IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
آموزش کلمات پرسشی(حالات سوالی)درزبان انگلیــسی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
25 اردیبهشت 1402

آموزش کلمات پرسشی(حالات سوالی)درزبان انگلیسی

در زبان انگلیسی دو حالت کلی و اصلی برای بیان پرسش وجود دارد. شما می‌توانید سوالات خود را یا به صورت Yes/No Question بپرسید یا با استفاده از کلمات پرسشی. از آنجا که بیشتر کلمات پرسشی در زبان انگلیسی با Wh آغاز می‌شوند، این سوالات را Wh- Questions نیز می‌نامند. در این مطلب به آموزش کلمات پرسشی در زبان انگلیسی می‌پردازیم. تا پایان این مقاله از سری مقالات آموزش زبان انگلیسی با ما همراه باشید چراکه قصد داریم این دو گروه کلی پرسش‌ را به‌طور دقیق و با بسیاری از نکات ضروری و مهم آن بررسی کنیم.

انواع پرسش

برای آشنایی با شیوه طرح سوال نخست باید انواع پرسش را بشناسیم.

آموزش کلمات پرسشــی(حالات سوالی)درزبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

سوالات بله و خیر (Yes/No Questions):

پرسش‌هایی که در جواب آن‌ها باید از بله یا خیر استفاده کرد را می‌توان به راحتی و با جابجایی افعال کمکی ساخت. به عبارت دقیق‌تر، با انتقال (Primary) Auxiliary Verbs و نیز Modal Auxiliary Verbs به اول جمله ساخت. این جمله‌ها اصطلاحاً آهنگی خیزان دارند (Rising Intonation).

یادآوری:
(Primary) Auxiliary Verbs >> be (am, is, are, was, were), do (do, does, did), have (have, has, had), …

Modal Auxiliary Verbs >> can, could, shall, should, will, would, may, might, must, …

 

به مثال‌های زیر توجه کنید:

Is Helen a teacher?
Can he run fast?
Do you like Sushi?

می‌بینیم که ساختار جمله در سوالات بالا به این ترتیب است:

Auxiliary/ Modal verb + subject + main verb + …

به سوالات بله یا خیر می‌توان به دو صورت پاسخ داد. یا پاسخ کوتاه که در این حالت جمله ما به فعل کمکی ختم می‌شود:

Yes, he does.
No, she didn’t

و یا پاسخ بلند که برای آن باید پس از Yes/No، فعل کمکی را از آغاز پرسش حذف و ادامه جمله را به‌صورت خبری بیان کرد. مثل:

No, I don’t like Sushi.
Yes, he Can run fast.

چهار مهارت کلیدی زبان انگلیسی

نکته‌ها:

 • برای پرسشی کردن جمله‌ای که فعل اصلی (main verb) آن be است نباید از فعل کمکی استفاده کرد. این جملات را باید با انتقال فعل اصلی به اول جمله، پرسشی کرد.
 He is your brother.  ««Is he your brother?
 • جمله‌ای که دو فعل کمکی یا یک فعل modal به همراه یک فعل کمکی دارد را باید با اولین فعل (غیر اصلی) که در جمله آمده است، پرسشی کرد.
[main] verb Auxiliary + subject + auxiliary +
Is this phone call being recorded?
 • پرسش‌هایی را که have (has) در آنها به عنوان فعل اصلی به‌شمار می‌رود، باید با (does/ did) do به همراه فعل اصلی یا بدون آن پرسشی کرد. حالت نخست رسمی‌تر بوده و در انگلیسی آمریکایی کاربرد بیشتری دارد.
   Does your mother have a blue car?→  My mother has a blue car.
مادرم یک اتومبیل آبی دارد. ← آیا مادر شما یک اتومبیل آبی دارد؟
 • در انگلیسی بریتانیایی هنگام صحبت از مالکیت از have got استفاده کنیم. در این حالت have را به عنوان فعل کمکی در نظر گرفته و آن را پیش از فاعل جمله قرار می‌دهیم.
I have got an old SONY Walkman. →  Have you got an old SONY Walkman?
من یک واکمن سونی قدیمی دارم. ← آیا شما یک واکمن سونی قدیمی دارید؟

WH- Questions:

سوالاتی را که پاسخ بله یا خیر ندارند باید با استفاده از کلمات پرسشی مطرح کرد. به دلیل اینکه چنین  پرسش‌هایی را با هدف کسب اطلاعات می‌پرسند، به آن‌ها (Information Question) نیز اطلاق می‌شود. آهنگ این سوالات اصطلاحاً اُفتان (Falling Intonation) است.

آمــوزش کلمات پرسشی(حالات سوالی)درزبان انگلیسی

کلمات پرسشی رایج در زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی برای سوال کردن درباره زمان، مکان، فاعل انسانی، مفعول انسانی و … از کلمات پرسشی ویژه‌ای استفاده می‌کنیم.

What

برای به دست آوردن اطلاعات و پرسیدن درباره چیستی چیزها و کارها از این کلمه پرسش استفاده می‌کنیم. چه چیزی، چه کاری و چه زمانی از جمله سوالاتی هستند که با What می‌توان پرسید. توجه داشته باشید که:

 • برای پرسش درباره verb/ action با What نیاز به فعل کمکی داریم.
 • از What برای پرسش درباره فاعل و مفعول «غیر» انسانی استفاده می‌کنیم.
 • ممکن است به اشتباه گمان کنید که منظور از «چیز» در توضیح این مورد لزوماً اشیا است. اما چنین نیست و این واژه رنگ‌ها، روزهای هفته، انواع انتخاب‌ نامشخص (kind/ type/ sort) و مواردی از این دست را نیز دربرمی‌گیرد.
What is it?
این چیست؟
What does he want?
او چه می‌خواهد؟
What are you doing?  please stop doing that!
چه کار داری می‌کنی؟ لطفاً دست نگه‌ دار/  بس کن.
What time do you usually get up?
معمولاً چه ساعتی از خواب بیدار می‌شوی؟

Where

درباره (Location, Direction, Origin) Place با Where اطلاعات می‌گیریم.

Where is the cinema?
سینما کجاست؟
Where are you going?
کجا می‌روی؟
Where do you come from?
اهل کجایی؟

When

برای اشاره به زمان و پرسیدن درباره آن از When استفاده می‌شود.

when will you arrive (here)?
کِی می‌رسی؟
When will she know the result of the exam?
کِی (چه موقع) از نتیجه امتحان باخبر می‌شود؟

 

تفاوت بین When و What time در این است که When معمولاً بخش بزرگتری از زمان را مورد پرسش قرار می‌دهد؛ درحالی‌که، What time درباره بخش محدودی از زمان سوال می‌پرسد.

Why

 چرای  وضعیت یا دلیل انجام عملی را با Why می‌پرسیم.

Why is the sky blue?
چرا آسمان آبی است؟
Why you didn’t tell me the truth?
چرا راستش را به من نگفتی؟

 نکته: برای سوال درباره هدف/ دلیل یک فعل از What … for نیز می‌توان استفاده کرد.

Who

Who do you live with?
با چه کسی زنگی می‌کنی؟
Who is your favorite football player?
بازیکن فوتبال مورد علاقه‌ات کیست؟
Who did you talk to?
با چه کسی حرف زدی؟

نکته‌ها:

آموزش کلمات پرسشی(حالات سوالی)درزبـــان انگلیسی

 • اگر بعد از Who نظم ادامه جمله به‌شکل یک جمله پرسشی ساده بود، هدف گوینده از آوردن این کلمه پرسش، سوال کردن درباره Object بوده است (مانند مثال سوم). برای جواب این پرسش نخست باید کلمه پرسشی را در نظر نگیریم و سپس از قسمت سوالی شروع به جواب دادن کرده تا به Object برسیم.
 • اگر جمله‌ای بعد از کلمه پرسشی Who، نظم یک جمله خبری بدون Subject را داشته باشد، یعنی Who جایگزین Subject شده است (مانند مثال دوم). برای پاسخ دادن به چنین سوالی، تنها کافیست Subject را جاگزین کلمه پرسش کنیم.
 • در انگلیسی قدیمی‌تر به جای Who از Whom استفاده می‌شده که امروزه این شکل کاربرد منسوخ شده است و تنها در متون ادبی می‌توان آن را دید.
 • اگر افعال کمکی do، does و did را در جمله سوالی شده با who ببینیم به معنای آن است که پرسش درباره Object مطرح شده است.
 • اگر زمان جمله پرسشی شده با who، حال ساده باشد؛ معمولاً فعل با شناسه سوم شخص مفرد (متناسب با فاعل) به کار می‌رود.

Whose

پرسش درباره مالکیت (Belonging or Possession) را با کلمه Whose مطرح می‌کنیم.

Whose pen is it?
این خودکار چه کسی است؟

Which

این کلمه را هنگام پرسیدن از انتخاب‌های محدودتر و مشخص (Predetermined Selections) به کار می‌بریم.

Which one do you want / prefer? (coffee or tea)
(قهوه یا چای) کدام را می‌خواهی (ترجیح می‌دهی) ؟
Which languages do you speak?
به چه زبان‌هایی صحبت می‌کنی؟
Which bus goes to the airport? (the red one or the blue one?)
کدام اتوبوس به فرودگاه می‌رود؟ (اتوبوس قرمز رنگ یا اتوبوس آبی رنگ؟)

نکته‌ها:

آمــوزش کلمـــات پرسشی(حالات سوالی)درزبان انگلیسی

 • تفاوت بینWhat وWhich در این است که در دومی از بین «دو مورد» یکی را انتخاب می‌کنیم (مانند مثال سوم. اما در اولی انتخاب‌ها از بین چند (بیش از دو) مورد خواهد بود.
 • Which درباره صفت نیز سوال می‌کند.

Which student …?  The tall student ….

How

برای پرسش درباره چگونگی و نحوه (Manner) رخداد یا انجام چیزی و کاری از این کلمه استفاده می‌کنیم. پاسخ چنین پرسشی هم دربردارنده یک قید حالت خواهد بود.

How + Adv ««   Often, …

همچنین برای گرفتن اطلاعات بیشتر درباره جزئیات و کمیت یا کیفیت چیزها و رخدادها از How + Adj استفاده می‌کنیم. مانند:

How + far, long, much, many, old, …

مثال:

How old is your father?
پدرت چند سال دارد؟
How far is it to Tehran?
تا تهران چقدر فاصله است؟
How was the party?
مهمانی چه‌طور بود؟

Question Tags

نوع خاصی از جملات هستند که آن‌ها را با عنوان دم سوالی‌ها می‌شناسیم. Question Tags را معمولاً نباید در دسته‌بندی سوالات قرار داد؛ چراکه در آنها غالباٌ انتظار دریافت پاسخ از شنونده را نداریم و در واقع هدف گوینده از این پرسش‌ها بیشتر تاکید گرفتن از مخاطب خود است. در این حالت لحن و آهنگ جمله افتان بوده و مکث زیادی هم بین بخش خبری و پرسشی جمله نیست. در حالتی که این جملات با آهنگی خیزان ادا شوند، تقریباٌ جنبه پرسشی دارند و مکث بین دو بخش نیز بیشتر است. اما در هر صورت نباید فراموش کرد که سوالات بله یا خیر و سوالاتی که با کلمه پرسشی مطرح می‌کنیم مهمند و آن‌ها را به عنوان بخش اصلی مبحث انواع پرسش در زبان انگلیسی در نظر می‌گیریم.

I toled you that it’s not a good idea, didn’t I?
به تو گفتم که ایده خوبی نیست، نگفتم؟
I am your mother, am I not?
من مادر تو هستم، نیستم؟
They speak  English, don’t they?
آنها انگلیسی صحبت می‌کنند، نمی‌کنند؟ (اینطور نیست؟)

چرا ایرانمهر؟

آموزش کلمات پرسشی در زبــان انگلیسی

موسسه زبان‌های خارجی ایرانمهر با 20 سال سابقه‌ درخشان در زمینه آموزش زبان‌های خارجی، با مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش در شمار بهترین موسسات آموزشی کشور در زمینه آموزش زبان‌های روز دنیا از جمله انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، ترکی استانبولی و … است.

کیفیت آموزشی بالا سبب جلب اطمینان و نیز رضایت زبان‌آموزان از آموزشگاه زبان ایرانمهر شده است. برگزاری کلاس‌های آموزش زبان بصورت حضوری و غیرحضوری در کنار تنوع دوره‌ها، همراه با سطوح بالای استانداردهای روز دنیا در حوزه آموزش زبان و همچنین استفاده از پیشرفته‌ترین امکانات آموزش و یادگیری زبان، از جمله دلایل این کیفیت بالای آموزشی است. همچنین:

 • امکان شرکت در کلاس‌های حضوری و یا آنلاین
 • متنوع و گسترده بودن ساعات و روزهای کلاسی
 • مشاوره و تعیین سطح رایگان برای تمامی سنین در همه زبان‌ها
 • پشتیبانی آموزشی و جلسات رفع اشکال رایگان و وجودِ کتابفروشی در تمامی شعب
 • بهره‌گیری از جدیدترین و به روزترین کتب، روش‌های تدریس و سیستم آموزشی زبان در دنیا
 • بهره‌مندی از اساتید مجرب آموزش زبان در برگزاری دوره‌های خصوصی و نیمه گروهی تمامی زبان‌ها
 • برگزاری آزمون‌های آزمایشی و بین‌المللی دانشگاه کمبریج انگلستان CPE، FCE، PET، KET و …
 • برگزاری کلاس‌های CMC (Conversation & Movie Club) جهت ارتقاء مهارت شنیداری فیلم و اخبار
 • توجه خاص به اصل مشتری‌مداری، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مناسب به مراجعین، و پشتیبانی آموزشی همه‌جانبه

بخشی از امکانات، خدمات و مزایای ایرانمهر به شمار می‌رود. همچنین ایرانمهر اولین آموزشگاه زبان زنجیره‌ای کشور به‌شمار می‌رود که امکان ارائه خدمات آموزشی به چهار زبان خارجی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی، و ترکی استانبولی) را در قالب کلاس‌های گروهی، نیمه‌گروهی، و خصوصی در تمام سطوح و برای کلیه گروه‌های سنی فراهم آورده است. ناگفته نماند که تمامی اساتید زبان انگلیسی بزرگسال آموزشگاه ایرانمهر، دارای مدارک داخلی و بین‌المللی مهارت تدریس از جمله TTC، TKT، TESOL و CELTA DELTA  هستند.

آموزش کلمات پرسشی(حالات سوالی)درزبان انگلیسی

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی حالات پرسشی و انواع سوال در زبان انگلیسی پرداختیم و درباره سوالات بله یا خیر و کلمات پرسشی مطالبی مطرح کردیم. نکته آخری که در مبحث آموزش کلمات پرسشی در زبان انگلیسی خوب است به آن اشاره کنیم این است که بسته به هدف و موضوع بحث، انواع پرسش را به شیوه‌های دیگری نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد.

به عنوان مثال، Choice Questions همانطور که از نام آن برمی‌آید، به سوالات انتخابی مربوط می‌شود یا منظور از Subject Questions سوالاتی است که درباره فاعل پرسیده می‌شود. و آموختیم که دو کلمه پرسشی  Whoو What در این دسته‌بندی قرار دارند و این دو به ترتیب درباره فاعل انسانی و غیرانسانی سوال می‌کنند. اما مه توجه به این نکته است که این تفاوت نام و موضوع دسته‌بندی‌‌ها نباید شما را دچار سردرگمی و اضطراب یادگیری کند. به جای آن باید بر نکات ریز و مهم مبحث پرسش در زبان انگلیسی تمرکز کنید.

بیشتر بخوانید : کلمات پرسشی با wh

بیشتر بخوانید: سوالی کردن جملات انگلیسی

آزمون

_____ are you so happy? Because I have a birthday party.

_____ is is sitting behind you? Rita.

_____ do you go to school? By bus.

_____ does the first lesson begin? At 8.00 o'clock.

_____ is the police-station? In front of the park.

_____ is the weather like in Egypt? It's hot.

_____ does he usually have for lunch? Rice and fish.

_____ book is that? It's Maria's.

_____ can translate this word in English? I can.

_____ are you crying? I lost my keys.

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 4 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید