پرسش تاییدی (tag question) در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :٢٢ تير ١٤٠١ نویسنده :سحر حیدری
امتیازدهی : از 1

از برچسب‌های سوال در انتهای عبارات برای تبدیل جملات خبری به حالت سوالی استفاده می‌شود. ما معمولاً از برچسب‌های سؤال برای بررسی چیزی که فکر می‌کنید یا می‌دانید درست است استفاده می‌کنیم.

 

نکته 1: در قسمت انتهایی جمله از همان فعل کمکی مانند جمله اصلی استفاده کنید. اگر فعل کمکی وجود ندارد، از do برای زمان حال و از did برای زمان گذشته استفاده کنید. و همیشه قبل از برچسب سوال از کاما و در آخر از ضمیر فاعل مناسب باید استفاده کنید.

 ?You are his brother, aren’t you

 تو برادرش هستی، نه؟

 ?He will be there, won’t he

 او آنجا خواهد بود، اینطور نیست؟

?You work here, don’t you

شما اینجا کار می کنید، نه؟

 ?Sam used to live in Scotland, didn’t he

 سام قبلاً در اسکاتلند زندگی می کرد، اینطور نیست؟

 

نکته 2: اگر جمله اصلی منفی است، از کمکی مثبت و اگر جمله اصلی مثبت باشد، باید از کمکی منفی استفاده کنید.

 ?You like it, don’t you

 شما آن را دوست دارید، نه؟

 ?You don’t like it, do you

 شما آن را دوست ندارید، نه؟

 

نکته 3: وقتی یک جمله مثبت با I am داریم، برچسب سوال ?aren’t I به این شکل خواهدبود.

 ?I’m totally wrong, aren’t I

 من کاملا اشتباه می‌کنم، اینطور نیست؟سحر حیدری


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره