IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
99 تا از بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
11 بهمن 1401

99 تا از بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی

همیشه وقتی سراغ یادگیری و آموزش زبان انگلیسی می‌رویم، به موضوعات به‌خصوصی توجه بیشتری نشان می‌دهیم و کنجکاویم بدانیم برای آن موضوع چه کلمات و اصطلاحاتی وجود دارد؛ این مورد را چه در آموزش زبان انگلیسی برای کودکان و چه برای بزرگسالان می بینیم.

عبارات واژگان انگلیسی عاشقانه و نقل قول‌ها از آن دسته‌اند. عاشقانه‌ها هنوز هم از پرطرفدارترین موضوعات زندگی روزمره‌ی ما هستند و طبیعی است وقتی مشغول یادگیری زبان انگلیسی هستید بخواهید کلمات و اصطلاحات انگلیسی عاشقانه را یاد بگیرید.

شما باید رابطه‌تان را به یک رابطه بهتر و جالب‌تر تبدیل کنید و هر چند وقت یکبار برای معشوق‌تان پیام‌ها و جملات عاشقانه بفرستید. این برای این است که به شریک زندگی‌تان ثابت کنید که عشق شما به او واقعی و همیشه زنده است.

چنین پیام‌های عاشقانه می‌تواند روز عاشقانه شما را روشن کند. شما نباید منتظر یک روز خاص باشید تا نشان دهید چقدر شریک‌تان برای‌تان اهمیت دارد. البته درک می‌کنم که پیدا کردن جملات مناسب برای معشوق چه قدر می‌تواند سخت باشد. بیشتر اوقات، هر عاشقی نمی‌تواند واقعاً احساسش را بیان کند، به خصوص اگر آن احساس آن قدر قوی باشد که کلمات نتوانند حق مطلب را ادا کنند.

جای نگرانی نیست، در ادامه این مطلب که کارشناسان و اساتید ایرانمهر برای شما آماده کرده‌اند، پیام‌های شیرین و نقل قول‌های عاشقانه را می‌بینید که می‌توانید هر کدام را خواستید به معشوقه‌تان بگویید.

نقل قول های عاشقانه انگلیسی

بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی

1) “I saw that you were perfect, and so I loved you. Then I saw that you were not perfect and I loved you even more.” —Angelita Lim

من دیدم که تو کاملی و عاشقت شدم. سپس دیدم که تو کامل نیستی و حتی بیشتر عاشقت شدم.

 

2) “Love is being stupid together.” – Paul Valery

عشق یعنی احمقانه باهم بودن.

 

3) “I love you begins by I, but it ends up by you.” – Charles de Leusse

دوستت دارم با “من” شروع می‌شود؛ ولی با “تو” تمام می‌شود.

 

4) “I love you with every beat of my heart.” – Armaan

با تمام ضربان قلبم تو را دوست دارم.

 

5) “My love for you is past the mind, beyond my heart, and into my soul.” – Boris Kodjoe

عشق من به تو از منطق گذشته، فراتر از قلب من رفته و وارد روح من شده است.

 

6) “I love you like a fat kid loves cake.” – Scott Adams

من تو را دوستت دارم دقیقا مانند یک کودک چاق که عاشق کیک است.

 

7) “You’ve gotta dance like there’s nobody watching, Love like you’ll never be hurt, Sing like there’s nobody listening, And live like its heaven on earth.” – William W. Purkey

باید طوری برقصی که گویی هیچ‌کس تماشا نمی‌کند، جوری دوست داشته باشی که انگار هیچ‌وقت صدمه‌ای به تو نمی‌رسد، جوری بخوانی که گویی کسی گوش نمی‌دهد و جوری زندگی کنی که گویی بهشت روی زمین است.

 

8) “Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.” – Martin Luther King Jr.

تاریکی نمی‌تواند تاریکی را از بین ببرد و فقط نور است که می‌تواند این کار را انجام دهد. نفرت نمی‌تواند نفرت را از بین ببرد و فقط عشق است که می‌تواند این کار را انجام دهد.

 

9) “Age does not protect you from love, but love to some extent protects you from age.” – Jeanne Moreau

سن از عشق شما محافظت نمی‌کند؛ اما عشق تا حدی شما را از پیری و بالارفتن سن محافظت خواهد کرد.

 

10) “Love is never lost. If not reciprocated, it will flow back and soften and purify the heart.” – Washington Irving

عشق هرگز گم نمی‌شود. اگر متقابل نباشد برمی‌گردد و به‌آرامی در دل شما جای می‌گیرد.

 

11) “Life is the first gift, love is the second, and understanding the third.” – Marge Piercy

زندگی اولین هدیه است، عشق دومین هدیه و قدرت درک سومین هدیه به شماست.

 

12) “You never lose by loving. You always lose by holding back.” – Barbara De Angelis

شما هرگز با دوست‌داشتن بازنده نمی‌شوید. شما همیشه با عقب نگه‌داشتن خود بازنده خواهید شد.

 

13) “Love is the expansion of two natures in such fashion that each includes the other, each is enriched by the other.” – Felix Adler

عشق در واقع توسعه دو ماهیت است؛ به‌گونه‌ای که هریک دیگری را در بر می‌گیرد و هریک توسط دیگری غنی می‌شود.

 

14) “Love does not consist of gazing at each other, but in looking together in the same direction.” – Antoine de Saint-Exupéry

عشق خیره‌شدن به یکدیگر نیست؛ بلکه این است که با هم در یک‌جهت نگاه کنیم.

 

15) “Kindness in words creates confidence. Kindness in thinking creates profundity. Kindness in giving creates love.” – Lao Tzu

مهربانی در کلمات، اعتمادبه‌نفس ایجاد می‌کند. مهربانی در تفکر باعث ایجاد عمق می‌شود. مهربانی در بخشش باعث ایجاد عشق می‌شود.

 

16) “Love is the emblem of eternity; it confounds all notion of time; effaces all memory of a beginning, all fear of an end.” – Madame de Stael

عشق نماد ابدیت است. عشق می‌تواند همه تصور از زمان را مخدوش می‌کند. تمام خاطراتی که از یک آغاز می‌ماند تمام ترس از پایان را از بین می‌برد.

 

17) “Love is an emotion experienced by the many and enjoyed by the few.” – George Jean Nathan

عشق احساسی است که بسیاری تجربه می‌کنند و عده کمی از آن لذت می‌برند.

 

18) “Love is more than a noun – it is a verb; it is more than a feeling – it is caring, sharing, helping, sacrificing.” – William Arthur Ward

عشق بیش از یک کلمه است، عشق یک فعل است. عشق چیزی بیشتر از یک احساس است. عشق یعنی مراقبت، به اشتراک گذاشتن، کمک‌کردن و فداکاری.

 

19) “Love is sharing your popcorn.” – Charles Schultz

عشق به اشتراک گذاشتن پاپ‌کورن است.

20) As a man in a relationship, you have a choice: You can be right or you can be happy.” – Ralphie May

به‌عنوان یک مرد در یک رابطه شما یک انتخاب دارید، یا حق با شماست یا می‌توانید خوشحال باشید.

نقل قول عاشقانه انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

21) “If love is the answer, could you rephrase the question?” – Lily Tomlin

اگر عشق جواب است، پس سوال چیست؟

 

22) “Gravitation is not responsible for people falling in love.” – Albert Einstein

جاذبه مسئول عاشق شدن مردم نیست.

 

23) “Love is like pi – natural, irrational, and very important.” – Lisa Hoffman

عشق مانند عدد پی است، طبیعی، غیرمنطقی و بسیار مهم.

 

24) “Love is something sent from heaven to worry the hell out of you.” – Dolly Parton

عشق چیزی است که از بهشت فرستاده شده تا جهنم را نگران کند.

 

25) “Love is an ocean of emotions entirely surrounded by expenses.” – Thomas Dewar

عشق اقیانوسی از احساسات است که کاملا توسط هزینه‌های آن احاطه شده است.

 

26) “Love is a lot like a backache, it doesn’t show up on X-rays, but you know it’s there.” – George Burns

عشق بسیار شبیه به کمردرد است، در عکس‌برداری اشعه ایکس ظاهر نمی‌شود اما می‌دانید که وجود دارد.

 

27) “I love you more than coffee, but please don’t make me prove it.” – Elizabeth Evans

من تو را بیشتر از قهوه‌دوست دارم؛ اما لطفا مرا مجبور نکن که آن را ثابت کنم.

 

28) “Love means having to say you’re sorry every fifteen minutes.” – John Lennon

عشق یعنی این‌که هر 15 دقیقه یک‌بار بگویی متاسفم.

 

29) “Love: a temporary insanity, curable by marriage.” – Ambrose Bierce

عشق جنون موقتی است که با ازدواج قابل‌درمان است.

 

30) “What the world really needs is more love and less paperwork.” – Pearl Bailey

آنچه که دنیا واقعا به آن نیاز دارد عشق بیشتر و کاغذبازی کمتر است.

 

31) “A guy knows he’s in love when he loses interest in his car for a couple of days.” – Tim Allen

یک پسر می‌داند که وقتی عاشق می‌شود علاقه‌اش به ماشینش را از دست می‌دهد.

 

32) “A man is already halfway in love with any woman who listens to him.” – Brendan Francis

یک مرد در نیمه‌راه عاشق زنی می‌شود که به او گوش دهد.

 

33) “Women are meant to be loved, not to be understood.” – Oscar Wilde

این‌طور نیست که زنان باید درک شوند؛ بلکه آنها باید دوست داشته شوند.

 

34) “You make me want to be a better man.” – Melvin Udall

تو مرا وادار می‌کنی که مرد بهتری باشم.

 

35) “I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.” – Leo Christopher

قسم می‌خورم که نمی‌توانم بیشتر از الان دوستت داشته باشم و بااین‌حال می‌دانم که فردا تو را بیشتر دوست خواهم داشت.

 

36) “If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.” – A. A. Milne

اگر تو تا صدسالگی زندگی کنی من می‌خواهم تا صدسال منهای یک روز زندگی کنم و مجبور نباشم که بدون تو زندگی کنم.

 

37) “Thinking of you keeps me awake. Dreaming of you keeps me asleep. Being with you keeps me alive.” – Unknown

فکرکردن به تو مرا بیدار نگه می‌دارد. دیدن خواب تو مرا خواب نگه می‌دارد. با تو بودن مرا زنده نگه می‌دارد.

 

38) “I fell in love the way you fall asleep: slowly, and then all at once.” – John Green

من دقیقا همان‌طوری عاشق شدم که تو به خواب می‌روی: به‌آرامی و سپس یکباره

 

39) “Loved you yesterday, love you still, always have, always will.” – Elaine Davis

دیروز دوستت داشتم، هنوز هم دوستت دارم، همیشه دوستت دارم، همیشه دوستت خواهم داشت.

 

40) “Love is the ultimate expression of the will to live.” – Tom Wolfe

عشق بیان نهایی اراده برای زندگی است.

بهترین نقل قول های عاشقانه انگلیسی

41) “Love is what makes the ride worthwhile.” – Franklin P. Jones

عشق چیزی است که مسیر و رانندگی را ارزشمند می‌کند.

 

42) “If I know what love is, it is because of you.” – Hermann Hesse

اگر می‌دانم عشق چیست، به‌خاطر توست.

 

43) “The love we give away is the only love we keep.” – Elbert Hubbard

عشقی که به دیگران می‌دهیم تنها عشقی است که نگه می‌داریم.

 

44) “Tell me whom you love and I will tell you who you are.” – Houssaye

به من بگو چه کسی را دوست داری و من به تو خواهم گفت که تو چه کسی هستی؟

 

45) “Trust your intuition and be guided by love.” – Charles Eisenstein

به شهود خود اعتماد کنید و با عشق هدایت شوید.

 

46) “We love because it’s the only true adventure.” – Nikki Giovanni

ما عاشق می‌شویم؛ چراکه عشق تنها ماجراجویی واقعی است.

 

47) “Love all, trust a few, do wrong to none.” – William Shakespeare

همه رو دوست داشته باش، به تعداد کمی اعتماد کن، به هیچ‌کس بدی نکن.

 

48) “You call it madness, but I call it love.” – Don Byas

تو اسمش را دیوانگی می‌گذاری؛ ولی من اسمش را عشق می‌گذارم.

 

49) “We can only learn to love by loving.” – Iris Murdoch

ما فقط با عشق‌ورزیدن می‌توانیم یاد بگیریم که دوست داشته باشیم.

 

50) “A life lived in love will never be dull.” – Leo Buscaglia

زندگی عاشقانه هرگز کسل‌کننده نخواهد بود.

 

51) “Life is the flower for which love is the honey.” – Victor Hugo

زندگی کلی است که عشق برای آن مانند عسل است.

 

52) “All you need is love.” – Paul McCartney

تنها چیزی که به آن نیاز دارید عشق است.

اثر یادگیری زبان انگلیسی بر زندگی

53) “True love stories never have endings.” – Richard Bach

داستان‌های عاشقانه واقعی هرگز تمام نمی‌شوند.

 

54) “Love is shown more in deeds than in words.” – Saint Ignatius

عشق بیشتر در عمل نشان داده می‌شود تا در گفتار.

 

55) “Love is not a volunteer thing.” – Samuel Richardson

عشق یک چیز داوطلبانه نیست.

 

56) “Love is friendship on fire.” – Susan Sontag

عشق، دوستی بر روی آتش است.

 

57) “To me, you are perfect.” – Love Actually

برای من تو کاملی.

 

58) “True love is putting someone else before yourself.” – Frozen

عشق واقعی این است که شخص دیگری را بر خود ترجیح دهید.

 

59) “People call those imperfections, but no, that’s the good stuff.” – Good Will Hunting

مردم به این‌ها تناقض می‌گویند، اما نه این چیز خوبی است.

 

60) “You will never age for me, nor fade, nor die.” – Shakespeare in Love

تو هرگز نه برای من پیر می‌شوی، نه محو می‌شوی و نه می‌میری.

 

61) “To get the full value of joy you must have someone to divide it with.” – Mark Twain

برای تجربه ارزش کامل شادی باید کسی را داشته باشی که آن را با او تقسیم کنی.

 

62) “You know you’re in love when you can’t fall asleep because reality is finally better than your dreams.” – Dr. Seuss

می‌دانی که وقتی نمی‌توانی بخوابی عاشق می‌شوی؛ زیرا واقعیت در نهایت بهتر از رویاهایت است.

 

63) “There is no remedy for love but to love more.” – Henry David Thoreau

هیچ درمانی برای عشق وجود ندارد جز این‌که بیشتر دوست داشته باشیم.

 

64) “You are my heart, my life, my one and only thought.” – The White Company, Arthur Conan Doyle

تو قلب من، زندگی من و تنها افکار من هستی.

 

65) “I cannot let you burn me up, nor can I resist you. No mere human can stand in a fire and not be consumed.” – Possession, A.S. Byatt

نمی‌توانم اجازه دهم مرا بسوزانی و نمی‌توانم در مقابل تو مقاومت کنم. هیچ انسانی نمی‌تواند هم در آتش بایستد و هم نابود نشود.

بهترین نقل قول عاشقانه انگلیسی

66) “We are asleep until we fall in love!” – War and Peace, Leo Tolstoy

ما تا زمان عاشق شدن خوابیم.

 

67) “You’re the closest to heaven, that I’ll ever be.” – Iris, The Goo Goo Dolls

تو نزدیک‌ترین شخص به بهشتی هستی که من می‌خواهم در آن باشم.

 

68) When your heart takes over, your mind cannot do anything!!

وقتی قلبت تسخیر می‌شود عقلت نمی‌تواند کاری انجام دهد.

 

69) You look most wonderful, amazing, smart, fantastic, dazzling, and charming.

تو فوق‌العاده، شگفت‌انگیز، باهوش، خارق‌العاده، خیره‌کننده و جذاب هستی

 

70) You’re the person all my love statuses are about.

تو همان کسی هستی که تمام استاتوس‌های عاشقانه من درباره او هستند.

 

71) You’re one of such amazing things that have happened to me and made my life meaningful.

تو یکی از شگفت‌انگیزترین اتفاقات زندگی من هستی که زندگی مرا معنادار کرده‌ای.

 

72) Do not love too much, do not trust too much, do not care too much; because that too much can really hurt you too much.

زیاد دوست نداشته باش، زیاد اعتماد نکن، زیاد اهمیت نده؛ چراکه این مقدار زیاد واقعا به تو آسیب خواهد رسانند.

 

73) True love is really when she talks non-stop, and you’re still keen on listening to her.

عشق واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که او بی‌وقفه صحبت کند و شما همچنان مشتاقانه به او گوش دهید.

 

74) You’re only a memory of my love.

تو تنها یک خاطره از عشق منی

 

75) I always pray to God Almighty for tying us in a sacred knot so that we spend all our lives together.

از خدا می‌خواهم که گرهی مقدس به ما بزند تا همه عمر را در کنار هم بگذرانیم.

 

76) Each friendship does not change into love, but each love starts with friendship.

هر دوستی به عشق تبدیل نمی‌شود، اما هر عشقی با دوستی آغاز می‌شود.

 

77) You’re my life. You’re my inspiration. You’re my hope. You’re my everything.

تو تمام زندگی من هستی، تو الهام‌بخش زندگی و امید من در زندگی هستی. تو تمام چیز منی

 

78) One day they will realize they have lost a diamond while playing with valueless stones.

یک روز متوجه می‌شوند که یک الماس را در بازی با سنگ‌های بی‌ارزش گم کرده‌اند.

 

79) If you anticipate something in response, it is called business, not true love.

اگر در پاسخ چیزی را پیش‌بینی کنی به آن تجارت گفته می‌شود نه عشق واقعی.

 

80) Love has no limit, no age, and no death.

عشق نه محدودیت دارد، نه سن و نه مرگ

 

81) For once, I do not need to try to be happy cause when I am with you, it just happens.

برای یک‌بار هم که شده، نیازی به تلاش برای شاد بودن ندارم؛ زیرا وقتی با تو هستم شادی را تجربه می‌کنم.

 

82) If you’re always attempting to be normal, you’ll never acquaint how awesome you can really be.

اگر همیشه سعی می‌کنی عادی باشی، هرگز متوجه نمی‌شوی که واقعا چقدر می‌توانی عالی باشی.

 

83) I would love to run away from you, but if you did not come and find me, I’d surely die.

من دوست دارم که از تو فرار کنم؛ ولی اگر نمی‌آمدی و مرا پیدا نمی‌کردی حتما می‌مردم.

 

84) No matter how much you struggle, there is no resisting love. If it needs to happen, it really will.

مهم نیست چقدر مقاومت کنی، عشق قابل‌مقاومت نیست. اگر لازم باشد این اتفاق بیفتد واقعا اتفاق خواهد افتاد.

 

85) I desire to grow old with you and be capable of saying that I’ve lived a remarkable life with you.

من آرزو دارم که با تو پیر شوم و بتوانم بگویم که زندگی فوق‌العاده‌ای با تو داشتم.

 

86) Falling in love is just half of what I desire. Staring in love with you, everlastingly is the other.

عاشق شدن نیمی از آرزوی من است. خیره‌شدن عاشقانه به تو تا ابد نیم دیگر آرزوی من است.

 

87) You might be somebody to the world, but you’re the world for somebody.

شما ممکن است برای دنیا یک شخص باشید؛ ولی برای شخصی یک دنیا خواهید بود.

 

88) Insomnia can really be a blessing if you’ve somebody to talk to the entire night.

اگر کسی را داشته باشید که تمام شب با او صحبت کنید، بی‌خوابی واقعا می‌تواند یک نعمت بزرگ برای شما باشد.

 

89) I do not hate individuals; I just love those who love me.

من از انسان‌ها متنفر نیستم. من فقط کسانی را دوست دارم که مرا دوست دارند.

 

90) Just you can give me the feeling of love.

تنها تو می‌توانی حس عشق را به من بدهی.

 

91) Never trust the heart because it is on the right side.

هرگز به قلب اعتماد نکن؛ چراکه در مسیر درست قرار دارد.

 

92) Thank you so much for being in my life.

ممنونم از تو به‌خاطر این‌که زندگی من هستی

 

93) I desire to spend another day just with you.

تنها آرزوی من این است که یک روز دیگر را با تو بگذرانم.

 

94) I love you not just for what you are but what I’m when I am with you.

من تو را نه فقط به‌خاطر آنچه که هستی؛ بلکه به‌خاطر آنچه که در کنار تو هستم دوست دارم.

 

95) My heart beats just for you, my love.

ضربان قلب من تنها برای توست عشق من

 

96) Love is like Wi-Fi, you cannot see it, but you acquaint when you have really lost it.

عشق مانند وای‌فای است، شما نمی‌توانید آن را ببینید؛ اما زمانی که واقعا آن را گم کرده‌اید آن را خواهید شناخت.

 

97) The attraction is really temporary love, but love is the everlasting attraction.

جذب تنها یک عشق موقتی است؛ ولی عشق یک جذب ابدی است.

 

98) Each day of my life is great because it begins and ends with loving you.

هر روز از زندگی من عالی است؛ زیرا با دوست‌داشتن تو آغاز شده و به پایان می‌رسد.

 

99) True love is like a falling star; we do not acquaint how, where, and when it can happen.

عشق واقعی مانند یک ستاره در حال سقوط است. ما نمی‌دانیم چگونه، کجا و چه زمانی اتفاق می‌افتد.

بیشتر بخوانید:در یادگیری یک زبان جدید، به ترجمه نه بگویید

بیشتر بخوانید:نکات انگلیسی برای متکلمان زبان‌های خارجی

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 2 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید