IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
vs sinc
امتیاز کاربران: 3.5/5
نویسنده: محمد اشرفی
14 تیر 1401

forvs since

ما می‌توانیم از  for و  since همراه با زمان حال کامل یا گذشته کامل ساده یا استمراری استفاده کنیم. ما همچنین از For برای مدت زمان، مانند، برای دو هفته، برای ده سال، برای ده روز، برای چند ساعت و… استفاده خواهیم کرد.

نکته 1: همچنین می‌توانیم از For زمانی که یک عمل یا رویداد در گذشته شروع شده و پس از مدتی در گذشته به پایان رسیده است، با گذشته ساده استفاده کنیم.

نکاتی برای شروع یادگیری انگیسی

 • مثال: I have lived in London for 20 years. (=I am living in London now. The action has not finished.)
 • ترجمه: من 20 سال است که در لندن زندگی می‌کنم. (من در حال‌حاضر در لندن زندگی می‌کنم. عمل به پایان نرسیده است.)
 • مثال: I lived in London for 20 years. (=I am not living in London now. The action started and finished in the past.)
 • ترجمه: من 20 سال در لندن زندگی کردم. (من الان در لندن زندگی نمی‌کنم. این عمل در گذشته شروع و به پایان رسید.)

ما از  + since نقطه شروع (لحظه‌ای که شروع یک دوره زمانی را نشان می‌دهد) استفاده می‌کنیم، به عنوان مثال. از زمان تولدم، از ساعت 10، از چهارشنبه گذشته و….

 • مثال: We’ve been here since 4 o’clock.
 • ترجمه: ما از ساعت 4 اینجا هستیم.
 • مثال: He’s been studying since he got up.
 • ترجمه: از وقتی که بلند شد درس می‌خواند.
 • مثال: They had been married since 2010.
 • ترجمه: آن‌ها از سال 2010 ازدواج کرده بودند.

for vs since

since vs from

ما از Since و From + نقطه شروع زمانی استفاده می‌کنیم. همچنین این دو برای علامت زدن شروع چیزی استفاده می شود: یک عمل، یک حالت یا یک رویداد.

ما معمولاً از since با زمان حال یا گذشته کامل برای صحبت درمورد مدت زمان یک عمل، رویداد یا حالت استفاده می‌کنیم. Since نقطه شروع این عمل، رویداد یا حالت را نشان می‌دهد.

 • مثال: I have known John since I was a child.
 • ترجمه: جان را از بچگی می شناسم.
 • مثال: He’s been working for us since he finished school.
 • ترجمه: او از زمانی‌که مدرسه را تمام کرده برای ما کار می‌کند.
 • مثال: I was exhausted; I had been at work since six a.m.
 • ترجمه: خسته بودم؛ از شش صبح سر کار بودم.

ما از From در موارد دیگر استفاده می‌کنیم.

 • مثال: Masks will be compulsory from tomorrow.
 • ترجمه: استفاده از ماسک از فردا اجباری می شود.
 • مثال: I’m usually here from six o’clock.
 • ترجمه: من معمولا از ساعت شش اینجا هستم.

نکته 2: هنگامی‌که از from برای نشان دادن نقطه شروع چیزی استفاده می‌کنیم، همچنین می‌توانیم از to یا to/till برای علامت‌گذاری نقطه پایان آن استفاده کنیم.

 • مثال: I work from 8 a.m. to 6 p.m. (or until/till 6 p.m.)
 • ترجمه: من از 8 صبح تا 6 بعدازظهر کار می‌کنم.
 • مثال: The city reported 400 new COVID-19 cases from Friday to Sunday. (or until/till Sunday)
 • ترجمه: این شهر از جمعه تا یکشنبه 400 مورد جدید COVID-19 را گزارش کرده است.

بیشتر بخوانید: آشنایی با Adverb Clause و انواع رابط‌های قیدی

بیشتر بخوانید: آموزش افعال وجهی در انگلیسی

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3.5 از 5 از 4 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید