IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
یادگیری ضمایر نامحدود
امتیاز کاربران: 5/5
نویسنده: محمد اشرفی
22 بهمن 1398

یادگیری ضمایر نامعین (Indefinite Pronouns)

از آنجا که در زبان انگلیسی ضمایر جزئیات زیادی دارند و کاربرد آن‌ها گسترده است، ایرانمهر تلاش کرده تا در مقالات مختلف، این جزئیات را توضیح دهد و به شما در تشکیل جملاتی زیبا کمک کند. در این مقاله قرار است به شما راجع به ضمایر نام معین (indefinite pronouns) توضیح دهیم. ضمایری که کاربرد خیلی زیادی دارند و یادگیری آن‌ها واجب است.

اما ضمایر نامعین در چه مواردی به کار می‌آیند؟

آیا تا به حال سعی کرده‌اید که راجع به جمعی از افراد حرف بزنید، کلی گویی کنید و به شخص خاصی اشاره نکنید؟ در زبان انگلیسی، از چه کلمه‌ای برای بیان منظورتان استفاده می‌کنید؟ مطمئنا وقتی می‌خواهید کلی گویی کنید، نمی‌توانید اسم تمام افراد حاضر در جمع را بیان کنید. پس باید از ضمایر خاصی به عنوان فاعل استفاده کنید. درست همینجاست که ضمایر indefinite  به کار می‌آیند.

ضمایر نامعین ضمایری هستند که به یک شخص خاصی تعلق نمی‌گیرند و موضوع خاص و مجزایی را نشان نمی‌دهند. آن‌ها به یک کل اشاره می‌کنند که نظیرشان را در ادامه می‌توانید ببینید:

جدول ضمایر indefinite

People vs. Things

Singular Plural Singular or Plural
Either People or Things another

one (quantifier)

each

either

other

both

few

fewer

many

others

several

all

any

more

most

neither

none

plenty

some

People only anybody/anyone

everybody/everyone

one (“impersonal” pronoun)

nobody/no one/no-one

somebody/someone

whoever/whosoever

whomever/whomsoever

you (see usage note)

they (see usage note)  
Things only anything

enough

everything

less

little

much

nothing

something

such

this

whatever

whichever

  such

 

تفاوت مفرد و جمع

تعداد زیادی از ضمایر که به بیش از یک نفر اشاره دارند، به عنوان یک ضمیر مفرد در نظر گرفته می‌شوند و فعل بر اساس فاعل مفرد صرف می‌گردد. برای مثال می‌توان به everything, everyone, much و … اشاره کرد. این به این خاطر است که آن‌ها مثل اسامی collective، به عنوان یک واحد مجزا محسوب می‌شوند «مثل تیم، گروه، کلکسیون و لشکر) اگرچه منظورشان به یک شخص نیست، ولی چون واحد مستقل است به عنوان کلمه‌ای مفرد در نظر گرفته می‌شود. مثال:

Everyone is invited.”

“I hope everything is all right.”

همچنین اگر ضمیر جمع در نظر گرفته شود، فعل نیز باید بر اساس یک فاعل جمع صرف گردد. مثال:

Many are in agreement with their peers.”

برخی از ضمایر می‌توانند هم به شکل جمع و هم مفرد به کار بروند. این به محتوای جمله بستگی دارد، بنابراین، فعل هم به همین نسبت به شکل متفاوتی صرف می‌شود. مثال:

All are welcome should they wish to attend.” (plural)

All is right with the world.” (singular)

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری انگلیسی ایرانمهر
دوره حضوری  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان
دوره حضوری آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان

تفاوت ضمایر مورد استفاده برای اشخاص با اشیاء

اشیاء و اشخاص هر دو می‌توانند با ضمیر indefinite در جمله قرار گیرند. تعداد زیادی از ضمایر فقط برای ارجاع به اشخاص یا اشیاء استفاده می‌شوند. ما نظیر آن‌ها را در مثال زیر خواهیم دید. مثال:

ضمایر مورد استفاده برای  اشخاص

جمله‌ی زیر را به عنوان مثال در نظر بگیرید:

“Would anyone like a drink?”

در اینجا، ضمیر anyone برای هر شخصی  استفاده می‌شود، ولی نمی‌تواند به یک شخص خاص اشاره کند. هرکسی می‌تواند به این anyone ارجاع داده شود. اگر بخواهیم از ضمیری استفاده کنیم که به یک شخص خاص اشاره کند، باید از ضمایر شخصی و فاعلی استفاده کنیم که در این مقاله آن‌ها را با مثال به شما توضیح داده‌ایم. برای مثال می‌توانید جمله‌ی would you like a drink? را در نظر بگیرید.

هرچند ما نمی‌توانیم از anyone برای ارجاع به اشیاء استفاده کنیم. هر ضمیری که شامل one یا body باشد، برای اشخاص درنظر گرفته می‌شود. کلمات body‌ و one‌ نیز اگر به صورت ضمیر indefinite‌ به کار بروند، می‌توانند به جای یکدیگر استفاده شوند. هرچند، برخی از افراد حس می‌کنند که استفاده از body کمی غیر رسمی‌تر است. پس تصمیم با شماست که ضمیر را چگونه بنویسید (البته هرجور دلتان خواست هم نمی‌توانید آن را یادداشت کنید). در ادامه مثالی از ضمایر indefinite وجود دارد که به افراد مختلفی ارجاع داده می‌شود:

“I don’t think anybody/anyone wants to dance.”

Everybody/everyone is leaving early.”

One* would hope that this sort of behavior wouldn’t be tolerated.”

You* would think that the government would have thought of that already.”

“I can’t believe nobody/no one/no-one came to my play!”

“She’s hoping somebody/someone will help her with her work.”

Whoever/whosoever would like to join us is more than welcome.”

“Hire whomever/whomsoever you think would be the most appropriate for the job.”

They* say you should always wear a helmet on a bicycle.”

به خاطر داشته باشید که whosoever و whomsoever  نیز قابل قبول هستند ولی در مقایسه با whoever و whomever‌ کمی قدیمی‌ و ضمخت به نظر می‌رسند.

یادگیری کلمات و واژگان انگلیسی

ضمایر مورد استفاده برای اشیاء

ما می‌توانیم برای ارجاع به اشیاء‌نیز از ضمایر indefinite استفاده کنیم. مثال:

“Is there something you’d like to say?”

هر ضمیر indefinite که از کلمه‌ی thing  ساخته شده باشد، بدون شک برای اشیاء  استفاده می‌شود. البته به خاطر داشته باشید که one می‌تواند به اشیاء اشاره کند، اما فقط یک کمیت سنج است و در جمله نقش متفاوتی خواهد داشت. پس دیگر ربطی به ضمیر شخصی one‌ ندارد. بیایید به ضمایر indefinite که برای اشیاء‌ استفاده می‌شوند نگاهی کنیم.

“I don’t care what I eat, so just order me anything.”

“I think she has had enough.”

“He wanted to buy everything in the shop.”

“The less you know, the better.”

“As I’ve gotten older, I’ve realized that I know very little.”

“There was nothing she felt like doing.”

“There is still much to be done.”

“I’m sure that I’m forgetting something.”

“She finds tourists very irritating, and she hates being treated as such when she travels.”

“He had this to say in his defense.”

“I’ll just have whatever you’re having.”

“It’s your money, so buy whichever you like.”

یادگیری ضمایر نامحدود

ضمایر مورد استفاده برای اشخاص و اشیاء

برخی از ضمایر indefinite می‌توانند برای اشاره به اشخاص یا اشیاء مختلفی استفاده شود. این به محتوا و سایر اجزاء جمله بستگی دارد. مثال:

One was short and stout; the other was long and skinny.”

در جملات بالا، ما نمی‌دانیم که one‌ و other به اشخاص اشاره می‌کند یا اشیاء. در این موارد مجبوریم به سایر اطلاعاتی که بعد از این ضمیر در جمله وجود دارد تکیه کنیم. حالا بیایید به سایر ضمایر نگاهی کنیم:

Each to his own—that’s what I always say!”

از آنجا که این ضمیر با ضمیر شخصی his همراه شده است، پس می‌فهمیم که each‌ به یک شخص اشاره دارد. همچنین:

“Get both if you like them so much.”

ما نمی‌دانیم که both به اشخاص اشاره دارد یا اشیاء. پس راحت‌ترین راه برای تشخیص آن، توجه به سایر اجزاء جمله است. در این جمله ، فعل get‌  وجود دارد و از آنجا که این فعل برای اشیاء استفاده می‌شود و در صورت اشخاص، از فعل acquire استفاده می‌کنیم، پس به اشیاء‌ اشاره دارد.

بیایید به مثال‌های مختلفی نگاه کنیم که در آن، ضمایر indefinite می‌توانند هم به اشخاص و هم به اشیاء اشاره کنند. سعی کنید با توجه به اطلاعات موجود در این جملات، مرجع اصلی را پیدا کنید.

“Come on, let’s get another!”

Each will get a turn to speak.”

“I think either will do for now.”

Few came to the service, in the end.”

“There are fewer than I remember.”

Many are voicing their concerns.”

One likes to play the banjo, while the other prefers the piano.”

“There are a few others that still need to be collected.”

Most have left, but several are still here.”

“There were plenty there.”

All are accounted for.”

“I don’t think there are any left.”

“There’s a bit more to be done still.”

Neither seem willing to negotiate.”

“There are none left.”

“Save some for me!”

ضمایر indefinite در مقابل صفات indefinite

ما علاوه بر ضمایر indefinite، صفات indefinite نیز داریم. گاهی برخی از ضمایر indefinite‌ نیز می‌توانند به عنوان صفت indefinite‌ استفاده شوند و مستقیما بعد از اسمی ظاهر شوند که قصد توصیف آن را دارند. مثال:

“There is more to be done.” (indefinite pronoun)

“There is more work to be done.” (indefinite adjective)

“There is another who can fill in, if necessary.” (indefinite pronoun)

“There is another student who can fill in, if necessary.” (indefinite adjective)

اگر سعی می‌کنید فرق ضمیر یا صفت indefinite را تشخیص دهید، فقط کافی است که به موقعیت آن در جمله دقت کنید. اگر با یک اسم جفت شده باشد، پس دیگر ضمیر نیست و به عنوان صفت به کار رفته است.

سخن آخر

در این مقاله با یکی از پرکاربردترین و البته گیج‌کننده‌ترین ضمایر آَشنا شدیم و حالا دیگر می‌دانیم که ضمایری چون anybody و everybody، ضمایر indefinite هستند و کاربرد بسیار زیادی نیز دارند. به خاطر داشته باشید که این ضمایر معمولا به عنوان مفرد در نظر گرفته می‌شوند، مگر اینکه خلاف آن در جمله ثابت گردد.

بیشتر بخوانید:ضمایر نسبی (Relative Pronouns) در زبان انگلیسی

آزمون

Which of the following indefinite pronouns can only be used to refer to things?

Identify the indefinite pronoun used in the following sentence:n“People are saying all sorts of things, but little is worth listening to.”

What is the difference between an indefinite pronoun and an indefinite adjective?

How do you tell if an indefinite pronoun represents a person or a thing, if it is capable of both?

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
5 از 5 از 3 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. سویل
  15 اردیبهشت 1399
  پاسخ دادن

  ببخشید برای world ضمیر her استفاده میشود یاhis

  • آموزشگاه ایرانمهر
   15 اردیبهشت 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

مقالات مرتبط

برای مشاوره رایگان کلیک کنید