IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
7 اصطلاح عالی چینی با اژدها
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
4 فروردین 1402

7 اصطلاح عالی چینی با اژدها

آیا می‌دانید اژدها برای مردم چین نماد چه چیزی است؟

اژدها از زمان‌های قدیم موجودی مقدس بوده است. این پادشاه جانوران است و نشان‌دهنده قدرت، خرد، حکومت و پتانسیل نامحدود است. مردم چین هنوز خود را از نوادگان اژدها می‌دانند.

آیا در مورد 7 اصطلاح رایج چینی در مورد اژدها هم چیزی به گوشتان خورده؟ اگر درباره این اصطلاحات چیزی نمی‌دانید ما در این مقاله قصد داریم تا 7 مورد از آن‌ها را بررسی کنیم.

اصطلاحات عالی چینی با اژدها

龙马精神(lónɡ mǎ jīnɡ shén)

ادامه دادن به داشتن روحیه و نشاط بالا با وجود سن زیاد. 龙马 (lónɡ mǎ) موجودی افسانه‌ای است که از قسمت اسب و قسمت اژدها تشکیل شده است و نماد خوش شانسی محسوب می‌شود.

مثال 1)

 • “毕竟是龙年,希望中国能够龙马精神,开个好头“
 • “bì jìng shì lóng nián, xī wàng zhōng guó néng gòu lóng mǎ jīng shén, kāi gè hǎo tóu”
 • “Since it is the Year of the Dragon, (I) hope that China can keep its energy, and start off strong”
 • از آنجایی که سال اژدها است، (من) امیدوارم که چین بتواند انرژی خود را حفظ کرده و با قدرت شروع کند.

مثال 2 )

 • 龙年,希望大家凭着龙马精神,在龙年获得更多收获
 • “lóng nián, xī wàng dà jiā píng zhe lóng mǎ jīng shén, zài lóng nián huò dé gèng duō shōu huò”
 • “The Year of the Dragon – (I) hope that everyone can keep their spirit and vigor, and have a fruitful Year of the Dragon”
 • سال اژدها – (من) امیدوارم که همه بتوانند روحیه و قدرت خود را حفظ کنند و سال پرباری از اژدها داشته باشند.

龙争虎斗(lóng zhēng hǔ dòu)

به معنای واقعی کلمه، “مبارزه بین اژدها و ببر.” به مبارزه بین دو نیروی مشابه همسان اشاره دارد. این عنوان فیلم معروفی با بازی بروس لی به نام Enter the Dragon / “اژدها وارد می‌شود” است.

مثال 1)

 • “新一年搜索市场必将迎来更为龙争虎斗的开局“
 • “xīn yì nián sōu suǒ shì chǎng bì jiāng yíng lái gèng wéi lóng zhēng hǔ dòu de kāi jú”
 • “In the new year, the search market will welcome an opening with a fierce struggle between evenly matched competitors“
 • در سال جدید، بازار جست‌وجو از یک گشایش با مبارزه شدید بین رقبای همسان استقبال خواهد کرد.

مثال 2)

 • “他将与安东尼-约翰逊(Anthony Johnson)进行一场龙争虎斗 “
 • “tā jiāng yǔ ān dōng ní – yuē hàn xùn (Anthony Johnson) jìn xíng yī chǎng lóng zhēng hǔ dòu“
 • “He now begins an intense struggle with Anthony Johnson”
 • “او اکنون مبارزه شدیدی را با آنتونی جانسون آغاز کرده است.”

مثال 3)

 • “优惠打折促销活动可谓是龙争虎斗 “
 • “yōu huì dǎ zhé cù xiāo huó dòng kě wèi shì lóng zhēng hǔ dòu“
 • “Discount sales can be said to be an intense struggle between competitors“
 • «می‌توان گفت که فروش با تخفیف یک مبارزه شدید بین رقبا است»

 

人中之龙 (rén zhōng zhī lóng)

“اژدها در میان مردان.” برای توصیف یک استعداد استثنایی و بی‌بدیل استفاده می‌شود.

مثال 1 )

 • “龙的地位很高,人中之龙就是皇帝 “
 • “lóng de dì wèi hěn gāo, rén zhōng zhī lóng jiù shì huáng dì “
 • “The status of the dragon is high – the dragon among men is the emperor”
 • مقام اژدها بالاست – اژدها در میان مردم امپراتور است.

7 اصطلاح چینی با اژدها

来龙去脉(lái lóng qù mài)

“درون‌ها و برون‌ها، علل و عوارض.” در اصل به یک رشته کوه (山脉 – رشته کوه) که شبیه بدن اژدها بود اطلاق می‌شد. بعدها نماد تاریخ یا علت و معلول یک شخص یا رویداد شد.

مثال 1 )

 • “我们可以先看看这个事件的来龙去脉,再听听旁观者的说法 “
 • “wǒ men kě yǐ xiān kàn kàn zhè gè shì jiàn de lái lóng qù mài, zài tīng tīng páng guān zhě de shuō fǎ”
 • “We can first see the ins and outs of this matter, then hear what witnesses have to say”
 • “ما می توانیم ابتدا نکات و نکات این موضوع را ببینیم، سپس بشنویم که شاهدان چه می گویند.”

مثال 2)

 • “我们会继续与警方密切合作,查清楚事情的来龙去脉 “
 • “wǒ men huì jì xù yǔ jǐng fāng mì qiè hé zuò, chá qīng chu shì qíng de lái lóng qù mài “
 • “We will continue to work closely with the police, and find out clearly the ins and outs of this matter”
 • ما به همکاری نزدیک با پلیس ادامه خواهیم داد و به‌طور واضح به جزئیات این موضوع پی خواهیم برد.

 

龙飞凤舞 (lóng fēi fèng wǔ)

(دستخط) «اژدهای پرنده و ققنوس رقصنده». اشاره به خوشنویسی پر جنب و جوش و ظریف دارد. اما این روزها، به‌طنز برای گفتن برعکس این موضوع هم استفاده می‌شود – اینکه دست خط یک نفر افتضاح است.

مثال)

 • “贺卡上只有四个龙飞凤舞的大字新年快乐…”
 • “hè kǎ shàng zhǐ yǒu sì gè lóng fēi fèng wǔ de dà zì xīn nián kuài lè…”
 • “On the greeting card there were only the 4 big, lively, and elegant characters ‘新年快乐’…”
 • روی کارت تبریک فقط 4 شخصیت بزرگ، سرزنده و ظریف «新年快乐» وجود داشت…»

 

群龙无首(qún lóng wú shǒu)

“گروهی از اژدهایان، اما بدون رهبر.” به گروهی اطلاق می‌شود که به رهبر نیاز دارند.

مثال 1)

 • “在群龙无首的情况下,股市重心的下移也就在所难免 “
 • “zài qún lóng wú shǒu de qíng kuàng xià, gǔ shì zhòng xīn de xià yí yě jiù zài suǒ nán miǎn “
 • “Without leadership, it’s hard to avoid the core of the stock market descending”
 • “بدون رهبری، جلوگیری از سقوط هسته اصلی بازار سهام دشوار است”

مثال 2)

 • “现在的曼联更衣室可谓是群龙无首 “
 • “xiàn zài de màn lián gèng yī shì kě wèi shì qún lóng wú shǒu “
 • “Right now you could say that the Manchester United’s locker room needs a leader“
 • “در حال حاضر می‌توان گفت که رختکن منچستریونایتد به یک رهبر نیاز دارد.”

مثال 3)

 • “共和党群龙无首,民主党的现任总统奥巴马也未见得淡定 “
 • “gòng hé dǎng qún lóng wú shǒu, mín zhǔ dǎng de xiàn rèn zǒng tǒng ào bā mǎ yě wèi jiàn de dàn dìng “
 • “The GOP needs a leader, and the Democratic Party’s current President Obama does not yet appear to be calm”
 • حزب جمهوری‌خواه به یک رهبر نیاز دارد و رئیس‌جمهور فعلی حزب دموکرات اوباما هنوز آرام به‌نظر نمی‌رسد.

اصطلاحات چینی با اژدها

望子成龙(wàng zǐ chéng lóng)

“ای کاش پسرت اژدها شود.” به والدینی اشاره دارد که امیدوارند فرزندانشان موفق شوند.

مثال 1)

 • “许多家长望子成龙,希望通过各种方式来教育孩子 “
 • “xǔ duō jiā zhǎng wàng zǐ chéng lóng, xī wàng tōng guò gè zhǒng fāng shì lái jiào yù hái zi “
 • “Many parents want their kids to succeed, and hope to educate them in many ways”
 • بسیاری از والدین می‌خواهند فرزندانشان موفق شوند و امیدوارند که آنها را به روش‌های مختلف آموزش دهند.

مثال 2)

 • “…望子成龙的父母们早已盘算好,将自己的孩子生在这样一个神奇又高贵的年份 “
 • “…wàng zǐ chéng lóng de fù mǔ men zǎo yǐ pán suàn hǎo, jiāng zì jǐ de hái zi shēng zài zhè yàng yí gè shén qí yòu gāo guì de nián fèn”
 • “…these parents who wanted their kids to success already calculated long ago, so that they could have their children on this magical and noble year”
 • «…این والدینی که می‌خواستند فرزندانشان موفق شوند، از مدت‌ها قبل برنامه‌ریزی کرده‌اند تا بتوانند فرزندان خود را در این سال جادویی و نجیب بدنیا بیاورند».

همانطور که می بینید، اژدها برای مردم چین اهمیت زیادی دارد. (برای آمریکایی‌ها، شاید نزدیک‌ترین معادل سگ باشد. نظر شما در این رابطه چیست؟

اگر نقطه‌نظر، سؤال یا اصطلاحات چینی دیگری در ذهن دارید، به ما اطلاع دهید.

در این مقاله به بررسی اصطلاحاتی پرداختیم که در آن‌ها از واژه “اژدها” استفاده شده بود. در صورتی که در روند یادگیری زبان چینی خود نیاز به مشاوره داشتید به شما پیشنهاد می‌کنیم راه مطمئن را انتخاب کرده و با ما تماس بگیرید. آموزشگاه زبان ایرانمهر با ارائه مشاوره تخصصی آماده پاسخگویی به تمامی سوالات شما در زمینه آموزش زبان است. همچنین شما می‌توانید برای مشاوره و تعیین سطح رایگان و ثبت‌نام در دوره‌های آموزش زبان انگلیسی، زبان آلمانی، زبان فرانسه و سایر زبان‌ها فرم مشاوره رایگان را پر نمایید. کارشناسان آموزش در اسرع وقت با شما تماس گرفته و پاسخگویی سوالات شما خواهند بود.

بیشتر بخوانید: بهترین راه یادگیری زبان چینی

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 2 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید