IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
شباهت‌ها و تفاوت‌های زبان انگلیسی و اسپانیایی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: محمد اشرفی
2 تیر 1398

شباهت‌ها و تفاوت‌های زبان انگلیسی و اسپانیایی

اگر به زبان انگلیسی تسلط دارید و حالا می‌خواهید یک زبان جدید دیگر یاد بگیرید، پس چند قدم از صفرکیلومتر‌های دیگر جلوتر هستید. فرض کنیم می‌خواهید زبان شیرین و پرکاربرد اسپانیایی را یاد بگیرید. بهترین راه یادگیری این زبان– خصوصا اگر هیچ اطلاعاتی از زبان اسپانیایی ندارید- مطالعه‌ی لغات هم ریشه انگلیسی- اسپانیایی است. در حقیقت زبان انگلیسی و اسپانیایی پسرعمو هستند؛ چون جد آن‌ها زبان Indo-European ( هندو اروپایی) است. گاهی نیز این دو زبان حتی بیشتر از دو پسرعمو به یکدیگر نزدیک هستند. چراکه زبان انگلیسی کلمات زیادی از زبان فرانسه – خواهر زبان اسپانیایی- قرض گرفته‌ است.

عجب روابط فامیلی مستحکمی!

حین یادگیری الگوی کلمات، به خاطر داشته باشید که معنی برخی از کلمات طی قرن‌ها ممکن است تغییر کرده باشد. گاهی نیز دو کلمه از لحاظ معنی شبیه یکدیگر هستند. برای مثال، با اینکه کلمه‌ی discusión  در زبان اسپانیایی به یک بحث و گفتگو اشاره می‌کند، کلمه‌ی argumento  به جای اینکه با argument انگلیسی هم معنی باشد، به معنی طرح یک داستان است. کلماتی که در دو زبان مختلف، از لحاظ ساختاری شبیه به هم ولی از نظر معنی متفاوت هستند، false friends نام دارند.

اگر تازه یادگیری زبان اسپانیایی را شروع کرده‌اید، لیست زیر را مطالعه کنید تا با لغات مشابه بیشتری بین زبان انگلیسی و اسپانیایی آشنا شوید.

شباهت در انتهای کلمه

 • nation, nación

(ملت)

 • station, estación

(ایستگاه)

 • fraction, fracción

(کسر)

 • perforaction, perforación

(اجرا)

 • publication, publicación

(انتشارات)

شباهت ها و تفاوت های زبان انگلیسی و اسپانیایی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

کلماتی که در زبان انگلیسی به پسوند –ty ختم می‌شوند در زبان اسپانیایی با پسوند –dad به پایان می‌رسند:

 • fidelity, fidelidad

(وفاداری)

 • felicity, felicidad

(خوشی)

 • faculty, facultad

(استعداد)

 • liberty, libertad

(آزادی)

 • authority, autoridad

(اختیار)

نام مشاغل که در زبان انگلیسی به –ist ختم می‌شوند، در زبان اسپانیایی با معادلی شبیه –ista به پایان می‌رسند. (اگرچه در اسم مشاغل از سایر پسوند‌ها نیز استفاده می‌شود):

 • dentist, dentista

(دندان پزشک)

 • artist, artista 

(هنرمند)

 • orthopedist, ortopedista

(ارتوپد)

 • phlebotomist, flebotomista

(حجامت گر)

در زبان انگلیسی، اسم رشته‌های مختلف آموزشی که با –ology به پایان می‌رسند، در زبان اسپانیایی به ología ختم می‌شوند.

 • geology, geología 

(زمین شناسی)

 • ecology, ecología 

(بوم شناسی)

 • archaeology, arqueología 

(باستان شناسی)

شباهت‌ها و تفاوت‌های زبان انگلیسی و اسپانیایی

در زبان انگلیسی، صفاتی که به پسوند –ous ختم می‌شوند، در زبان اسپانیایی با –oso به پایان می‌رسند:

 • famous, famoso 

(مشهور)

 • nervous, nervioso 

(عصبی)

 • fibrous, fibroso

(فیبری)

 • precious, precioso

(گرانبها)

در زبان انگلیسی، کلماتی که به –cy ختم می‌شوند، معمولا در زبان اسپانیایی با –cia به پایان می‌رسند:

 • democracy, democracia

(دموکراسی)

 • redundancy, redundancia

(افزونگری)

 • clemency, clemencia

(بخشایندگی)

در زبان انگلیسی، کلماتی که به –ism ختم می‌شوند، در زبان اسپانیایی با –ismo به پایان می‌رسند:‌

 • communism, comunismo

(کمونیسم)‌

 • capitalism, capitalismo

(رژیم سرمایه گذاری)

 • solecism, solecismo

در زبان انگلیسی، کلماتی که به پسوند –ture ختم می‌شوند، در زبان اسپانیایی با پسوند –tura به پایان می‌رسند:

 • caricature, caricatura

(کاریکاتور)

 • aperture, apertura

(روزنه)

 • culture, cultura

(فرهنگ)

 • rupture, ruptura

(گسیختگی)

کلمات انگلیسی که به پسوند –is ختم می‌شوند، در زبان اسپانیایی نیز با همان پسوند به پایان می‌رسند:

 • symbiosis, simbiosis

(همزیستی)

 • pelvis, pelvis

(لگنچه کلیوی)

 • crisis, crisis

(بحران)

در زبان انگلیسی، اکثر لغاتی که با پسوند -ble به اتمام می‌رسند، در زبان اسپانیایی نیز به همان گونه خواهند بود:

 • applicable, applicable

(قابل اجرا)

 • comparable, comparable

(قابل مقایسه)

 • divisible, divisible

(قابل تقسیم)

 • malleable, malleable

(چکش خور)

 • terrible, terrible

(وحشتناک)

شباهت در ابتدای کلمات

تقریبا تمام پیشوند‌های پرکاربرد در هر دو زبان یکسان هستند. کلمات زیر از یک لیست بلند بالا و کامل برگزیده شده و همگی پیشوندی یکسان دارند:

 • antipathy, antipatía

(ناسازگاری)

 • autonomy, autonomía

(خودمختاری)

 • bilingual, bilingüe

(دو زبانه)

 • exportation, exportación

(صدور)

 • counterattack, contraataque

(حمله‌ی متقابل/ضدحمله)

 • contend, contender

(ستیز کردن)

 • disobedience, desobediencia

(سرپیچی)

 • paramedic, paramédico

(متخصص ارشد)

 • prefix, prefijo

(پیشوندی)

 • pseudoscience, seudosciencia

(شبه علم)

 • supermarket, supermercado

(فروشگاه/سوپرمارکت)

 • unilateral, unilateral

(یک ضلعی)

بعضی از کلماتی که با پیشوند s در زبان انگلیسی شروع می‌شوند و بعد از آن یک صامت می‌آید ، در زبان اسپانیایی با پیشوند es نوشته خواهند شد:

 • stereo, estéreo

(استریو)

 • special, especial

(خاص)

 • snob, esnob

(برجستگی)

برخی از کلمات که در زبان انگلیسی با یک صامت شروع می‌شوند، در زبان اسپانیایی حرف صامت حذف می‌شود.

 • psalm, salmo

(سرود روحانی)

 • ptomaine, tomaína

(مواد آلی قلیایی)

 • psychology, sicología

(روانشناسی)

الگوی املایی

شباهت‌ها و تفاوت‌های زبان انگلیسی و اسپانیایی

 

کلمات زیادی در زبان انگلیسی با ph شروع می‌شود. این کلمات در زبان اسپانیایی با حرف f شروع می‌شوند:

 • photo, foto

(عکس)‌

 • metamorphosis, metamorfosis

(دگرگونی)

 • graph, gráfica

(نمودار)

کلماتی که در زبان انگلیسی با th شروع می‌شوند، در زبان اسپانیایی با حرف t جایگزین خواهند شد:

 • empathy, empatía

(یک دلی)

 • theater, teatro

(تئاتر)

 • theory, teoría

(تئوری)

گاهی حروف در زبان انگلیسی به صورت دوتایی به کار می‌روند که در زبان اسپانیایی حالت دوتایی خود را از دست داده و فقط با یک حرف نوشته می‌شوند. البته کلماتی که با “rr” نوشته می‌شوند، در معادل اسپانیایی هم این دو حرف را حفظ می‌کنند. برای مثال به مواد رجوع کنید:

 • difficulty, dificultad

(مشکل)

 • essence, esencia

(ذات)

 • collaborate, colaborar

(همدستی و مشارکت)

 • common, común

(رایج)

در زبان انگلیسی، گاهی حرف ch، k خوانده می‌شود. این حروف در لغات اسپانیایی به شکل qu و c نوشته می‌شوند:

 • architecture, arquitectura

(معماری)

 • chemical, químico

(شیمیایی)

 • charisma, charisma

(کاریزما)

 • echo, eco

(پژواک)

 • technology, tecnología

(تکنولوژی)

 • chaos, caos

(هرج و مرج)

سایر الگوی واژگان

در زبان انگلیسی، قیدهایی که به –ly ختم می‌شوند، گاهی در زبان اسپانیایی با -mente به پایان می‌رسند:

 • rapidly, rápidamente

(سریعا)

 • profusely, profusamente

(به وفور)‌

 • prudently, prudentemente

(با احتیاط)‌

توصیه‌ی آخر

با وجود شباهت‌های متعدد در زبان انگلیسی و اسپانیایی، گاهی بهترین کار این است که استفاده از این لغات اسپانیایی را فراموش کنید، چرا که تمام لغات اسپانیایی از روش‌های بالا پیروی نمی‌کنند و گاهی ممکن است در یک شرایط ناامید‌کننده قرار بگیرید و اتفاقات خجالت‌آوری برایتان بیافتد.

در عوض بهتر است از الگوهای بالا پیروی کنید، چرا که اگر لغت اشتباهی در زبان انگلیسی بسازید طبیعتا می‌فهمید که یک جای کار ایراد داردو استفاده از این الگوها می‌تواند به عنوان یک یادآوری باشد.

حین یادگیری زبان اسپانیایی، احتمالا با الگوهای واژگان دیگری نیز آشنا می‌شوید که برخی از آن‌ها احتمالا از روش‌های بالا ظریف‌تر و دقیق‌تر باشند.


بیشتر بخوانید:پنج برنامه آموزشی زبان اسپانیایی برای حرفه ای ها


چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 3 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید