IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
سن و سال به زبان اسپانیایی
امتیاز کاربران: 3.5/5
نویسنده: محمد اشرفی
3 اردیبهشت 1398

سن و سال به زبان اسپانیایی

در زبان اسپانیایی، اعلام سن و سال به این صورت است که بگویید کسی چند سال دارد، نه اینکه چند سال عمر کرده است یا چند ساله است. در واقع می‌گوییم how many person has و نمی‌گوییم how old that person is.

یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای اینکه بگویید سن کسی چقدر است، استفاده از جمله رایج و معمول “tener _____ años.” است. برای مثال، وقتی می‌خواهید بگویید «لورا» 26 سال دارد، می‌گویید “Laura tiene 26 años..

ساده به نظر می‌رسد، نه؟

در کل، نباید کلمه años را حذف کنید، این کلمه به معنی year است.

یکی دیگر از واحدهای زمانی، مثل mese یا días می‌تواند هر زمان که مناسب بود به جای años استفاده شود.

سن و سال به زبان اسپانیایی

استفاده از Tener برای سن

اصطلاح رایج برای بیان سن کسی “tener ___ años.” است. فعل Tener فعلی است به معنی “to

have” و un año به معنی یک سال است.

Tengo catorce años.
I am 14 years old.

Mi madre tiene cincuenta años.

My mother is 50 years old.

Yo tenía 31 años, casado y padre de un hijo.

I was 31 years old, married and the father of a son.

Para el año 2025, uno de cada tres habitantes de la isla tendrá 65 años o más.

In the year 2025, one out of three inhabitants of the island will be 65 or older.

¿Cuántos años tienes?

How old are you?

برای اینکه سن کسی را بپرسید می‌توانید از ¿Qué edad tienes? استفاده کنید. کلمه Edad به معنی age است.

در مقایسه با زبان انگلیسی، در زبان اسپانیایی معمولا نمی‌توانید کلمه años را حذف کنید، مگر اینکه این کلمه قبلا استفاده شده و متن به وضوح بیان کند معنی گوینده یا نویسنده چیست. یکی از مثال‌هایی که در آن کلمه años می‌تواند حذف شود در جمله‌ای مثل جمله زیر است:

Tengo veinte años, y mi hermano tiene quince.

I am 20 years old, and my brother is 15.

معادل عبارت انگلیسی “at ____ years of age” در زبان اسپانیایی “a la edad de ___ años” یا “a los ___ años de edad.” است. عبارت “de edad” اغلب حذف می‌شود. به همین دلیل جملاتی مثل “at the age of 30 she was rich and famous” می‌تواند به یکی از روش‌های زیر ترجمه شود:

A los treinta años era rica y famosa. (This would be the most likely to be said.)

A la edad de treinta años era rica y famosa.

A los treinta años de edad era rica y famosa.

سن و سال به زبان اسپانیایی

بیشتر بخوانید:ماه‌ های سال به زبان اسپانیایی

تنوع در استفاده از عبارات مربوط به سن و سال

اگرچه کلمه años یکی از رایج‌ترین واحد‌های بیان سن و سال است، کلمات و عبارات دیگری هم برای این مقوله قابل استفاده است. همچنین قوانین بیان سن و سال برای افراد، حیوانات و اشیا یکسان هستند.

Mi bebé tiene tres meses.

My baby is three months old.

Se dice que Matusalén tenía má 900 años.

It is said that Methusela was more than 900 years old.

Esta casa tiene tres siglos.

This house is three centuries old.

Mi perrito tiene 15 días.

My puppy is 15 days old.

وجه گذشته و سن و سال

وقتی می‌خواهید در وجه گذشته درباره سن و سال صحبت کنید، معمولا وجه استمراری استفاده می‌شود. استفاده از وجه ماضی ساده زمانی استفاده می‌شود که کسی به سن مشخصی می‌رسد. در جمله‌های زیر ببینید انتخاب فعل چطور روی معنی جمله‌ها تاثیر می‌گذارد:

El atleta tomó esteroides cuando tenía 18 años. ژThe athlete took steroids when he was 18 years old. Tenía is in the imperfect tense.)

Cuando el estudiante tuvo 18 años, una psiquiatra le diagnosticó con esquizofrenia.

When the student turned 18, a psychiatrist diagnosed him with schizophrenia. Tuvo is in the preterite tense.

عباراتی به سن و سال اشاره دارند

عباراتی که در جمله‌های زیر پررنگ نوشته شده‌اند، معمولا برای اشاره به سن و سال استفاده می‌شوند:

Investigan la muerte de una anciana por negligencia en un hospital.

They are investigating the death of an old woman because of negligence in a hospital.

Los alimentos contaminados son una amenaza para los niños de corta edad.

Contaminated foods are a danger for young children.

A muchas personas de edad avanzada les disminuye el apetito.

Many older people have a reduced appetite.

En Gran Bretaña la presión para descender la edad de consentimiento tiene

mucha fuerza.

In Great Britain the pressure to reduce the age of consent is very strong.

La edad del pavo se convierte en la etapa en que los padres son considerados por

sus hijos como los más insoportables e incomprensibles.

The awkward age becomes the stage at which parents are considered by their children to be the most unbearable and difficult to understand. Edad del pavo, literally the age of a turkey, is generally considered to be the preadolescent years, approximately from 11 to 13.)

Estudios habían mostrado que una persona se sentía de mediana edad cuando

tenía alrededor de 36 años.

Studies have shown that a person feels middle-aged at around 36 years old.

Uno de los asaltantes es menor de edad.

One of the assailants is a minor.

Los ejercicios de natación son excelentes para la tercera edad.

Swimming excercises are excellent for senior citizens.

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.5 از 5 از 4 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید