Loading ...
IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
Defining relative clauses
امتیاز کاربران: 4.2/5
نویسنده: ایرانمهر
18 تیر 1401

Defining relative clauses

جمله‌واره‌های موصولی حاوی اطلاعات ضروری هستند، زیرا آن‌ها مشخص خواهندکرد که در مورد کدام چیز یا شخص صحبت می‌کنیم و بدون کاما استفاده می‌شوند.

مثال:

This is the music which was used at the show.

ترجمه: این موسیقی است که در نمایش استفاده شده است.

Have they found the prisoner who escaped last week?

ترجمه: آیا آن‌ها زندانی را که هفته گذشته فرار کرده بود پیدا کرده‌اند؟

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

نکته 1: ما می‌توانیم در این نوع از جملات به‌جای who یا which از that استفاده کنیم.

مثال:

This is the music that was used at the show.

ترجمه: این موسیقی است که در نمایش استفاده شده است.

Have they found the prisoner that escaped last week?

ترجمه: آیا آن‌ها زندانی را که هفته گذشته فرار کرده بود پیدا کرده‌اند؟

نکته 2: در صورتی که فاعل + فعل به دنبال آن‌ها باشد، who/which/that را می‌توان حذف کرد.

مثال:

Can you pass me the box (which/that) I keep in the top drawer?

ترجمه: آیا می‌توانید جعبه (که) را در کشوی بالایی نگه می‌دارم به من بدهید؟

You are not the man (who/that) I thought you were.

ترجمه: تو آن مردی (که) فکر می‌کردم نیستی.

Non-defining relative clauses

از جمله‌واره‌های غیر موصولی بین کاما استفاده می‌شود و اطلاعات اضافی را بیان می‌کند که برای دانستن اینکه درباره چه کسی یا چه چیزی صحبت می‌کنیم ضروری نیست.

مثال:

This music, which I really like, was used at the show.

ترجمه: از این موسیقی که خیلی دوستش دارم در نمایش استفاده شد.

My sister, who I truly admire, is coming for Thanksgiving.

ترجمه: خواهرم که من واقعاً او را تحسین می‌کنم، برای روز شکرگزاری می‌آید.

نکته 3: در این جملات بین کاما ما نمی‌توانیم از who/which/that/ استفاده کنیم.

Defining vs non-defining relative clauses

مثال:

My brother who lives in Cardiff is much older than me. (=I have more than one brother and the relative clause helps identify which brother I am talking about)

ترجمه: برادرم که در کاردیف زندگی می‌کند از من خیلی بزرگتر است. (من بیش از یک برادر دارم و جمله موصولی کمک می‌کند تا بفهمیم در مورد کدام برادر صحبت می‌کنم)

My brother, who lives in Cardiff, is much older than me. (=I have only one brother, so we don’t need the relative clause to know who I am talking about)

ترجمه: برادرم که در کاردیف زندگی می‌کند از من خیلی بزرگتر است. (من فقط یک برادر دارم، بنابراین برای اینکه بدانیم در مورد چه کسی صحبت می‌کنم نیازی به بند موصولی نداریم)

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین انگلیسی ایرانمهر
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای بزرگسالان

نکته 4: وقتی who, which یا that موضوع یک جمله موصولی است، پس از آن از ضمیر یا اسم دیگری استفاده نمی‌کنیم، زیرا فقط می توانیم یک فاعل (who, which  (thatداشته باشیم.

مثال:

I saw a man who was very tall. (NOT: I saw a man who he was very tall.)

ترجمه: مردی را دیدم که قد بلندی داشت.

That is the painting that was stolen from the gallery. (NOT: That is the painting that it was stolen from the gallery.)

ترجمه: این همان نقاشی است که از گالری به سرقت رفته است.

نکته 5: ما نمی‌توانیم از ضمیر موصولی که در یک جمله غیرموصولی (بین کاما) استفاده کنیم.

مثال:

The victim, who suffered a concussion, said he didn’t remember the accident. (NOT, the victim, that suffered a concussion, said he didn’t remember the accident.)

ترجمه: قربانی که دچار ضربه مغزی شده بود، گفت که این حادثه را به‌یاد نمی‌آورد.


بیشتر بخوانید:سه روش ساده برای یادگیری زبان


دوره های خصوصی آموزش زبان انگلیسی

دوره های خصوصی انگلیسی ایرانمهر
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.2 از 5 از 5 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید