IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
رابطه ها در زبان
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
28 بهمن 1400

رابط ها در زبان انگلیسی

Connectors چیست؟

رابط‌ها یا connectors گروهی از کلمات هستند که برای کنار هم قرار دادن جملات به کار برده می‌شوند. در واقع نوعی از حروف ربط هستند که کاربردهای گوناگونی دارند. به برخی از این کاربردها در زیر اشاره شده است.

رابط ها در زبان انگلیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

تضاد (Contrast)

However

However به معنای “اما” است.

However معمولاً در ابتدای جمله قبل از کاما (،) و بعد از نقطه (.) یا نقطه ویرگول (؛) استفاده می‌شود.

.We didn’t like the hotel. However, he had a good time

ما هتل را دوست نداشتیم. اما، او اوقات خوشی داشت.

.I would like to have a dog; however, my husband is allergic to dogs

من دوست دارم یک سگ داشته باشم؛ اما، همسرم به سگ حساسیت دارد.

Although

Although به معنای “با وجود این واقعیت که” یا “اما” است.

Althoug می‌تواند در ابتدا یا وسط جمله استفاده شود. هرچند بعد از although از کاما استفاده نمی‌کنیم. بلکه  از “فعل + فاعل + although” استفاده می‌کنیم.

.Although he had a bad leg, he still won the game

با اینکه یک پای نامساعد داشت، او باز هم بازی را برد.

.I passed the exam, although I hadn’t studied

من امتحان را قبول شدم، با اینکه درس نخوانده بودم.

دلیل (Reason)

Because

ما از “فعل + فاعل + because” استفاده می‌کنیم.

.We had to cancel the concert because it was raining

ما مجبور شدیم کنسرت را لغو کنیم زیرا باران می‌بارید. 

.I didn’t call you because I didn’t want to worry you

من به شما زنگ نزدم زیرا من نمیخواستم شما را نگران کنم.

because  of

از “اسم + because of” استفاده می‌کنیم.

    .We had to cancel the concert because of the rain

 به خاطر باران مجبور شدیم کنسرت را لغو کنیم.

    .Many shops had to close because of the economic situation

بسیاری از فروشگاه‌ها به دلیل شرایط اقتصادی مجبور به تعطیلی شدند.

نتیجه (Result)

So

So رایج‌ترین حرف ربط برای بیان نتیجه است. معمولاً در وسط جمله و بعد از کاما (،) استفاده می‌شود.

.We worked hard all morning, so I am very tired now

ما تمام صبح سخت کار کردیم، بنابراین الان خیلی خسته‌ام.

.The TV is very expensive, so I don’t think I’ll buy it

تلویزیون بسیار گران است، بنابراین فکر نمی‌کنم آن را بخرم.

دوره های آنلاین آموزش زبان انگلیسی

دوره های آنلاین انگلیسی ایرانمهر
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای بزرگسالان

زمان (Time)

Before

می‌توانیم از “–ing فعل / اسم + before” یا از “فعل + فاعل + before” استفاده کنیم.

.Before I have breakfast, I read a few pages

قبل از اینکه صبحانه بخورم، چند صفحه خواندم.

.Before having breakfast, I read a few pages

قبل از خوردن صبحانه، چند صفحه خواندم.

.Before breakfast, I read a few pages

قبل از صبحانه، چند صفحه خواندم.

After

می‌توانیم از “–ing فعل / اسم + after” یا  از “فعل + فاعل + after” استفاده کنیم.

.I smoke a cigarette after dinner/ having dinner/ I have dinner

من بعد از شام یک سیگار می‌کشم / من بعد از خوردن شام یک سیگار می‌کشم / من بعد از اینکه شام خوردم یک سیگار می‌کشم.

وقتی در مورد اقدامات متوالی و پی در پی صحبت می‌کنیم، می‌توانیم از then یا after that استفاده کنیم، اما نمی‌توانیم از after استفاده کنیم.

I got up and had a shower. Then/After that, I made breakfast. (NOT After, I made breakfast.)

بلند شدم و دوش گرفتم. سپس/بعد از آن، صبحانه درست کردم.

رابطه ها در زبان انگلیسی

While

از “فعل + فاعل + while” برای صحبت در مورد اعمالی که همزمان  با هم اتفاق می‌افتند، استفاده می‌کنیم.

.I read the newspaper while I was waiting

در حالی که منتظر بودم روزنامه خواندم.

as soon as, when, once

As soon as، when و once معنای مشابهی دارند. As soon as به معنای “به محض اینکه” است.

.As soon as/when/once I get home, I’ll finish my homework

به محض اینکه / زمانی که / یک وقتی که به خانه رسیدم، تکالیفم را تمام خواهم کرد.

ما برای بیان آینده بعد از as soon as، when و once از حال ساده استفاده می‌کنیم (از will استفاده نمی‌کنیم).

When I get home, I’ll call you. (NOT when I will get home)

زمانی به خونه رسیدم، من با شما تماس خواهم گرفت.

هنگامی که جمله را با before، after، while، as soon as و… آغاز می‌کنیم بعد از قسمت اول جمله از کاما (،) استفاده می‌کنیم. اما اگر از before، after، while، as soon as و … در قسمت دوم جمله استفاده کنیم از کاما استفاده نمی‌کنیم.

.Before I go to bed, I brush my teeth

قبل از اینکه به رختخواب بروم، من دندان‌هایم را مسواک می‌زنم.

.I brush my teeth before I go to bed

من دندان‌هایم را مسواک می‌زنم قبل از اینکه به رختخواب بروم.


بیشتر بخوانید:آشنایی با Adverb Clause و انواع رابط‌های قیدی


دوره های خصوصی آموزش زبان انگلیسی

دوره های خصوصی انگلیسی ایرانمهر
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 4 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید