شوند را داشته باشید. از طرف دیگر یادآوری مکان‌هایی که اغلب از آنها بازدید می‌کنید و نیازمند آدرس آنها هستید نیز مفید خواهد بود. برای مثال نمونه‌های زیر را مشاهده کنید:

مکان‌ها:

High Park, Dundas Square, Queen Street, Union Station.

واژگان:

Traffic lights, bank, post office, constructions, block.

برای مثال:

It’s about two blocks from here.

حدود دو بلاک از این‌جا فاصله دارد.

نحوه سوال پرسیدن را بیاموزید

وقتی که قصد دارید از کسی آدرس بپرسید آشنایی با نحوه سوال پرسیدن به زبان انگلیسی از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود که حتما باید به آن دقت و توجه کافی را داشته باشید. سعی کنید از کلمات و قیدهای مناسب برای انجام این کار استفاده کنید. از طرف دیگر سعی کنید هیچ اطلاعاتی را از قلم نیندازید و اگر سوال خاصی بپرسید شانس بیشتری برای دریافت پاسخ مشخص وجود خواهد داشت. از جمله مثال‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

How can we get to High Park?

چگونه می‌توانیم به های پارک برسیم؟

Where is Chinatown? Where am I on this map?

محله چینی‌ها کجاست؟ من در این نقشه کجا هستم؟

Which subway line should I take to get to the Rogers Centre?

برای رسیدن به مرکز راجرز از کدام خط مترو استفاده کنم؟

نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبــان انگلیسی

سیستم حمل و نقل را بشناسید

گاهی اوقات ممکن است این اتفاق بیفتد که هنوز از مقصد خود فاصله دارید و مجبور می‌شوید که از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده کنید. شما باید بدانید که در کشوری که هستید کدام‌یک از وسایل حمل و نقل عمومی بیشتر مورداستفاده قرار می‌گیرند و کاربرد بیشتری دارند. از طرف دیگر باید افعال و عباراتی که درباره آن وسایل حمل و نقل استفاده می‌شوند را نیز بشناسید. برای این‌که به شکل بهتری با این موضوع آشنا شوید مثال‌های زیر را بادقت مشاهده کنید:

Is it far? No, it isn’t very far. It will take you 10 minutes to walk there.

آیا دور است؟ نه خیلی دور نیست، 10 دقیقه پیاده‌روی تا آنجا خواهید داشت.

Well, it is quite far. You’d better take the streetcar.

خوب خیلی دور است. بهتر است که از قطار استفاده کنید.

با نقاط کاردینال آشنا شوید تا بتوانید به شکل بهتری آدرس بپرسید

نکته مهم دیگری که در خصوص نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی وجود دارد و حتما باید به آن دقت داشته باشید این است که سعی کنید با نقاط کاردینال شهری که در آن زندگی می‌کنید نیز آشنا شوید و اطلاعاتی را در این زمینه به دست بیاورید. در شهرهای بزرگ مردم معمولا هنگام توضیح دادن مسیرها و مکان‌ها از نقاط اصلی شهر استفاده می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به نقاط شمال، جنوب، شرق و غرب استفاده کرد. برای مثال جمله زیر را مشاهده کنید:

At the foot of John Street, on the south side of Front Street, there’s a set of stairs that takes you to the entrance of the CN Tower.

در پای خیابان جان، در ضلع جنوبی خیابان فرانت، مجموعه‌ای از پله‌ها وجود دارد که شما را به ورودی برج CN می‌رساند.

رایج‌ترین حروف اضافه و قیدهای مکان را بیاموزید

در خصوص نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی یک نکته کلیدی و بسیار مهم دیگر نیز وجود دارد و آن این است که شما باید سعی کنید با رایج‌ترین حروف اضافه و قیدهای مکانی که در زبان انگلیسی مورداستفاده قرار می‌گیرند نیز آشنا شوید. از جمله حروف اضافه مهم که هنگام گرفتن یا دادن آدرس باید از آنها استفاده کنید و حتما باید آنها را به خاطر سپرده باشید می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • Between: بین
 • Left and Right: چپ و راست
 • Next to: جنب
 • Straight Ahead: مستقیم

از طرف دیگر باید دقت داشته باشید که قیدهای near (نزدیک)، nearer (نزدیک‌تر)، nearest (نزدیک‌ترین)، close (نزدیک)، closer (نزدیک‌تر) و closest (نزدیک‌ترین) نیز برای سوال پرسیدن و آدرس پرسیدن به زبان انگلیسی می‌توانند بسیار مفید و کاربردی باشند.

در زمان آدرس دادن به دیگران از جملات دستوری استفاده کنید تا نتیجه بهتری دریافت کنید

اگر شما هم علاقه دارید تا بتوانید به‌درستی به دیگران آدرس دهید باید به یک نکته مهم دقت داشته باشید و آن این است که سعی کنید برای انجام این کار از جملات دستوری استفاده کنید تا بتوانید نتیجه بهتری را در آدرس دادن دریافت کنید. مثال‌های زیر را در این زمینه مشاهده کنید:

Go down this street!

برو داخل این خیابان

Go straight and up the stairs!

مستقیم برو و از پله‌ها بالا برو

Go down the escalators!

از پله برقی پایین برو

نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیســی

سوالات متداول

در این بخش قصد داریم به برخی از رایج‌ترین سوالات درباره نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی پاسخ دهیم.

چگونه باید در زمان انگلیسی آدرس بپرسیم؟

برای این کار باید با عبارات و اصطلاحات رایجی که در این زمینه استفاده می‌شوند آشنا شده و بتوانید به شکل درستی از این عبارات استفاده کنید.

قیدها و حروف اضافه چه اهمیتی در آدرس پرسیدن به زبان انگلیسی دارند؟

استفاده از قیدها و حروف اضافه درست به شما کمک می‌کند تا به شکل بهتری سوال و آدرس بپرسید.

سخن پایانی

نحوه سوال پرسیدن درباره آدرس (Direction) در زبان انگلیسی از اهمیت زیادی برخوردار است که بسیاری از افراد گمان می‌کنند تنها با رفتن به کلاس زبان می‌توانند آن را بیاموزند. در واقع شما برای یادگیری آدرس پرسیدن باید عبارات، قیدها و بسیاری از موارد دیگر در این زمینه را بیاموزید و آنها را تمرین کنید. اگر شما هم علاقه‌مند هستید تا اطلاعات بیشتری را در این زمینه به دست بیاورید به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما از خدمات ارائه شده توسط مؤسسه زبان ایرانمهر نیز استفاده کرده و از مزایای آن بهره‌مند شوید.

بیشتر بخوانید : مسیریابی به زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید : آموزش کلمات پرسشی(حالات سوالی)درزبان انگلیسی

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 47 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید