IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
سخنان زیبا به زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
3 بهمن 1401

سخنان زیبا به زبان انگلیسی

سخنان زیبا و انگیزشی می‌تواند به شما کمک کند هر روز به هدفی که دارید نزدیک و نزدک‌تر شوید. شاید این عبارات و واژگان ساده‌ای به چشم بیایند اما آن‌ها کلمات مثبتی هستند و اگر در حال تسلیم شدن هستید یا در تلاش هستید تا خود را به سطوح بعدی برسانید، گاهی اوقات این همان چیزی است که به آن نیاز دارید.

اما جالب است بدانید که یکی از بخش‌های جذاب در آموزش زبان انگلیسی همین نقل قول‌ها هستند. نقل قول‌ها و سخنان زیبا در زبان انگلیسی همیشه به عنوان یکی از جذاب‌ترین بخش‌های آموزشی برای یادگیری زبان انگلیسی شناخته می‌شوند و زبان‌آموزان و مدرسین همواره توجه ویژه‌ای به نقل قول‌های زبان انگلیسی داشته و از آن‌ها استفاده‌های زیادی می‌کنند. حتی این روز‌ها بسیاری از مدرسین در طول آموزش زبان انگلیسی به کودکان هم سعی دارند تا از این نقل قول‌ها البته ساده‌ترین‌شان در طول آموزش استفاده کنند.

سخنان زیبا به زبان انگلـــیسی

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

به طور کلی نقل قول در هر گفتگویی با هر زبانی رایج است. گاهی شخصی چیزی به ما می‌گوید و بعداً ما همان سخن را جایی دیگر برای کسی نقل می‌کنیم. حال وقت آن است که با ایرانمهر همراه باشید و چند مورد از زیباترین نقل قول‌های انگلیسی را باهم مرور کنیم.

1- Simplicity is the ultimate sophistication. – Leonardo da Vinci

1- سادگی، اوج کمال و پیچیدگی است- لئوناردو داوینچی

2- Whatever you do, do it well. – Walt Disney

2- هر کاری که انجام میدهی به بهترین نحو انجامش بده- والت دیزنی

3- What we think, we become. – Buddha

3- به هر چه فکر کنی، همان خواهی شد- بودا / هر چیز که در جستن آنی، آنی- مولوی

4- All limitations are self-imposed. – Oliver Wendell Holmes

4- تمام محدودیت ها خودخواسته و به خود تحمیل شده هستند- الیور وندل هلمز

5- Tough times never last but tough people do. – Robert H. Schiuller

5- روزهای سخت به پایان می رسند اما انسانهای سرسخت جاودانه اند- رابرت اچ. شولر

6- Problems are not stop signs, they are guidelines. – Robert H. Schiuller

6- مشکلات و سختی ها تابلوی ایست شما نیستند؛ بلکه تابلوی راهنما برای ادامه مسیر هستند- رابرت اچ. شولر

7- One day the people that don’t even believe in you will tell everyone how they met you. – Johnny Depp

7- روزی کسانی که حتی شما را باور ندارند به همه خواهند گفت که شما را در چه جایگاهی دیده اند- جانی دپ

8- If I’m gonna tell a real story, I’m gonna start with my name. – Kendrick Lamar

8- اگر بخواهم داستانی واقعی را شرح بدهم، آن را با اسم خودم آغاز می کنم- کندریک لامار

9- If you tell the truth you don’t have to remember anything. – Mark Twain

9- اگر حقیقت را به زبان بیاوری، لازم نیست چیزی را به خاطر بسپاری- مارک تواین

سخنان زیبا به زبـــان انگلیسی

10- Have enough courage to start and enough heart to finish. – Jessica N. S. Yourko

10- برای شروع، شجاعت کافی و برای به پایان رساندن جرات و جسارت کافی داشته باش- جسیکا ان. اس. یورکو

11- Hate comes from intimidation, love comes from appreciation. – Tyga

11- نفرت، از ترساندن دیگران سرچشمه می گیرد و عشق از قدرشناسی- تایگا

12- I could agree with you but then we’d both be wrong. – Harvey Specter

12- من با شما موافقم، اما هر دو اشتباه می کنیم- هاروی اسپکتر

13- Love For All, Hatred For None. – Khalifatul Masih III

13- عشق ارزانی همه، نفرت ارزانی هیچ کس- سومین خلیفه مسیح

14- Change the world by being yourself. – Amy Poehler

14- دنیا را با “خودت بودن” تغییر بده- امی پولر

15- Every moment is a fresh beginning. – T.S Eliot

15- هر لحظه، شروعی تازه است- تی. اس الیوت

16- Never regret anything that made you smile. – Mark Twain

16- هرگز به خاطر چیزی که لبخند بر لبانت آورده پشمیان نشو- مارک تواین

17- Die with memories, not dreams- Unknown

17- زندگی را با خاطرات به پایان برسان، نه با رویا و آرزو- ناشناس

18- Aspire to inspire before we expire. – Unknown

18- بر گِلی پیش از آنکه سر بِنهی/ بر دلی کوش تا اثر بِنهی. پیش از آنکه عمرت به پایان برسد تلاش کن تا تاثیری شگرف روی دیگران بگذاری- (ناشناس)

19- Everything you can imagine is real. – Pablo Picasso

19- هر چیزی که ذهنتان بتواند آن را تصور کند، واقعیت دارد- پابلو پیکاسو

20- Oh, the things you can find, if you don’t stay behind. – Dr. Seuss

20- اگر از قافله عقب نمانید، چیزهایی برای به دست آوردن پیدا می کنید- دکتر سوس

21- Determine your priorities and focus on them. – Eileen McDargh

21- اولویت هایت را مشخص و روی آنها تمرکز کن- الین مک درگ

22- Be so good they can’t ignore you. – Steve Martin

22- آنقدر خوب باش که هیچ کس نتواند تو را نادیده بگیرد- استیون مارتین

چهار مهارت کلیدی زبان انگلیسی

23- Dream as if you’ll live forever, live as if you’ll die today. – James Dean

23- آنگونه رویا پردازی کن که گویی تا ابد زندگی خواهی کرد و آنطور زندگی کن که گویی همین امروز خواهی مرد- جیمز دین

24- Yesterday you said tomorrow. Just do it. – Nike

24- دیروز گفتی فردا! پس همین حالا انجامش بده- نایک

25- I don’t need it to be easy, I need it to be worth it. – Lil Wayne

25- من آسایش و راحتی نمی خواهم، من ارزشمندی می خواهم- لیل وین

26- Never let your emotions overpower your intelligence. – Drake

26- هرگز اجازه نده احساسات بر عقل و خرد تو غلبه کند- دریک

سخـــنان زیبا به زبان انگلیسی

27- Nothing lasts forever but at least we got these memories. – J. Cole

27- هیچ چیز تا ابد دوام نمی آورد، اما جای خوشحالیست که حداقل این خاطرات را داریم. جی.کول

28- Don’t you know your imperfections is a blessing? – Kendrick Lamar

28- می دانستی عیب و نقص هایت نعمت و موهبت هستند؟ کندریک لامار

29- Reality is wrong, dreams are for real. – Tupac

29- واقعیت درست نیست، این رویاها هستند که حقیقت دارند- توپاک

30- To live will be an awfully big adventure. – Peter Pan

30- زندگی یعنی یک ماجراجویی بسیار بزرگ- پیتر پن

31- Try to be a rainbow in someone’s cloud. – Maya Angelou

31-تلاش کن که برای روز ابری دیگران، تو رنگین کمان باشی- مایا آنجلو

32- There is no substitute for hard work. – Thomas Edison

32- هیچ چیز نمی تواند جای سخت کوشی را بگیرد- توماس ادیسون

33- What consumes your mind controls your life- Unknown

33- زندگی شما را همان چیزی کنترل می کند که ذهنتان را صرفش کرده اید- ناشناس

34- Strive for greatness. – Lebron James

34- برای رسیدن به سرفرازی از جان و دل تلاش کن- لبرون جیمز

35- Wanting to be someone else is a waste of who you are. – Kurt Cobain

35- اینکه بخواهید جای فرد دیگری باشید یعنی هدر دادن چیزی که خودتان هستید- کورت کوباین

36- And still, I rise. – Maya Angelou

36- و همچنان، از جای برمی خیزم- مایا آنجلو

37- If the world was blind how many people would you impress? – Boonaa Mohammed

37- اگر تمام افراد دنیا کور بودند، چند نفر را می توانستی مجذوب خودت کنی؟ بونا محمد

38- I will remember and recover, not forgive and forget. – Unknown

38- به یاد می آورم و بهبود می یابم، نه اینکه ببخشم و فراموش کنم- ناشناس

39- The meaning of life is to give life meaning. – Ken Hudgins

39- زندگی یعنی معنا بخشیدن به زندگی- کن هاجنز

40- The true meaning of life is to plant trees, under whose shade you do not expect to sit. – Nelson Henderson

40- معنای واقعی زندگی کاشتن درختانی است که توقع نشستن زیر سایه آنها را ندارید- نلسون هندرسون

41- When words fail, music speaks. – Shakespeare

41- آنجا که کلمات قاصرند، موسیقی زبان می گشاید- شکسپیر

42- Embrace the glorious mess that you are. – Elizabeth Gilbert

42- خودت را، این آشفتگی با شکوه را در آغوش بگیر- الیزابت گیلبرت

43- Normality is a paved road: it’s comfortable to walk but no flowers grow. – Vincent van Gogh

43- عادی بودن درست مثل یک جاده آسفالت شده و هموار است: می شود به راحتی در این جاده حرکت کرد، اما هیچ گلی روی آن نمی روید- ونسان ونگوگ

44-I have nothing to lose but something to gain. – Eminem

44- من چیزی برای از دست دادن ندارم، بلکه چیزهایی برای به دست آوردن دارم- امینم

45- The time is always right to do what is right. – Martin Luther King Jr.

45- همیشه و در هر زمانی می توان کار درست و مناسبی انجام داد- مارتین لوتر کینگ جونیور

46- Let the beauty of what you love be what you do. – Rumi

46- بگذار زیبایی در آنچه به آن عشق می ورزی و درون مایه رفتار تو باشد- مولانا

47- May your choices reflect your hopes, not your fears. – Nelson Mandela

47- آرزو می کنم که انتخاب هایت بازتابی از امیدهای تو باشند، نه ترسهایت- نلسون ماندلا

48- A happy soul is the best shield for a cruel world. – Atticus

48- بهترین سپر برای مقابله با این دنیای بی رحم، داشتن روحی شاداب و خوشحال است- آتیکوس

سخنان زیبـــا به زبان انگلیسی

49- White is not always light and black is not always dark. – Habeeb Akande

49- هر سفیدی به معنی نور و هر سیاهی به معنی تاریکی نیست- حبیب آکنده

50- Life becomes easier when you learn to accept the apology you never got. – R. Brault

50- زندگی زمانی برایتان آسان تر می شود که یاد بگیرید حتی وقتی از شما عذرخواهی نمی شود، ببخشید- آر. برالت

51- Happiness depends upon ourselves. – Aristotle

51- خوشبختی به خود ما بستگی دارد.

52- Turn your wounds into wisdom. – Oprah Winfrey

52- زخمهایت را به خرد و دانایی بدل کن- اپرا وینفری

53- Change the game, don’t let the game change you. – Macklemore

53- تو بازی را عوض کن، نگذار که بازی تو را عوض کند- مکلمور

54- It hurt because it mattered. – John Green

54- چیزی تو را آزرده می کند که برایت مهم باشد- جان گرین

سخنان زیبـــا به زبان انگلیســی

سخن پایانی

همچنین شما می‌توانید برای مشاوره و تعیین سطح رایگان و ثبت‌نام در دوره‌های آموزش زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه و سایر زبان‌ها فرم مشاوره رایگان را پر نمایید. کارشناسان آموزش در اسرع وقت با شما تماس گرفته و پاسخگویی سوالات شما خواهند بود.

بیشتر بخوانید : 15 عبارت زبان انگلیسی برای بیان احساسات

بیشتر بخوانید:چگونه به زبان انگلیسی حرف‌های عاشقانه بزنیم

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 4 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید