کاربرد فعل Shall در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :٣١ تير ١٣٩٩ نویسنده :کتایون اصغری
امتیازدهی : از 15

فعل کمکی shall در اکثر موارد درست شبیه فعل will  عمل می‌کند. این فعل در وجه آینده کاربرد دارد، درخواست‌های مختلفی را مطرح می‌کند، برای تکمیل جملات شرطی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا از آن برای بیان جملات امری استفاده می‌شود. با اینکه فعل will عموما در انگلیسی مدرن کاربرد دارد، فعل shall حالت بسیار رسمی و مودبانه‌ای است که در ساختارهای آکادمیک و جملات دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معمولا از shall فقط در وجه آینده‌ی ساده و آینده‌ی شرطی استفاده می‌شود. به خصوص زمانی که I و we‌ فاعل جمله باشند. هرچند، این یک دستور گرامری همیشگی نیست. برای مثال در جملات امری فاعل جمله کاملا متفاوت خواهد بود.

ایجاد وجه آینده

وجه آینده معمولا به کمک will و be going to  تشکیل می‌شود.

اما ما می‌توانیم از shall برای افزودن ادب و رسمیت به این ساختارها استفاده کنیم. خصوصا وقتی که جمله در وجه آینده‌ی ساده یا آینده‌ی شرطی باشد. مثال:

“I shall call from the airport.” (future simple tense)

“We shall be staying in private accommodation.”

“We shall not be in attendance this afternoon.”

“I shan’t* be participating in these discussions.”

با اینکه تبدیل shall به shan't  صحیح است، اما در انگلیسی مدرن زیادی رسمی و نادر به نظر می‌رسد. در بیشتر موارد نیز استفاده نمی‌شود.

البته با اینکه زیاد رایج نیست ولی از shall می‌توان در وجه آینده‌ی کامل یا آینده‌ی کامل استمراری استفاده کرد. مثال:

“As of next week, I shall have worked here for 50 years.”

“By the time the opera begins, we shall have been waiting for over an hour.”

استفاده از shall برای بیان پیشنهادات و توصیه‌ها

ما از shall می‌توانیم برای بیان پیشنهادات و توصیه‌های مودبانه استفاده کنیم. فقط جمله را باید به صورت سوالی بیان کنیم.

Shall we walk along the beach?”

Shall I wash the dishes?”

برای سوالی کردن جملات حتی می‌توانیم از کلمات پرسشی نظیر who، what، where، when یا how استفاده کنیم. سپس به کمک shall، آن را مودبانه‌تر سازیم. مثال:

“What shall I do with this spare part?”

“Where shall we begin?”

“Who shall I invite to the meal?”

جملات شرطی

درست مثل will، ما می‌توانیم از shall در جملات شرطی نیز استفاده کنیم. اما باید از if نیز استفاده کنیم تا آن را به یک جمله‌ی شرطی تبدیل سازیم. این جمله‌ها، جمله‌های شرطی از نوع اول خواهند بود. مثال:

If my flight is delayed, I shall not have time to make my connection.”

“I shall contact the post office if my package has not arrived by tomorrow.”

بیان جملات امری، بیانیه و ... با shall

ما می‌توانیم از will نیز برای بیان جملات امری یا بیانیه‌های ضروری استفاده کنیم، اما برای افزودن رسمیت و مودبانه‌تر کردن جمله، می‌توانیم از shall استفاده کنیم.

“This establishment shall not be held liable for lost or stolen property.”

“Students shall remain silent throughout the exam.”

“The new law dictates that no citizen shall be out on the streets after 11 PM.”

“You shall cease this foolishness at once!”

“They shall be punished for their transgression.”

فعل shall با کدام افعال عوض می‌شود

در اکثر مواقع، افعال کمکی می‌توانند به جای یکدیگر مورد استفاده قرار بگیرند. برای مثال، ما می‌توانیم should را به جای shall به کار ببریم. هرچند، اگر بخوانیم راجع به ضروریات حرف بزنیم، بهتر است که به جای should از must استفاده کنیم.

Quiz:


کتایون اصغری
من کتایون اصغری هستم و به عنوان کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، هیچ چیزی بیشتر از نوشتن راجع به زبان‌های مختلف نمیتونه خوشحالم کنه و منو سرحال بیاره. پس در مقالاتم سعی کردم هم از تجربیاتم بگم هم از تمام تخصصم در این زمینه استفاده کنم تا به شما در یادگیری یه زبان جدید کمک کرده باشم


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره

مشاوره رایگان