IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
بررسی دو وجه شرطی  و اخباری در زبان اسپانیایی
امتیاز کاربران: 4/5
نویسنده: محمد اشرفی
17 مهر 1398

بررسی دو وجه شرطی و اخباری در زبان اسپانیایی

دانستن اینکه در زبان اسپانیایی از وجه شرطی استفاده کنید یا اخباری می‌تواند مثل راه رفتن روی میدان مین، پر از تله‌های متعدد باشد. حتی گاهی استفاده از این دو وجه به پا گذاشتن روی پوست موز هم تشبیه شده است.

اما در واقع، فهم و درک تفاوت این دو وجه نسبتا ساده است.

اول، مواردی هست که باید درباره آن‌ها صحبت کنیم.

حالت‌ها و وجه‌ها چه تفاوتی با هم دارند

پیش از آنکه وارد جزئیات شویم، اجازه بدهید درباره تفاوت بین حالت‌ها و وجه‌ها صحبت کنیم.

ما از وجه‌ها (Tenses) برای صحبت کردن درباره عملی در رابطه با زمان صحبت می‌کنیم، اغلب توسط یک فعل بیان می‌شود و در قالب وجه‌های حال (presente)، گذشته (pretérito) و آینده (future) تعریف می‌شوند.

از حالت‌ها (Moods) برای نشان دادن راهی استفاده می‌کنیم تا احساسات خودمان را بروز دهیم.

این حالت‌ها شامل اخباری (برای بیان حقایق)، شرطی (برای بیان ایده‌ها و شک و تردیدها) و دستوری (برای دستور دادن به دیگران) هستند. حالت‌ها در زبان اسپانیایی قوانین مربوط به خودشان را دارند.

برای شروع بیایید روی قوانین حالت‌های شرطی و اخباری تمرکز کنیم.

در این مقاله هر چیزی که درباره وجه‌های شرطی و اخباری لازم است یاد بگیرید به شما می‌گوییم. تفاوت آن‌ها را با هم بیان می‌کنیم و همچنین به شما یاد می‌دهیم آن‌ها چه هستند و چه زمانی باید از آن‌ها استفاده کنید.

بررسی دو وجه شرطی و اخباری در زبان اسپانیایی

وجه اخباری چیست؟

وجه اخباری در زبان اسپانیایی چیزی است که ما به آن «حالت نرمال» می‌گوییم. این وجه در واقع اولین موردی است که در زبان اسپانیایی و زبان‌های دیگر با آن روبرو می‌شوید.

تمام وجه‌هایی که در سطوح مبتدی، متوسطه و پیش متوسطه می‌خوانید؛ یعنی وجه‌هایی مثل حال (presente)، گذشته نامشخص (pretérito indefinido) یا گذشته کامل (pretérito perfecto) همگی وجه اخباری هستند.

ما از وجه اخباری برای صحبت کردن درباره حقایق صحبت می‌کنیم؛ یعنی درباره اتفاقی که در گذشته رخ داده است، اتفاقی که در حال حاضر در حال وقوع است یا کاملا مطمئن هستیم که در آینده قرار است رخ بدهد.

به مثال‌های زیر نگاه کنید:

Viene Carlos esta tarde.

Carlos is coming over this afternoon.

دقت کنید:

جمله بالا یک حقیقت را بیان می‌کند. کارلوس به طور قطعی امروز بعدازظهر می‌آید، بنابراین باید از فعل viene استفاده کنیم که به صورت اخباری بیان می‌شود.

وجه شرطی چیست؟

وجه شرطی نقطه مقابل بیان حقیقت است.

درست مثل وجه اخباری، وجه‌هایی در این دسته‌بندی قرار می‌گیرند. حال شرطی یا گذشته استمراری وجه‌های این گروه هستند.

ما از این وجه‌ها برای توصیف «اطلاعات مجازی» استفاده می‌کنیم؛ به عبارت دیگر؛ درک یا نگرش ما نسبت به چیزی، شرط است، نه بیان یک واقعیت:

Espero que Carlos venga esta tarde. 

I hope Carlos comes over this afternoon.

می‌توانید حس و حال را در فعل espero (امیدوارم) مشاهده کنید؟

این نکته همان چیزی است که وجه شرطی حال فعل «Venga» را باعث می‌شود.

با گفتن «امیدوارم» در این جمله، این نکته را بیان می‌کنیم که مطمئن نیستیم «کارلوس» حتما به دیدن ما بیاید؛ بلکه امیدواریم و دوست داریم این اتفاق بیفتد.

این جمله بیان یک حقیقت نیست. در واقع چیزی است که ما آرزوی آن را داریم و برای رخ دادن آن امیدوار هستیم.

تا به اینجا همراه ما بودید و متوجه مسائل هستید؟

بسیار هم عالی!

وجه شرطی در مقابل وجه اخباری؛ تفاوت آن‌ها را چطور بیان کنیم؟

در اینجا به قسمتی رسیدیم که همه شما منتظر آن بودید؛ راه‌کار و راه‌حلی برای مبحث گرامری مهمی در زبان اسپانیایی که خواب شب را از شما گرفته است.

در این قسمت نکات و ترفندهایی را به شما می‌گویم که می‌توانید تفاوت‌های بنیادی بین وجه شرطی و اخباری را در عمل مشاهده کنید.

تشویق کردن را برای آخر کار بگذارید! چون هنوز به شما حتی یک کلمه هم نگفتیم. در انتهای این مقاله می‌توانید بفهمید چه زمانی باید از وجه شرطی و چه زمانی از وجه اخباری در جملات اسپانیایی استفاده کنید. نکته جذاب اینجاست که این مهارت فقط با بیان دو نکته به شما آموزش داده می‌شود؛ فقط دو نکته!

اول مقاله به شما گفتیم تفاوت این دو و درک کاربردهای آن‌ها آسان است، نه؟

حالا می‌توانید تشویق کنید!

بررسی دو وجه شرطی و اخباری در زبان اسپانیایی

1.به فعل‌های جمله نگاه کنید

اگر…

اگر فقط یک فعل در جمله وجود داشته باشد، آن فعل اخباری خواهد بود.

به جمله زیر نگاه کنید:

Elena habla español.

Elena speaks Spanish

دقت کنید؛ این جمله یک حقیقت را بیان می‌کند. «النا» واقعا می‌تواند اسپانیایی صحبت کند و این کار را هم می‌کند.

  • دو فعل در جمله وجود دارد، اما هر دو به یک نفر اشاره دارد. در این حالت هم هر دو فعل اخباری هستند.

در مواردی شبیه به این، باید از وجه اخباری برای فعل اول و حالت مصدری فعل (خالص‌ترین حالت فعل که یک “to” قبل از آن قرار می‌گیرد) برای فعل دوم استفاده کنید.

به مثال زیر نگاه کنید:

Elena quiere hablar español.

Elena wants to speak Spanish.
  • دو فعل در جمله وجود دارد. اولین فعل حالت حس را بیان می‌کند و با “que” جدا شده است. در جمله بالا اولین فعل اخباری و دومین شرطی است.

اوه، یک نکته دیگر!

در این مورد، هر دو فعل به یک نفر اشاره ندارند.

مثال زیر گویای همه‌چیز هست:

Jaime quiere que Elena hable español.

Jaime wants the Elena speaks Spanish.

دقت کردید؟ «ژامه» آرزویی را برای «النا» مطرح می‌کند. در این‌جا باید وجه شرطی بیان شود که در مثال‌های بالاتر هم دیدیم.

2.معنی جمله را درک کنید

برای اینکه بدانید از چه نوع وجهی باید استفاده کنید، به جمله نگاه کنید. آیا درباره چیزی صحبت می‌کند که یک حقیقت است؟ یا شک و عدم اعتماد را بیان می‌کند؟

سرنخ و درک اولیه شما از جمله، اولین فعل یا عبارتی خواهد بود که پیش از que می‌آید.

همین سرنخ و حس شما از جمله است که مشخص می‌کند باید از وجه شرطی استفاده کنید یا از وجه اخباری. در واقع وجه شرطی فعل دومی است که بعد از que می‌آید.

اگر…

  • اولین فعل یا عبارت قطعیت را بیان کند، دومین فعل اخباری خواهد بود.

برای مثال:

Sé que Elena habla español.

I know that Elena speaks Spanish.

معنی هر کلمه‌ای را که به شما می‌گوییم را خوب متوجه شوید. استفاده از «Know» این حس را القا می‌کند که هیچ شکی درباره اسپانیایی صحبت‌کردن «النا» وجود ندارد؛ به این معنی که وجه شرطی جایگاهی در این جمله ندارد.

  • اولین فعل یا عبارت عدم قطعیت را بیان کند، دومین فعل با وجه شرطی بیان خواهد شد.

درست مثل مثال زیر:

Dudo que Elena hable español.

I doubt that Elena speaks Spanish.

شک و عدم قطعیت در این جمله چراغ قرمز را روشن کرده است! دقت کنید که اولین فعل وجه شرطی را باعث شده است؟

بررسی دو وجه شرطی و اخباری در زبان اسپانیایی

 

جمع‌بندی

رفقا! این تمام چیزی بود که برای تشخیص وجه‌های مختلف در جمله می‌توانستیم به شما یاد بدهیم. حالا با هم مباحث بالا را خلاصه می‌کنیم.

ما از وجه اخباری برای صحبت کردن درباره حقایق و واقعیات صحبت می‌کنیم و از چیزی حرف می‌زنیم که به وجود یا وقوع آن کاملا مطمئن هستیم.

از وجه شرطی برای توصیف احساسمان درباره حقایق و همچنین برای بیان عدم قطعیت و شک استفاده می‌کنیم.

اگرچه فهرستی بی‌پایان از افعال و عبارت‌ها وجود دارند که به شما می‌گویند کدام وجه اخباری و کدام وجه شرطی را بر می‌انگیزند، اما توصیه ما به شما این است که این فهرست‌ها و حفظ کردن مطالب را فراموش کنید.

از مقاله ما و نکاتی که به شما گفتیم استفاده کنید و به راحتی تشخیص بدهید کدام فعل را برای وجه اخباری و کدام فعل را برای وجه شرطی استفاده کنید. تفاوت مفهومی بین دو مبحث، به شما کمک می‌کند با توجه به معنی فعل و معنی جمله می‌توانید گزینه صحیح را انتخاب کنید.

نظرات و تجربیات یادگیری خود را با ما به اشتراک بگذارید.


بیشتر بخوانید:جلوگیری از تداخل گرامر اسپانیایی و انگلیسی


چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4 از 5 از 4 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید