IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
یادگیری اسامی قیدی در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 3/5
نویسنده: محمد اشرفی
13 بهمن 1398

یادگیری اسامی قیدی (adverbial nouns) در زبان انگلیسی

اسامی قیدی، اسامی یا عباراتی هستند که معنای فعل در جمله را تکمیل می‌کنند. یعنی به عنوان یک گروه اسمی در جمله قرار می‌گیرند و قانون مشخصی در مورد آن‌ها وجود ندارد که بتوانید تشخیصشان دهید. برای مثال، قید‌های ساده را می‌توان با پسوند ly‌ شناسایی کرد. اما این گروه‌های قیدی را باید با توجه به مفهوم جمله شناسایی کنید. در ادامه قوانین و مثال‌های مختلفی برایتان آورده‌ایم تا به کمک آن‌ها، از این بخش گرامری که به قید‌ها مربوط است هم سردربیاورید.

ارتقاء معنایی افعال

گاهی اسامی قیدی در جمله به عنوان صفات قیدی هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این موارد، آن‌ها می‌توانند ویژگی‌هایی چون زمان، مکان،‌ وزن یا حتی سن را نیز بیان کنند. به مثال‌های زیر دقت کنید:‌

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

زمان

“I am leaving tomorrow.”

“We walked an hour out of town.”
““I’ll see you next year.”

 فاصله 

“The fabulous swimming pool stretches the whole length of the resort.”
“I can barely see a foot in front of me in this fog.”

وزن 

“This block of cheese weighs a ton!”
“Their latest shipment weighs a truckload.”

سن

“She is 35 years old.”
“This wine has been aged 25 years.”

در این مثال، عبارت قیدی در حال تکمیل معنای صفت old است.

یادگیری اسامی قیدی (adverbial nouns) در زبان انگلیسی


تکمیل معنایی برخی از صفات

برخی از صفات مثل worth‌ و  due می‌توانند به عنوان اسم یا گروه اسمی در جمله (یعنی جایگاه مسندی) قرار بگیرند و معنی صفات را تکمیل کنند.  مثال:‌ 

“This coat is only worth a dollar.”
“I think Mary is due an apology.”

برخی از منابع، کلمه‌ی like را به عنوان صفتی در نظر می‌گیرند که می‌تواند معنی اسم یا یک گروه اسمی را کامل کند:‌

“He is very much like your brother.”

البته برخی از منابع کلمه‌ی like‌ را به عنوان حرف اضافه در نظر می‌گیرند. برای مثال «like your brother»‌ را یک عبارت حرف اضافه‌ای می‌دانند.

به همین ترتیب، کلمات worth و due  را هم می‌‌توان به عنوان حروف اضافه‌ در نظر گرفت. هرچند، هیچ توافق نظر مشخصی برای کاربرد آن‌ها مشخص نشده است، چون این خیلی عجیب است که اسامی بخواهند معنای یک صفت را کامل کنند.

در نهایت این نکته را به خاطر داشته باشید که اسامی قیدی (adverbial nouns) همان اسامی مستندی (attributive nouns) نیستند. این اسامی در حقیقت با کلماتی دیگر ترکیب شده و اسامی مرکب یا compound nouns را می‌سازند.

سخن آخر

با توجه به چنین جزئیاتی در زبان انگلیسی و زیرمجموعه‌ی قیدی، فقط به یک نتیجه می‌توان رسید. آن هم این است که جهت یادگیری تمام جزئیات گرامری، باید تا جایی که می‌توانید متن بخوانید. حتی اگر در حال مطالعه‌ی یک رمان خوب هستید، اگر عبارتی به نظرتان جالب و جدید آمد، آن را به خاطر بسپارید و جایی بنویسید تا نه تنها با اسامی قیدی، بلکه با سایر جزئیات گرامری هم آشنا شوید.


بیشتر بخوانید:یادگیری عبارات قیدی (Adverbial Phrases) در زبان انگلیسی


آزمون

Which of the following are not modified or complemented by adverbial nouns?

Which of the following is not one of the ways verbs are modified by adverbial nouns?

Identify the adverbial noun in the following sentence:n“I can’t wait to start school this September in Canada.”

Identify the adverbial noun in the following sentence:n“She’s going to be 20 next July.”

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
3 از 5 از 2 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید