کاربردهای فعل کمکی could در زبان انگلیسی

تاریخ انتشار :٢٩ تير ١٣٩٩ نویسنده :کتایون اصغری
امتیازدهی : از 17

فعل کمکی could را معمولا به عنوان گذشته‌ی فعل can‌ می‌شناسند. این فعل به توانایی انجام کاری در گذشته اشاره می‌کند. از این فعل حتی می‌توان برای بیان درخواست یا اجازه به صورت مودبانه استفاده کرد. فعل could می‌تواند برای بیان احتمالات و پیشنهادات نیز مورد استفاده قرار بگیرد.

بیان انجام کاری در گذشته

از فعل could می‌توان برای بیان توانایی فیزیکی، روحی یا عملکرد یک شخص در گذشته استفاده کرد. مثال:

“When I was younger, I could run for 10 miles without breaking a sweat!”

“Back in the 1970s, our TV could only get about four channels.”

“She couldn’t read until she was nearly 12 years old.”

Could your family afford any food during the Great Depression, Grandma?”

ما حتی می‌توانیم از could به جای can در بیان آرزوی توانایی انجام کاری استفاده کنیم. البته این مورد به عنوان subjunctive mood نیز شناخته می‌شود که در بیان شرایط فرضی و غیر واقعی کاربرد دارد. مثال:

“I wish I could swim; it looks like so much fun.”

جملات شرطی

جملات شرطی در گذشته، به عنوان جملات شرطی از نوع دوم شناخته می‌شوند. بر خلاف جملات شرطی از نوع اول، ما از جملات شرطی نوع دوم برای صحبت راجع به حوادثی که احتمال وقوع آن‌ها خیلی کم است، صحبت می‌کنیم.

برای ساخت یک جمله‌ی شرطی از نوع دوم، باید فعل را در وجه گذشته‌ی ساده صرف کنیم و آن را بعد از if clause قرار دهیم، جمله‌واره‌ی بعدی نیز باید از would تشکیل شده باشد.

هرچند، اگر بخواهیم راجع به کاری که می‌توانستیم در آن شرایط انجام دهیم حرف بزنیم، می‌توانیم به جای would  از could استفاده کنیم. مثال:

“If I got that promotion at work, I could finally afford a new car!”

“If we moved to California, I could surf every day!”

ما معمولا از could در جملاتی استفاده می‌کنیم که به mixed conditional معروف هستند. در این جملات، زمان یک جمله‌واره با زمان فعل در جمله‌واره‌ی دوم ناهماهنگی دارد. این جمله معمولا با could ساخته می‌شود. یعنی زمانی که فعل در وجه حال ساده صرف شده باشد و در یک جمله‌واره‌ای قرار بگیرد که با if شروع شود. سپس برای بیان یک سناریوی غیر واقعی استفاده شود. مثال:‌

“If I get some money from my parents, we could go to the movies.”

“We could visit our friends at the beach if you ask your boss for Friday off.”

اجازه گرفتن

وقتی که ما از کسی اجازه می‌خواهیم، در حالت مودبانه می‌توانیم از could به جای can استفاده کنیم. مثال:

 “Dad, could I spend the night at my friend’s house?”

Could we invite Sarah to come with us?”

“I was wondering if I could take a bit of time off work.”

بیان درخواست

همانطور که به جای can از could استفاده می‌کردیم تا مودبانه اجازه بگیریم، از could می‌توانیم برای بیان درخواستی مودبانه نیز استفاده کنیم. مثال

Could you please be quiet?”

Could you help me with this assignment?”

نکته: به یاد داشته باشید که در این زمینه می‌توانیم از فعل کمکی would هم استفاده کنیم.

Would you ask Jeff to come over here?”

Would Tina help me paint this fence?”

ابزاری جهت بیان فرضیات

گاهی می‌توانیم از could برای بیان فرضیات به شکلی مودبانه استفاده کنیم. در این حالت باید جای could را با فاعل جمله عوض کنیم. مثال:

Could I just say, this has been a most wonderful evening.”

“And could I clarify that I have always acted solely with the company’s interests in mind.”

Could I add that your time with us has been greatly appreciated.”

به یاد داشته باشید که ما می‌توانیم به جای آن از let و allow نیز استفاده کنیم. مثال:

Let me clarify: this decision is in no way a reflection on the quality of your work.”

Allow me to add, we were greatly impressed by your performance.”

بیان احتمال

درست مثل can، ما می‌توانیم از could نیز برای بیان احتمالات استفاده کنیم. بر خلاف حالت قبلی که توانایی انجام کاری را در گذشته بیان می‌کرد، در این حالت زمان جمله محدود به گذشته نیست. مثال:

“I think it could rain any minute.”

“She could be in big trouble over this.”

“Due to this news, the company could see a sharp drop in profits next quarter.”

“Be careful, you could hurt someone with that thing!”

“Answer the phone! It could be your father calling.”

پیشنهاد دادن

ما می‌توانیم از could برای بیان پیشنهادات مودبانه نیز استفاده کنیم. مثال:

“We could go out for pizza after work on Friday.”

“You could see if your boss would let you extend your vacation.”

“I know it will be tricky to convince your parents, but you could try.”

Could I give you a hand with dinner?”

Could we help you find what you need?”

Could I give you a ride home?”

 

افزودن تاکید به عصبانیت

ما حتی می‌توانیم از could برای افزایش تاکید به عصبانیت استفاده کنیم. البته این جملات مثل can، زیاد هم طعنه‌آمیز به نظر نمی‌رسد.

“My mother has traveled a long way to be here—you could try to look a little more pleased to see her!”

“You could have told me that you didn’t want a party before I spent all this time and effort organizing one!”

استهفام انکاری

از could گاهی می‌توان برای ایجاد جملاتی با آرایه‌ی ادبی استفهام انکاری استفاده کرد. یعنی سوالاتی پرسید که جواب آن‌ها کاملا واضح و مشخص است. در این حالت، فعل اصلی جمله معمولا فعل be خواهد بود. مثال:

Could you be any louder? I can barely hear myself think!”

“Oh my God, Dad, could you be any more embarrassing?”

“Danny, we’re going to be late! Could you walk any slower?”

Quiz:


کتایون اصغری
من کتایون اصغری هستم و به عنوان کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، هیچ چیزی بیشتر از نوشتن راجع به زبان‌های مختلف نمیتونه خوشحالم کنه و منو سرحال بیاره. پس در مقالاتم سعی کردم هم از تجربیاتم بگم هم از تمام تخصصم در این زمینه استفاده کنم تا به شما در یادگیری یه زبان جدید کمک کرده باشم


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره