IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
تفاوت حال ساده با حال استمراری
امتیاز کاربران: 4.4/5
نویسنده: محمد اشرفی
26 اردیبهشت 1401

تفاوت حال ساده با حال استمراری

ما معمولا از زبان ساختاری کوتاه در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم.

do not = don’t

does not = doesn’t

حال استمراری-ساختارهای کوتاه

در این مورد هم ما معمولا از زبان ساختاری کوتاه در زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم.

am not = ‘m not

is not = isn’t/’s not

are not = aren’t/’re not

تفاوت حال ساده (present simple) با حال استمراری (present continuous) در کاربرد

کاربرد حال ساده

عادات یا شرایطی که دائما اتفاق میوفتند

ما از حال ساده برای صحبت در مورد اقداماتی که به طور منظم انجام می‌دهیم (یا انجام نمی‌دهیم) استفاده می‌کنیم:

.I wash my hair every day

.I never go to the library

.I sometimes go to the library

من هر روز موهایم را می‌شویم.

من هرگز به کتابخانه نمی‌روم.

من گاهی به کتابخانه می‌روم.

شرایط دائمی یا چیزهایی که معمولا یا اغلب حقیقت دارند

.I don’t drink coffee

.Shes very tall

.I have two brothers

.Water boils at 100 degrees

.I like soup

من قهوه نمی‌نوشم.

او خیلی بلند است.

من دو برادر دارم.

آب در 100 درجه به جوش می‌آید

من سوپ دوست دارم.

تفاوت حال ساده با حال استمراری

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

قیدهای تکرار (adverbs of frequency)

ما اغلب از حال ساده با قیدهای تکرار (always، sometimes و …) و عبارات تکرار (once every three months، twice a week، every other day و …) استفاده می‌کنیم.

قیدهای تکرار در وسط جمله (قبل از فعل اصلی یا بعد از فعل be  قرار می‌گیرند.

.She doesn’t often eat hamburgers

.He usually gets up very early

.I am never late

او معمولا همبرگر نمی‌خورد.

او معمولاً خیلی زود بیدار می‌شود.

من هرگز دیر نمیکنم.

عبارات تکرار در موارد زیر، در انتهای جمله قرار می‌گیرند.

.We go to the cinema once a month

.I buy clothes twice a year

ماهی یک بار سینما می‌رویم.

سالی دو بار لباس می‌خرم.

رویدادهای آینده که زمان بندی شده‌اند

ما از حال ساده برای صحبت در مورد رویدادهای آینده که برنامه‌ریزی یا زمان‌بندی شده‌اند استفاده می‌کنیم.

.The train leaves at 4

.Shops close at 6

.My yoga class is tomorrow at 10

قطار ساعت 4 حرکت می‌کند.

مغازه ها ساعت 6 بسته می‌شوند.

کلاس یوگا من فردا ساعت 10 برگزار می‌شود.

کاربرد حال استمراری (present continuous)

اعمال در حال انجام

ما از زمان حال استمراری برای صحبت در مورد چیزهایی استفاده می‌کنیم که در حال حاضر یا «تقریباً الان» اتفاق میفتند (همین الان، همین روزها، همین هفته‌ یا همین ماه) 

.I can’t talk now. I’m brushing my teeth

.I finished the Lord of the Rings and now Im reading a new book

من الان نمی‌توانم صحبت کنم. چون در حال مسواک زدن دندان‌هایم هستم.

ارباب حلقه‌ها را تمام کردم و اکنون در حال خواندن یک کتاب جدید هستم.

اقدامات موقت

حال استمراری برای صحبت در مورد اقدامات موقت نیز استفاده می‌شود:

.I’m going to work by bus this week because my car is at the garage

.I’m living with my cousins until I find a flat

این هفته با اتوبوس می روم سر کار چون ماشینم در گاراژ است.

من با پسرعموهایم زندگی می کنم تا زمانی که یک آپارتمان پیدا کنم. 

کاربرد حال استمراری در اصطلاحاتی به معنی «الان» یا «به همین زودی‌».

حال استمراری اغلب در کنار عباراتی مانند nowthese days, this week/month  یا at the moment ظاهر می‌شود.

.He’s studying a lot this week

.I’m not feeling very well these days

او این هفته زیاد مطالعه می‌کند.

این روزها حالم خیلی خوب نیست.

موقعیت‌هایی که در حال تغییر یا توسعه هستند.

.The climate is changing very quickly

.More and more people are trying to eat more healthily nowadays

.Your English is improving

آب و هوا به سرعت در حال تغییر است.

امروزه افراد بیشتری سعی می‌کنند که تغذیه‌ی سالم‌تری داشته باشند.

انگلیسی شما در حال بهبود است.

برنامه‌ریزی‌های آینده

ما از حال استمراری برای صحبت کردن یا پرسیدن در مورد اقدامات آینده که از قبل برنامه ریزی یا تصمیم گرفته‌ شده‌اند استفاده می‌کنیم.

?Im meeting John this evening. Do you want to come

.We are leaving tomorrow at 7

من امروز عصر با جان ملاقات می‌کنم. آیا می‌خواهی بیایی؟

فردا ساعت 7 حرکت می‌کنیم.

مراحل یادگیری زبان

افعال حالتی

افعال غیر استمراری (Non-action verbs) یا )افعال حالتی) در زمان حال استمراری قابل استفاده نیستند. آن‌ها ممکن است در زمان حال ساده استفاده شوند. بیشترین افعال، افعال حسی (hear, see, smell, look, seem, sound)، افعال بیان عقاید (believe, consider, like, love, hate, prefer, think و …) هستند. سایر افعال حالتی رایج شامل agree, be, depend, need, mean, remember, realise, recognise, seem, want می‌شوند.

.Please, give me my money; I need it now

.Look at her; she seems sad

لطفا پولم را به من بدهید. الان به آن نیاز دارم.

به آن دختر نگاه کن؛ او غمگین به نظر می‌رسد.

برخی از افعال دارای action و non-action هستند; به عنوان مثال می‌توان به have یا think اشاره کرد.

have a car (=possession) / I’m having a siesta (=action)

think he is great (=opinion) / What are you thinking? (=action)

من یک ماشین دارم (= مالکیت) / من در حال استراحت هستم (=عملکرد)

من فکر می‌کنم او عالی است (=نظر) / به چه چیزی فکر می‌کنی؟ (=عملکرد)

فعل see نیز حالت پویایی و ایستایی دارد.

I‘m seeing the doctor tomorrow at 9. (see= ‘have an appointment’)

What do you see in this picture? (see= ‘see with your eyes’)

فردا ساعت 9 به پزشک مراجعه می‌کنم.

در این تصویر چه می‌بینید؟


بیشتر بخوانید: آموزش گرامر  زمان حال

آزمون

A: We ______ to the cinema tonight. B: ______ to the cinema?

A: What time ______ this afternoon? B: I don't know. We ______ tomorrow.

A: ______ ? B: Yes, but I ______ to quit.

A: I ______ on holiday two or three times a year. B: That's great! And where______ this year?

I think it's better to stay. It ______ and we ______ an umbrella.

A: Children ______ more and more dependent to mobile phones. B: Yes, they ______ their imagination anymore.

I ______ an article about the myth that says that we ______ 10% of our brains.

I ______ of quitting my job.______ it is a good idea?

Who is that man? Why ______ at us? What ______?

A: Tomorrow I ______ my doctor in the morning. B. Isn't your doctor that woman I ______ over there?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.4 از 5 از 86 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید