IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
اعداد در آلمانی
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: ایرانمهر
30 مهر 1402

اعداد در زبان آلمانی

 آشنایی با اعداد در زبان آلمانی به شما کمک می‌کند تا بتوانید به بهترین شکل ممکن از این اعداد در زبان آلمانی استفاده کرده و جمله‌بندی‌های بهتری را داشته باشید. به طور کلی باید دقت داشته باشید که در گرامر زبان آلمانی انواع مختلفی از اعداد وجود دارند که هریک از آنها دارای کاربردها و ویژگی‌های مخصوص به خود هستند. به همین علت نیز بسیاری از افرادی که به‌تازگی یادگیری زبان آلمانی را شروع کرده‌اند معمولا اطلاعات چندانی در این زمینه ندارند و همین عامل نیز باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی برای آنها می‌شود.

ما در ادامه این بخش از آموزش زبان آلمانی قصد داریم کمی بیشتر درباره اعداد در زبان آلمانی صحبت کرده و اطلاعات مفید و کاربردی را در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم. پس اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که قصد دارید اطلاعات بیشتری را درباره اعداد در آلمانی به دست بیاورید به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما ادامه این مطلب را بادقت مطالعه کنید.

اعداد در زبان آلمانی

دوره های آموزش زبان آلمانی

دوره های حضوری آلمانی ایرانمهر
دوره حضوری آموزش زبان آلمانی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان آلمانی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان آلمانی برای بزرگسالان

اعداد اصلی یا کاردینال در زبان آلمانی

اعداد اصلی یا کاردینال یکی از مهم‌ترین انواع اعداد در زبان آلمانی به شمار می‌آیند که دارای کاربردهای بسیار زیادی در جملات مختلف هستند. با وجود این‌که این اعداد دارای کاربردهای بسیار زیادی هستند؛ ولی نباید فراموش کنید که رعایت کردن تلفظ درست و ترتیب این اعداد در زبان آلمانی بسیار مهم است. جدول زیر را مشاهده کنید تا اطلاعات دقیقی را درباره این اعداد در آلمانی به دست بیاورید:

0

null

zero

1

eins

one

2

zwei

two

3

drei

three

4

vier

four

5

fünf

five

6

sechs

six

7

sieben

seven

8

acht

eight

9

neun

nine

10

zehn

ten

11

elf

eleven

12

zwölf

twelve

13

dreizehn

thirteen

14

vierzehn

fourteen

15

fünfzehn

fifteen

16

sechzehn

sixteen

17

siebzehn

seventeen

18

achtzehn

eighteen

19

neunzehn

nineteen

20

zwanzig

twenty

21

einundzwanzig

twenty-one

22

zweiundzwanzig

twenty-two

23

dreiundzwanzig

twenty-three

24

vierundzwanzig

twenty-four

25

fünfundzwanzig

twenty-five

26

sechsundzwanzig

twenty-six

27

siebenundzwanzig

twenty-seven

28

achtundzwanzig

twenty-eight

29

neunundzwanzig

twenty-nine

30

dreißig

thirty

31

einunddreißig

thirty-one

32

zweiunddreißig

thirty-two

33

dreiunddreißig

thirty-three

34

vierunddreißig

thirty-four

35

fünfunddreißig

thirty-five

36

sechsunddreißig

thirty-six

37

siebenunddreißig

thirty-seven

38

achtunddreißig

thirty-eight

39

neununddreißig

thirty-nine

40

vierzig

forty

41

einundvierzig

forty-one

42

zweiundvierzig

forty-two

43

dreiundvierzig

forty-three

44

vierundvierzig

forty-four

45

fünfundvierzig

forty-five

46

sechsundvierzig

forty-six

47

siebenundvierzig

forty-seven

48

achtundvierzig

forty-eight

49

neunundvierzig

forty-nine

50

fünfzig

fifty

51

einundfünfzig

fifty-one

52

zweiundfünfzig

fifty-two

53

dreiundfünfzig

fifty-three

54

vierundfünfzig

fifty-four

55

fünfundfünfzig

fifty-five

56

sechsundfünfzig

fifty-six

57

siebenundfünfzig

fifty-seven

58

achtundfünfzig

fifty-eight

59

neunundfünfzig

fifty-nine

60

sechzig

sixty

61

einundsechzig

sixty-one

62

zweiundsechzig

sixty-two

63

dreiundsechzig

sixty-three

64

vierundsechzig

sixty-four

65

fünfundsechzig

sixty-five

66

sechsundsechzig

sixty-six

67

siebenundsechzig

sixty-seven

68

achtundsechzig

sixty-eight

69

neunundsechzig

sixty-nine

70

siebzig

seventy

71

einundsiebzig

seventy-one

72

zweiundsiebzig

seventy-two

73

dreiundsiebzig

seventy-three

74

vierundsiebzig

seventy-four

75

fünfundsiebzig

seventy-five

76

sechsundsiebzig

seventy-six

77

siebenundsiebzig

seventy-seven

78

achtundsiebzig

seventy-eight

79

neunundsiebzig

seventy-nine

80

achtzig

eighty

81

einundachtzig

eighty-one

82

zweiundachtzig

eighty-two

83

dreiundachtzig

eighty-three

84

vierundachtzig

eighty-four

85

fünfundachtzig

eighty-five

86

sechsundachtzig

eighty-six

87

siebenundachtzig

eighty-seven

88

achtundachtzig

eighty-eight

89

neunundachtzig

eighty-nine

90

neunzig

ninety

91

einundneunzig

ninety-one

92

zweiundneunzig

ninety-two

93

dreiundneunzig

ninety-three

94

vierundneunzig

ninety-four

95

fünfundneunzig

ninety-five

96

sechsundneunzig

ninety-six

97

siebenundneunzig

ninety-seven

98

achtundneunzig

ninety-eight

99

neunundneunzig

ninety-nine

100

hundert

one hundred

101

hunderteins

one hundred one

102

hundertzwei

one hundred two

200

zweihundert

two hundred

300

dreihundert

three hundred

400

vierhundert

four hundred

500

fünfhundert

five hundred

600

sechshundert

six hundred

700

siebenhundert

seven hundred

800

achthundert

eight hundred

900

neunhundert

nine hundred

1000

tausend

a thousand

1001

eintausendeins
tausendeins
eintausendundeins
tausendundeins

one thousand one

1002

eintausendzwei

one thousand two

1100

eintausendeinhundert

one thousand one hundred

1101

eintausendeinhunderteins

one thousand one hundred one

2000

zweitausend

two thousand

3000

dreitausend

three thousand

100.000

hunderttausend

one hundred thousand

500.000

fünfhunderttausend

five hundred thousand

 

دقت داشته باشید که ترتیب اعداد اصلی و کاردینال به همین شکل است و زمانی که قصد دارید از این اعداد در زبان آلمانی استفاده کنید حتما باید به این نکته مهم دقت داشته باشید که ترتیب آنها را رعایت کنید.

از طرف دیگر باید دقت داشته باشید که اعداد بسیار بزرگ در زبان آلمانی نیز به‌صورت جدول زیر نوشته می‌شوند که باید به آنها نیز دقت و توجه داشته باشید:

German/Deutsch

English/Englisch

1.000.000

eine Million

one million

2.000.000

zwei Millionen

two million

2.000.001

zwei Millionen eins

two million one

1.000.000.000

eine Milliarde

one billion

1.000.000.000.000

eine Billion

one trillion


یک نکته بسیار جالب که درباره زبان آلمانی وجود دارد و باعث می‌شود تا این زبان کمی گیج‌کننده باشد این است که یکان اعداد در این زبان قبل از دهگان آنها گفته می‌شود. مثلا اگر عدد einundzwanzig را در نظر بگیرید که به معنای بیست و یک است را به‌صورت کلمه به کلمه بخوانید به‌شکل یک و بیست گفته می‌شود. نکته مهم دیگری که در اینجا باید به آن دقت داشته باشید این است که اعداد در زبان آلمانی از یک شروع شده و تا یک میلیون ادامه پیدا می‌کنند.

شمارش اعداد در زبان آلمانی

دوره های آنلاین آموزش زبان آلمانی

دوره های آنلاین آلمانی ایرانمهر
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان آلمانی برای کودکان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان آلمانی برای نوجوانان
دوره آنلاین آموزش آنلاین زبان آلمانی برای بزرگسالان

اعداد ترتیبی یا Ordnungszahlen در زبان آلمانی

یکی دیگر از انواع اعداد که امروزه در زبان آلمانی مورداستفاده قرار می‌گیرند اعداد ترتیبی هستند. به طور کلی قوانین خاص و مشخصی برای ساخت این اعداد در زبان آلمانی وجود دارد که به‌صورت زیر است:

–         دومین و چهارمین تا نوزدهمین از اضافه کردن -te به انتهای اعداد اصلی ساخته می‌شوند.

–         از اعداد بیستمین تا صدمین، هزارمین و یک میلیونمین با اضافه کردن -ste به انتهای اعداد اصلی اضافه می‌شوند.

–         اعداد یکمین و سومین جز اعداد نامنظم در این زمینه به شمار می‌آیند که از این قاعده پیروی نمی‌کنند.

جدول زیر را مشاهده کنید تا به شکل بهتری با این اعداد آشنا شوید:

German

English

1.

erste

first

2.

zweite

second

3.

dritte

third

4.

vierte

fourth

5.

fünfte

fifth

6.

sechste

sixth

7.

siebente /
siebte

seventh

8.

achte

eighth

9.

neunte

ninth

10.

zehnte

tenth

11.

elfte

eleventh

12.

zwölfte

twelfth

13.

dreizehnte

thirteenth

14.

vierzehnte

fourteenth

15.

fünfzehnte

fifteenth

16.

sechzehnte

sixteenth

17.

siebzehnte

seventeenth

18.

achtzehnte

eighteenth

19.

neunzehnte

nineteenth

20.

zwanzigste

twentieth

21.

einundzwanzigste

twenty-first

22.

zweiundzwanzigste

twenty-second

23.

dreiundzwanzigste

twenty-third

24.

vierundzwanzigste

twenty-fourth

25.

fünfundzwanzigste

twenty-fifth

26.

sechsundzwanzigste

twenty-sixth

27.

siebenundzwanzigste

twenty-seventh

28.

achtundzwanzigste

twenty-eighth

29.

neunundzwanzigste

twenty-ninth

30.

dreißigste

thirtieth

31.

einunddreißigste

thirty-first

32.

zweiunddreißigste

thirty-second

40.

vierzigste

fortieth

50.

fünfzigste

fiftieth

60.

sechzigste

sixtieth

70.

siebzigste

seventieth

80.

achtzigste

eightieth

90.

neunzigste

ninetieth

100.

hundertste

hundreth

101.

hunderterste

hundred-first

200.

zweihundertste

two-hundredth

300.

dreihundertste

three-hundredth

400.

vierhundertste

four-hundredth

500.

fünfhundertste

five-hundredth

600.

sechshundertste

six-hundredth

700.

siebenhundertste

seven-hundredth

800.

achthundertste

eight-hundredth

900.

neunhundertste

nine-hundredth

1000.

tausendste

thousandth

2000.

zweitausendste

two-thousandth

100 000.

hunderttausendste

hundred-thousandth

1 000 000.

millionste

millionth

 

به این ترتیب شما می‌توانید از اعداد ترتیبی نیز به‌راحتی در زبان آلمانی استفاده کرده و از مزایای این اعداد در جملات خود بهره‌مند شوید. نکته بسیار مهمی که در اینجا نباید فراموش کنید این است که این اعداد دارای کاربردهای بسیار زیادی در جملات آلمانی هستند و به همین علت نیز شما باید تلفظ صحیح این اعداد و همینطور نحوه استفاده درست از هریک از آنها را به‌خوبی بیاموزید.

اعداد کسری یا Bruchzahlen در زبان آلمانی

از دیگر انواع اعداد در زبان آلمانی که شما حتما باید با آنها آشنا شوید می‌توان به اعداد کسری اشاره کرد. این اعداد نیز در زبان آلمانی دارای کاربردها و ویژگی‌های بسیار زیادی هستند و در موارد متعددی مورداستفاده قرار می‌گیرند. برای آشنایی هرچه بیشتر با این اعداد به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما جدول زیر را بادقت مشاهده کنید:

German/Deutsch

English/Englisch

1/2

ein halb

(a) half

11/2

eineinhalb oder anderthalb

one and a half

21/2

zweieinhalb

two and a half

1/3

ein Drittel

a third

2/3

zwei Drittel

two thirds

1/4

ein Viertel

a fourth

11/4

ein ein Viertel

one and a fourth

3/4

drei Viertel

three fourths

1/5

ein Fünftel

a fifth

34/5

drei vier Fünftel

three and four fifths

1/11

ein Elftel

one eleventh

5/12

fünf Zwölftel

five twelfths

2/13

zwei Dreizehntel

two thirteenths

 

برای این‌که به شکل بهتری این موضوع را متوجه شوید در ادامه چند مثال بسیار کاربردی را برای شما آورده‌ایم که به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید با کاربردها و مزایای استفاده از اعداد کسری در زبان آلمانی بیشتر آشنا شوید. پس مثال‌های زیر را بادقت مشاهده کنید:

–         ½ لیتر برابر نیم لیتر است در نتیجه اگر بخواهیم این جمله را به زبان آلمانی بگوییم می‌توان گفت که ½ لیتر برابر einhalb Liter است.

–         از طرف دیگر 3/2 لیتر برابر یک و نیم لیتر است و اگر بخواهیم همین جمله را به زبان آلمانی بگوییم می‌توان گفت که 3/2 لیتر برابر eineinhalb لیتر است.

یادگیری اعداد در زبان آلمانی

اعداد اعشاری و کاربردهای آن در زبان آلمانی

اولین نکته‌ای که در این زمینه باید به آن دقت داشته باشید این است که اعداد اعشاری در زبان آلمانی از دیگر انواع اعداد در زبان آلمانی به شمار می‌آیند که این اعداد در زبان آلمانی و انگلیسی کاملا یکسان نیستند؛ چراکه در زبان آلمانی به جای نقطه از کاما استفاده می‌شود. جدول زیر را در ادامه مشاهده کنید:

German/Deutsch

English/Englisch

0,1

null Komma eins

zero comma one

0,2

null Komma zwei

zero comma two

1,1

eins Komma eins

one comma one

1,11

eins Komma elf
eins Komma eins eins

one comma eleven

 

در برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و مکزیک علامت اعشار به‌عنوان یک نقطه در نظر گرفته می‌شود و اگرچه علاقه اعشاری در زبان آلمانی به طور رسمی یک کاماست، گاهی اوقات در ترجمه تحت‌اللفظی را نیز می‌توانید در زبان آلمانی بشنوید. جدول زیر را مشاهده کنید:

German/Deutsch

English/Englisch

0.1

null Punkt eins

zero point one

0.2

null Punkt zwei

zero point two

1.1

eins Punkt eins

one point one

1.11

eins Punkt elf

one point eleven

 

قیمت‌ها در زبان آلمانی

از دیگر انواع اعداد در زبان آلمانی که حتما باید با آن آشنا شوید می‌توان به قیمت‌ها در این زبان اشاره کرد. به طور کلی باید دقت داشته باشید که قیمت‌ها با حروف به‌صورت زیر در زبان آلمانی بیان می‌شوند:

 

German/Deutsch

English/Englisch

0,05 €

fünf Cent

five cents

2 €

zwei Euro

two Euros

2,10 €

zwei Euro zehn (Cent)

two Euro ten

اعداد مثبت و منفی در زبان آلمانی

برای نشان‌دادن این‌که یک عدد مثبت یا منفی است کلمات plus/minus را قبل از آنها قرار می‌دهیم. مثلا عدد مثبت یک به‌صورت (+1) plus eins نشان داده می‌شود و این در حالی است که عدد منفی یک نیز به‌صورت (-1) minus eins در زبان آلمانی نشان داده می‌شود.

اعداد در زبان آلــمانی

دوره های خصوصی آموزش زبان آلمانی

دوره های خصوصی آلمانی ایرانمهر
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان آلمانی برای کودکان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان آلمانی برای نوجوانان
دوره خصوصی آموزش خصوصی زبان آلمانی برای بزرگسالان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان آلمانی برای کودکان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان آلمانی برای نوجوانان
دوره خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان آلمانی برای بزرگسالان

کاهش یا Declension اعداد اصلی

اعداد اصلی به استثنای 1، 2  و 3 کاهش نمی‌یابند. کاهش عدد یک به‌صورت زیر است:

اگر بعد از عدد یک اسمی نباشد، رد می‌شود و همیشه از eins استفاده می‌شود مثل Formel eins (فرمول یک) و این درحالی است که اگر بعد از عدد یک اسم وجود داشته باشد معمولا از کاهش ضعیف استفاده می‌شود که معادل استفاده از حروف نامعین است:

Ich habe eine Lampe

من یک لامپ دارم.

 

Masculine

Feminine

Neuter

Plural

Nominative

ein

eine

ein

Accusative

einen

eine

ein

Dative

einem

einer

einem

Genitive

eines

einer

eines

 

کاهش اعداد 2 و 3:

اگر بعد از اعداد 2 و 3 اسمی نباشد رد شده و به‌سادگی از zwei و drei استفاده می‌کنیم. اگر بعد از 2 و 3 یک اسم وجود داشته باشد، در صورتی که قبل از آنها از یک حرف معین استفاده نشده باشد از کاهش Genitive استفاده می‌کنیم. مثال زیر را مشاهده کنید:

Abstand zweier Punkte

فاصله دو نقطه

 

Plural

Nominative
Accusative
Dative

zwei / drei

Genitive

zweier / dreier

 

کاهش اعداد طبیعی در زبان آلمانی

اعداد طبیعی از قوانین کاهش صفات پیروی می‌کنند. مثالی از کاهش ضعیف را در ادامه مشاهده می‌کنید (با توجه به این‌که حرف تعیین der قبل از عدد ترتیبی قرار گرفته است):

Die Kosten der zweiten Wohnung

هزینه‌های خانه دوم

سوالات متداول

در این بخش قصد داریم به برخی از رایج‌ترین سوالات درباره اعداد در زبان آلمانی پاسخ دهیم.

چند دسته اعداد در زبان آلمانی وجود دارد؟

از جمله انواع این اعداد می‌توان به اعداد اصلی، ترتیبی، کسری، اعشاری و اعداد مربوط به قیمت‌ها اشاره کرد.

کدام دسته از اعداد قابل کاهش هستند؟

به طور کلی در زبان آلمانی اعداد اصلی (تنها شامل اعداد 1، 2 و 3) و اعداد ترتیبی قابل کاهش هستند.

سخن پایانی

آشنایی با اعداد در زبان آلمانی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به همین علت نیز شما باید دقت و توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید. اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که قصد دارید بیشتر و بهتر با این اعداد در زبان آلمانی آشنا شوید به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره های آموزشی ایرانمهر نیز شرکت کنید. هزینه شرکت در کلاس‌های آموزشگاه زبان ایرانمهر بسیار مناسب است و به شما کمک می‌کند تا بتوانید با کمترین هزینه بهترین کیفیت آموزشی را دریافت کنید.

بیشتر بخوانید :شمارش اعداد صفر تا صد به زبان آلمانی

بیشتر بخوانید :10 دلیل جامع برای یادگیری زبان آلمانی

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 27 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید