IRANMEHR
آینده از آن توست
لوگو ایرانمهر
+
آموزش اسامی عینی و انتزاعی در زبان انگلیسی
امتیاز کاربران: 4.3/5
نویسنده: ایرانمهر
7 بهمن 1398

آموزش اسامی عینی و انتزاعی در زبان انگلیسی

تمام اسامی برای نام‌ گذاشتن روی یک شخص، مکان یا موضوع مورد استفاده قرار می‌گیرند. پس قبل از هر چیز باید این نکته را به خاطر داشته باشیم که هیچ «اسم» بی فایده‌ای در زبان انگلیسی وجود ندارد. اما بسته به اینکه آن‌ها بخواهند یک موضوع ملموس یا نامشهود را نام ببرند، به دو دسته‌ی عینی (Concrete) و انتزاعی (abstract) طبقه بندی می‌شوند.

دوره های آموزش زبان انگلیسی

دوره های حضوری آموزش زبان انگلیسی برای کودکان آموزش زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش زبان انگلیسی برای بزرگسالان
دوره های آنلاین آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان آموزش آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان
دوره های خصوصی آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای کودکان آموزش خصوصی زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش خصوصی انگلیسی برای بزرگسالان
دوره های خصوصی آنلاین آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای کودکان آموزش خصوصی آنلاین زبان انگلیسی برای نوجوانان آموزش خصوصی آنلاین انگلیسی برای بزرگسالان

اسم عینی (concrete) چیست؟

Concrete nouns  برای اطلاق به افراد، اماکن، حیوانات یا چیزهایی به کار برده می‌شوند که تجسم فیزیکی دارند یا داشته اند و این یعنی قابل دیدن و لمس کردن باشند یا اینکه بتوان برای آن‌ها مختصات فیزیکی تعریف کرد. برای مثال:

سنگ

rocks

دریاچه

lake

کشورها

countries

مردم

people

کودک

child

هوا

air

اب

water

نان

bread

 

اسامی خاص معمولا جزو اسامی عینی (concrete) محسوب می‌شوند. چون معمولا به شخص، مکان یا شیء خاصی اشاره دارند.

 

مری

Mary

ملکه

The Queen

آفریقا

Africa

مک بوک من

my MacBook

یک پپسی

a Pepsi

 

اسم انتزاعی (abstract) چیست؟

این اسامی همانطور که از نام آن‌ها پیداست، مفاهیم، ایده‌ها، احساسات، ویژگی‌ها، خصوصیات و غیره را نامگذاری می‌کنند. شما نمی‌توانید این مفاهیم را ببینید یا لمس کنید. فقط می‌توانید به آن‌ها خوب فکر کنید. مثال:

 

عشق

love

نفرت

hate

نجابت

decency

گفتگو

conversation

هیجانی

emotion

تنفس

aspiration

هیجان

excitement

بی حالی

lethargy

 

افعال «Gerunds» که پسوند ing در انتهای آن‌ها به چشم می‌خورد هم معمولا به مفاهیم انتزاعی اشاره می‌کنند. مثال:

 

دویدن

running

شنا کردن

swimming

پریدن

jumping

خواندن

reading

نوشتن

writing

عشق ورزیدن

loving

نفس كشيدن

breathing

 

تمام این اسامی به مفاهیم خاصی اشاره دارند. یعنی این اسامی از هرگونه خصوصیت فیزیکی مبرا هستند و نمی‌توانید آن‌ها را دستتان بگیرید و ویژگی‌هایش را چک کنید. هیچ رنگ و بوی خاصی ندارند. فقط افراد و اشخاص و مکان‌های مختلف هستند که خصوصیت فیزیکی دارند. بنابراین، فعل gerund به عنوان اسمی انتزاعی عمل می‌کند.

تفاوت اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

اسامی عینی و انتزاعی، یا قابل شمارش هستند یا غیر قابل شمارش. (حتی اسامی انتزاعی هم می‌توانند قابل شمارش یا غیر قابل شمارش باشند).

Countable Nouns

اسامی قابل شمارش ( که به count nouns هم معروف هستند) مقدار مشخصی دارند و می‌توان این مقدار را با انگشتان دست یا ماشین حساب شمرد.

 اسامی عینی قابل شمارش (Concrete countable nouns)

 

تعداد زیادی از اسامی عینی قابل شمارش هستند. مثال:‌

فنجان

cup

آمبولانس

ambulance

تلفن

phone

شخص

person

سگ

dog

کامپیوتر

computer

دکتر

doctor

 

هر یک از موارد بالا را می‌توان به عنوان یک شخص و آیتمی مجزا به حساب آورد. یعنی می‌توانیم آن‌ها را بشمریم و عدد خاصی به مقدارشان نسبت دهیم (مثلا پنج، ده،‌15 و 100). ما می‌توانیم برای آن‌ها حرف تعریف مشخص (a یا an) را به کار ببریم یا به انتهای آن‌ها s جمع اضافه کنیم (البته در صورتی که اسم خاص نباشند). مثال:‌

مفرد

جمع

cup

two cups
an ambulance several ambulances
phone 10 phones
person many people

 

اسامی قابل شمارش و انتزاعی (Abstract countable nouns)

با اینکه اسامی انتزاعی ممکن است ملموس نباشند و نتوانید آن‌ها را به شکل فیزیکی لمس کنید، بسیاری از آنها هنوز هم می‌توانند قابل شمارش باشند و برای مقدار آن‌ها، تعداد مشخصی تایین کرد. یعنی به راحتی می‌توانید یک عدد برای مقدارشان در نظر بگیرید و  درست مثل اسامی عینی در کنار آن‌ها از حرف تعریف «a»‌ یا «an» استفاده کنید. مثال:

 

Singular Plural
conversation two conversations
an emergency several emergencies
reading 10 readings
an aspiration many aspirations

 

اسامی غیر قابل شمارش

اسامی غیر قابل شمارش جزو آن دسته از اسامی هستند که نمی‌توان برای آن‌ها مقدار مشخصی تایین کرد. آن‌ها به عنوان non-count یا mass nouns هم شناخته می‌شوند.

اسامی غیرقابل شمارش عینی

اسامی عینی که غیر قابل شمارش هم هستند، معمولا یا از جنس مواد خاصی هستند (substances) یا در دسته‌ی مفاهیم بهم پیوسته و کلی قرار می‌گیرند (collective categories). با مثال‌های زیر منظور مرا بهتر متوجه می‌شوید. مثال:

Substanceswood, smoke, air, water

Collective categoriesfurniture, homework, accommodation, luggage

اسامی غیرقابل شمارش نمی‌توانند با حرف تعریف a یا an در جمله قرار بگیرند. زیرا این کلمات بیانگر مقداری واحد و مستقل هستند. به همین ترتیب، نمی‌توان برای مقدار آن‌ها عدد خاصی را مشخص کرد یا به انتهای آن‌‌ها s ‌ جمع اضافه کرد. چون از یک مقدار واحد‌های مختلفی وجود ندارد که باهم جمع بسته شوند. مثال:

 

✔️ “من آنجا مقداری دود می‌بینم.” (درست)

 ✔️ “I see (some*smoke over there.” (correct)

❌”من آنجا یک دود می‌بینم.” (نادرست)

 ❌“I see a smoke over there.” (incorrect)

✔️ ” من هیچ مبلمانی ندارم.” (درست)

 ✔️ “I don’t have (any*furniture.” (correct)

 ❌”من مبلمان‌ها ندارم.” (نادرست)

❌ “I don’t have furnitures.” (incorrect)

 

نکته: به خاطر داشته باشید، ما معمولا از کلماتی نظیر some یا any در مواقعی استفاده می‌کنیم که بتوانیم مقدار نامشخص اسامی غیر قابل شمارش را نمایان سازیم.

هرچند، اسامی غیر قابل شمارش گاهی با حرف تعریف the همراه می‌شوند. اما چون مقدار مشخصی را بیان نمی‌کنند،‌ نمی‌توانیم کنار آن‌ها a‌ یا an قرار دهیم (همانطور که می‌دانید این دو حرف تعریف در زبان فارسی به معنی «یک» هستند. پس طبیعتا «یک» به مقدار مشخصی اشاره می‌کند و برای اسامی غیر قابل شمارش، جالب نیست».

 

“آنها در آب شنا می کنند.”

“They’re swimming in the water.”

“تکالیف این هفته سخت است.”

The homework this week is hard.”

 

اسامی انتزاعی غیر قابل شمارش

همانطور که انتظارش را دارید، بیشتر اسامی انتزاعی غیر قابل شمارش هستند. چون مفاهیم و ایده‌ها را نمی‌توان شمرد. مثال:

Ideas or conceptslove, hate, news*, access, knowledge

Attributesbeauty, intelligence, arrogance, permanence

 (البته  می‌دانیم که کلمه‌ی news به s ختم می‌شود. ولی قبل از اینکه زیادی هیجان زده شوید، به این نکته توجه کنید که کلمه‌ی news، از جمع بستن «new»‌تشکیل نشده و خود واحدی مستقل است. پس غیرقابل شمارش است. به این ترتیب، نمی‌توان در کنار آن از حرف تعریف استفاده کرد یا آن را کلمه‌ای جمع به حساب آورد).

 

✔️ “او فقط به دنبال عشق است.” (درست)

 ✔️ “He’s just looking for love.” (correct)

❌”او فقط به دنبال یک عشق است.” (نادرست)

❌ “He’s just looking for a love.” (incorrect)

✔️  “او دانش زیادی را در طول دانشکده به دست آورد.” (درست)

✔️  “She’s gained a great deal of knowledge during college.” (correct)

❌ “او دانش‌های زیادی را در طول دانشکده به دست آورد.” (نادرست)

 ❌“She’s gained a great deal of knowledges during college.” (incorrect)

 

البته گاهی می‌توانیم از حرف تعریف the برای آن‌ها استفاده کنیم. مثال:

“I can’t stand watching the news.”

“Can you believe the arrogance he exhibits?”

اسامی که هم قابل شمارش هستند هم غیر قابل شمارش

ایده کلی تفاوت اسامی قابل شمارش در مقابل اسامی غیر قابل شمارش ساده است. اگر چیزی را می‌توان با اعداد حساب کرد، همانطور که از نام پیداست، قابل شمارش است. اگر نه ، پس غیرقابل شمارش است.

با این حال ، کلمات در انگلیسی اغلب دارای معانی مختلفی هستند و این نکته می‌تواند روی قابل شمارش یا غیر قابل شمارش بودن یک لغت  مشخص در مثال‌های مختلف هم تاثیر بگذارد.

 برای مثال کلمه‌ی انتزاعی «love» را در نظر بگیرید.

 

 “او فقط به دنبال عشق است.”

“He’s just looking for love.”

 

همانطور که قبلاً گفتیم، این کلمه نمونه بارز یک اسم غیر قابل شمارش است. با این حال، کلمه‌ی love همچنین می‌تواند به معنی شخص یا چیزی که کسی دوستش دارد باشد.  اگر کلمه با این معنی خاص به کار برود، قابل شمارش خواهد بود. مثال:

من در زندگی دو عشق دارم: کارم و همسرم

“I have two loves in my life: my wife and my work.”

 

به همین ترتیب،‌ بسیاری از لغات که قابل شمارش در نظر گرفته شده‌اند، در برخی موارد می‌توانند به عنوان کلمه‌ای غیر قابل شمارش به کار بروند. مثال:

 

“آنها برای ساخت این دیوار از چه تعداد سنگ استفاده کرده‌اند؟” (قابل شمارش. منظور از سنگ در اینجا مصالح ساختمانی است).

“How many stones did they use to build this wall?”

“این لوح از سنگ ساخته شده است.” (غیرقابل شمارش)

“This tablet is made of stone.”

 

همانطور که در دو مثال بالا مشاهده کردید، بسته به معنای لغت در یک جمله اسم عینی یا انتزاعی می‌تواند قابل شمارش یا غیرقابل شمارش باشد. این دست از لغات خیلی خیلی بیشتر از کلماتی هستند که ما در مقاله‌ی خود به شما معرفی کردیم. این وظیفه‌ی شماست که با توجه به معنی کلمه در جمله اسامی قابل شمارش یا غیر قابل شمارش را تشخیص دهید. اگر برایتان اینکار بی معنی و بی‌اهمیت به نظر می‌رسد، باید یادآور شوم که همیشه قرار نیست جمله را بخوانید. اگر تصمیم داشته باشید که یک جمله‌ی سوالی با there is‌ و there are‌ بسازید، قطعا به آگاهی کامل راجع به این مفاهیم نیاز پیدا خواهید کرد.

سخن آخر

در این مقاله اسامی عینی و انتزاعی به زبان انگلیسی را به طور کامل بررسی کردیم و حالا دقیقا می‌دانیم که abstract‌ به چه معناست. پس به عنوان یک زبان‌آموز، دیگر نیازی نیست که از کلمات «concrete» یا «abstract» بترسید. چون درون‌مایه‌ی سختی ندارند و کافی است که یک دور از روی این مقاله بخوانید تا این مفاهیم را به خوبی  درک کنید.

چقدر این پست برایتان مفید بود؟
1
2
3
4
5
4.3 از 5 از 13 رای

نظر خود را با ما در میان بزارید

لغو پاسخ

 1. آواتار Hamed
  Hamed
  12 شهریور 1401
  پاسخ دادن

  Thank you so much dear.Asghary.

  • آواتار آموزشگاه ایرانمهر
   آموزشگاه ایرانمهر
   12 شهریور 1401
   پاسخ دادن

   سلام وقت بخیر 

   ممنون

 2. آواتار me
  me
  17 دی 1400
  پاسخ دادن

  ممنون از شما

  • آواتار آموزشگاه ایرانمهر
   آموزشگاه ایرانمهر
   17 دی 1400
   پاسخ دادن

   موفق باشید

 3. آواتار محسن مصوری
  محسن مصوری
  26 اسفند 1399
  پاسخ دادن

  سلام تشکر zer gut

  • آواتار آموزشگاه ایرانمهر
   آموزشگاه ایرانمهر
   26 اسفند 1399
   پاسخ دادن

   موفق باشید

 4. آواتار Farzan
  Farzan
  12 دی 1399
  پاسخ دادن

  در حد گرامر ادونس نیس در حد پایه فقط توضیح دادی☹️

  • آواتار آموزشگاه ایرانمهر
   آموزشگاه ایرانمهر
   12 دی 1399
   پاسخ دادن

   سلام روز بخیر با شماره تماس دفتر مرکزی تماس بگیرید وازسوپروایزرین مجموعه اطلاعات کسب کنید84378 داخلی445

 5. آواتار سعیده
  سعیده
  12 خرداد 1399
  پاسخ دادن

  بسیار کامل و عالی بود ، خیلی لذت بردم ، ممنون از شما

  • آواتار آموزشگاه ایرانمهر
   آموزشگاه ایرانمهر
   12 خرداد 1399
   پاسخ دادن

   موفق باشید

مقالات مرتبط

جهت مشاوره رایگان کلیک کنید