IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
گذشته ساده یا ماضی نقلی
امتیاز کاربران: 4.5/5
نویسنده: محمد اشرفی
27 اردیبهشت 1401

گذشته‌ ساده یا ماضی نقلی

گذشته‌ی ساده (past simple) یا ماضی نقلی (Present perfect)؟

ساختار کوتاه شده:

has= ‘s

have= ‘ve

have not= haven’t

توجه داشته باشید که از فرم کوتاه در پاسخ‌های مثبت استفاده نمی‌شود.

‘Have you washed the dishes yet?’ ‘Yes, I have.’ (NOT Yes, I’ve.)

آیا هنوز ظرف‌ها را نشسته‌اید؟‌ چرا شسته‌ام.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

کاربرد ماضی نقلی (یا حال کامل)

رویدادهای گذشته که زمان وقوع آن‌ها ذکر نشده است

وقتی که زمان وقوع رویدادها ذکر نشده باشد، برای صحبت در مورد اعمال یا رویدادهای گذشته، از زمان حال کامل استفاده می‌کنیم، یعنی نمی‌گوییم این رویدادها چه زمانی اتفاق افتاده است.

.I‘ve broken my arm

.I’ve passed the exam

.She’s found a job

من دستم شکسته است.

من امتحان را پس داده‌ام.

او شغلی پیدا کرده است.

استفاده از already, yet و just

ما اغلب از حال کامل با just، already و yet استفاده می‌کنیم. ما می‌توانیم just را بعد از فعل have  بگذاریم تا به رویدادهای اخیر تاکیدی داشته باشیم.

.Tony has just called

تونی همین الان زنگ زد.

ما در جملات مثبت از already استفاده می‌کنیم تا در مورد اقداماتی صحبت کنیم که زودتر از آنچه انتظار داشتیم انجام داده‌ایم. already  بعد از فعل have قرار می‌گیرد.

.I‘ve already finished my homework

من قبلاً تکالیفم را تمام کرده ام. 

ما از yet در جملات و سؤالات منفی استفاده می‌کنیم تا درباره چیزهایی صحبت کنیم که انتظار داریم به زودی اتفاق بیفتد. با yet در پایان جمله به کار می‌رود.

?Have you finished your homework yet

.I haven’t finished my homework yet

هنوز تکالیفت رو انجام نداده‌ای؟

هنوز تکالیفم را تمام نکرده‌ام.

کاربرد recently

 ما اغلب از ترکیب زمان حال کامل با recently برای صحبت در مورد اقدامات اخیر گذشته استفاده می‌کنیم.

.They‘ve recently bought a new car

آن‌ها به تازگی یک ماشین جدید خریده‌اند.

گذشته ساده یا ماضی نقلی

کاربرد today, this week, this month, this year

 وقتی که زمان ذکر شده به پایان نرسیده باشد، می‌توانیم از زمان حال کامل با عبارات زمانی استفاده کنیم.

I‘ve seen John today. (=Today has not finished.)

?Has she called you this week

من امروز جان را دیدم. (=امروز تمام نشده است.)

آیا او این هفته با شما تماس گرفته است؟

تجربیات گذشته – never، ever و before

برای صحبت در مورد تجربیات گذشته، وقتی چیزی را نمی‌گوییم یا نمی‌دانیم چه زمانی اتفاق افتاده است، از زمان حال کامل استفاده می‌کنیم.

.He has been to the moon. He’s an astronaut

.I haven’t been to India

او به ماه رفته است. او یک فضانورد است

من به هند نرفته‌ام.

never, ever, before

ما اغلب از کلمات never، ever و before برای صحبت در مورد تجربیات استفاده می‌کنیم.

.I‘ve never read this book

.Have you ever seen a John Wayne film

.I haven’t experienced anything like this before

من هرگز این کتاب را نخوانده‌ام.

آیا تا به حال فیلم جان وین را دیده‌اید.

من قبلاً چنین چیزی را تجربه نکرده بودم.

چگونه استعداد یادگیری زبان انگلیسی را در خود تقویت کنیم

بهترین کاری که تا به حال انجام داده‌ام

ما می‌توانیم حال کامل ساده را با یک صفت جالب و ever استفاده کنیم.

.This is the best meal I’ve ever had

.It’s the most amazing place we’ve ever travelled to

این بهترین وعده غذایی است که تا به حال خورده‌ام.

شگفت‌انگیزترین مکانی است که تا به حال به آن سفر کرده‌ایم.

تعداد

ما همچنین می‌توانیم از حال کامل برای اینکه بگوییم یک اتفاق چند بار تا به حال رخ داده است، استفاده کنیم.

.I’ve watched this film three times

.We’ve been to Paris twice

من این فیلم را سه بار تماشا کرده‌ام.

ما دو بار به پاریس رفته‌ایم.

Have gone or have been to?

ما از someone has gone somewhere وقتی استفاده می‌کنیم که آن شخص هنوز برنگشته باشد، و از someone has been somewhere زمانی استفاده می‌کنیم که آن شخص از آن مکان بازگشته باشد.

Tom has gone to Ireland. He’ll be there for a couple of weeks. (=He’s in Ireland now.)

We have been to Ireland three times. We love it. (=We are not in Ireland now.)

تام به ایرلند رفته است. او برای یکی دو هفته آنجا خواهد بود. (=او اکنون در ایرلند است.)

ما سه بار به ایرلند رفته‌ایم و عاشقش شدیم. (= اکنون در ایرلند نیستیم.)

مدت زمان از گذشته تاکنون – for و since

ما می‌توانیم از زمان حال کامل با for، since و how long برای پرسیدن یا صحبت در مورد موقعیت‌هایی که در گذشته شروع شده‌اند و به پایان نرسیده‌اند استفاده کنیم.

.We‘ve been married for 25 years

.I‘ve had this watch since I was a kid

?How long have you been friends

ما 25 سال است که ازدواج کرده‌ایم.

من از کودکی این ساعت را داشتم.

چه مدت است که شما دوستید؟

حالا عبارات زیر را با هم مقایسه کنید:

We‘ve been married for 20 years. (=We are married now)

We were married for 20 years. Then we divorced. (We are not married now)

ما 20 سال است که ازدواج کرده‌ایم. (= الان ازدواج کردیم)

ما 20 سال بود که ازدواج کرده بودیم. بعد از آن هم طلاق گرفتیم (الان جدا شدیم)

For + مدت زمان؛ since + لحظه‌ای در گذشته

 ما از for + مدت زمان (دو ساعت، سه روز، بیست سال و …) استفاده می‌کنیم. همچنین از since + لحظه‌ای در گذشته که آن رویداد آغاز شده بود استفاده می‌کنیم.

.I’ve been here for hours

.She’s been my teacher for three years

.I’ve been unemployed since May

.I’ve lived in this town since I was born

من ساعت‌هاست که اینجا هستم.

او سه سال است که معلم من است.

من از اردیبهشت بیکار هستم.

من از زمان تولدم در این شهر زندگی می‌کنم.

کاربرد lately, all morning/day/year

همچنین می‌توانیم از زمان حال کامل با lately یا با all + مدت زمانی (تمام روز، تمام صبح، تمام عمر و …) برای صحبت در مورد اعمالی که در گذشته شروع شده‌اند و در زمان حال ادامه دارند، استفاده کنیم.

.She’s been with me all day

.I’ve been very busy lately

 • او تمام روز با من بوده است.

اخیراً خیلی سرم شلوغ است.

گذشته ساده یا ماضی نقلی

 از ago استفاده نکنید

ما نمی‌توانیم ago را با حال کامل استفاده کنیم.

I‘ve had my watch for 2 years. (NOT I’ve had my watch since 2 years ago.)

 این ساعتم را دو سال است که دارم.

گذشته‌ی ساده یا حال کامل؟

 چه زمانی اتفاق افتاد؟

ما از زمان حال کامل (نه گذشته‌ی ساده) برای صحبت در مورد تجربیات و اعمال گذشته استفاده می‌کنیم، وقتی که نمی‌خواهیم از زمان وقوع آن صحبت کنیم یا نمی‌دانیم چه زمانی اتفاق افتاده‌اند.

.I’ve lost my keys

.We‘ve been to a very nice restaurant

کلیدهایم را گم کرده‌ام.

ما به یک رستوران بسیار خوب رفته‌ایم. 

ما زمانی از گذشته ساده‌ (نه حال کامل) استفاده می‌کنیم که زمان برای گوینده و شنونده مشخص باشد، یا بخواهیم به زمان وقوع اتفاق اشاره ‌کنیم یا بپرسیم که آن اتفاق چه زمانی رخ داده است. برای این ساختار، اغلب از یک عبارت مربوط به گذشته استفاده می‌کنیم (last week, yesterday, when I was a child و …)

We arrived yesterday. (NOT We’ve arrived yesterday.)

?When did the accident happen

ما دیروز رسیدیم.

حادثه چه زمانی رخ داد؟

گذشته ساده یا ماضی نقلی

ارائه‌ی جزئیات در گذشته‌ی ساده

ما از زمان حال کامل برای معرفی یک رویداد یا تجربه گذشته استفاده می‌کنیم، اما اگر به صحبت ادامه دهیم و جزئیات را بیان کنیم، از گذشته ساده استفاده می‌کنیم.

.A: I‘ve been to the cinema
?B: What did you see
…A: I saw a very good film by

 

آ: من به سینما رفته‌ام.

ب: چه چیزی دیدی؟

آ: فیلم خیلی خوبی دیدم با بازی …

.A: Oh, you‘ve broken your arm
.B: Yes, I have
?A: How did it happen

آ: اوه، دستت را شکسته‌ای.

ب: بله، دستم را شکستم.

آ: چطور این اتفاق افتاد؟


بیشتر بخوانید:آموزش گرامر had been گذشته کامل در انگلیسی


آزمون

A: Mary isn't here. She ______ to Egypt. B: I ______ to Egypt.

I ______ my arm. I ______ it playing with my cousin.

______ a ghost?

A: I ______ to China this year. B: When ______ there?

I'm sure I ______ this man before.

A: How long ______ a teacher? B: I ______ teaching a long time ago.

______ Titanic?

A: I ______ the keys. B: Where ______ them?

Here are your shoes. I ______ them.

She ______ to be a singer since she ______ a kid.

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.5 از 5 از 11 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید