IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
یادگیری عبارت های انگلیسی
امتیاز کاربران: 3.6/5
نویسنده: ایرانمهر
8 مرداد 1399

یادگیری عبارات اسمی در زبان انگلیسی

عبارات اسمی (noun phrases) گروهی از کلمات هستند که درست مثل اسم‌های معمولی در جمله عمل می‌کنند. آن‌ها می‌توانند شامل یک اسم و هر عبارت دیگری باشند که معنای آن اسم را کامل می‌کند. برخی از متخصصین گرامر زبان انگلیسی، یک اسم یک کلمه‌ای را نیز به عنوان عبارت اسمی در نظر می‌گیرند. اما قدیمی‌ترها عقیده دارند که یک عبارت باید از دو یا چند کلمه تشکیل شده باشد. در این مقاله، ما نیز معتقد هستیم که یک عبارت اسمی از بیش از یک کلمه تشکیل شده است.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری آموزش زبان انگلیسی برای کودکان آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره های آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان
دوره های خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش خصوصی انگلیسی برای بزرگسالان
دوره های خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

عبارات اسمی می‌توانند به عنوان ضمیر نیز به کار بروند. ما این نکته را در همین مقاله نیز توضیح خواهیم داد.

تشخیص عبارات اسمی

عبارات اسمی به گروهی از کلمات اجازه می‌دهند که به عنوان یک اسم در جمله به کار بروند. به این ترتیب، اسامی می‌توانند بدون تغییر در نقش گرامری خود، برای افزودن اطلاعات در جمله به کار بروند.

جمله‌ی زیر شامل یک اسم یک کلمه‌ای و بدون هیچ گونه modifier است.

“Whales swim.”

در این جمله، کلمه‌ی whales  به تنهایی به عنوان یک اسم به کار می‌رود. چون هیچ modifier خاصی وجود ندارد که به کمک آن، یک عبارت اسمی تشکیل شود. خواننده هیچ اطلاعات اضافی راجع به whales در دست ندارد.

جمله‌ی زیر شامل یک عبارت اسمی می‌شود که به کمک modifier ها تشکیل شده است.

“He brought the shovel with the blue handle.”

در این جمله، «the shovel with the blue handle» یک عبارت اسمی است. این عبارت به عنوان یک اسم در جمله به کار می‌رود و برای head noun که در حقیقت shovel است، شامل چند modifier می‌شود.

در ادامه چند مثال از جملاتی وجود دارد که در آن‌ها عبارات اسمی به چشم می‌خورند. این عبارات به شکل ایتالیک نوشته‌ شده‌اند.

The tall mountain was very large.”

The highway at rush hour can be frantic.”

The oranges that fell from the orange tree are delicious.”

برای اینکه بتوانید عبارات اسمی را به خوبی در جمله تشخیص دهید، آن را با یک ضمیر در جمله جابه‌جا کنید. اگر جمله از لحاظ گرامری همچنان به صحت خود باقی ماند، پس عبارت حذف شده، عبارت اسمی بوده است. در هر سه مثال زیر، عبارت اسمی می‌تواند به راحتی با ضمیر جا‌به‌جا شود:

It was very large.”

It can be frantic.”

They are delicious.”

عبارات اسمی کوتاه و طولانی

عبارات اسمی می‌توانند فقط از دو کلمه تشکیل شوند. اما می‌توانند از تعداد زیادی از کلمات نیز تشکیل شوند. تعداد کلمات در عبارت به ماهیت عبارت اسمی هرگز صدمه‌ای نمی‌زند. برای مثال، جملات زیر نمونه‌ای از عبارت اسمی خیلی کوتاه و عبارت اسمی خیلی بلند است. آن‌ها را به دقت بررسی کنید.

The man sat down.”

The forty-five year old man with brown hair and a black shirt sat down.”

صرف نظر از طولی که دارند، هر دو به عنوان عبارت اسمی به کار می‌روند.

عبارات اسمی درون عبارات اسمی

احتمالا متوجه شده باشید که بسیاری از جمله‌های بالا شامل چندین عبارت اسمی می‌شوند. معمولا عبارت‌های اسمی کوتاه‌تر ممکن است در دل عبارت‌های اسمی بزرگ‌تر جا بگیرند و به عنوان بخشی از modifier به کار بروند. برای مثال، جمله‌ی دوم در حقیقت سه عبارت اسمی دارد. دو مورد، در دل عبارت سوم قرار گرفته‌اند. بیایید بار دیگر به عبارت نگاه کنیم. این بار دو عبارت اسمی کوچک‌تر بولد و پررنگ شده‌اند.

The forty-five year old man with brown hair and a black shirt sat down.”

در اینجا چند جمله وجود دارد که در آن‌ها، عبارات اسمی داخل عبارت اسمی بزرگتری جای گرفته است:

“They passed an orange bus driven by a jolly old man wearing a lady’s wig on the highway.”

“Please hand me the book with the torn cover.”

Modifiers

محل قرارگیری modifier در جمله

گاهی کلماتی که ارتقاء معنایی پیدا می‌کنند، قبل از head noun در عبارت اسمی قرار می‌گیرند، گاهی هم بعد از آن در جمله ظاهر می‌شوند. برای مثال، در جمله‌ی زیر، modifier ها قبل از اسم در جمله قرار گرفته‌اند:

“Dogs often like to chase high-flying Frisbees.”

در این جمله، modifier بعد از اسم قرار گرفته است:

Trucks with red stripes and large wheels came riding into town.”

موقعیت modifier در یک عبارت اسمی به نوع modifier که جهت توضیح اسم به کار می‌رود، بستگی دارد.

عبارت های انگلیسی

انواع modifier ها

Modifierها انواع مختلفی دارند و می‌توانند در عبارت اسمی ظاهر شده و جهت توضیح اسم به کار بروند. از این modifier ها می‌توان به adjectives, articles, participles, possessive nouns, possessive pronouns, determiners, relative clauses, infinitives, participle phrases, prepositional phrases و compound nouns اشاره کرد.

صفات، حروف تعریف، participleها، اسامی ملکی، determinerها، ضمایر ملکی و اسامی مرکب معمولا قبل از head noun در عبارت اسمی قرار می‌گیرند. جمله‌واره‌های نسبی، infinitive ها، عبارات participle، عبارات حرف اضافه‌ای و عبارات مرکب معمولا بعد از اسم، در عبارت اسمی قرار می‌گیرند.

در اینجا چند نمونه از modifier ها که در عبارات اسمی قرار می‌گیرند را خواهید دید:

Adjectives

صفات اسم را بر اساس ویژگی‌های خاصی که دارد، توصیف می‌کنند:

Bright stars shine in the sky.”

Big cities are loud.”

Articles

حروف تعریف به اسم هویت و ماهیت می‌بخشند:

The dog went to the park.”

A boy ate an apple.”

Determiners

Determinerها کلماتی هستند که تعداد و مقدار اسامی در جمله را مشخص می‌کنند:

“There are five bananas.”

Several iguanas were on the tree.”

Participles

Participle ها می‌توانند راجع به زمان جمله و اسم صحبت کنند:

The galloping gazelle jumped high.

Boiled water is very hot.”

Possessive Nouns

اسامی ملکی با توضیح اینکه یک اسم به چه کسی، چه چیزی یا چه گروهی تعلق دارد، به آن ارتقاء معنایی می‌دهند.

The mail man’s truck was parked.”

The woman’s purse was blue.”

Possessive Determiners

Determiner های ملکی ، تعلق را نشان می‌دهند. هرچند، آن‌ها این کار را با استفاده از ضمیر انجام خواهند داد:

His wife brought him his forgotten briefcase.”

Her shoe was untied.”

Compound Nouns

از ترکیب head noun با noun adjunct، اسامی مرکب تشکیل می‌شوند. اسامی مرکب می‌توانند با یک الی دو کلمه ترکیب شوند یا از طریق خط فاصله با کلمه‌ای ترکیب شوند. در هر مورد، اسم adjunct معنی head noun را تغییر می‌دهد یا معنای آن را تکمیل می‌کند. جمله‌های زیر مثالی از اسامی مرکب را نشان خواهند داد.

“He ran to the doghouse.”

“The bus station was busy.”

“His ex-wife called him yesterday.”

Relative Clauses

جمله‌واره‌های نسبی ( که به جمله‌واره‌های وصفی نیز معروف هستند) ویژگی یک اسم را بیان می‌کنند. یعنی درست مثل صفات در جمله به کار می‌روند. هرچند، جمله‌واره‌های وصفی یک فعل و فاعل نیز دارند. مثال:

The car that drove up the street turned left.”

The light that was left on was very bright.”

Infinitives

Infinitiveها اسم را با یک عبارت فعلی تکمیل می‌کنند. این عبارت فعلی به توضیح اطلاعات بیشتر راجع به اسم، کمک خواهد کرد:

“He was the person to contact if you wanted pastries.”

“She was the one to ask.”

Participle Phrases

عبارات participle اسم را با فراهم آوردن گروهی از کلمات تکمیل می‌کنند که توصیفات را در خصوص زمان اسم انجام می‌دهد.

The man waving his hand for a taxi was being ignored.”

The geese flying overhead formed a V shape.”

عبارات حرف اضافه‌ای

عبارات حرف اضافه‌ای در ایجاد عبارات اسمی خاص و واضح کمک خواهد کرد. مثال:

The train at the station had twenty-seven cars.”

The snow on the field was white.”

A cat with white whiskers just walked by.”

عبارات اسمی با پایه‌ی ضمیر

هرچند بعارات اسمی معمولا با یک اسم در جمله ظاهر می‌شوند، اما گاهی کلمه‌ی اصلی این عبارت اسمی یک ضمیر خواهد بود. برای مثال، جمله‌ی زیر شامل عبارات اسمی می‌شوند که کلمه‌ی اصلی آن‌ها یک ضمیر است:

He who walks by the bay at night may see the moon.”

Someone new slowly approached the group.”

عبارت های انگلیسی

عبارات اسمی در نقش فاعل، مفعول و متمم در جمله

عبارات اسمی می‌توانند به عنوان یک فاعل، مفعول یا متمم در جمله ظاهر شوند. در ادامه چند مثال از کاربردهای مختلف عبارات اسمی در جمله وجود دارد:

Subject

فاعل یک جمله، شخص یا شیئی است که عمل مربوط به فعل را انجام می‌دهد.

The green bowling ball rolled down the lane.”

Object

مفعول‌ها تحت تاثیر عمل فعل قرار می‌گیرند.

“He rolled the green bowling ball down the lane.”

Complement

متمم‌ها کلمات یا عباراتی هستند که معمولا جهت تکمیل نهاد یا گزاره در جمله، ضروری هستند. متمم‌های فاعلی کلماتی هستند که بعد از فعل ربط در جمله قرار می‌گیرند و فاعل را کامل می‌کنند. متمم‌های مفعولی کلماتی هستند که مفعول مستقیم یا غیر مستقیم جمله را تکمیل می‌کنند. در ادامه از هر دو مورد، مثال‌هایی وجود دارد.

متمم فاعلی

 “He was a man who owned green bowling balls.” (The noun phrase follows the linking verb was and modifies the subject he.)

متمم مفعولی

“He painted the bowling ball a greenish color.” (The noun phrase follows and modifies the direct object bowling ball.)

“The club elected the man their president.” (The noun phrase follows and modifies the direct object the man.)

آزمون

Which of the following word or words is the noun phrase in this sentence?n“The new shoe laces would be delivered soon.”

The following sentence contains which type of noun phrase?n“Full moons shine brightly.”

How many noun phrases are there in the following sentence? n“The old man rode his bicycle.”

Which of the following is not a noun phrase?

Which of the following is a noun phrase with an article modifier?

jsj

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.6 از 5 از 9 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

جهت مشاوره رایگان کلیک کنید