یادگیری عبارات مطلق (Absolute Phrases)

تاریخ انتشار :٠٩ تير ١٣٩٩ نویسنده :کتایون اصغری

عبارت مطلق که گاهی به عنوان (absolute construction)‌نیز از آن یاد می‌شود، گروهی از کلمات  مستقل گرامری است که اطلاعاتی را به جمله اضافه می‌کند یا در نهایت، باعث ارتقاء معنای جمله می‌شود.

یک عبارت مطلق از ترکیب اسم یا ضمیر و participle تشکیل می‌شود. از آنجا که این عبارات ساختار منحصر به فردی دارند،  در نوشته‌های توصیفی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مثال می‌توان به متن‌های ادبی اشاره کرد.

کاربرد عبارات مطلق

ما عموما از عبارات مطلق در شروع یک جمله استفاده می‌کنیم تا معنای آن را ارتقاء دهیم. البته آن را می‌توان در انتهای جمله نیز قرار داد تا راجع به جمله، نظری کلی اعمال کرد.

از آنجا که عبارات مطلق به عنوان عبارات پرانتزی در نظر گرفته می‌شوند، می‌توان آن‌ها را به کمک ویرگول یا خط فاصله از جمله جدا کرد. آن‌ها معمولا بدون پرانتز  (یا همان گیومه) در جمله قرار نمی‌گیرند.   

مثال:

The students having left early, I decided to catch up on some grading.”

The test finished, Jason heaved a sigh of relief.”

“I hope to get into Harvard next year—God willing.”

“She walked out the door, her head turning for a last look at home.”

البته می‌توان عبارات مطلق را در اواسط جمله قرار داد تا روی نکته‌ی خاصی تاکید کرد، اما این مورد زیاد رایج نیست و خیلی کم به کار می‌رود.

“The teacher, her students having left early, decided to catch up on some grading.”

“I hope—God willing—to get into Harvard next year.”

حذف participle

اگر قسمت سوم فعل be در عبارت قیدی قرار بگیرد، می‌توان آن را از کل عبارت حذف کرد.

All things being equal, I’d rather finish this next week.”

All things equal, I’d rather finish this next week.”

“I started getting nervous, having been alone for so long.”

“I started getting nervous, alone for so long.”

هرچند، اگر حذف  قسمت سوم یا participle فعل be‌ از جمله باعث از بین رفتن معنی شود، نباید آن  را انجام دهید.

 “That being the case, we should resolve the issue quickly.” (correct)

 “That the case, we should resolve the issue quickly.” (incorrect)

Quiz:
امتیازدهی :


کتایون اصغری
من کتایون اصغری هستم و به عنوان کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، هیچ چیزی بیشتر از نوشتن راجع به زبان‌های مختلف نمیتونه خوشحالم کنه و منو سرحال بیاره. پس در مقالاتم سعی کردم هم از تجربیاتم بگم هم از تمام تخصصم در این زمینه استفاده کنم تا به شما در یادگیری یه زبان جدید کمک کرده باشم


اگر سوالی دارید همین‌جا بپرسید!

comments

برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

با ثبت ایمیل یا شماره تلفن خود، از مشاوره رایگان کارشناسان ایران‌مهر بهره‌مند شوید.
تعیین وقت مشاوره
برای مشاوره رایگان با شما تماس می‌گیریم

مشاوره رایگان