IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
صفات مالکیت و ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 4.3/5
نویسنده: محمد اشرفی
14 بهمن 1400

صفات مالکیت و ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی

یکی از مطالبی که در یادگیری زبان انگلیسی باید بدانید و به آن توجه کنید صفات مالکیت (Possessive adjectives) و ضمایر فاعلی (subject pronouns) هستند.

صفات مالکیت همانگونه که از اسم آن برمی‌آید برای نشان دادن مالکیت کسی یا چیزی استفاده می‌شود. بدانید که صفت ملکی همیشه قبل از اسم می‌آید، به این دلیل که مالکیت اسم را نشان می‌دهد. my, your, his, her, its, our, their انواع صفت ملکی یا مالکیت در زبان انگلیسی هستند.

صفات مالکیت و ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی

حال که با صفات مالکیت آشنا شدید به سراغ مبحث بعدی یعنی ضمایر فاعلی می‌رویم:

ضمایر فاعلی یکی از انواع ضمایر در زبان انگلیسی هستند که جایگزین اسم به عنوان فاعل جمله می‌شوند. یکی از دلایل استفاده و مزایای ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی این است که از تکرار نام شخص یا چیزی که به عنوان فاعل در جمله است جلوگیری می‌کنند. I,you,she,he,it,we,they انواع ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی هستند.

.I like your dress

من لباس شما را دوست دارم.

.You are late

دیر کردی.

.He is my friend

او دوست من است.

.It is raining

هوا بارانی است.

.She is on holiday

او در تعطیلات است.

.We live in England

ما در انگلستان زندگی می‌کنیم.

.They come from London

آن‌ها از لندن می‌آیند.

ضمایر مفعولی

بعد از فعل

ما از ضمایر مفعولی به عنوان مفعول فعل (بعد از فعل) استفاده می‌کنیم.

?Can you help me please

آیا ممکن است لطفا به من کمک کنید؟

.I can see you

من می‌توانم شما را ببینم.

.She doesn’t like him

 او را دوست ندارد.

.I saw her in town today

امروز او را در شهر دیدم.

.We saw them in town yesterday, but they didn’t see us

دیروز آن‌ها را در شهر دیدیم، اما آن‌ها ما را ندیدند.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

بعد از حرف اضافه

بعد از حرف اضافه نیز از ضمایر مفعولی استفاده می‌کنیم.

.She is waiting for me

او منتظر من است.

.I’ll get it for you

من آن را برای شما می‌گیرم.

.Give it to him

به او بدهید.

?Why are you looking at her

چرا به او نگاه می‌کنید؟

.Don’t take it from us

آن را از ما نگیرید.

.I’ll speak to them

من با آن‌ها صحبت خواهم کرد.

چگونه درک مطلب و واژگان را یاد بگیریم

نکات کاربردی همراه با مثال

جایگاه صفات ملکی و ضمایر فاعلی در جمله

ضمایر فاعلی قبل از فعل در جمله قرار می‌گیرند.

I + verb

صفات مالکیت قبل از اسم در جمله قرار می‌گیرند.

my + noun

.My dog is big

سگ من بزرگ است.

.Her cat is brown

گربه‌اش قهوه‌ای است.

.Their sister works downtown

خواهرشان در مرکز شهر کار می‌کند.

به مثال‌های زیر توجه کنید تا این نکات بیشتر در ذهن شما جا بیفتد:

.These are Susan and Thomas; they are from Ohio. And that’s their house

این‌ها سوزان و توماس هستند. آن‌ها از اوهایو هستند. آن خانه آن‌هاست.

.I love my friend Sheila

من دوستم شیلا را دوست دارم.

صفات مالکیت و ضمایر فاعلی در زبان

صفات ملکی همیشه مفرد هستند

صفت‌ها در زبان انگلیسی هیچ فرم جمع ندارند. صفات ملکی همیشه مفرد هستند.

These are their suitcases. (NOT theirs suitcases)

این‌ها چمدان‌های آن‌ها هستند.

it/its برای اشیاء و they/their برای افراد و اشیاء

از he-his و she-her برای افراد و از  it-its برای اشیاء استفاده می‌کنیم. اما در حالت جمع they-their  را برای افراد و اشیاء به کار می‌بریم.

.The hotel has its own spa. It is a relaxing place

این هتل اسپای اختصاصی خود را دارد. مکانی آرامش بخش است.

.I like those chairs, they are beautiful. But their legs are too long

من آن صندلی‌ها را دوست دارم، آن‌ها زیبا هستند. اما پایه‌هایشان خیلی بلند است.

it’s برای زمان و آب و هوا

از it’s (=it is) برای صحبت در مورد زمان یا آب و هوا استفاده می‌کنیم.

.It’s very windy today, but it’s sunny

امروز باد شدیدی است، اما آفتابی است.

‘.What time is it?’ ‘It’s three o’clock’

ساعت چند است؟ ساعت 3 است.

it’s or its?

Its= صفت ملکی بوده اما It’s = it is به صورت (فاعل + فعل be) است.

.Look at that dog. It’s beautiful. I like its hair

به آن سگ نگاه کن. آن زیباست. من موهاشو دوست دارم.

ضمایر ملکی

بدون اسم

پس از ضمیر ملکی، اسم نمی‌آید.

.The dog is mine

سگ مال من است.

.The brown cat is hers

گربه قهوه‌ای مال اوست.

.The car is ours

ماشین مال ماست.

Whose

ما از whose برای پرسیدن در مورد مالکیت استفاده می‌کنیم.

?Whose car is that

آن ماشین مال کیست؟

?Whose is that car

چه کسی صاحب آن ماشین است؟

صفات مالکیت و ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی

سعی ما بر این بود که با زبانی ساده دو مطلب از گرامر زبان انگلیسی یعنی صفات مالکیت (Possessive adjectives) و ضمایر فاعلی (subject pronouns)  و همچنین ضمایر مفعولی را بیان کنیم و با ذکر مثال، نکات کاربردی در ارتباط با این مباحث را در اختیار شما قرار دهیم. برای اثبات اینکه مطالب بالا را درک کرده‌اید آزمون زیر می‌تواند به شما بسیار کمک کننده باشد.


بیشتر بخوانید: ضمایر نسبی (Relative Pronouns) در زبان انگلیسی

بیشتر بخوانید: یادگیری صفات مرکب در زبان انگلیسی


آزمون

Go to _____ office

six o'clock. Let's go home_____

Go to _____ office

Go to _____ office

six o'clock. Let's go home_____

Our products are famous for _____ durability

I'm very happy about _____ marks

Valeria is from Italy, but _____ 's in Ireland now

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.3 از 5 از 31 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید