IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
کاربرد فعل might در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 4/5
نویسنده: ایرانمهر
30 تیر 1399

کاربرد فعل might در زبان انگلیسی

فعل معین might اغلب برای بیان احتمالات مورد استفاده قرار می‌گیرد. فعل might حتی برای اخذ اجازه به صورت مودبانه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاهی این فعل را گذشته‌ی فعل may  می‌دانند. این فعل می‌تواند برای پیشنهاد یک کار یا بیان احتمالات مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

بیان احتمالات

از فعل might می‌توان در بیان احتمالات ضعیف و با درصد پایین استفاده کرد. مثال:

“I’m hoping that she might call me later.”

“We might go to a party later, if you want to come.”

“You should pack an umbrella—it looks like it might rain.”

“There might be some dinner left over for you in the fridge.”

might (not)= Maybe it is (not) true

زمانی که فکر می‌کنیم چیزی درست نیست یا درست نخواهد بود،‌ از might و might not  از استفاده می‌کنیم، اما مطمئن نیستیم.

‘.Suzan isn’t answering the phone.’ ‘She might be in the garden’

.The sky is clearing up. It might not rain this afternoon

.They might win the competition

سوزان تلفن را پاسخ نمی‌دهد. او ممکن است در باغ باشد.

آسمان در حال صاف شدن است. شاید امروز بعد از ظهر باران نبارد.

آن‌ها ممکن است برنده رقابت شوند.

I might (not)= It is possible that I will (not)

ما می‌گوییم:

someone might do something تا بگوییم it is possible that someone will do something.

might go for a run this afternoon. (=It’s possible that I will go for a run.)

.She might come to the conference

ممکن است امروز بعدازظهر برای دویدن بروم.

 او ممکن است به کنفرانس بیاید.

ما می‌گوییم:

someone might not do something 

به این معنی که:

it is possible that someone won’t do something.

might not come to the party. (=It’s possible that I won’t come to the party.)

.He might not go to work tomorrow

ممکن است به مهمانی نروم.

ممکن است فردا سر کار نرود.

کاربرد فعل might در زبان انگلیسی

فعل might در جملات شرطی

ما از فعل might می‌توانیم در جملات شرطی نیز استفاده کنیم. مثال:

“If we don’t arrive early enough, we might not be able to get in to the show.”

“We still might make our flight if we leave right now!”

“If we’re lucky, we might have a chance of reversing the damage.”

درخواست اجازه به صورت مودبانه

اگرچه برای درخواست‌های مودبانه، از may می‌توان به راحتی استفاده کرد. اما اگر می‌خواهیم به رسمیت و مودبانه بودن جمله اضافه کنیم، می‌توانیم از فعل might استفاده کنیم. مثال:

Might we go to the park this afternoon, Father?”

Might I ask you a few questions?”

“I’m finished with my dinner. Might I be excused from the table?”

هرچند، حتی در مکالمات و نوشتارهای رسمی، این ساختار می‌تواند به عنوان ساختار انگلیسی قدیمی شناخته شود. از این ساختار معمولا در پرسش‌های مستقیم استفاده می‌شود. منظور از پرسش مستقیم، جملات خبری است که در آن‌ها ابهام و شک و تردید بیان شده است. مثال:

“I was hoping I might borrow the car this evening.”

“I wonder if we might invite Samantha to come with us.”

رویکردهای جذاب و موثر در یادگیری زبان

گذشته‌ی may

وقتی جمله‌ای را نقل قول می‌کنیم، ناخوداگاه فعل را در زمان گذشته سپری می‌کنیم. حالا، اگر جمله‌ی مورد نظر یک درخواست مودبانه بوده و با فعل may مطرح شده است، پس برای نقل قول آن می‌توان may را به might تبدیل کرد. مثال:

He asked if he might use the car for his date tonight.”

She wondered if she might bring a friend to the show.”

هرچند، این قانون صرف فعل در زمان گذشته معمولا در قوانین گرامری قدیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه در انگلیسی مدرن، دیگر زمان فعل را در جملات نقل قول شده تغییر نمی‌دهند.

may = might

 ما می‌توانیم به جای might و might not از may و may not استفاده کنیم.

.She may be late for class this morning

.They may not like your decision

 ممکن است امروز صبح دیر به کلاس برسد.

 ممکن است تصمیم شما را دوست نداشته باشند.

? …May I

 ما اغلب از might یا may در جملات سوالی استفاده نمی‌کنیم. با این حال، ما می‌توانیم از may I در سوالات برای درخواست اجازه استفاده کنیم.

May I sit here? (=Can I sit here?)

?May I come in

میتوانم اینجا بنشینم؟

اجازه هست داخل شوم؟

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین انگلیسی ایرانمهر
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای بزرگسالان

پیشنهاد دادن

فعل might می‌تواند برای ارائه‌ی پیشنهادات نیز مورد استفاده قرار گیرد. این فعل نسبت به فعل should ملایم‌تر و مودبانه‌تر است. از این فعل می‌توان برای بیان فرصت‌های احتمالی استفاده کرد. پس اگر پیشنهاد شما ضروری و تنها راه ممکن است، پس بهتر است از همان should استفاده کنید. مثال:

“You might ask your brother about repaying that loan the next time you see him.”

“It tastes very good, though you might add a bit more salt.”

“You might try rebooting the computer; that should fix the problem for you.”

افزودن تاکید به شدت عصبانیت

کاربرد فعل might در این زمینه شبیه فعل could است. ما می‌توانیم از فعل might برای افزایش تاکید به حجم و شدت عصبانیت استفاده کنیم. مثال:

“My mother has traveled a long way to be here—you might try to look a little more pleased to see her!”

“You might have told me that you didn’t want a party before I spent all this time and effort organizing one!”

کاربرد فعل might در زبان انگلیــسی

بیان اطلاعات مختلف

کاربرد دیگر might را می‌توان در بیان اطلاعات مختلف استفاده کرد. برای مثال، از آن می‌توان در بیان جمله‌ای استفاده کرد که برعکس جمله‌ی بعدی باشد. این کاربرد را می‌توان وسیله‌ای برای برجسته‌سازی احتمالات و فرصت‌های مختلف به شمار آورد. مثال:

“Sure, you might be able to make money quickly like that, but you’re inevitably going to run into difficulties down the line.”

“I might not have much free time, but I find great satisfaction in my work.”

“Our organization might be very small, but we provide a unique, tailored service to our clientele.”

بیان فرضیات

از فعل might می‌توان برای بیان فرضیات به شکلی مودبانه استفاده کرد. در این مورد شما باید جای might با فاعل را عوض کنید. مثال:

Might I just say, this has been a most wonderful evening.”

“And might I clarify that I have always acted solely with the company’s interests in mind.”

Might I add that your time with us has been greatly appreciated.”

به یاد داشته باشید که ما می‌توانیم به جای might، از let یا allow نیز استفاده کنیم. مثال:

Let me clarify: this decision is in no way a reflection on the quality of your work.”

Allow me to add, we were greatly impressed by your performance.”


بیشتر بخوانید: کاربرد فعل کمکی May در زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید: آموزش گرامر May و Might در انگلیسی


دوره های خصوصی آموزش زبان انگلیسی

دوره های خصوصی انگلیسی ایرانمهر
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

آزمون

Which of the following is not a function of the modal verb might?

In which of the following situations do we use might as the past tense of may?

Which of the following sentences would occur least commonly in modern English?

Identify the function of might in the following sentence:n“Jonathan, you might see about securing the loan before committing to anything else.”

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4 از 5 از 18 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید