IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
فهرست واژگان غذاهای چینی آشپزی شانگهای
امتیاز کاربران: 4.3/5
نویسنده: ایرانمهر
27 اسفند 1401

فهرست واژگان غذاهای چینی: آشپزی شانگهای

آیا در رستوران‌های چینی همیشه یک نوع غذا میل می‌کنید؟

آیا زمانی که با دوستان چینی خود در رستوران چینی هستید وقتی غذا سفارش می‌دهید مانند سابق تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند؟

اگر چنین است، شاید وقت آن رسیده است که جور دیگری غذا سفارش دهید و روش قبلی سفارش غذا را رها کنید.

برای این منظور، ما این لیست لغات واژگان غذاهای چینی را برای غذاهای شانگهای در این مقاله جمع‌آوری کرده‌ایم.

ما غذاها را به دسته‌های زیر مرتب کرده‌ایم:

 • مرغ و طیور
 • گوشت خوک
 • ماهی
 • میگو
 • خرچنگ
 • سبزیجات
 • سوپ‌ها، پات‌ها، کانجی
 • گندم

فهرست واژگان غذاهای چینی

فهرست واژگان غذاهای چینی

امیدواریم که این لیست لغات واژگان غذاهای چینی بتواند به شما در غنی‌سازی رژیم غذایی چینی شما کمک کند!

家禽类 (鸡、鸭、鹅等)

Poultry (eg. Chicken, Duck, Geese)

طیور (از جمله،مرغ و اردک و غاز)

 • 醉鸡 zuì jī     Drunken Chicken ( مرغ شرابی)
 • 芋艿清汤鸭 yù nǎi qīng tāng yā     Duck with Taro Soup (اردک با سوپ تارو)
 • 上海酱鸭 shàng hǎi jiàng yā       Shanghai Style Braised Duck in Red Rice Sauce (اردک پخته شده به سبک شانگهای در سس برنج قرمز)
 • 斋香素烧鹅 zhāi xiāng sù shāo é    Vegetarian Goose with Tofu Stew (غاز گیاهی با خورش توفو)
 • 艳香烧贵妃鸡 yàn xiāng shāo guì fēi jī          Chicken Wings and Legs with Brown Sauce and Red Wine (بال و پای مرغ با سس قهوه‌ای و شراب قرمز)

猪肉类

Pork

گوشت خوک

 • 走油蹄髈 zǒu yóu tí pang            Braised Pig’s Knuckle in Brown Sauce (پاچه خوک پخته شده در سس قهوه‌ای)
 • 凉拌腰片 liáng bàn yāo piàn      Sliced Pork Kidney with Celery  ( کلیه تکه‌تکه شده خوک با کرفس)
 • 八宝辣酱 bā bǎo là jiàng            Eight Delicacies in Hot Sauce (هشت غذای خوشمزه در سس داغ)
 • 白切肉 bái qiē ròu       Boiled Pork Slices  (برش‌های آب‌پز گوشت خوک)
 • 彩色里脊丝    cǎi sè lǐ ji sī     Shredded Pork Fillet with Vegetables (فیله گوشت خوک رنده شده با سبزیجات)
 • 辣酱肉末烧海带 là jiàng ròu mò shāo hǎi dài   Seaweed Stew with Minced Pork in Spicy Sauce(خورش جلبک دریایی با گوشت چرخ کرده خوک در سس تند)
 • 多味腰花 duō wèi yāo huā          Three Flavor Pork Kidney (کلیه خوک سه طعم)
 • 竹笋烧咸肉 zhú sǔn shāo xián ròu Bacon Stew with Bamboo Shoots (خورش بیکن با ساقه بامبو)
 • 菜心狮子头 cài xīn shī zi tóu          Meatball Stew with Choy Sum/Cabbage Heart (خورش کوفته با چوی سام/قلب کلم)

鱼类

Fish

ماهی

 • 老上海熏鱼 lǎo shàng hǎi xūn yú   Smoked Fish Shanghai Style (ماهی دودی به سبک شانگهای)
 • 红烧鱼块 hóng shāo yú kuài       Braised Fish in Brown Sauce/Soy Based Brown Sauce (ماهی سرخ شده در سس قهوه‌ای/سس قهوه‌ای بر پایه سویا)
 • 锅烧河鳗 guō shāo hé mán        Braised River Eel (مارماهی رودخانه ای پخته شده)
 • 墨鱼大烤 mò yú dà kǎo  Stewed Cuttlefish (خورشت ماهی دهپا)
 • 豆瓣鳝糊 dòu bàn shàn hù          Eel in Chili Bean Sauce (مارماهی در سس لوبیا چیلی)
 • 红烧划水 hóng shāo huá shuǐ     Braised Grass Carp Tail with Brown Sauce (دم کپور علفی سرخ شده با سس قهوه‌ای)
 • 粉皮烧鱼头 fěn pí shāo yú tóu       Braised Fish Head with Flat Noodles (سر ماهی سرخ شده با رشته فرنگی تخت)
 • 上海蒸鱼 shàng hǎi zhēng yú     Shanghai Steamed Fish (ماهی بخارپز شانگهای)
 • 小黄鱼烩豆腐 xiǎo huáng yú huì dòu fu        Small Yellow Croaker Fish Stew with Tofu (خورش ماهی کروکر زرد کوچک با توفو)
 • 蒜苗炒鱿鱼 suàn miáo chǎo yóu yú           Fried Squid with Garlic Sprouts (ماهی مرکب سرخ شده با جوانه سیر)
 • 过桥鲈鱼 ɡuò qiáo lú yú Sliced Bass in Soup(باس خرد شده در سوپ)
 • 红烧塘鲤鱼 hóng shāo táng lǐ yú    Braised Pond Carp in Brown Sauce (ماهی کپور برکه‌ای پخته شده در سس قهوه‌ای)
 • 干贝鱼冻 ɡān bèi yú dòng          Fish Aspic with Scallops

فهرست غذاهای چینی

虾类

Shrimp

میگو

 • 油爆河虾 yóu bào hé xiā           Deep-fried Shrimp (میگو سرخ شده)
 • 水晶虾仁 shuǐ jīng xiā rén          Sautéed Shelled Shrimp (میگو پوست کنده سرخ شده)
 • 杞子醉虾 qǐ zǐ zuì xiā      Drunken Shrimp with Goji Berries (میگو شرابی با گوجی بری)

蟹类

Crab

خرچنگ

 • 上海醉蟹 shàng hǎi zuì xiè         Shanghai Drunken Crab/Shanghai Liquor-Soaked Crab(خرچنگ در شراب خیس شده شانگهای)
 • 清蒸螃蟹 qīng zhēng páng xiè    Steamed Crab (خرچنگ بخارپز)

素菜

Vegetable Dishes

غذای سبزیجات

 • 香菇面筋 xiāng gū miàn jīn        Mushrooms with Soy Puffs (قارچ با پفک سویا)
 • 芝麻贡菜 zhī má gòng cài           Ivy Mosses with Sesame (پیچک ماس با کنجد)
 • 油焖春笋 yóu mèn chūn sǔn       Braised Bamboo Shoots in Soy Sauce (ساقه‌های بامبو پخته‌شده در سس سویا)
 • 尖椒炒茄子 jiān jiāo chǎo qié zi     Stir Fried Eggplant with Jalapeño (بادمجان سرخ شده مخلوط شده با جالاپنو )
 • 荸荠炒冬菇 bí qi chǎo dōng gū      Stir Fried Water Chestnuts with Mushrooms (شاه بلوط آبی سرخ شده و مخلوط شده با قارچ)
 • 雪菜冬笋 xuě cài dōng sǔn         Stir Fried Pickled Cabbage and Winter Bamboo Shoots (کلم ترشی سرخ شده و مخلوط شده با شاخه‌های بامبو زمستانه)

干煸扁豆        ɡān biān biǎn dòu       Dry-Fried French Beans (لوبیا فرانسوی سرخ شده خشک)

汤、煲、羹、粥

Soups, Pots, Congee

سوپ، پات، کانجی

 • 核桃羹 hé táo gēng     Sweet Walnut Soup (سوپ گردوی شیرین)
 • 海鲜豆腐煲 hǎi xiān dòu fu bāo     Stewed Seafood with Tofu en Casserole (غذاهای دریایی خورشتی با توفو و کاسرول)
 • 江南老鸭汤 jiāng nán lǎo yā tāng  Southern Yangtze Duck Soup (سوپ اردک یانگ تسه جنوبی)
 • 桂花糖粥 guì huā táng zhōu       Sweet Osmanthus Congee (اسمانتوس کانجی شیرین)
 • 风味鸡粥 fēng wèi jī zhōu           Special Flavor Chicken Porridge (فرنی مرغ با طعم خاص)
 • 桂花莲子羹 guì huā lián zǐ gēng     Lotus Seed CongeewithOsmanthus (دانه نیلوفر آبی با عثمانتوس)
 • 竹笋咸腿老鸭砂锅 zhú sǔn xián tuǐ lǎo yā shā guō           Duck Stew with Bacon and Bamboo Shoots (خورش اردک با بیکن و ساقه بامبو)
 • 芋艿排骨煲 yù nǎi pái gǔ bāo        Pork Rib Stew with Taro(خورش دنده خوک با تارو)
 • 咖喱牛肉汤 kā li niú ròu tāng         Curry Beef Soup (سوپ گوشت گاو کاری)

لیست واژگان غذاهای چینی

面食

Wheat dishes

غذاهای گندمی

 • 荠菜肉馄饨 jì cài ròu hún tun         Pork and Shepherd’s Purse Wontons
 • 干贝冬瓜球 ɡān bèi dōng guā qiú  Winter Gourd Balls Stew with Scallops (خورش کدو حلوایی زمستانه با گوش ماهی)
 • 香蕉海鲜卷 xiāng jiāo hǎi xiān juǎn           Fried Banana Roll Stuffed with Seafood(رول موز سرخ شده پر شده با غذاهای دریایی)
 • 鲜肉汤团 xiān ròu tāng tuán      Pork Glutinous Rice Balls(توپ‌های برنج چسبناک گوشت خوک)
 • 翡翠烧麦 fěi cuì shāo mài          Steamed Open Dumplings/Sumai with Chinese Cabbage(پیراشکی بخارپز/سومایی با کلم چینی)
 • 芝麻球 zhī ma qiú       Sesame Balls (توپ‌های کنجدی)
 • 排骨年糕 pái gǔ nián gāo           Pork Chop with Rice Cake(گوشت خوک با کیک برنج)
 • 蟹粉小笼包 xiè fěn xiǎo lóng bāo  Steamed Buns with Crab Meat and Pork(نان بخارپز با گوشت خرچنگ و گوشت خوک)
 • 叉烧 chā shāo          Char Siu(Barbecued Roast Pork)( چار سیو (گوشت کبابی سرخ شده))

در این مقاله سعی کردیم شما را با فهرست واژگان غذاهای چینی آشنا کنیم. در صورتی که در روند یادگیری زبان چینی خود نیاز به مشاوره داشتید به شما پیشنهاد می‌کنیم راه مطمئن را انتخاب کرده و با ما تماس بگیرید. آموزشگاه زبان ایرانمهر با ارائه مشاوره تخصصی آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما در زمینه آموزش زبان است. همچنین شما می‌توانید برای مشاوره و تعیین سطح رایگان و ثبت‌نام در دوره‌های آموزش زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان فرانسه و سایر زبان‌ها فرم مشاوره رایگان را پر نمایید. کارشناسان آموزش در اسرع وقت با شما تماس گرفته و پاسخگویی سوالات شما خواهند بود.

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.3 از 5 از 4 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید